10.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 371/35


Personaldomstolens beslut av den 29 augusti 2016 – Boyd mot kommissionen

(Mål F-19/13) (1)

(2016/C 371/42)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 123, 27.4.2013, s. 30.