30.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 202/16


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 13 mars 2014 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy – Polen) – Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ytterligare deltagare i målet: P4 Sp. z o.o., Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

(Mål C-633/13) (1)

2014/C 202/19

Rättegångsspråk: polska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 71, 8.3.2014.