8.3.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/21


Tribunalens beslut av den 13 januari 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT mot kommissionen

(Mål T-134/12) (1)

(Talan om ogiltigförklaring och om skadestånd - Avtal om unionens finansiering av forskning och utveckling - Invändning om rättegångshinder - Yrkandena har inte ändrats - Avvisning)

2014/C 71/38

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alicante, Spanien) (ombud: advokaten M. Jiménez Perona)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och B. Conte biträdda av advokaterna J. Rivas Andrés och X. García García)

Saken

Talan med yrkande dels om ogiltigförklaring av beslutet i kommissionens skrivelse av den 13 januari 2012 angående indrivning av de belopp som angavs i debetnotorna från den revision som sökanden var föremål för, dels om utomobligatoriskt skadestånd avseende förpliktande för kommissionen att utge 732 768 euro i skadestånd.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 157, 2.6.2012.