24.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 239/43


Tribunalens dom av den 1 juni 2017 – Changmao Biochemical Engineering mot rådet

(Mål T-442/12) (1)

((Dumpning - Import av vinsyra med ursprung i Kina - Ändring av den slutgiltiga antidumpningstullen - Partiell interimsöversyn - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Kostnaderna för de viktigaste insatsvarorna återspeglar i stort sett marknadsvärdena - Förändrade omständigheter - Motiveringsskyldighet - Tidsfrist för att anta ett beslut om status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Rätten till försvar - Artikel 20.2 i förordning (EG) nr 1225/2009))

(2017/C 239/53)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Sökande: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kina) (ombud: advokaterna E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma och J. Cornelis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Boelaert, inledningsvis biträdda av advokaten G. Berrisch, och N. Chesaites, barrister, därefter av G. Berrisch och B. Byrne, solicitor, och slutligen av advokaten N. Tuominen)

Intervenienter till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis M. França och A. Stobiecka-Kuik, därefter M. França och J.-F. Brakeland) och Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italien), Industria Chimica Valenzana SpA (Borgoricco, Italien), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italien), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italien) och Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanien) (ombud: R. MacLean, solicitor)

Saken

En talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 626/2012 av den 26 juni 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 349/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 182, 2012, s. 1), i den del den avser sökanden

Domslut

1)

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 626/2012 av den 26 juni 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 349/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina ogiltigförklaras, i den del den avser Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)

Europeiska unionens råd ska ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för Changmao Biochemical Engineering och bära sina rättegångskostnader.

3)

Changmao Biochemical Engineering ska bära hälften av sina rättegångskostnader.

4)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl och Comercial Química Sarasa, SL ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 366, 24.11.2012.