28.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 129/19


Tribunalens dom av den 12 mars 2014 – Globosat Programadora mot harmoniseringsbyrån – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)

(Mål T-348/12) (1)

((Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket SPORT TV INTERNACIONAL - Det äldre nationella figurmärket SPORTV - Relativt registreringshinder - Bevis på användning av det äldre varumärket - Artikel 42.2 i förordning (EG) nr 207/2009 och regel 22 i förordning (EG) nr 2868/95))

2014/C 129/24

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brasilien) (ombud: advokaten S. Micallef)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sport TV Portugal, SA (Lissabon, Portugal) (advokaterna B. Braga da Cruz och J. Pimenta)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 23 maj 2012 (ärende R 2079/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan Globosat Programadora Ltda och Sport TV Portugal, SA.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Globosat Programadora Ltda ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 311, 13.10.2012.