Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 28 juni 2012 – Constellation Brands mot harmoniseringsbyrån (COOK’S)

(mål T-314/10)

”Gemenskapsvarumärke – Gemenskapsordmärket COOK’S – Ingen ansökan om förnyelse av varumärkesregistreringen har lämnats in – Avförande av varumärket ur registret vid registreringsperiodens utgång – Ansökan om återställande av försutten tid – Artikel 81 i förordning (EG) nr 207/2009”

1.                     Gemenskapsvarumärke – Förfarandebestämmelser – Återställande av försutten tid – Villkor – Omsorg som har betingats av omständigheterna – Delegering av administrativa uppgifter avseende förnyelse av varumärke (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 81.1) (se punkterna 17 och 18)

2.                     Gemenskapsvarumärke – Förfarandebestämmelser – Återställande av försutten tid – Villkor – Omsorg som har betingats av omständigheterna – Händelser som är exceptionella, och därmed oförutsägbara – Fel som kan tillskrivas den mänskliga faktorn vid informationshantering – Omfattas inte (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 81.1) (se punkterna 19, 28 och 29)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 29 april 2010 (ärende R 1048/2009-1), i den mån överklagandenämnden därmed avslog ansökan om återställande av försutten tid.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Constellation Brands, Inc. ska ersätta rättegångskostnaderna.