26.1.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 26/44


Tribunalens beslut av den 27 november 2012 — Gerald Steinberg mot kommissionen

(Mål T-17/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar avseende beslut om finansiering av bistånd till israeliska och palestinska icke-statliga organisationer i programmen Partnerskap för fred och Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter - Delvis neka tillgång - Undantag avseende skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om allmän säkerhet - Motiveringsskyldighet - Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad)

2013/C 26/86

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gerald Steinberg (Jerusalem, Israel) (ombud: T. Asserson, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Tufvesson och C. ten Dam)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914 av den 15 maj 2009 om att delvis neka sökanden tillgång till vissa handlingar avseende beslut om finansiering av bistånd till israeliska och palestinska icke-statliga organisationer i programmen Partnerskap för fred och Europeiska instrument för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR).

Avgörande

1.

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad.

2.

Gerald Steinberg ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 80, 27.3.2010.