Tribunalens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2012 – Serrano Aranda mot harmoniseringsbyrån – Burg Groep (LE LANCIER)

(mål T-265/09)

”Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LE LANCIER – De äldre nationella ord- och figurmärkena EL LANCERO – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 – Avslag på invändningen”

1.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Bedömning av risken för förväxling – Kriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 ) (se punkterna 15, 16, 43, 74 och 75)

2.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Ordmärket LE LANCIER – De äldre nationella ord- och figurmärkena EL LANCERO (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 18, 70 och 76)

3.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Varu- eller tjänsteslagslikhet – Bedömningskriterier – Huruvida varorna kompletterar varandra (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 22 och 34)

4.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Varumärkeslikhet – Bedömningskriterier – Sammansatt varumärke (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 51 och 52)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd 27 mars 2009 (ärende R 366/2008-1) om ett invändningsförfarande mellan Enrique Serrano Aranda och Burg Groep BV.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Enrique Serrano Aranda ska ersätta rättegångskostnaderna.