26.2.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 63/24


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 30 november 2010 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife — Spanien) — Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) mot Magnatrading SL

(Mål C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Rättegångsspråk: spanska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 312, 19.12.2009.