11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/15


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Quantum mot harmoniseringsbyrån — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Mål T-31/08)( (1))

2011/C 173/32

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 92, 12.4.2008.