20.6.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 141/39


Förstainstansrättens dom av den 29 april 2009 — Bodegas Montebello mot harmoniseringsbyrån — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Mål T-430/07) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket MONTEBELLO RHUM AGRICOLE - Det äldre nationella ordmärket MONTEBELLO - Relativt registreringshinder - Förväxlingsrisk föreligger inte - Varuslagslikhet föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

2009/C 141/79

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Bodegas Montebello, SA (Montilla, Spanien) (ombud: advokaterna T. Andrade Boué, I. Lehmann Novo och A. Hernández Lehmann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. López Fernández de Corres och J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Montebello SARL (Petit-Bourg, Frankrike) (ombud: advokaten G.-G. Lamoureux)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 7 september 2007 (ärende R 223/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan Bodegas Montebello, SA och Montebello SARL.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Bodegas Montebello, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 22, 26.1.2008.