Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen) av den 9 juli 2008 – Audi mot harmoniseringsbyrån (Vorsprung durch Technik)

(mål T‑70/06)

”Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Vorsprung durch Technik – Absoluta registreringshinder – Särskiljningsförmåga saknas – Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Granskarens delvisa avslag på registreringsansökan – Rätten att yttra sig”

Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Absoluta registreringshinder – Varumärken som saknar särskiljningsförmåga (Rådets förordning nr 40/94, artikel 7.1 b) (se punkterna 41–46)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 16 december 2005 (ärende R 237/2005-2), om delvist avslag på överklagandet av granskarens beslut att avslå ansökan om registrering av ordmärket Vorsprung durch Technik för varor och tjänster i klasserna 9, 12, 14, 25, 28, 37–40 och 42.

Uppgifter i målet

Sökande av gemenskapsvarumärke:

Audi AG

Sökt gemenskapsvarumärke:

Ordmärket Vorsprung durch Technik för varor och tjänster som ingår i klasserna 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35–43 och 45 – ansökan nr 3016292

Granskarens beslut:

Delvist avslag på ansökan om registrering

Överklagandenämndens beslut:

Delvist avslag på överklagandet


Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Audi AG ska bära sin rättegångskostnad och ersätta harmoniseringsbyråns rättegångskostnad.