1.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/42


Förstainstansrättens dom av den 17 juni 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group mot rådet

(Mål T-498/04) (1)

(Dumpning - Import av glyfosat med ursprung i Kina - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Artikel 2.7 b och c i förordning (EG) nr 384/96)

2009/C 180/77

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (Jiande City, Kina) (ombud: inledningsvis advokaten D. Horowitz samt B. Hartnett, barrister, därefter advokaten D. Horowitz)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, biträdd av advokaten G. Berrisch)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) (ombud: J. Flynn, QC, och D. Scannell, barrister)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: E. Righini och K. Talabér-Ritz)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1683/2004 av den 24 september 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 303, s. 1), i den mån den avser sökanden.

Domslut

1)

Artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 1683/2004 av den 24 september 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av glyfosat med ursprung i Folkrepubliken Kina ogiltigförklaras i den mån den avser Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

2)

Rådet ska bära sin rättegångskostnad samt ersätta rättegångskostnaderna för Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd och för Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace).

3)

Kommissionen ska bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 57, 5.3.2005.