31.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 118/9


Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 februari 2023 t.o.m. 28 februari 2023

(Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EG (1), artikel 38 i direktiv 2001/82/EG (2) eller artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 (3))

(2023/C 118/02)

—   Utfärdande, upprätthållande eller ändring av nationellt godkännande för försäljning

Datum för beslut

Läkemedlets namn

INN (internationell generisk benämning)

Innehavare av godkännandet för försäljning

Berörd medlemsstat

Datum för delgivning

27.2.2023

Gelisia and associated names

timolol maleate

Se bilaga I

Se bilaga I

27.2.2023

15.2.2023

Rambis and associated names

ramipril/bisoprolol fumarate

Se bilaga II

Se bilaga II

16.2.2023


(1)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  EUT L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)  EUT L 4, 7.1.2019, s. 43.


BILAGA I

Lista över medicintekniska produkter och presentationer

Medlemsland EU/EEA

Sökande

(Läkemedels)- namn

Styrka

Farmaceutisk form

Administreringsväg

Innehåll (koncentration)

Frankrike

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti 36

95025 – Aci Sant’Antonio (CT)

Italy

GENOPTOL

1 mg/g

Ögongel i endosbehållare

Okulär användning

1 mg/g

Tyskland

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti 36

95025 – Aci Sant’Antonio (CT)

Italy

Gelisia

1 mg/g

Ögongel i endosbehållare

Okulär användning

1 mg/g

Italien

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti 36

95025 – Aci Sant’Antonio (CT)

Italy

GELISIA

1 mg/g

Ögongel i endosbehållare

Okulär användning

1 mg/g

Nederländerna

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti 36

95025 – Aci Sant’Antonio (CT)

Italy

Gelisia

1 mg/g

Ögongel i endosbehållare

Okulär användning

1 mg/g

Rumänien

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti 36

95025 – Aci Sant’Antonio (CT)

Italy

GELISIA

1 mg/g

Ögongel i endosbehållare

Okulär användning

1 mg/g

Spanien

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti 36

95025 – Aci Sant’Antonio (CT)

Italy

TIMOLOL SIFI 1 MG/G GEL OFTALMICO

1 mg/g

Ögongel i endosbehållare

Okulär användning

1 mg/g


BILAGA II

Lista över läkemedel och presentationer

Medlemsstat EU/EES

Sökande

(Läkemedlets) namn

Styrka

Läkemedelsform

Administreringsväg

Tjeckien

Adamed Pharma S. A.

ul. Mariana Adamkiewicza 6A

05-152 Pieńków/Czosnów

Polen

RALBIOR

2,5  mg/1,25  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

2,5  mg/2,5  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

5 mg/2,5  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

5 mg/5 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

10 mg/5 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

10 mg/10 mg

(ramipril/bisoprololfumarat)

Hårda kapslar

Oral användning

Polen

Adamed Pharma S. A.

ul. Mariana Adamkiewicza 6A

05-152 Pieńków/Czosnów

Polen

RAMBIS

2,5  mg/1,25  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

2,5  mg/2,5  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

5 mg/2,5  mg

(ramipril/bisoprololfumarat)

5 mg/5 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

10 mg/ 5 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

10 mg/ 10 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

Hårda kapslar

Oral användning

Republiken Slovakien

Adamed Pharma S. A.

ul. Mariana Adamkiewicza 6A

05-152 Pieńków/Czosnów

Polen

RALBIOR 2,5  mg/1,25  mg tvrdé kapsuly;

RALBIOR 5 mg/2,5  mg tvrdé kapsuly

RALBIOR 5 mg/2,5  mg tvrdé kapsuly;

RALBIOR 5 mg/5 mg tvrdé kapsuly;

RALBIOR 10 mg/5 mg tvrdé kapsuly;

RALBIOR 10 mg/10 mg tvrdé kapsuly

2,5  mg/1,25  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

2,5  mg/2,5  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

5 mg/2,5  mg (ramipril/bisoprololfumarat)

5 mg/5 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

10 mg/ 5 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

10 mg/ 10 mg (ramipril/bisoprololfumarat)

Hårda kapslar

Oral användning