30.1.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 34/26


Offentliggörande av ett meddelande om godkännande av en standardändring av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn enligt artikel 17.2 och 17.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33

(2023/C 34/10)

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 17.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 (1).

MEDDELANDE OM GODKÄNNANDE AV STANDARDÄNDRING

”Rosé d’Anjou”

PDO-FR-A1007-AM02

Datum för meddelandet: 11 november 2022

BESKRIVNING AV OCH MOTIVERING TILL DEN ÄNDRING SOM GODKÄNTS

1.   Den officiella geografiska kodexen

Kommunerna i det geografiska området och det omedelbara närområdet har uppdaterats enligt den officiella geografiska kodexen (Code officiel géographique).

Uppdateringen påverkar inte det avgränsade geografiska områdets gränser.

Punkterna 6 och 9 i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

2.   Avgränsat odlingsområde

De datum då den behöriga nationella myndigheten godkände en ändring av det avgränsade odlingsområdet inom det geografiska produktionsområdet har lagts till. Avgränsningen av odlingsområdet handlar om att inom det geografiska produktionsområdet fastställa vilka jordbrukslotter som lämpar sig för produktion av vin med den berörda kontrollerade ursprungsbeteckningen.

Det sammanfattande dokumentet påverkas inte av denna ändring.

3.   Avstånd mellan vinstockar

Minsta avstånd mellan enskilda vinstockar i samma rad har ändrats från 1 m till 0,90 m.

Syftet med denna ändring är att möjliggöra ökad planteringstäthet utan att ändra avståndet mellan raderna.

Det har också lagts till en särskild bestämmelse för vinstockar som ligger på sluttningar med mer än 10 % lutning. För dessa tillåts ett minimiavstånd mellan vinstockarna på 0,80 m.

Syftet med detta tillägg är att se till att hänsyn tas till fall då vinrankor planterats på branta sluttningar, vilket kräver särskilda metoder under planteringsstadiet (plantering tvärsöver sluttningarna i stället för i uppåtgående rader).

Punkt 5 i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

4.   Beskärning

Beskärningsbestämmelserna har anpassats till de bestämmelser som gäller för beteckningarna i området Anjou Saumur i Loiredalen.

Syftet med anpassningen är att öka kunskapen bland aktörerna och förenkla kontrollerna. Ändringen ger vinodlare mer flexibilitet att anpassa sig till frostperioden, som inträffar allt senare under året.

Punkt 5 i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

5.   Samband

Sambandet har ändrats så att man hänvisar till 2021 i stället för 2018 och för att ändra antalet kommuner eftersom vissa har slagits samman.

Punkt 8 i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

6.   Övergångsbestämmelser

De övergångsbestämmelser som har löpt ut tas bort.

En övergångsbestämmelse har lagts till eftersom odlingsområdena i vissa kommuner har fått nya gränser.

Det sammanfattande dokumentet har inte ändrats.

7.   Märkning

Märkningsbestämmelserna har anpassats till de bestämmelser som gäller för beteckningarna i området Anjou Saumur i Loiredalen. Ändringen är endast redaktionell.

Punkt 9 i det sammanfattande dokumentet har ändrats.

8.   Hänvisning till kontrollorganet

Ordalydelsen i hänvisningen till kontrollorganet har setts över för att den ska anpassas till ordalydelsen i produktspecifikationerna för andra ursprungsbeteckningar. Ändringen är endast redaktionell.

Denna ändring medför ingen ändring av det sammanfattande dokumentet.

9.   Redaktionella ändringar

Ett antal redaktionella ändringar har gjorts i produktspecifikationen.

Dessa ändringar medför inga ändringar i det sammanfattande dokumentet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

1.   Namn

Rosé d’Anjou

2.   Typ av geografisk beteckning

SUB – Skyddad ursprungsbeteckning

3.   Kategorier av vinprodukter

1.

Vin

4.   Beskrivning av vinet eller vinerna

KORT BESKRIVNING

Vinerna är stilla roséviner med följande analytiska egenskaper:

Vinernas naturliga alkoholhalt är minst 9,5 volymprocent.

Vinernas halt av jäsbart socker (glukos + fruktos) efter jäsning är minst 7 gram per liter.

Efter berikning har vinerna en total alkoholhalt på högst 12 volymprocent.

Halten flyktiga syror, den totala syrahalten och den totala svaveldioxidhalten ska följa de regler som fastställs i unionslagstiftningen. Varje parti otappat vin som kan omfattas av uppgiften ”primeur” eller ”nouveau” ska emellertid ha en halt av flyktiga syror på högst 10,2 milliekvivalenter per liter.

Vinerna har en mer eller mindre hög halt av jäsbart socker och sötma. De har ett intensivt aromatiskt uttryck som speglar särdragen i de druvsorter som ingår. Fruktigheten är dock alltid närvarande (persika, jordgubbe, citrus m.fl.). Smaken är väl avvägd mellan friskhet och rundhet. Aromen är lång och intensiv.

Allmänna analytiska egenskaper

Högsta totala alkoholhalt (i volymprocent)

 

Lägsta verkliga alkoholhalt (i volymprocent)

9

Lägsta totala syrahalt

 

Högsta halt av flyktiga syror (i milliekvivalenter per liter)

 

Högsta totala halt av svaveldioxid (i milligram per liter)

 

5.   Vinframställningsmetoder

5.1.   Särskilda oenologiska metoder

1.   Planteringstäthet – avstånd

Odlingsmetoder

Planteringstätheten ska vara minst 4 000 stockar per hektar. Avståndet mellan raderna får inte överstiga 2,50 meter och avståndet mellan vinstockarna i samma rad måste vara minst 0,90 meter. Skörden från vinodlingar där avståndet mellan vinstockarna är mellan 0,8 och 0,9 m i samma rad får omfattas av den kontrollerade ursprungsbeteckningen om de ligger på sluttningar med mer än 10 % lutning.

Skörden från de vinodlingar där planteringstätheten är minst 3 300 vinstockar per hektar men mindre än 4 000 vinstockar per hektar får omfattas av den kontrollerade ursprungsbeteckningen med förbehåll för att produktspecifikationens bestämmelser om uppbindning och bladverkets höjd följs. I vinodlingarna får avståndet mellan raderna inte överstiga 3 meter och avståndet mellan vinstockarna i samma rad måste vara minst 1 meter.

2.   Beskärnings- och uppbindningsbestämmelser

Odlingsmetoder

Vinstockarna beskärs med högst tolv skott per vinstock, oavsett om detta görs genom långskottsbeskärning, kortskottsbeskärning eller blandad beskärning.

Vinstockarna får beskäras med två extra skott per vinstock under förutsättning att antalet fruktbärande grenar per vinstock detta år, under det fenologiska stadiet motsvarande elva eller tolv blad (separata blomskott), inte är fler än tolv.

Höjden på det uppbundna bladverket ska vara minst 0,6 gånger avståndet mellan raderna. Bladverkets höjd mäts mellan bladverkets nedre gräns, som ska vara minst 0,40 meter över markytan, och den övre gränsen för toppningen, som ska vara minst 0,20 meter ovanför spaljéns översta tråd.

Vinodlingar med en planteringstäthet på mindre än 4 000 stockar per hektar men minst 3 300 stockar per hektar ska dessutom uppfylla följande uppbindningsbestämmelser: Uppbindningsstolparnas höjd över marken ska vara minst 1,90 meter. Uppbindningen ska ha fyra trådnivåer. Den översta tråden ska ligga minst 1,85 meter över marken.

3.   Bevattning

Odlingsmetoder

Konstbevattning är inte tillåten.

4.   Specifika oenologiska metoder

Användning av kol för oenologiskt bruk, enskilt eller som blandning i beredningar, är förbjuden.

All användning av ekspån är förbjuden.

Efter berikning har vinerna en total alkoholhalt på högst 12 volymprocent.

Därutöver måste vinerna uppfylla alla oenologiska krav i unionens regelverk och i den franska lagen om jordbruk och fiske (Code rural et de la pêche maritime).

5.2.   Högsta avkastning

75 hektoliter/hektar.

6.   Avgränsat geografiskt område

Alla steg i produktionsprocessen för vin som kan omfattas av den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Rosé d’Anjou” ska äga rum i det geografiska område som omfattar följande kommuner, på grundval av den officiella geografiska kodexen från 2021:

Departementet Deux-Sèvres: Brion-près-Thouet, Loretz-d’Argenton, Louzy, Plaine-et-Vallées (endast området i den delegerade kommunen Oiron), Saint-Cyr-la-Lande, Sainte-Verge, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Thouars (endast området i de delegerade kommunerna Mauzé-Thouarsais och Sainte-Radegonde och i den tidigare kommunen Thouars), Tourtenay och Val en Vignes (endast området i de delegerade kommunerna Bouillé-Saint-Paul, Cersay och Saint-Pierre-à-Champ).

Departementet Maine-et-Loire: Allonnes, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Bellevigne-les-Châteaux, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brain-sur-Allonnes, Brissac Loire Aubance (endast området i de delegerade kommunerna Alleuds, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire och Vauchrétien), Brossay, Cernusson, Chalonnes-sur-Loire, Champtocé-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (endast området i de delegerade kommunerna Chanzeaux, La Jumellière och Valanjou), Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-en-Anjou, Épieds, Fontevraud-l’Abbaye, Les Garennes sur Loire, Gennes-Val-de-Loire (endast området i de delegerade kommunerna Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies och Le Thoureil), Huillé-Lézigné (endast området i den delegerade kommunen Huillé), Ingrandes-Le Fresne sur Loire (endast det område som tidigare utgjorde kommunen Ingrandes), Jarzé Villages (endast området i den delegerade kommunen Lué-en-Baugeois), Louresse-Rochemenier, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire (endast området i de delegerade kommunerna La Chapelle-Saint-Florent, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Laurent-de-la-Plaine och Saint-Laurent-du-Mottay), Mazé-Milon (endast området i den delegerade kommunen Fontaine-Milon), Montilliers, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Orée d’Anjou (endast området i de delegerade kommunerna Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré och La Varenne), Parnay, Passavant-sur-Layon, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rives-de-Loir-en-Anjou (endast området i den delegerade kommunen Villevêque), Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saumur, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Terranjou, Tuffalun, Turquant, Les Ulmes, Val-du-Layon, Varennes-sur-Loire, Varrains och Vaudelnay.

Departementet Vienne: Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay och Les Trois-Moutiers.

Kartor som visar det geografiska området kan konsulteras på webbplatsen för Institut national de l’origine et de la qualité.

7.   Druvsorter

Cabernet franc N

Cabernet-sauvignon N

Cot N – malbec

Gamay N

Grolleau N

Grolleau gris G

Pineau d’aunis N

8.   Beskrivning av samband

1.   Detaljerade uppgifter om det geografiska området

a)   Beskrivning av de naturliga faktorerna bakom sambandet

Det geografiska området utbreder sig över två stora geologiska områden, där vingårdarna i stort sett täcker floddalarnas sluttningar och några platåer – i väster ansluter den prekambriska och paleozoiska sockeln till det armorikanska massivet och i öster täcker det mesozoiska och kenozoiska underlaget i Parisbäckenet den gamla berggrunden. Dessa geologiska särdrag skiljer den västra delen av det geografiska området, som präglas av förekomsten av skiffer och som lokalt kallas Anjou noir, från den östra delen av det geografiska området, med sin karakteristiska kalktuff (Saumur), som lokalt kallas Anjou blanc.

Historiskt sett är det geografiska området förknippat med den gamla provinsen Anjou och omfattar år 2021 huvudsakligen den södra delen av departementet Maine-et-Loire (68 kommuner) och de norra utkanterna av departementen Deux-Sèvres (11 kommuner) och Vienne (9 kommuner).

Jordmånen i de odlingsområden som används för skörd av druvor har sitt ursprung i olika geologiska formationer. Även om de är mycket varierande är dessa jordar i allmänhet magra och har en medelstor vattenreserv. De har också god värmehållningsförmåga.

Det geografiska området har ett tempererat kustklimat med ganska små temperaturskillnader tack vare den relativa närheten till Atlanten i kombination med den värmereglerande inverkan av Loirefloden och dess tillflöden samt vinodlingarnas placering på sluttningarna. Anjoudistriktet har ett erkänt milt klimat under vintern, den långa våren och hösten. Under sommaren är det däremot vanligt med kraftiga värmeböljor. Landskapets relief i nordvästlig/sydöstlig riktning ger skydd för de västliga vindarna, som ofta är mycket fuktiga. Det geografiska området får därför ganska lite nederbörd och skyddas av föhnvinden mot fukten från havet, tack vare de högre terrängformationerna i Choletais och Mauges. Årsnederbörden ligger kring 585 millimeter, medan den är nästan 800 millimeter i Choletais.

b)   Beskrivning av mänskliga faktorer som bidrar till sambandet

Vin har odlats kontinuerligt i Anjou sedan första århundradet efter Kristus och frodas i området, vilket beskrivs i några rader i en dikt av Apollonius (500-talet): ”Inte långt från Bretagne ligger en stad på en klippa, rik på Ceres och Bacchus gåvor, som har fått det grekiska namnet Andégave (Angers).” Vinodlingen i Anjou utvecklades under hela medeltiden och spreds via klostren längs Loireflodens stränder och runt Angers, men det var framför allt under 1100- och 1200-talet som dess rykte befästes. Tack vare strålglansen från Henrik den II:s och Eleonora av Akvitaniens hov serverades ”vin från Anjou” vid de finaste borden.

Produktionen utvecklades kraftigt från och med 1500-talet, då holländska mäklare sökte vin att importera till hemlandet och till kolonierna. Holländarna gjorde stora beställningar och handeln blomstrade så kraftigt under 1700-talet att man byggde en kanal av floden Layon, som korsar det geografiska området, för att underlätta transporten. Det goda anseendet hos ”vins d’Anjou” väckte dock stort habegär och flera typer av avgifter infördes (”droit de cloison”, ”de boîte”, ”d’appetissement”, ”de huitième”, ”de passe-debout” m.fl.), som skadade handeln. Skövlingarna under revolten i Vendée ledde till att vinodlingen förstördes, men området återhämtade sig under 1800-talet. År 1881 täckte vinodlingen en areal på 45 000 hektar, varav 10 000 hektar återstod 1893, efter vinlusutbrottet.

Vindistriktet Anjou är kanske mest känt för produktionen av vita viner av druvsorten chenin B. Men också arealen odlingar av druvsorten cabernet franc N och lite senare av druvsorten cabernet-sauvignon N ökade kraftigt efter vinluskrisen. I början av 1900-talet var vinframställningen främst inriktad på produktion av ”rouget”, det lokala namnet på lätta viner som dracks på caféerna, vilket blev det första steget i omställningen av vinodlingen i Anjou. Tillsammans med druvsorterna grolleau N och grolleau gris G, som används för att producera viner av typen ”clairet” och ljusare viner, och som komplettering till druvsorterna gamay N och pineau d’aunis N, bidrar de till utvecklingen av en stor produktion av emblematiska roséviner som är kända och erkända under de kontrollerade ursprungsbeteckningarna ”Cabernet d’Anjou” och ”Rosé d’Anjou”. Det andra steget i denna omställning baseras på producenternas erfarenheter av att förvalta dessa olika sorter. Observation och analys av den bästa kombinationen av druvsorter och odlingsplatser, bedömning av försäljningsmöjligheterna och kunskaper om vinframställningsteknikerna ledde till att produktionen av röda viner började utvecklas från och med 1960-talet.

2.   Uppgifter om produktens kvalitet och egenskaper

Rosévinerna har en mer eller mindre hög halt av jäsbart socker och sötma. De har ett intensivt aromatiskt uttryck som speglar särdragen i de druvsorter som ingår. Fruktigheten är dock alltid närvarande (persika, jordgubbe, citrus m.fl.). Smaken är väl avvägd mellan friskhet och rundhet. Aromen är lång och intensiv.

3.   Samverkan mellan sambanden

Kombinationen av ett vinodlingsområde i ett nordligt läge och ett särpräglat landskap, milt klimat samt unika geologiska och pedologiska förhållanden ger vinerna en identitet som uttrycker sig i deras friska smak.

De många olika vinodlingslägena med varierande geologiska och pedologiska förutsättningar har gett producenterna möjlighet att hitta bästa möjliga villkor för att låta varje druvsort komma till uttryck. Vinodlarna har genom observation och analys av sina odlingsresultat kunnat avgöra vilka druvsorter som passar bäst på varje plats.

På kullarna och sand- och grusslätterna växer druvsorterna grolleau N, grolleau gris G och pineau d’aunis N, som ger fruktiga roséviner, medan cabernet franc N och cabernet-sauvignon N trivs i grunda eller bruna jordar med en begränsad vattentillförsel där de ger upphov till avrundade roséviner med kvardröjande aromer.

9.   Väsentliga ytterligare villkor (förpackning, märkning, andra krav)

Omedelbart närområde

Rättslig ram

EU-lagstiftning

Typ av ytterligare villkor

Undantag med avseende på produktionen i det avgränsade geografiska området

Beskrivning av villkoret

Det omedelbara närområdet, som fastställts genom undantag för framställning och beredning av viner som kan omfattas av den kontrollerade ursprungsbeteckningen ”Rosé d’Anjou”, omfattar följande kommuners område, på grundval av 2021 års officiella geografiska kodex:

Departementet Indre-et-Loire: Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Departementet Loire-Atlantique: Ancenis-Saint-Géréon (endast det område som tidigare utgjorde kommunen Ancenis), Le Loroux-Bottereau, Le Pallet, La Remaudière, Vair-sur-Loire (endast området i den delegerade kommunen Anetz) och Vallet.

Departementet Maine-et-Loire: Orée d’Anjou (endast området i den delegerade kommunen Saint-Laurent-des-Autels) och Saint-Martin-du-Fouilloux.

Märkning

Rättslig ram

Nationell lagstiftning

Typ av ytterligare villkor:

Kompletterande bestämmelser om märkning

Beskrivning av villkoret:

Den kontrollerade ursprungsbeteckningen får kompletteras med uttrycket ”primeur” eller ”nouveau” enligt de regler som fastställs i produktspecifikationen.

Alla valfria uppgifter, vilkas användning enligt unionens regelverk får regleras av medlemsstaterna, ska anges på etiketterna med bokstäver som inte får vara mer än dubbelt så höga, breda eller tjocka som de bokstäver som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Namnet på den kontrollerade ursprungsbeteckningen får kompletteras med den geografiska beteckningen ”Val de Loire” enligt de regler som fastställs i produktspecifikationen. De bokstäver som används för den geografiska beteckningen ”Val de Loire” får varken på höjden eller på bredden vara större än två tredjedelar av de bokstäver som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Termen ”cabernet” eller angivande av någon av druvsorterna cabernet-sauvignon N eller cabernet franc N får inte användas vid presentation eller beteckning av vinet.

På viner som märks med något av uttrycken ”primeur” eller ”nouveau” anges även årgången.

Märkningen av viner kan ange en mindre geografisk enhet, förutsatt att det rör sig om en registrerad plats, och att denna plats nämns i skördedeklarationen. De bokstäver som används för denna registrerade plats får varken på höjden eller på bredden vara mer än hälften så stora som de bokstäver som används i den kontrollerade ursprungsbeteckningens namn.

Länk till produktspecifikationen

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-cea1d3f7-577f-445e-9e58-b708a8d13eb8


(1)  EUT L 9, 11.1.2019, s. 2.