31.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 370/1


Meddelande från kommissionen

Motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG

(Text av betydelse för EES)

(2019/C 370/01)

Motvärdena i andra nationella valutor än euro till tröskelvärdena i direktiven 2014/23/EU (1), 2014/24/EU (2), 2014/25/EU (3) och 2009/81/EG (4) är följande:

80 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

156 464

 

CZK

tjeckisk krona

2 054 080

 

DKK

dansk krona

596 408

 

GBP

brittiskt pund

70 778

 

HRK

kroatisk kuna

594 576

 

HUF

ungersk forint

25 484 800

 

PLN

polsk zloty

341 544

 

RON

rumänsk leu

374 040

 

SEK

svensk krona

821 512


139 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

271 856

 

CZK

tjeckisk krona

3 568 964

 

DKK

dansk krona

1 036 259

 

GBP

brittiskt pund

122 976

 

HRK

kroatisk kuna

1 033 076

 

HUF

ungersk forint

44 279 840

 

PLN

polsk zloty

593 433

 

RON

rumänsk leu

649 895

 

SEK

svensk krona

1 427 377


214 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

418 541

 

CZK

tjeckisk krona

5 494 664

 

DKK

dansk krona

1 595 391

 

GBP

brittiskt pund

189 330

 

HRK

kroatisk kuna

1 590 491

 

HUF

ungersk forint

68 171 840

 

PLN

polsk zloty

913 630

 

RON

rumänsk leu

1 000 557

 

SEK

svensk krona

2 197 545


428 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

837 082

 

CZK

tjeckisk krona

10 989 328

 

DKK

dansk krona

3 190 783

 

GBP

brittiskt pund

378 660

 

HRK

kroatisk kuna

3 180 982

 

HUF

ungersk forint

136 343 680

 

PLN

polsk zloty

1 827 260

 

RON

rumänsk leu

2 001 114

 

SEK

svensk krona

4 395 089


750 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

1 466 850

 

CZK

tjeckisk krona

19 257 000

 

DKK

dansk krona

5 591 325

 

GBP

brittiskt pund

663 540

 

HRK

kroatisk kuna

5 574 150

 

HUF

ungersk forint

238 920 000

 

PLN

polsk zloty

3 201 975

 

RON

rumänsk leu

3 506 625

 

SEK

svensk krona

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

1 955 800

 

CZK

tjeckisk krona

25 676 000

 

DKK

dansk krona

7 455 100

 

GBP

brittiskt pund

884 720

 

HRK

kroatisk kuna

7 432 200

 

HUF

ungersk forint

318 560 000

 

PLN

polsk zloty

4 269 300

 

RON

rumänsk leu

4 675 500

 

SEK

svensk krona

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

bulgarisk lev

10 463 530

 

CZK

tjeckisk krona

137 366 600

 

DKK

dansk krona

39 884 785

 

GBP

brittiskt pund

4 733 252

 

HRK

kroatisk kuna

39 762 270

 

HUF

ungersk forint

1 704 296 000

 

PLN

polsk zloty

22 840 755

 

RON

rumänsk leu

25 013 925

 

SEK

svensk krona

54 938 615


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(3)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(4)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.