12.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 407/8


Meddelande från kommissionen enligt artikel 4.14 i protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och de avtalsslutande SADC-staterna, om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

Kumulation mellan Europeiska unionen och avtalsslutande AVS-stater och EU:s utomeuropeiska länder och territorier enligt vad som anges i artikel 4.3 och 4.7 i protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet EU–SADC

(2018/C 407/07)

Artikel 4.3 och 4.7 i protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (1) föreskriver om kumulation i unionen.

Denna kumulation gör det möjligt för exportörer i unionen att till produkter de exporterar till de avtalsslutande SADC-staterna lägga till material med ursprung i andra avtalsslutande stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-stater) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna, eller bearbetning eller behandling som utförs i dessa länder eller territorier, som om de hade ursprung i eller hade utförts i unionen.

För att få tillämpa sådan kumulation ska unionen uppfylla följande krav:

Ingå ett avtal eller en överenskommelse om administrativt samarbete med de berörda länderna och territorierna som säkerställer att artikel 4 tillämpas korrekt, och

till de avtalsslutande SADC-staterna, via Sacu-sekretariatet och Moçambiques industri- och handelsministerium, anmäla närmare uppgifter om sådana avtal om administrativt samarbete.

Unionen har ingått avtal eller överenskommelser om administrativt samarbete med följande avtalsslutande AVS-stater och utomeuropeiska länder och territorier:

—   Västindien: Antigua och Barbuda, Samväldet Bahamas, Barbados, Belize, Samväldet Dominica, Dominikanska republiken, Grenada, Kooperativa republiken Guyana, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Republiken Surinam samt Republiken Trinidad och Tobago.

—   Centralafrikanska regionen: Republiken Kamerun.

—   Regionen östra och södra Afrika: Republiken Madagaskar, Republiken Mauritius, Republiken Seychellerna och Republiken Zimbabwe.

—   Stillahavsregionen: Den oberoende staten Papua Nya Guinea och Republiken Fiji.

—   Västafrikanska regionen: Republiken Elfenbenskusten.

—   Utomeuropeiska länder och territorier: Grönland, Nya Kaledonien och tillhörande områden, Franska Polynesien, de franska sydliga och antarktiska områdena, Wallis- och Futunaöarna, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre och Miquelon, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Anguilla, Bermuda, Caymanöarna, Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sydsandwichöarna, Montserrat, Pitcairn, S:ta Helena med tillhörande områden, Brittiska antarktiska territoriet, Brittiska territoriet i Indiska oceanen, Turks- och Caicosöarna samt Brittiska Jungfruöarna.

Europeiska kommissionen meddelar att unionen till följd av dessa anmälningar uppfyller de krav som anges ovan och från och med den 1 oktober 2018 kommer att börja tillämpa den kumulation som föreskrivs i artikel 4.3 och 4.7 i protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet EU–SADC med de avtalsslutande AVS-stater och utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas ovan.

Detta meddelande offentliggörs i enlighet med artikel 4.14 i protokoll 1 till det ekonomiska partnerskapsavtalet EU–SADC.


(1)  EUT L 250, 24.4.2016, s. 1924.