22.6.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 218/6


Sammanfattning av Europeiska kommissionens beslut om tillstånd för utsläppande på marknaden för användningen och/eller för användning av de ämnen som förtecknas i bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

(Offentliggjord i enlighet med artikel 64.9 i förordning (EG) nr 1907/2006 (1) )

(Text av betydelse för EES)

(2018/C 218/06)

Beslut om beviljande av tillstånd

Hänvisning till beslutet (2)

Datum för beslutet

Ämnesnamn

Tillståndshavare

Tillståndsnummer

Tillåten användning

Datum då omprövningsperioden löper ut

Skäl till beslutet

C(2018) 3734

15 juni 2018

Kromtrioxid

EG-nr: 215-607-8 CAS-nr 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrike

REACH/18/6/0

Industriell användning av en blandning innehållande hexavalenta kromföreningar (kromtrioxid, kaliumdikromat eller natriumdikromat) för konvertering av kadmiumbelagda cirkulära och rektangulära kontaktdon i syfte att uppnå högre prestanda än enligt kraven i internationella standarder samt för tålighet i tuffa miljöer och användning som kräver hög säkerhet (t.ex. inom försvar, luftfart, rymdfart, gruvdrift, offshoreanläggningar och kärnindustri eller för användning i säkerhetsanordningar i vägfordon, rullande materiel och fartyg).

21 september 2029

I enlighet med artikel 60.4 i förordning (EG) nr 1907/2006 uppväger de socioekonomiska fördelarna riskerna för människors hälsa och miljön i samband med ämnets användning och det saknas lämpliga alternativa ämnen eller tekniker för sökanden före slutdatumet.

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Förenade kungariket

REACH/18/6/2

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, Thyez, Frankrike

REACH/18/6/3

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Tyskland

REACH/18/6/4

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Frankrike;

REACH/18/6/5

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Förenade kungariket

REACH/18/6/7

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Frankrike

REACH/18/6/6

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Förenade kungariket

REACH/18/6/8

 

 

Kaliumdikromat

EG-nr: 231-906-6 CAS-nr 7778-50-9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrike

REACH/18/6/1

Industriell användning av en blandning innehållande hexavalenta kromföreningar (kromtrioxid, kaliumdikromat eller natriumdikromat) för kromatering och passivering av cirkulära och rektangulära kontaktdon i syfte att uppfylla kraven i internationella standarder och de särskilda kraven inom industrin där tuffa miljöer förekommer.

21 september 2024

 

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Förenade kungariket

REACH/18/6/9

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrike

REACH/18/6/10

 

 

Natriumdikromat

EG-nr 234-190-3, CAS-nr 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Förenade kungariket

REACH/18/6/12

 

 

 

 

 

Kromtrioxid

EG-nr: 215-607-8 CAS-nr 1333-82-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, Thyez, Frankrike

REACH/18/6/14

 

 

 

ITT Cannon, Cannonstrasse 1, 71384, Weinstadt-Beutelsbach, Tyskland

REACH/18/6/16

Tyco Electronics UK Ltd, Faraday Road, SN3 5HH, Swindon, Förenade kungariket

REACH/18/6/18

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrike

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, Thanet Way, CT5 3JF, Whitstable, Kent, Förenade kungariket

REACH/18/6/13

 

 

Natriumdikromat

EG-nr 234-190-3, CAS-nr 10588-01-9, 7789-12-0

Amphenol Socapex, 948, Promenade de l’Arve, 74311, Thyez, Frankrike

REACH/18/6/15

Industriell användning av en blandning innehållande kromtrioxid för etsning av kompositkontaktdon som används i tuffa miljöer inom industrin, huvudsakligen för att klisterresterna ska motsvara kraven i internationella standarder.

21 september 2021

 

 

 

Kaliumdikromat

EG-nr: 231-906-6 CAS-nr 7778-50-9

Connecteurs Electriques Deutsch, 17 rue Lavoisier - BP 117, 27091, Evreux, Frankrike

REACH/18/6/17

 

 

 

 

 

Kromtrioxid

EG-nr: 215-607-8 CAS-nr 1333-82-0

Souriau SAS, RD323, 72470, Champagné, Frankrike

REACH/18/6/19

 

 

 


(1)  EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Beslutet finns på Europeiska kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_sv.htm