29.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 183/18


Rättelse till tillkännagivandet om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av gängade gjutna rördelar av aducerat gjutjärn med ursprung i Folkrepubliken Kina och Thailand

( Europeiska unionens officiella tidning C 162 av den 8 maj 2018 )

(2018/C 183/09)

Sidan 16

I stället för:

”E-postadress:

I fråga om dumpning:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

I fråga om skada:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”

ska det stå:

”E-postadresser:

I fråga om dumpning:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

I fråga om skada:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu”.