8.9.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 298/14


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering)

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 298/02)

ESO (1)

(Beteckning och titel på standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anm.: 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasrar och lasertillbehör – Dokumentationskrav (ISO 11252:2013)

8.7.2016

 

 

CEN

EN 13637:2015

Byggnadsbeslag – Elektriskt kontrollerade nödutrymningssystem – Krav och provningsmetodermetoder

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 308 S2:2001

Kraftkablar och installationskablar – Partmärkning och mantelmärkning

8.7.2016

HD 308 S1:1976

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

HD 361 S3:1999

Kraftkablar och installationskablar – Typbeteckningar (nyare)

8.7.2016

 

 

 

HD 361 S3:1999/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

1.6.2009

 

HD 361 S3:1999/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 368 S1:1978

Elektriska mätinstrument – Direktskrivande instrument jämte mättillbehör

IEC 60258:1968 + A1:1976

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 516 S2:1997

Vägledning vid användning av harmoniserade lågspänningskablar

8.7.2016

 

 

 

HD 516 S2:1997/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2010

 

HD 516 S2:1997/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.2.2005

Cenelec

HD 549 S1:1989

Ljudanläggningar – Särskilda fordringar på konferenssystem

IEC 60914:1988

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 597 S1:1992

Kraftkondensatorer – Kopplingskondensatorer och kondensatorer för spänningsdelare

IEC 60358:1990

8.7.2016

 

 

 

HD 597 S1:1992/AC:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 603 S1:1994

Kraftkablar med märkspänning 0,6 /1 kV – Konstruktion och provning

8.7.2016

 

 

 

HD 603 S1:1994/A2:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 603 S1:1994/A3:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 603 S1:1994/A1:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

HD 604 S1:1994

Kraftkablar med märkspänning 0,6 /1 kV – Kablar med särskilda egenskaper vid brand eller för användning i kärnkraftverk

8.7.2016

 

 

 

HD 604 S1:1994/A2:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 604 S1:1994/A3:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 604 S1:1994/A1:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

HD 605 S2:2008

Kraftkablar – Kompletterande provningar

8.7.2016

HD 605 S1:1994

+ A1:1996

+ A2:2001

+ A3:2002

+ A4:2004

Anmärkning 2.1

1.3.2009

 

HD 605 S2:2008/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 626 S1:1996

Kraftkablar – PE-isolerad hängspiralkabel med märkspänning 0,6 /1 kV – Konstruktion och provning

8.7.2016

 

 

 

HD 626 S1:1996/A1:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

HD 627 S1:1996

Styrkablar – Flerledarkablar och mångpariga kablar för installation över och i mark – Konstruktion och provning

8.7.2016

 

 

 

HD 627 S1:1996/A1:2000

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 627 S1:1996/A2:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

HD 639 S1:2002

Flyttbara jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (PRCD)

IEC 61540:1997 (Ändrad) + A1:1998 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

HD 639 S1:2002/AC:2003

8.7.2016

 

 

 

HD 639 S1:2002/A2:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 41003:2008

Utrustning för anslutning till data- och telenät – Särskilda fordringar med avseende på säkerhet

8.7.2016

EN 41003:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50065-4-2:2001

Signalöverföring i lågspänningsinstallation i frekvensområdet 3 kHz till 148,5  kHz och 1,6  MHz till 30 MHz – Del 4-2: Avkopplingsfilter för lågspänning – Säkerhet

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50065-4-7:2005

Signalöverföring i lågspänningsinstallation i frekvensområdet 3 kHz till 148,5  kHz och 1,6  MHz till 30 MHz – Del 4-2: Flyttbara avkopplingsfilter för lågspänning – Säkerhet

8.7.2016

 

 

 

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-1:2005

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 1: Allmänna fordringar

8.7.2016

EN 50085-1:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 50085-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

20.5.2016

Cenelec

EN 50085-2-1:2006

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2-1: Särskilda fordringar på installationskanalsystem för vägg och tak

8.7.2016

 

 

 

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50085-2-2:2008

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2-2: Särskilda fordringar på installationskanalsystem under golv, i golv eller på golv

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50085-2-3:2010

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2-3: Särskilda fordringar på slitsade kanaler för användning i kopplingsutrustningar

8.7.2016

EN 50085-2-3:1999

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50085-2-4:2009

Installationskanalsystem för elektriska installationer – Del 2-4: Särskilda fordringar på servicestavar och serviceposter

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50106:2008

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Anvisningar för tillverkningskontroll

8.7.2016

EN 50106:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50117-1:2002

Koaxialkablar – Del 1: Artspecifikation

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-1:2002/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

17.6.2016

 

EN 50117-1:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50117-2-1:2005

Koaxialkablar – Del 2-1: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz – 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.2016

Cenelec

EN 50117-2-2:2004

Koaxialkablar – Del 2-2: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz – 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50117-2-3:2004

Koaxialkablar – Del 2-3: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Basnätskablar, 5 MHz – 1 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-3:2004/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50117-2-4:2004

Koaxialkablar – Del 2-4: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz – 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.2016

Cenelec

EN 50117-2-5:2004

Koaxialkablar – Del 2-5: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Fastighetsnätkablar för utomhusförläggning, 5 MHz – 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.2016

 

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50117-3-1:2002

Koaxialkablar – Del 3-1: Gruppspecifikation för kablar i telenät – Miniatyriserade kablar för digitala system

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50117-4-1:2008

Koaxialkablar – Del 4-1: Gruppspecifikation för kablar för generella kabelnät enligt EN 50173 – Fastighetsnätkablar för inomhusförläggning, 5 MHz – 3 000  MHz

8.7.2016

 

 

 

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

17.6.2016

Cenelec

EN 50117-4-2:2015

Koaxialkablar – Del 4-2: Gruppspecifikation för kablar i ledningsbundna distributionssystem – Kablar för kabel-TV (CATV) för upp till 6 GHz för fastighetsnät

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2004

Elutrustning för ugnar och pannor som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen – Del 1: Val och användning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50156-1:2015

Elutrustning för ugnar och pannor – Del 1: Val och användning

8.7.2016

EN 50156-1:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50156-2:2015

Elutrustning för ugnar och pannor – Del 2: Fordringar på konstruktion och typgodkännande av säkerhetsanordningar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50178:1997

Elektronikutrustning, inklusive kraftelektronik, i elektriska starkströmsinstallationer

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50214:2006

Kablar – Flata PVC-mantlade flexibla kablar

8.7.2016

HD 359 S2:1990

EN 50214:1997

Anmärkning 2.1

1.10.2008

 

EN 50214:2006/AC:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50250:2002

Industriuttagsdon – Övergångsdon (adaptrar)

8.7.2016

EN 50250:1998

Anmärkning 2.1

1.7.2005

 

EN 50250:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 50250:2002/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

19.1.2018

Cenelec

EN 50262:1998

Kabelförskruvningar för elektriska installationer

8.7.2016

 

 

 

EN 50262:1998/A1:2001

8.7.2016

Anmärkning 3

1.4.2003

 

EN 50262:1998/A2:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

1.10.2007

 

EN 50262:1998/AC:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-1:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 1: Provningsutrustning

8.7.2016

HD 602 S1:1992

Anmärkning 2.1

1.3.2000

Cenelec

EN 50267-2-1:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2-1: Provning Bestämning av mängden halogensyragas

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-2-2:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2-2: Provning Bestämning av andelen sura gaser från material genom mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50267-2-3:1998

Allmänna provningsmetoder för kablar under brandförhållanden – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2-3: Provning Bestämning av andelen sura gaser från material genom bestämning av vägt medelvärde av pH och elektrisk ledningsförmåga

8.7.2016

HD 602 S1:1992

Anmärkning 2.1

1.3.2000

Cenelec

EN 50274:2002

Kopplingsutrustning för lågspänning – Skydd mot elchock – Skydd mot oavsiktlig direkt beröring med farliga spänningsförande delar

8.7.2016

 

 

 

EN 50274:2002/AC:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 1: Artspecifikation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-1:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 1: Artspecifikation

8.7.2016

EN 50288-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 2-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-1:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 2-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

EN 50288-2-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 2-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-2-2:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 2-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

EN 50288-2-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 3-1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-1:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 3-1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

EN 50288-3-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 3-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-3-2:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 3-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 100 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

EN 50288-3-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 4-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 600 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-1:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 4-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 600 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

EN 50288-4-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 4-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 600 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-4-2:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 4-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 600 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

EN 50288-4-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 5-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-1:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6-1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

EN 50288-5-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 5-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-5-2:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 5-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

EN 50288-5-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6-1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-1:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6-1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

EN 50288-6-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2003

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-6-2:2013

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 6-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 250 MHz – Kablar för anslutning och korskoppling

8.7.2016

EN 50288-6-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50288-7:2005

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 7: Gruppspecifikation för styrkablar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-8:2012

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metal – Del 8: Specifikation för kablar av typ 1 för användning upp till 2 MHz

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-1:2012

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 9-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 1 000  MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-9-2:2015

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 9-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning mellan 1 MHz och 1 000  MHz – Kablar för anslutning, korskoppling och för användning i datacentraler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-1:2012

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 10-1: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning upp till 500 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-10-2:2015

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 10-2: Gruppspecifikation för skärmade kablar för användning mellan 1 MHz och 500 MHz – Kablar för anslutning, korskoppling och för användning i datacentraler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-1:2012

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 11-1: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning upp till 500 MHz – Kablar för spridningsnät och fast installation

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50288-11-2:2015

Kommunikationskablar – Flerelementskablar med ledare av metall – Del 11-2: Gruppspecifikation för oskärmade kablar för användning mellan 1 MHz och 500 MHz – Kablar för anslutning, korskoppling och för användning i datacentraler

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-3:2001

Tele- och datakablar – Provning – Del 1-3: Elektrisk provning – Spänningshållfasthet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50289-1-4:2001

Tele- och datakablar – Provning – Del 1-4: Elektrisk provning – Isolationsresistans

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-1:2005

Tele- och datakablar – Del 2-1: Konstruktion och utförande

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-20:2001

Tele- och datakablar – Del 2-20: Konstruktion och utförande – Allmänt

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-21:2001

Tele- och datakablar – Del 2-21: Konstruktion och utförande – PVC för ledarisolering

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-22:2001

Tele- och datakablar – Del 2-22: Konstruktion och utförande – PVC-mantelmassa

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2001

Tele- och datakablar – Del 2-23: Konstruktion och utförande – PE för ledarisolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-23:2013

Tele- och datakablar – Del 2-23: Konstruktion och utförande – PE för ledarisolering i flerpariga kablar för accessnät – Utomhuskablar

8.7.2016

EN 50290-2-23:2001

Anmärkning 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-24:2002

Tele- och datakablar – Del 2-24: Konstruktion och utförande – PE-mantelmassa

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2002

Tele- och datakablar – Del 2-25: Konstruktion och utförande – Polypropylen för ledarisolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-25:2013

Tele- och datakablar – Del 2-25: Konstruktion och utförande – Polypropylen för ledarisolering

8.7.2016

EN 50290-2-25:2002

Anmärkning 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-2-26:2002

Tele- och datakablar – Del 2-26: Konstruktion och utförande – Halogenfri flamskyddad isolermassa

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50290-2-27:2002

Tele- och datakablar – Del 2-27: Konstruktion och utförande – Halogenfri flamskyddad mantelmassa av termoplast

8.7.2016

 

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-28:2002

Tele- och datakablar – Del 2-28: Konstruktion och utförande – Fyllmedel för längsvattentäta kablar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-29:2002

Tele- och datakablar – Del 2-29: Konstruktion och utförande – Tvärbunden PE för ledarisolering

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-2-30:2002

Tele- och datakablar – Del 2-30: Konstruktion och utförande – Ledarisolering och mantel av FEP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2001

Tele- och datakablar – Del 4-1: Konstruktion och utförande – Miljöförhållanden och säkerhet

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50290-4-1:2014

Tele- och datakablar – Del 4-1: Konstruktion och utförande – Miljöförhållanden och säkerhet

8.7.2016

EN 50290-4-1:2001

Anmärkning 2.1

16.9.2016

Cenelec

EN 50290-4-2:2014

Tele- och datakablar – Del 4-2: Konstruktion och utförande – Vägledning vid val och användning

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-0:2011

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 0: Inledning

8.7.2016

EN 50363-0:2005

Anmärkning 2.1

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 1: Tvärbundna elastomeriska isolermaterial

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-2-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 2-1: Tvärbundna elastomeriska mantelmaterial

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-2-2:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 2-2: Tvärbundna elastomeriska material för höljen

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-3:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 3: Isolermaterial av PVC

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-3:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-4-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 4-1: Mantelmaterial av PVC

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-4-2:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 4-2: Material för höljen av PVC

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-5:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 5: Halogenfria tvärbundna isolermaterial

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-5:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-6:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 6: Halogenfria tvärbundna mantelmaterial

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-6:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-7:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 7: Halogenfria termoplastiska isolermaterial

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-8:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 8: Halogenfria termoplastiska mantelmaterial

8.7.2016

 

 

 

EN 50363-8:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50363-9-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 9-1: Diverse isolermaterial – Tvärbunden polyvinylklorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-1:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 10-1: Diverse mantelmaterial – Tvärbunden polyvinylklorid (XLPVC)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50363-10-2:2005

Isoler- och mantelmaterial för användning i kraftkablar för lågspänning – Del 10-2: Diverse mantelmaterial – Termoplastisk polyuretan

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50364:2010

Begränsning av exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 Hz-300 GHz från utrustning för artikelövervakning (EAS), identifiering (RFID) och liknande

8.7.2016

EN 50364:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50369:2005

Vätsketäta kabelförläggningssystem

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50395:2005

Kraftkablar för lågspänning – Elektrisk provning

8.7.2016

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Anmärkning 2.1

1.7.2008

 

EN 50395:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50396:2005

Kraftkablar för lågspänning – Icke-elektrisk provning

8.7.2016

HD 21.2 S3:1997

+ A1:2002

HD 22.2 S3:1997

+ A1:2002

Anmärkning 2.1

1.7.2008

 

EN 50396:2005/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

14.3.2014

Cenelec

EN 50406-1:2004

Tele- och datakablar – Flerpariga abonnentkablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 1: Kablar för förläggning på stolpar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50406-2:2004

Tele- och datakablar – Flerpariga abonnentkablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 2: Kablar för förläggning i rör och mark

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-1:2004

Tele- och datakablar – Flerpariga kablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 1: Utomhuskablar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50407-3:2014

Tele- och datakablar – Flerpariga kablar för digital överföring med hög bithastighet i telenät – Del 3: Flerpariga och fyrskruvade kablar för stigare inomhus högst 100 m och upp till 100 MHz, för allmänna tjänster, xDSL och applikationer upp till 100 Mbit/s över IP

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Tilläggsstandard – Strömställare med tillbehör för anslutning till installationsbuss

8.7.2016

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 50441-1:2012

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 1: Oskärmade kablar – Klass 1

8.7.2016

EN 50441-1:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50441-2:2012

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 2: Skärmade kablar – Klass 2

8.7.2016

EN 50441-2:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50441-3:2006

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 3: Skärmade kablar – Klass 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50441-4:2012

Telekablar – Kablar för förläggning i bostäder – Del 4: Kablar för användning upp till 1 200  MHz – Klass 3

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50445:2008

Produktstandard för fastställande av motståndssvetsnings, bågsvetsnings och besläktade förfarandens överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna och referensnivåerna avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-3:2009

Allmänna fordringar för Installationsbussar – Del 3: Elektriska säkerhetsfordringar

8.7.2016

EN 50090-2-2:1996

+ A1:2002

+ A2:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50491-4-1:2012

Installationsbussar (HBES) och system för byggnadsautomation (BACS) – Allmänna fordringar – Del 4-1. Funktionssäkerhet för produkter avsedda att ingå i installationsbussar (HBES) och system för byggnadsautomation (BACS)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50491-6-1:2014

Installationsbussar (HBES) och system för byggnadsautomation (BACS) – Allmänna fordringar – Del 6-1: Planering och installation av nät för installationsbussar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50497:2007

Kablar – Rekommenderad provningsmetod för bedömning av risk för utfällning av mjukgörare från PVC-isolerade och PVC-mantlade kablar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50520:2009

Täckplattor och märkband för skydd och varselmärkning av platser med kablar och kabelkanaler under mark

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-1:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 1: Allmänna fordringar

8.7.2016

HD 21.1 S4:2002

HD 22.1 S4:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-11:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-11: Kablar för allmänna tillämpningar – Flexibla kablar med termoplastisk PVC-isolering

8.7.2016

HD 21.5 S3:1994

+ A1:1999

+ A2:2001

HD 21.12 S1:1994

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-12:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-12: Kablar för allmänna tillämpningar – Spiraliserade med termoplastisk PVC-isolering

8.7.2016

HD 21.10 S2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-21:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-21: Kablar för allmänna tillämpningar – Flexibla kablar med tvärbunden elastomerisk isolering

8.7.2016

HD 22.4 S4:2004

HD 22.10 S2:2007

HD 22.11 S2:2007

HD 22.12 S2:2007

HD 22.16 S2:2007

Anmärkning 2.1

 

 

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-2-22:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-22: Kablar för allmänna tillämpningar – Kabel med tvärbunden elastomerisk isolering och extra mjuk fläta

8.7.2016

HD 22.14 S3:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-31:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 3-31: Kablar med särskilda brandegenskaper – Enledarkablar, omantlade med halogenfri termoplastisk PVC-isolering

8.7.2016

HD 21.3 S3:1995

+ A1:1999

+ A2:2008

HD 21.7 S2:1996

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-41:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-41: Kablar för allmänna tillämpningar – Enledarkablar med tvärbunden isolering av silikongummi

8.7.2016

HD 22.3 S4:2004

+ A1:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-42:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-42: Kablar för allmänna tillämpningar – Enledarkablar med tvärbunden isolering av EVA

8.7.2016

HD 22.7 S2:1995

+ A1:1999

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-51:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-51: Kablar för allmänna tillämpningar – Oljebeständiga styrkablar med termoplastisk PVC-isolering

8.7.2016

HD 21.13 S1:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-71:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-71: Kablar för allmänna tillämpningar – Flat tinselkabel (sladd) med termoplastisk PVC-isolering

8.7.2016

HD 21.5 S3:1994

+ A1:1999

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-72:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-72: Kablar för allmänna tillämpningar – Flat delbar kabel (sladd) med termoplastisk PVC-isolering

8.7.2016

HD 21.11 S1:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-81:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-81: Kablar för allmänna tillämpningar – Svetskabel med tvärbunden elastomerisk mantel

8.7.2016

HD 22.6 S2:1995

+ A1:1999

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-82:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-82: Kablar för allmänna tillämpningar – Kabel med tvärbunden elastomerisk mantel avsedd för dekorativa belysningskedjor

8.7.2016

HD 22.8 S2:1994

+ A1:1999

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-2-83:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 2-83: Kablar för allmänna tillämpningar – Mångledarkablar med tvärbunden silikongummiisolering

8.7.2016

HD 22.15 S2:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-11:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 3-11: Kablar med särskilda brandegenskaper – Flexibla kablar med halogenfri termoplastisk isolering och låg rökutveckling

8.7.2016

HD 21.14 S1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-21:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 3-21: Kablar med särskilda brandegenskaper – Flexibla kablar med halogenfri tvärbunden isolering och låg rökutveckling

8.7.2016

HD 22.13 S2:2007

Anmärkning 2.1

 

 

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50525-3-31:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 3-31: Kablar med särskilda brandegenskaper – Enledarkablar, omantlade med halogenfri termoplastisk isolering och låg rökutveckling

8.7.2016

HD 21.15 S1:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50525-3-41:2011

Installationskablar – Lågspänningskablar med märkspänning högst 450/750 V – Del 3-41: Kablar med särskilda brandegenskaper – Enledarkablar, omantlade med halogenfri tvärbunden isolering och låg rökutveckling

8.7.2016

HD 22.9 S3:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 50539-11:2013

Överspänningsskydd för lågspänning – Överspänningsskydd för särskilda tillämpningar inklusive DC – Del 11: Prestanda och provningsmetoder för överspänningsskydd i solcellstillämpningar

8.7.2016

 

 

 

EN 50539-11:2013/A1:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

25.7.2017

Cenelec

EN 50550:2011

Skyddsanordningar mot nätfrekventa överspänningar för användning inom hushåll och liknande

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

28.7.2017

Cenelec

EN 50556:2011

Vägtrafiksignalsystem

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50557:2011

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Anordningar för automatisk återinkoppling (ARD) för dvärgbrytare och för jordfelsbrytare med eller utan inbyggt överströmsskydd (RCBO och RCCB) för hushållsbruk och liknande

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50565-1:2014

Kablar – Vägledning vid användning av lågspänningskablar – Del 1: Allmänt

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50565-2:2014

Kablar – Vägledning vid användning av lågspänningskablar – Del 2: Särskild vägledning beträffande kablar enligt EN 50252

8.7.2016

HD 516 S2:1997

+ A1:2003

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

17.2.2017

Cenelec

EN 50615:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Särskilda fordringar på anordningar för att förhindra eller släcka brand på elspisar (spisvakter)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 50618:2014

Kablar för solcelsanläggningar

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Roterande elektriska maskiner – Del 1: Märkdata och driftegenskaper

IEC 60034-1:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60034-1:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-5:2001

Roterande elektriska maskiner – Del 5 Kapslingsklasser för elektriska maskiner (IP-beteckning)

IEC 60034-5:2000

8.7.2016

EN 60034-5:1986

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60034-5:2001/A1:2007

IEC 60034-5:2000/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60034-6:1993

Roterande elektriska maskiner – Del 6: Kylmetoder

IEC 60034-6:1991

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-7:1993

Roterande elektriska maskiner – Del 7: Monteringssätt

IEC 60034-7:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 60034-7:1993/A1:2001

IEC 60034-7:1992/A1:2000

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60034-8:2007

Roterande elektriska maskiner – Del 8: Uttagsmärkning och rotationsriktning

IEC 60034-8:2007

8.7.2016

EN 60034-8:2002

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60034-8:2007/A1:2014

IEC 60034-8:2007/A1:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

24.4.2017

Cenelec

EN 60034-9:2005

Roterande elektriska maskiner – Del 9: Bullergränser

IEC 60034-9:2003 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60034-9:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60034-9:2005/A1:2007

IEC 60034-9:2003/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60034-11:2004

Roterande elektriska maskiner – Del 11: Termiskt skydd

IEC 60034-11:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60034-12:2002

Roterande elektriska maskiner – Del 12 Startegenskaper hos kortslutna enhastighets trefas asynkronmotorer

IEC 60034-12:2002

8.7.2016

EN 60034-12:1995

+ A11:1999

+ A2:1995

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60034-12:2002/A1:2007

IEC 60034-12:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60034-14:2004

Roterande elektriska maskiner – Del 14: Mekaniska vibrationer hos vissa maskiner med axelhöjd större än 56 mm – Mätmetoder, bedömning och gränsvärden

IEC 60034-14:2003

8.7.2016

EN 60034-14:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60034-14:2004/A1:2007

IEC 60034-14:2003/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60051-1:1998

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument med tillbehör – Del 1: Definitioner och allmänna fordringar gemensamma för alla delar

IEC 60051-1:1997

8.7.2016

EN 60051-1:1989

+ A1:1995

+ A2:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60051-2:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 2: Särskilda krav på amperemetrar och voltmetrar

IEC 60051-2:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-3:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 3: Särskilda krav på wattmetrar och varmetrar

IEC 60051-3:1984

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-3:1989/A1:1995

IEC 60051-3:1984/A1:1994

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60051-4:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 4: Särskilda krav på frekvensmetrar

IEC 60051-4:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-5:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 5: Särskilda fordringar på fasmetrar, effektfaktormetrar och synkronoskop

IEC 60051-5:1985

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-6:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga mätinstrument och tillbehör – Del 6: Särskilda krav på ohmmetrar (impedansmetrar) och konduktansmetrar

IEC 60051-6:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-7:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör – Del 7: Särskilda fordringar på flerfunktionsinstrument

IEC 60051-7:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-8:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör – Del 8: Särskilda fordringar på tillbehör

IEC 60051-8:1984

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60051-9:1989

Elektriska mätinstrument – Direktvisande analoga elektriska mätinstrument och tillbehör – Del 9: Rekommenderade provningsmetoder

IEC 60051-9:1988

8.7.2016

 

 

 

EN 60051-9:1989/A1:1995

IEC 60051-9:1988/A1:1994

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60051-9:1989/A2:1995

IEC 60051-9:1988/A2:1995

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60065:2002

Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning – Säkerhet

IEC 60065:2001 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60065:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60065:2002/A11:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60065:2002/A2:2010

IEC 60065:2001/A2:2010 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60065:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60065:2002/A12:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60065:2002/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60065:2014

Audio-, video- och liknande elektronisk utrustning – Säkerhet

IEC 60065:2014 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60065:2002

+ A11:2008

+ A12:2011

+ A1:2006

+ A2:2010

Anmärkning 2.1

17.11.2017

 

EN 60065:2014/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60110-1:1998

Kraftkondensatorer – Kondensatorer för induktionsugnar – Del 1: Allmänt

IEC 60110-1:1998

8.7.2016

HD 207 S1:1977

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60127-1:2006

Finsäkringar – Säkerhet – Del 1: Definitioner och allmänna fordringar

IEC 60127-1:2006

8.7.2016

EN 60127-1:1991

+ A1:1999

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

1.7.2009

 

EN 60127-1:2006/A1:2011

IEC 60127-1:2006/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

25.5.2014

 

EN 60127-1:2006/A2:2015

IEC 60127-1:2006/A2:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

25.3.2018

Cenelec

EN 60127-2:2003

Finsäkringar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på finsäkringar av patrontyp

IEC 60127-2:2003

8.7.2016

EN 60127-2:1991

+ A1:1995

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

1.3.2006

 

EN 60127-2:2003/A1:2003

IEC 60127-2:2003/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.10.2006

 

EN 60127-2:2003/A2:2010

IEC 60127-2:2003/A2:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.2013

Cenelec

EN 60127-2:2014

Finsäkringar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på finsäkringar av patrontyp

IEC 60127-2:2014

8.7.2016

EN 60127-2:2003

+ A1:2003

+ A2:2010

Anmärkning 2.1

24.10.2017

Cenelec

EN 60127-3:1996

Finsäkringar – Säkerhet – Del 3: Särskilda fordringar på miniatyrfinsäkringar

IEC 60127-3:1988 + A1:1991

8.7.2016

EN 60127-3:1991

Anmärkning 2.1

1.12.1996

 

EN 60127-3:1996/A2:2003

IEC 60127-3:1988/A2:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

1.2.2006

 

EN 60127-3:1996/AC:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-4:2005

Finsäkringar – Säkerhet – Del 4: Universella modulära miniatyrfinsäkringar (UMF) för hålmontering och ytmontering

IEC 60127-4:2005

8.7.2016

EN 60127-4:1996

+ A1:2002

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

1.3.2008

 

EN 60127-4:2005/A2:2013

IEC 60127-4:2005/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

11.1.2016

 

EN 60127-4:2005/A1:2009

IEC 60127-4:2005/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

1.2.2012

Cenelec

EN 60127-6:1994

Finsäkringar- Säkerhet – Del 6: Säkringshållare för finsäkringar

IEC 60127-6:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60127-6:1994/A2:2003

IEC 60127-6:1994/A2:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

1.2.2006

 

EN 60127-6:1994/A1:1996

IEC 60127-6:1994/A1:1996

8.7.2016

Anmärkning 3

1.12.1996

Cenelec

EN 60127-6:2014

Finsäkringar – Säkerhet – Del 6: Säkringshållare för finsäkringar

IEC 60127-6:2014

8.7.2016

EN 60127-6:1994

+ A1:1996

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 60127-7:2013

Finsäkringar – Del 7: Miniatyrfinsäkringar för särskilda tillämpningar

IEC 60127-7:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60127-7:2016

Finsäkringar – Del 7: Miniatyrfinsäkringar för särskilda tillämpningar

IEC 60127-7:2015

8.7.2016

EN 60127-7:2013

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60143-2:1994

Kraftkondensatorer – Seriekondensatorer för kraftanläggningar – Del 2: Skyddsutrustning för seriekondensatorer

IEC 60143-2:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60143-2:2013

Kraftkondensatorer – Seriekondensatorer för kraftanläggningar – Del 2: Skyddsutrustning för seriekondensatorer

IEC 60143-2:2012

8.7.2016

EN 60143-2:1994

Anmärkning 2.1

15.1.2016

Cenelec

EN 60155:1995

Tändare för lysrör

IEC 60155:1993

8.7.2016

 

 

 

EN 60155:1995/A2:2007

IEC 60155:1993/A2:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60155:1995/A1:1995

IEC 60155:1993/A1:1995

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60204-1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60204-1:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning

IEC 60204-32:2008

8.7.2016

EN 60204-32:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60215:1989

Radioutrustningar – Säkerhet hos radiosändare

IEC 60215:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60228:2005

Kraftkablar och installationskablar – Ledare

IEC 60228:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60228:2005/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60238:2004

Lamphållare med edisongänga – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 60238:2004

8.7.2016

EN 60238:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60238:2004/A2:2011

IEC 60238:2004/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60238:2004/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60238:2004/A1:2008

IEC 60238:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60252-1:2011

Kraftkondensatorer – Motorkondensatorer – Del 1: Allmänt – Egenskaper och provning – Säkerhetsfordringar – Installation och användning

IEC 60252-1:2010

8.7.2016

EN 60252-1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60252-1:2011/A1:2013

IEC 60252-1:2010/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60252-2:2011

Kraftkondensatorer – Motorkondensatorer – Del 2: Motorstartkondensatorer

IEC 60252-2:2010

8.7.2016

EN 60252-2:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60252-2:2011/A1:2013

IEC 60252-2:2010/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

3.10.2016

Cenelec

EN 60255-5:2001

Reläer – Del 5: Isolationskoordination för mätande av reläer och skyddsutrustning – Fordringar och provning

IEC 60255-5:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60255-27:2005

Reläer – Mätande reläer och reläskydd – Del 27: Fordringar avseende produktsäkerhet

IEC 60255-27:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60255-27:2014

Reläer – Mätande reläer och reläskydd – Del 27: Fordringar avseende produktsäkerhet

IEC 60255-27:2013

8.7.2016

EN 60255-5:2001

EN 60255-27:2005

Anmärkning 2.1

19.11.2016

Cenelec

EN 60269-1:2007

Lågspänningssäkringar – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60269-1:2006

8.7.2016

EN 60269-1:1998

+ A1:2005

EN 60269-2:1995

+ A1:1998

+ A2:2002

EN 60269-3:1995

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60269-1:2007/A1:2009

IEC 60269-1:2006/A1:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60269-1:2007/A2:2014

IEC 60269-1:2006/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

Cenelec

HD 60269-2:2010

Lågspänningssäkringar – Del 2: Särskilda fordringar på säkringar som betjänas av fackutbildade eller särskilt instruerade personer

IEC 60269-2:2010 (Ändrad)

8.7.2016

HD 60269-2:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

HD 60269-2:2013

Lågspänningssäkringar – Del 2: Särskilda fordringar på säkringar som betjänas av fackkunniga eller särskilt instruerade personerfackkunniga eller instruerade personer

IEC 60269-2:2013 (Ändrad)

8.7.2016

HD 60269-2:2010

Anmärkning 2.1

15.8.2016

Cenelec

HD 60269-3:2010

Lågspänningssäkringar – Del 3: Särskilda fordringar på säkringar för allmänbruk

IEC 60269-3:2010 (Ändrad)

8.7.2016

HD 60269-3:2007

Anmärkning 2.1

 

 

HD 60269-3:2010/A1:2013

IEC 60269-3:2010/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60269-4:2009

Lågspänningssäkringar – Del 4: Tilläggsfordringar på säkringspatroner för skydd av halvledarkomponenter

IEC 60269-4:2009

8.7.2016

EN 60269-4:2007

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60269-4:2009/A1:2012

IEC 60269-4:2009/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60269-6:2011

Lågspänningssäkringar – Del 6: Tilläggsfordringar på säkringspatroner för skydd av solcellsanläggningar

IEC 60

IEC 60269-6:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-1:1999

Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60309-1:1999

8.7.2016

EN 60309-1:1997

Anmärkning 2.1

1.4.2002

 

EN 60309-1:1999/A2:2012

IEC 60309-1:1999/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

13.7.2015

 

EN 60309-1:1999/A1:2007

IEC 60309-1:1999/A1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

1.11.2009

 

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60309-2:1999

Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 2: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för uttagsdon med stift och kontakthylsor

IEC 60309-2:1999

8.7.2016

EN 60309-2:1998

Anmärkning 2.1

1.5.2002

 

EN 60309-2:1999/A1:2007

IEC 60309-2:1999/A1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

1.11.2009

 

EN 60309-2:1999/A2:2012

IEC 60309-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

19.4.2015

Cenelec

EN 60309-4:2007

Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 4: Uttag och skarvuttag med brytare med eller utan förregling

IEC 60309-4:2006 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60309-4:2007/A1:2012

IEC 60309-4:2006/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

19.4.2015

Cenelec

EN 60320-1:2001

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60320-1:2001

8.7.2016

EN 60320-1:1996

+ A1:1996

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60320-1:2001/A1:2007

IEC 60320-1:2001/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60320-2-1:2000

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 2-1: Särskilda fordringar på apparatanslutningsdon för symaskiner

IEC 60320-2-1:2000

8.7.2016

EN 60320-2-1:1987

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60320-2-2:1998

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 2: Mellankopplingsdon för hushållsapparater och liknande bruksföremål

IEC 60320-2-2:1998

8.7.2016

EN 60320-2-2:1991

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60320-2-4:2006

Apparatanslutningsdon för allmänbruk – Del 2-4: Apparatanslutningsdon och apparatintag beroende av apparatens vikt för anslutning

IEC 60320-2-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60320-2-4:2006/A1:2009

IEC 60320-2-4:2005/A1:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60332-1-1:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel – Del 1-1: Provningsutrustning

IEC 60332-1-1:2004

8.7.2016

EN 50265-1:1998

Anmärkning 2.1

1.9.2007

 

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

IEC 60332-1-1:2004/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-2:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 1-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel – Provning med 1 kW låga med gas-luftblandning

IEC 60332-1-2:2004

8.7.2016

EN 50265-2-1:1998

Anmärkning 2.1

1.9.2007

 

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

IEC 60332-1-2:2004/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-1-3:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 1-3: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel – Bedömning av brinnande droppar och partiklar

IEC 60332-1-3:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60332-1-3:2004/A1:2015

IEC 60332-1-3:2004/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2018

Cenelec

EN 60332-2-1:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 2-1: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel med liten diameter – Provningsutrustning

IEC 60332-2-1:2004

8.7.2016

EN 50265-1:1998

Anmärkning 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-2-2:2004

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 2-2: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för en ensam isolerad ledare eller kabel med liten diameter – Provning med diffus låga

IEC 60332-2-2:2004

8.7.2016

EN 50265-2-2:1998

Anmärkning 2.1

1.9.2007

Cenelec

EN 60332-3-10:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-10: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Provningsutrustning

IEC 60332-3-10:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-1:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-21:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-21: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori A F/R

IEC 60332-3-21:2000 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50266-2-1:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-22:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-22: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori A

IEC 60332-3-22:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-2:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-23:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-23: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori B

IEC 60332-3-23:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-3:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-24:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-24: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori C

IEC 60332-3-24:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-4:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60332-3-25:2009

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Del 3-25: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar – Kategori D

IEC 60332-3-25:2000 + A1:2008

8.7.2016

EN 50266-2-5:2001

Anmärkning 2.1

1.8.2012

Cenelec

EN 60335-1:1994

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:1991 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-1:1988

+ A2:1988

+ A51:1991

+ A52:1992

+ A53:1992

+ A54:1992

+ A55:1993

+ A56:1995

+ A5:1989

+ A6:1989

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-1:1994/A12:1996

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/A15:2000

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:1995

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A1:1996

IEC 60335-1:1991/A1:1994 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A11:1995

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/A16:2001

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/A2:2000

IEC 60335-1:1991/A2:1999

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/AC:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A13:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:1994/A2:2000/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:1994/A14:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:2001 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-1:1994

+ A11:1995

+ A12:1996

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:2000

+ A16:2001

+ A1:1996

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/A2:2006

IEC 60335-1:2001/A2:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2002/A15:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-1:2002

+ A11:2004

+ A12:2006

+ A13:2008

+ A14:2010

+ A15:2011

+ A1:2004

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-2:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på dammsugare och vattensugare

IEC 60335-2-2:2009

8.7.2016

EN 60335-2-2:2003

+ A11:2010

+ A1:2004

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

IEC 60335-2-2:2009/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på strykjärn

IEC 6033

IEC 60335-2-3:2002

8.7.2016

EN 60335-2-3:1995

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-3:2002/A1:2005

IEC 60335-2-3:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-3:2002/A2:2008

IEC 60335-2-3:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-3:2002/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-3:2002/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-3:2016

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på strykjärn

IEC 60335-2-3:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-3:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

5.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-4:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-4: Särskilda fordringar på centrifuger

IEC 60335-2-4:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-4:2002

+ A1:2004

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

IEC 60335-2-4:2008/A1:2012 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

12.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-5:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-5: Särskilda fordringar på diskmaskiner

IEC 6033

IEC 60335-2-5:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-5:1995

+ A11:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-5:2003/A11:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-5:2003/A2:2008

IEC 60335-2-5:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-5:2003/A1:2005

IEC 60335-2-5:2002/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-5:2003/A12:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-5:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-5: Särskilda fordringar på diskmaskiner

IEC 60335-2-5:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-5:2003

+ A11:2009

+ A12:2012

+ A1:2005

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

9.8.2016

Cenelec

EN 60335-2-6:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-Säkerhet – Del l2-6: Särskilda fordringar på elspisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål förhus hållsbruk

IEC 603352-6:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-6:1999

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-6:2003/A2:2008

IEC 60335-2-6:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-6:2003/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-6:2003/A1:2005

IEC 60335-2-6:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/A12:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-6:2003/A13:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-6:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-6: Särskilda fordringar på elspisar, kokhällar, ugnar och liknande bruksföremål för hushållsbruk

IEC 60335-2-6:2014 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-6:2003

+ A11:2010

+ A12:2012

+ A13:2013

+ A1:2005

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

9.2.2018

Cenelec

EN 60335-2-7:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-7: Särskilda fordringar på tvättmaskiner

IEC 60335-2-7:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-7:2003

+ A11:2010

+ A1:2004

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

IEC 60335-2-7:2008/A1:2011 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på rakapparater, hårklippningsmaskiner och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-8:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-8:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-8:2003/A2:2008

IEC 60335-2-8:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-8:2003/A1:2005

IEC 60335-2-8:2002/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på rakapparater, hårklippningsmaskiner och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-8:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-8:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

20.7.2018

 

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

IEC 60335-2-8:2012/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-9:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på brödrostar, grillar, halsterapparater och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-9:2002 (Ändrad)

Detta är det första offentliggörandet

EN 60335-2-9:1995

+ A11:2000

+ A12:2002

+ A13:2002

+ A1:1998

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

IEC 60335-2-9:2002/A2:2006

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

Detta är det första offentliggörandet

 

 

 

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

IEC 60335-2-9:2002/A1:2004

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

 

Begränsningar:

Tillämpning av följande delar av standard EN 60335-2-9:2003, senast ändrad genom A13:2010, ger inte någon presumtion om överensstämmelse med de säkerhetskrav som fastställs i punkt 1 c jämförd med punkt 2 b i bilaga I till direktiv 2014/35/EU:

Fotnot b i tabell Z101 i avsnitt 11.

De delar i avsnitt 7.1 som hänvisar till fotnot b i tabell Z101.

De delar i avsnitt 11.Z10x som rör ventilationsöppningar.

Cenelec

EN 60335-2-10:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling och våtrengöring

IEC 60335-2-10:2002

8.7.2016

EN 60335-2-10:1995

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

IEC 60335-2-10:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-11:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på torktumlare

IEC 60335-2-11:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-11:2003

+ A11:2008

+ A1:2004

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

IEC 60335-2-11:2008/A1:2012 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

24.2.2017

Cenelec

EN 60335-2-12:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på värmehällar och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-12:2002

8.7.2016

EN 60335-2-12:1995

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

IEC 60335-2-12:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-13:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på stekpannor, flottyrkokare och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-13:2009

8.7.2016

EN 60335-2-13:2003

+ A1:2004

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-15: Särskilda fordringar på bruksföremål för uppvärmning av vätskor

IEC 60335-2-15:2002

8.7.2016

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-16:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på avfallskvarnar

IEC 60335-2-16:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-16:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

IEC 60335-2-16:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

IEC 60335-2-16:2002/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-17:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-17: Särskilda fordringar på elektriskt värmda filtar, värmedynor, kläder och liknande böjliga värmeapparater för hembruk

IEC 60335-2-17:2012

8.7.2016

EN 60335-2-17:2002

+ A1:2006

+ A2:2009

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-21:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på ackumulerande vattenvärmare

IEC 60335-2-21:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-21:1999

+ A11:2002

+ A12:2002

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-21:2003/A2:2008

IEC 60335-2-21:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-21:2003/A1:2005

IEC 60335-2-21:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-21:2003/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-23: Särskilda fordringar på apparater för hudvård och hårvård

IEC 60335-2-23:2003

8.7.2016

EN 60335-2-23:1996

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

IEC 60335-2-23:2003/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-25:2012

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-25: Särskilda fordringar på mikrovågsugnar

IEC 60335-2-25:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-25:2002

+ A11:2010

+ A1:2005

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-25:2012/A1:2015

IEC 60335-2-25:2010/A1:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

16.9.2017

 

EN 60335-2-25:2012/A2:2016

IEC 60335-2-25:2010/A2:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

28.12.2018

Cenelec

EN 60335-2-26:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-26: Särskilda fordringar på ur

IEC 60335-2-26:2002

8.7.2016

EN 60335-2-26:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

IEC 60335-2-26:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-27:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-27: Särskilda fordringar på bruksföremål för hudbehandling med ultraviolett och infraröd bestrålning för hemmabruk och liknande användning

IEC 60335-2-27:2009 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-27:2010

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-28:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på symaskiner

IEC 60335-2-28:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-28:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

IEC 60335-2-28:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-29:2004

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-29: Särskilda fordringar på batteriladdare

IEC 60335-2-29:2002 + A1:2004

8.7.2016

EN 60335-2-29:1996

+ A11:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-29:2004/A2:2010

IEC 60335-2-29:2002/A2:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-30:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-30: Särskilda fordringar på rumsuppvärmningsapparater

IEC 60335-2-30:2009

8.7.2016

EN 60335-2-30:2003

+ A1:2004

+ A2:2007

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-31: Särskilda fordringar på spisfläktar och andra utsugningsapparater för matlagning

IEC 60335-2-31:2002

8.7.2016

EN 60335-2-31:1997

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-31:2003/A1:2006

IEC 60335-2-31:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-31:2003/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-31:2003/A2:2009

IEC 60335-2-31:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-31:2014

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-31: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

IEC 60335-2-31:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-31:2003

+ A1:2006

+ A2:2009

Anmärkning 2.1

28.4.2017

Cenelec

EN 60335-2-32:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på massageapparater

IEC 60335-2-32:2002

8.7.2016

EN 60335-2-32:1995

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

IEC 60335-2-32:2002/A2:2013 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

11.11.2017

 

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

IEC 60335-2-32:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-34:2013

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-34: Särskilda fordringar på motorkompressorer

IEC 60335-2-34:2012

8.7.2016

EN 60335-2-34:2002

+ A11:2004

+ A1:2005

+ A2:2009

Anmärkning 2.1

27.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-35:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-35: Särskilda fordringar på vattenvärmare av genomströmningstyp

IEC 60335-2-35:2002

8.7.2016

EN 60335-2-35:1998

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-35:2002/A2:2011

IEC 60335-2-35:2002/A2:2009 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-35:2002/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-35:2002/A1:2007

IEC 60335-2-35:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-35:2016

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-35: Särskilda fordringar på vattenvärmare av genomströmningstyp

IEC 60335-2-35:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-35:2002

+ A11:201

+ A1:2007

+ A2:2011

Anmärkning 2.1

12.10.2018

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-36: Särskilda fordringar på spisar, ugnar och spisplattor för storkök

IEC 60335-2-36:2002

8.7.2016

EN 60335-2-36:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

IEC 60335-2-36:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

IEC 60335-2-36:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-37: Särskilda fordringar på flottyrkokare för storkök

IEC 60335-2-37:2002

8.7.2016

EN 60335-2-37:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

IEC 60335-2-37:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-38:2003

Elektriska hushållasapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2-38: Särskilda fordringar på kontaktgrillar för storkök

IEC 60335-2-38:2002

8.7.2016

EN 60335-2-38:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

IEC 60335-2-38:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-39:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2-39: Särskilda fordringar på stekbord för storkök

IEC 60335-2-39:2002

8.7.2016

EN 60335-2-39:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

IEC 60335-2-39:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

IEC 60335-2-39:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda och luftavfuktare

IEC 60335-2-40:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-40:1997

+ A11:2004

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-41:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-41: Särskilda fordringar på pumpar

IEC 60335-2-41:2002

8.7.2016

EN 60335-2-41:1996

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-41:2003/A2:2010

IEC 60335-2-41:2002/A2:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-41:2003/A1:2004

IEC 60335-2-41:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksfõremål – Säkerhet – Del 2-42: Särskilda fordringar på varmluftsugnar för storkök

IEC 60335-2-42:2002

8.7.2016

EN 60335-2-42:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

IEC 60335-2-42:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-43:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-43: Särskilda fordringar på elektriska kläd- och handdukstorkare

IEC 60335-2-43:2002

8.7.2016

EN 60335-2-43:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-43:2003/A2:2008

IEC 60335-2-43:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-43:2003/A1:2006

IEC 60335-2-43:2002/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-44:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-44: Särskilda fordringar på strykmaskiner och manglar

IEC 60335-2-44:2002

8.7.2016

EN 60335-2-44:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

IEC 60335-2-44:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

IEC 60335-2-44:2002/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-45:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-45: Särskilda fordringar på elektriska värmeverktyg och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-45:2002

8.7.2016

EN 60335-2-45:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

IEC 60335-2-45:2002/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

IEC 60335-2-45:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-47: Särskilda fordringar på kokgrytor för storkök

IEC 60335-2-47:2002

8.7.2016

EN 60335-2-47:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

IEC 60335-2-47:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-48: Särskilda fordringar på grillar och brödrostar för storkök

IEC 60335-2-48:2002

8.7.2016

EN 60335-2-48:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

IEC 60335-2-48:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på elektriska värmeskåp för storkök

IEC 60335-2-49:2002

8.7.2016

EN 60335-2-49:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

IEC 60335-2-49:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-50:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-50: Särskilda fordringar på elektriskt uppvärmda vattenbad för storkök

IEC 60335-2-50:2002

8.7.2016

EN 60335-2-50:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

IEC 60335-2-50:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-51:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-51: Särskilda fordringar på stationära cirkulationspumpar med max 300 W ineffekt

IEC 60335-2-51:2002

8.7.2016

EN 60335-2-51:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

IEC 60335-2-51:2002/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

IEC 60335-2-51:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-52:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-52: Särskilda fordringar på tandvårdsapparater

IEC 60335-2-52:2002

8.7.2016

EN 60335-2-52:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

IEC 60335-2-52:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-53:2011

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-53: Särskilda fordringar på elektriska bastuaggregat och infrakabiner

IEC 60335-2-53:2011

8.7.2016

EN 60335-2-53:2003

+ A1:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-54:2008

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-54: Särskilda fordringar på apparater för hushållsbruk för rengöring av ytor med hjälp av vätska eller ånga

IEC 60335-2-54:2008

8.7.2016

EN 60335-2-54:2003

+ A11:2006

+ A1:2004

+ A2:2007

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

30.4.2016

 

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

IEC 60335-2-54:2008/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

9.9.2018

 

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-55:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-55: Särskilda fordringar på utrustning för användning i akvarier och trädgårdsdammar

IEC 60335-2-55:2002

8.7.2016

EN 60335-2-55:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

IEC 60335-2-55:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-56:2003

Elektriska hushållsapparater och liknandebruksföremål-Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på projektorer och liknande bruksföremål

IEC 60335-2-56:2002

8.7.2016

EN 60335-2-56:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

IEC 60335-2-56:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

IEC 60335-2-56:2002/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-58:2005

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-58: Särskilda fordringar på diskmaskiner för storkök

IEC 60335-2-58:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-58:1997

+ A1:1999

Anmärkning 2.1

1.12.2007

Cenelec

EN 60335-2-59:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-59: Särskilda fordringar på insektsbekämpare

IEC 60335-2-59:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-59:1997

+ A11:2000

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

IEC 60335-2-59:2002/A2:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

IEC 60335-2-59:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-60:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-60: Särskilda fordringar på bubbelbad och liknande utrustning

IEC 60335-2-60:2002

8.7.2016

EN 60335-2-60:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

IEC 60335-2-60:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

IEC 60335-2-60:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-61:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-61: Särskilda fordringar på ackumulerande rumsuppvärmningsapparater

IEC 60335-2-61:2002

8.7.2016

EN 60335-2-61:1996

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

IEC 60335-2-61:2002/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

IEC 60335-2-61:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-62:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-62: Särskilda fordringar på sköljbaljor för storkök

IEC 60335-2-62:2002

8.7.2016

EN 60335-2-62:1997

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

IEC 60335-2-62:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-65: Särskilda fordringar på luftreningsapparater

IEC 60335-2-65:2002

8.7.2016

EN 60335-2-65:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

IEC 60335-2-65:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-66:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på värmeelement för vattenmadrasser

IEC 60335-2-66:2002

8.7.2016

EN 60335-2-66:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

IEC 60335-2-66:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

IEC 60335-2-66:2002/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-70:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på mjölkningsmaskiner

IEC 60335-2-70:2002

8.7.2016

EN 60335-2-70:1996

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-71:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-71: Särskilda fordringar på elektriska värmeapparater för djuruppfödning

IEC 60335-2-71:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-71:1995

+ A1:1998

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

IEC 60335-2-71:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-73:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-73: Särskilda fordringar på stationära doppvärmare

IEC 60335-2-73:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-73:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

IEC 60335-2-73:2002/A2:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

IEC 60335-2-73:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-74:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på flyttbara doppvärmare

IEC 60335-2-74:2002

8.7.2016

EN 60335-2-74:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

IEC 60335-2-74:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

IEC 60335-2-74:2002/A2:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-75:2004

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-75: Särskilda fordringar på kommersiella varu- och dryckesautomater

IEC 60335-2-75:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-63:1993

EN 60335-2-75:2002

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

IEC 60335-2-75:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

IEC 60335-2-75:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-78:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-78: Särskilda fordringar på grillar för utomhusbruk

IEC 60335-2-78:2002

8.7.2016

EN 60335-2-78:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

IEC 60335-2-78:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-80:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på fläktar

IEC 60335-2-80:2002

8.7.2016

EN 60335-2-80:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

IEC 60335-2-80:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

IEC 60335-2-80:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-81:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på fotvärmare och värmemattor

IEC 60335-2-81:2002

8.7.2016

EN 60335-2-81:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

IEC 60335-2-81:2002/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

IEC 60335-2-81:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-82:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-82: Särskilda fordringar på servicemaskiner och underhållningsmaskiner

IEC 60335-2-82:2002

8.7.2016

EN 60335-2-82:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

IEC 60335-2-82:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-83:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-83: Särskilda fordringar på eluppvärmda dagvattenbrunnar för takavvattning

IEC 60335-2-83:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

IEC 60335-2-83:2001/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-84:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-84: Särskilda fordringar på elektriska toaletter

IEC 60335-2-84:2002

8.7.2016

EN 60335-2-84:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-84:2003/A1:2008

IEC 60335-2-84:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-85:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-85: Särskilda fordringar på ångbehandlingsapparater för textilier

IEC 60335-2-85:2002

8.7.2016

EN 60335-2-85:1998

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

IEC 60335-2-85:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-86:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-86: Särskilda fordringar på elektriska fiskeapparater

IEC 60335-2-86:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-86:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

8.7.2016

Anmärkning 3

16.11.2018

 

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

IEC 60335-2-86:2002/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

IEC 60335-2-86:2002/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

19.2.2019

Cenelec

EN 60335-2-87:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-87: Särskilda fordringar på elektriska djurbedövningsutrustningar

IEC 60335-2-87:2002

8.7.2016

EN 60335-2-87:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

IEC 60335-2-87:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-88:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-88: Särskilda fordringar på luftfuktare avsedda att användas i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

IEC 60335-2-88:2002

8.7.2016

EN 60335-2-88:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60335-2-90:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-90: Särskilda fordringar på mikrovågsugnar för storkök

IEC 60335-2-90:2006

8.7.2016

EN 60335-2-90:2002

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

IEC 60335-2-90:2006/A1:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-96:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-96: Särskilda fordringar på värmefolier för rumsuppvärmning

IEC 60335-2-96:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-96:2002/A2:2009

IEC 60335-2-96:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-96:2002/A1:2004

IEC 60335-2-96:2002/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-97: Särskilda fordringar för drivanordningar till rulljalusier, markiser, persienner och liknande utrustning

IEC 60335-2-97:2002 (Ändrad) + A1:2004 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-97:2000

+ A11:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

29.9.2017

 

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

IEC 60335-2-97:2002/A2:2008 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-98:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-98: Särskilda fordringar på luftfuktare

IEC 60335-2-98:2002

8.7.2016

EN 60335-2-98:1997

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

IEC 60335-2-98:2002/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

IEC 60335-2-98:2002/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-99:2003

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-99: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor för storkök

IEC 60335-2-99:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-101:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-101: Särskilda fordringar på förångare

IEC 60335-2-101:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

IEC 60335-2-101:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

IEC 60335-2-101:2002/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

16.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-102:2006

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-102: Särskilda fordringar på elektriska apparater som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen

IEC 60335-2-102:2004 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50165:1997

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60335-2-102:2006/A1:2010

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-102:2016

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-102: Särskilda fordringar på elektriska apparater som eldas med fasta, flytande eller gasformiga bränslen

IEC 60335-2-102:2004 (Ändrad)

IEC 60335-2-102:2004/A1:2008 (Ändrad) + A1:2008 (Ändrad)

IEC 60335-2-102:2004/A2:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60335-2-102:2006

+ A1:2010

+ A2:2012

Anmärkning 2.1

22.1.2019

Cenelec

EN 60335-2-105:2005

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 105: Särskilda fordringar på duschkabiner med flera funktioner

IEC 60335-2-105:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

IEC 60335-2-105:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60335-2-106:2007

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 106: Särskilda fordringar på värmemattor och enheter för golvvärme

IEC 60335-2-106:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-108:2008

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-108: Särskilda fordringar på elektrolysatorer

IEC 60335-2-108:2008 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60335-2-109:2010

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-109: Särskilda fordringar på apparater för vattenbehandling med UV-strålning

IEC 60335-2-109:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60358-1:2012

Kraftkondensatorer – Kopplingskondensatorer och kondensatorer för spänningsdelare – Del 1: Allmänt

IEC 60358-1:2012

8.7.2016

HD 597 S1:1992

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60358-1:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60360:1998

Belysningsmateriel – Temperaturstegring hos lampsockel – Provningsmetod

IEC 60360:1998

8.7.2016

EN 60360:1989

+ A1:1994

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60399:2004

Belysningsmateriel – Yttergänga på lamphållare med skärmring

IEC 60399:2004

8.7.2016

EN 60399:1993

+ A1:1997

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60399:2004/A1:2008

IEC 60399:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60400:2008

Lysrörshållare och tändarhållare – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC 60400:2008

8.7.2016

EN 60400:2000

+ A1:2002

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60400:2008/A1:2011

IEC 60400:2008/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60400:2008/A2:2014

IEC 60400:2008/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

Cenelec

EN 60423:2007

Elinstallationsrör – Elinstallationsrör och tillbehör – Yttermått och gängor

IEC 60423:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60432-1:2000

Glödlampor – Säkerhet – Del 1: Glödlampor för hushållsbruk och liknande användning

IEC 60432-1:1999 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60432-1:1994

+ A1:1997

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60432-1:2000/A1:2005

IEC 60432-1:1999/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60432-1:2000/A2:2012

IEC 60432-1:1999/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60432-2:2000

Glödlampor – Säkerhet – Del 2: Halogenglödlampor för hushållsbruk och liknande användning

IEC 60432-2:1999 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60432-2:1994

+ A1:1996

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60432-2:2000/A1:2005

IEC 60432-2:1999/A1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60432-2:2000/A2:2012

IEC 60432-2:1999/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60432-3:2013

Glödlampor – Säkerhet – Del 3: Halogenglödlampor

IEC 60432-3:2012

8.7.2016

EN 60432-3:2003

+ A1:2005

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60477:1997

Elektriska mätinstrument – Laboratoriemotstånd för likström

IEC 60477:1974

8.7.2016

 

 

 

EN 60477:1997/A1:1997

IEC 60477:1974/A1:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60477-2:1997

Elektriska mätinstrument – Laboratoriemotstånd för växelström

IEC 60477-2:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60477-2:1997/A1:1997

IEC 60477-2:1979/A1:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60519-1:2011

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60

IEC 60519-1:2010

8.7.2016

EN 60519-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60519-1:2015

8.7.2016

EN 60519-1:2011

Anmärkning 2.1

14.4.2018

Cenelec

EN 60519-2:2006

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på motståndsugnar för direkt eller indirekt uppvärmning

IEC 60519-2:2006

8.7.2016

EN 60519-2:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-3:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 3: Tilläggsfordringar för installationer med induktionsvärmning och resistiv värmning samt för induktionssmältanläggningar

IEC 60519-3:2005

8.7.2016

EN 60519-3:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-4:2006

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 4: Särskilda fordringar på ljusbågsugnar

IEC 60519-4:2006

8.7.2016

EN 60519-4:1997

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-4:2013

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 4: Särskilda fordringar på ljusbågsugnar

IEC 60519-4:2013

8.7.2016

EN 60519-4:2006

Anmärkning 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60519-6:2011

Industriella elvärmeanläggningar – Del 6: Särskilda fordringar på mikrovågsanläggningar för uppvärmning

IEC 60519-6:2011

8.7.2016

EN 60519-6:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-7:2008

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 7: Särskilda fordringar på installationer med elektronkanoner

IEC 60519-7:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-8:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 8: Särskilda fordringar på omsmältningsugnar med ledande slagg

IEC 60519-8:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-9:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 9: Tilläggsfordringar för högfrekvensinstallationer

IEC 60519-9:2005

8.7.2016

EN 60519-9:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-10:2005

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 10: Särskilda fordringar på installationer med värmefolier och värmekablar

IEC 60519-10:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-10:2013

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 10: Särskilda fordringar på installationer med värmefolier och värmekablar

IEC 60519-10:2013

8.7.2016

EN 60519-10:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60519-12:2013

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 12: Särskilda fordringar på installationer med elektrisk IR-värme

IEC 60519-12:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-21:2009

Industriella elvärmeanläggningar – Säkerhet – Del 21: Särskilda fordringar på motståndsugnar för smältning av glas

IEC 60519-21:2008

8.7.2016

EN 60519-21:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60523:1993

Elektriska mätinstrument – Likströmskompensatorer

IEC 60523:1975 + A1:1979

8.7.2016

 

 

 

EN 60523:1993/A2:1997

IEC 60523:1975/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60524:1993

Elektriska mätinstrument – Resistiva spänningsdelare för likström

IEC 60524:1975 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60524:1993/A2:1997

IEC 60524:1975/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60529:1991

Kapslingsklasser för elektrisk materiel (IP-beteckning)

IEC 60529:1989

8.7.2016

 

 

 

EN 60529:1991/A2:2013

IEC 60529:1989/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

3.10.2016

 

EN 60529:1991/A1:2000

IEC 60529:1989/A1:1999

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60529:1991/AC:1993

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60564:1993

Elektriska mätinstrument – Likströmsbryggor för mätning av resistans

IEC 60564:1977 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60564:1993/A2:1997

IEC 60564:1977/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.7.1998

Cenelec

EN 60570:2003

Elektriska kontaktskenesystem för ljusarmatur

IEC 60570:2003 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60570:1996

+ A11:1998

+ A12:2000

+ A1:1998

+ A2:2000

EN 60570-2-1:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60598-1:2008

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 60

IEC 60598-1:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60598-1:2004

+ A1:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60598-1:2008/A11:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-1:2015

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 60598-1:2014 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60598-1:2008

+ A11:2009

Anmärkning 2.1

20.10.2017

 

EN 60598-1:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-1:2015/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-1:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på fast armatur för allmän användning

IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-2:2012

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på infälld armatur

IEC 60598-2-2:2011

8.7.2016

EN 60598-2-2:1996

+ A1:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60598-2-3:2003

Ljusarmatur-Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på väg-och gatubelysning

IEC 60598-2-3:2002

8.7.2016

EN 60598-2-3:1994

+ A1:1997

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

IEC 60598-2-3:2002/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-4:1997

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för allmän användning

IEC 60598-2-4:1997

8.7.2016

EN 60598-2-4:1989

+ A3:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60598-2-5:1998

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på strålkastare

IEC 60598-2-5:1998

8.7.2016

EN 60598-2-5:1989

+ A2:1994

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60598-2-5:1998/AC:1998

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-5:2015

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på strålkastare

IEC 60598-2-5:2015

8.7.2016

EN 60598-2-5:1998

Anmärkning 2.1

10.9.2018

Cenelec

EN 60598-2-7:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på trädgårdsbelysningar

IEC 60598-2-7:1982 (Ändrad) + A1:1987 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996/AC:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

IEC 60598-2-7:1982/A2:1994 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-2-8:1997

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på handlampor

IEC 60598-2-8:1996 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60598-2-8:1989

+ A2:1993

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60598-2-8:1997/A2:2008

IEC 60598-2-8:1996/A2:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60598-2-8:1997/A1:2000

IEC 60598-2-8:1996/A1:2000

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-2-8:2013

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på handlampor

IEC 60598-2-8:2013

8.7.2016

EN 60598-2-8:1997

+ A1:2000

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-9:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för fotografering och filmning (för icke professionellt bruk)

IEC 60598-2-9:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

IEC 60598-2-9:1987/A1:1993

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-2-10:2003

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-10: Särskilda fordringar på flyttbar armatur för barn

IEC 60598-2-10:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2005

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på akvariebelysning

IEC 60598-2-11:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-11:2005/AC:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-11:2013

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på akvariebelysning

IEC 60598-2-11:2013

8.7.2016

EN 60598-2-11:2005

Anmärkning 2.1

20.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-12:2006

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på ljuspluggar och liknande uttagsnattlampor

IEC 60598

IEC 60598-2-12:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-12:2006/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-12:2013

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på ljuspluggar och liknande uttagsnattlampor

IEC 60598-2-12:2013

8.7.2016

EN 60598-2-12:2006

Anmärkning 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 60598-2-13:2006

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på armatur för infällning i mark, golv och liknade

IEC 60598-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

IEC 60598-2-13:2006/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-14:2009

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-14: Särskilda fordringar på ljusarmaturer för kallkatodrör (neonrör) och liknande

IEC 60598-2-14:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-17:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för scenbelysning och för TV-, film- och fotografiska studior (utomhus och inomhus)

IEC 60598-2-17:1984 + A1:1987

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

IEC 60598-2-17:1984/A2:1990

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-2-19:1989

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på lysrörsarmatur för sambyggnad med ventilationssystem

IEC 60598-2-19:1981 (Ändrad) + A1:1987 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

IEC 60598-2-19:1981/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2010

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-20: Särskilda fordringar på ljuskedjor

IEC 60598-2-20:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60598-2-20:1997

+ A1:1998

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60598-2-20:2010/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-20:2015

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-20: Särskilda fordringar på ljuskedjor

IEC 60598-2-20:2014

8.7.2016

EN 60598-2-20:2010

Anmärkning 2.1

30.12.2017

Cenelec

EN 60598-2-21:2015

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-21: Förslutna ljuskedjor (ljusslangar)

IEC 60598-2-21:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:1998

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för nödbelysning

IEC 60598-2-22:1997 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60598-2-22:1990

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60598-2-22:1998/A2:2008

IEC 60598-2-22:1997/A2:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-22:1998/A1:2003

IEC 60598-2-22:1997/A1:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-22:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-22:2014

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för nödbelysning

IEC 60598-2-22:2014

8.7.2016

EN 60598-2-22:1998

+ A1:2003

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

24.7.2017

 

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-23:1996

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-23: Särskilda fordringar på klenspänningsmatade belysningssystem för glödlampor

IEC 60598-2-23:1996

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/AC:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

IEC 60598-2-23:1996/A1:2000

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60598-2-24:1998

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur med begränsad yttemperatur

IEC 60598-2-24:1997 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60598-2-24:2013

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2-24: Särskilda fordringar på armatur med begränsad yttemperatur

IEC 60598-2-24:2013

8.7.2016

EN 60598-2-24:1998

Anmärkning 2.1

24.7.2016

Cenelec

EN 60598-2-25:1994

Ljusarmatur – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på armatur för användning i sjukhus och vårdinrättningar

IEC 60598

IEC 60598-2-25:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

IEC 60598-2-25:1994/A1:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60618:1997

Elektriska mätinstrument – Induktiva spänningsdelare

IEC 60618:1978 + A1:1981

8.7.2016

 

 

 

EN 60618:1997/A2:1997

IEC 60618:1978/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.1998

Cenelec

EN 60645-1:2001

Elektroakustik – Audiometrar – Del 1: Tonaudiometrar

IEC 60645-1:2001

8.7.2016

EN 60645-1:1994

Anmärkning 2.1

1.10.2004

Cenelec

EN 60645-1:2015

Elektroakustik – Audiometrar – Del 1: Tonaudiometrar

IEC 60645-1:2012

8.7.2016

EN 60645-1:2001

EN 60645-4:1995

Anmärkning 2.1

5.11.2017

Cenelec

EN 60645-3:2007

Elektroakustik – Audiometrar – Del 3: Korta signaler för användning vid audiometri

IEC 60645-3:2007

8.7.2016

EN 60645-3:1995

Anmärkning 2.1

1.6.2010

Cenelec

EN 60645-4:1995

Akustik – Audiometrar – Del 4: Utrustning för högfrekvensaudiometri

IEC 60645-4:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-6:2010

Elektroakustik – Audiometrar – Del 6: Utrustning för mätning av otoakustiska emissioner

IEC 60645-6:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60645-7:2010

Elektroakustik – Audiometrar – Del 7: Utrustning för mätning av auditiva hjärnstamssvar

IEC 60645-7:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60664-1:2007

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem – Del 1: Principer, fordringar och provning

IEC 60664-1:2007

8.7.2016

EN 60664-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60664-3:2003

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem – Del 3: Användning av täckskikt för att erhålla erforderlig isolationsgrad på kretskort

IEC 60664-3:2003

8.7.2016

HD 625.3 S1:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60664-3:2003/A1:2010

IEC 60664-3:2003/A1:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60664-4:2006

Isolationsnivå för elektriska anläggningsdelar och utrustningar i lågspänningssystem – Del 4: Överväganden beträffande påfrestningar till följd av högfrekventa spänningar

IEC 60664-4:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60664-4:2006/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-1:1999

Strömställare för fasta installationer – (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60669-1:1998 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60669-1:1995

+ A2:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60669-1:1999/A1:2002

IEC 60669-1:1998/A1:1999 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60669-1:1999/A2:2008

IEC 60669-1:1998/A2:2006 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2-1: Särskilda fordringar på elektroniska strömställare

IEC 60669-2-1:2002 (Ändrad) + IS1:2011 + IS2:2012

8.7.2016

EN 60669-2-1:2000

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60669-2-2:2006

Strömställare för fasta installationer i hushåll och liknande – Del 2-2: Särskilda fordringar på fjärrstyrda, elektromekaniska installationsströmställare (RCS)

IEC 60669-2-2:2006

8.7.2016

EN 60669-2-2:1997

+ A1:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60669-2-3:2006

Strömställare för fasta installationer i hushåll och liknande – Del 2-3: Särskilda fordringar på tidsfördröjda installationsströmställare (TDS)

IEC 60669-2-3:2006

8.7.2016

EN 60669-2-3:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60669-2-4:2005

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2-4: Särskilda fordringar på installationsströmställare med frånskiljningsegenskaper

IEC 60669-2-4:2004 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60669-2-6:2012

Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande – Del 2-6: Särskilda fordringar på brandbrytare för skyltar och armaturer

IEC 60669-2-6:2012 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50425:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60670-1:2005

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60670-1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/A1:2013

IEC 60670-1:2002/A1:2011 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

31.12.2017

 

EN 60670-1:2005/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60670-1:2005/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-21:2007

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 21: Särskilda fordringar på dosor med upphängningsanordning (armaturdosor)

IEC 60670-21:2004 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-22:2006

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 22: Särskilda fordringar på installationsdosor

IEC 60670-22:2003 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-23:2008

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 23: Särskilda fordringar på dosor för installation i golv

IEC 60670-23:2006 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60670-24:2013

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande – Del 24: Särskilda fordringar på kapslingar för skyddsapparater och andra värmealstrande apparater

IEC 60670-24:2011 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60688:2013

Elektriska mätinstrument – Omvandlare – Elektriska storheter till analoga eller digitala signaler

IEC

IEC 60688:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60691:2003

Termosäkringar – Fordringar och provningsmetoder

IEC 60691:2002

8.7.2016

EN 60691:1995

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

1.12.2005

 

EN 60691:2003/A1:2007

IEC 60691:2002/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

1.12.2009

 

EN 60691:2003/A2:2010

IEC 60691:2002/A2:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

1.3.2013

Cenelec

EN 60695-2-10:2001

Provning av brandegenskaper – Del 2-10: Provning med glödtråd – Anordning för provning med glödtråd jämte allmänna provningsmetoder

IEC 60695-2-10:2000

8.7.2016

EN 60695-2-1/0:1996

Anmärkning 2.1

1.11.2003

Cenelec

EN 60695-2-10:2013

Provning av brandegenskaper – Del 2-10: Provningsmetoder – Glödtrådsapparat och allmänna provningsmetoder

IEC 60695-2-10:2013

8.7.2016

EN 60695-2-10:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60695-2-11:2001

Provning av brandegenskaper – Del 2-11: Provning med glödtråd – Provning av färdiga produkter

IEC 60695-2-11:2000

8.7.2016

EN 60695-2-1/1:1996

Anmärkning 2.1

1.11.2003

Cenelec

EN 60695-2-11:2014

Provning av brandegenskaper – Del 2-11: Provningsmetoder – Provning av brännbarhet med glödtråd – Färdiga produkter (GWEPT)

IEC 60695-2-11:2014

8.7.2016

EN 60695-2-11:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60695-10-2:2003

Provning av brandegenskaper – Del 10-2: Onormal värme – Kultrycksprovning

IEC 60695-10-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-10-2:2014

Provning av brandegenskaper – Del 10-2: Onormal värme – Kultrycksprovning

IEC 60695-10-2:2014

8.7.2016

EN 60695-10-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60695-10-3:2002

Provning av brandegenskaper – Del 10-3: Onormal värme – Deformation till föld av utjämning av spänningar

IEC 60695-10-3:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-2:2003

Provning av brandegenskaper – Del 11-2: Provningslågor – 1 kW nominell förblandad låga – provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

IEC 60695-11-2:2003

8.7.2016

EN 60695-2-4/1:1993

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 60695-11-2:2014

Provning av brandegenskaper – Del 11-2: Provningslågor – 1 kW nominell förblandad låga – Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

IEC 60695-11-2:2013

8.7.2016

EN 60695-11-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60695-11-3:2012

Provning av brandegenskaper – Del 11-3: Provlågor – 500 W provlåga – Utrustning och metod för verifiering

IEC 60695-11-3:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-4:2011

Provning av brandegenskaper – Del 11-4: Provlågor – 50 W provlåga – Utrustning och metod för verifiering

IEC 60695-11-4:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-5:2005

Provning av brandegenskaper – Del 11-5: Provningslågor – Provning med spetslåga – Provningsapparater och arrangemang för bestämning av överensstämmelse samt riktlinjer

IEC 60695-11-5:2004

8.7.2016

EN 60695-2-2:1994

+ A1:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60695-11-10:1999

Provning av brandegenskaper – Del 11-10: Provlågor – Provning med 50 W horisontell och vertikal låga

IEC 60695-11-10:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60695-11-10:1999/A1:2003

IEC 60695-11-10:1999/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-10:2013

Provning av brandegenskaper – Del 11-10: Provlågor – 50 W provlåga, vågrät och lodrät

IEC 60695-11-10:2013

8.7.2016

EN 60695-11-10:1999

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60695-11-20:1999

Provning av brandegenskaper – Del 11-20: Provlågor – Provning med 500 W låga

IEC 60695-11-20:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60695-11-20:1999/A1:2003

IEC 60695-11-20:1999/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2006

Cenelec

EN 60695-11-20:2015

Provning av brandegenskaper – Del 11-20: Provlågor – 500 W provlåga

IEC 60695-11-20:2015

8.7.2016

EN 60695-11-20:1999

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60702-1:2002

Mineralisolerade kablar och tillhörande avslutningar med märkspänning ej överstigande 750 V – Del 1: Kablar

IEC 60702-1:2002

8.7.2016

HD 586.1 S1:1994

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60702-1:2002/A1:2015

IEC 60702-1:2002/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60702-2:2002

Mineralisolerade kablar och tillhörande avslutningar med märkspänning ej överstigande 750 V – Del 2: Avslutningar

IEC 60702-2:2002

8.7.2016

HD 586.2 S1:1994

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60702-2:2002/A1:2015

IEC 60702-2:2002/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

19.2.2018

Cenelec

EN 60715:2001

Elkopplare för högst 1 kV – Fästskenor

IEC 60715:1981 + A1:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60719:1993

Installationskablar – Beräkning av minimi- och maximivärden för ytterdiametern för kablar med runda kopparledare och med märkspänning ej överstigande 450/750 V

IEC 60719:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60728-11:2010

Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster – Del 11: Säkerhetsfordringar

IEC 60728-11:2010

8.7.2016

EN 60728-11:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-1:2000

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730-1:1999 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-1:1995

+ A11:1996

+ A12:1996

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A16:1999

+ A17:2000

+ A18:2003

+ A1:1997

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

4.5.1998

 

EN 60730-1:2000/A12:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.6.2010

 

EN 60730-1:2000/A2:2008

IEC 60730-1:1999/A2:2007 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

1.6.2011

 

EN 60730-1:2000/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:2000/A13:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

1.9.2007

 

EN 60730-1:2000/A14:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

1.6.2010

 

EN 60730-1:2000/A1:2004

IEC 60730-1:1999/A1:2003 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

17.3.2005

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730-1:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-1:2000

+ A11:2002

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A15:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-1:1995

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60730-1:1993 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-1:1991

+ A11:1991

+ A12:1993

+ A14:1995

+ A1:1991

Anmärkning 2.1

1.10.2013

 

EN 60730-1:1995/A11:1996

8.7.2016

Anmärkning 3

1.1.1998

 

EN 60730-1:1995/A14:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

24.8.1998

 

EN 60730-1:1995/A12:1996

8.7.2016

Anmärkning 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/AC:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A2:1998

IEC 60730-1:1993/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/A1:1997

IEC 60730-1:1993/A1:1994 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

1.12.1996

 

EN 60730-1:1995/A15:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

24.8.1998

 

EN 60730-1:1995/AC:2007

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-1:1995/A16:1999

8.7.2016

Anmärkning 3

1.10.2000

 

EN 60730-1:1995/A17:2000

8.7.2016

Anmärkning 3

1.10.2002

 

EN 60730-1:1995/A18:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.6.2010

Cenelec

EN 60730-2-2:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-2: Särskilda fordringar på termiska motorskydd

IEC 60730-2-2:2001 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-2:1991

+ A11:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60730-2-2:2002/A1:2006

IEC 60730-2-2:2001/A1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730-2-3:2007

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-3: Särskilda fordringar på termiska skydd för förkopplingsdon för lysrör

IEC 60730-2-3:2006 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-3:1992

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-4:2007

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-4: Särskilda fordringar på termiska motorskydd för motorkompressorer

IEC 60730-2-4:2006 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-4:1993

+ A1:1998

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare

IEC 60730-2-5:2000 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-5:1995

+ A1:1996

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730-2-5:2015

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-5: Särskilda fordringar på styrsystem för brännare

IEC 60730-2-5:2013 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-5:2002

+ A11:2005

+ A1:2004

+ A2:2010

Anmärkning 2.1

17.11.2017

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-6:2007 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-6:1995

+ A1:1997

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-6:2016

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på automatiska tryckkännande reglerdon, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-6:2015

8.7.2016

EN 60730-2-6:2008

Anmärkning 2.1

26.2.2019

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-7: Särskilda fordringar på tidströmställare och kopplingsur

IEC 60730-2-7:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-7:1991

+ A11:1994

+ A12:1993

+ A13:2003

+ A14:2003

+ A1:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på elstyrda vattenventiler, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-8:2000 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-8:1995

+ A1:1997

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på temperaturkännande reglerdon

IEC 60730-2-9:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-9:2002

+ A11:2003

+ A12:2004

+ A1:2003

+ A2:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-10:2007

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-10: Särskilda fordringar på motorstartreläer

IEC 60730-2-10:2006

8.7.2016

EN 60730-2-10:1995

+ A1:1996

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-11:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på energiregulatorer

IEC 60730-2-11:2006

8.7.2016

EN 60730-2-11:1993

+ A11:2005

+ A1:1997

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-12:2006

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-12: Särskilda fordringar på elmanövrerade dörrlås

IEC 60730-2-12:2005 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-12:1993

+ A11:2005

+ A1:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730-2-13:2008

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på fuktkännande reglerdon

IEC 60730-2-13:2006 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-13:1998

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2: Särskilda fordringar på styrdon

IEC 60730-2-14:1995 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

IEC 60730-2-14:1995/A2:2007 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-15: Särskilda fordringar på styr- och reglerdon för luftflöde, vattenflöde och vattennivå

IEC 60730-2-15:2008 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60730-2-15:1995

+ A11:2005

+ A1:1998

EN 60730-2-16:1997

+ A11:2005

+ A1:1998

+ A2:2001

EN 60730-2-18:1999

+ A11:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60730-2-19:2002

Automatiska elektriska styr- och reglerdon för hushållsbruk – Del 2-19: Särskilda fordringar på elstyrda ventiler för flytande bränsle, inklusive mekaniska fordringar

IEC 60730-2-19:1997 (Ändrad) + A1:2000 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

IEC 60730-2-19:1997/A2:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60754-1:2014

Kablar – Provning av gaser från förbränning av material i kablar- Del 1: Bestämning av mängden halogensyragas

IEC 60754-1:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Anmärkning 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60754-2:2014

Kablar – Provning av gaser från förbränning av material i kablar – Del 2: Bestämning av andelen sura gaser genom mätning av pH och elektrisk ledningsförmåga

IEC 60754-2:2011

8.7.2016

EN 50267-1:1998

EN 50267-2-1:1998

EN 50267-2-2:1998

EN 50267-2-3:1998

Anmärkning 2.1

27.1.2017

Cenelec

EN 60799:1998

Sladdställ – Icke demonterbara apparatsladdställ

IEC 60799:1998

8.7.2016

EN 60799:1987

+ A1:1994

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60811-100:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 100: Allmänt

IEC 60811-100:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

EN 60811-4-1:2004

EN 60811-4-2:2004

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-201:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 201: Mätning av isoleringens tjocklek

IEC 60811-201:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-202:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 202: Mätning av tjocklek på icke-metalliska mantlar

IEC 60811-202:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-203:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 203: Mätning av ytterdimensioner

IEC 60811-203:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-301:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 301: Mätning av fyllnadsmassors permittivitet vid 23 oC

IEC 60811-301:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-302:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 302: Mätning av fyllnadsmassors likströmsresistivitet vid 23 oC och 100 oC

IEC 60811-302:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-401:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 401: Termiska åldringsmetoder – Åldring i ugn

IEC 60811-401:2012

8.7.2016

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-402:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 402: Provning av vattenabsorption

IEC 60811-402:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-403:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 403: Provning av tvärbundna materials ozonresistens

IEC 60811-403:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-404:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 404: Provning av mantlars beständighet mot mineralolja genom nedsänkning

IEC 60811-404:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-405:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 405: Prov av termisk stabilitet hos isolering och mantlar av PVC

IEC 60811-405:2012

8.7.2016

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-406:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 406: Provning av beständighet mot spänningssprickor hos material av polyeten och polypropylen

IEC 60811-406:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-407:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 407: Mätning av viktökning hos material av polyeten och polypropylen

IEC 60811-407:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-408:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 408: Prov av långtidsstabilitet hos material av polyeten och polypropylen

IEC 60811-408:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-409:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 409: Mätning av viktsförlust hos isolering och mantlar av termoplastiskt material

IEC 60811-409:2012

8.7.2016

EN 60811-3-2:1995

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-410:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 410: Mätmetod för kopparkatalyserad oxidativ nedbrytning av polyolefinisolerade ledare

IEC 60811-410:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-411:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 411: Sprödhet vid låg temperatur hos fyllandsmassor

IEC 60811-411:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-412:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 412: Termiska åldringsmetoder – Åldring i luftbomb

IEC 60811-412:2012

8.7.2016

EN 60811-1-2:1995

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

16.4.2015

Cenelec

EN 60811-501:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 501: Prov för bestämning av isoler- och mantelmaterials mekaniska egenskaper

IEC 60811-501:2012

8.7.2016

EN 60811-1-1:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-502:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 502: Krympprovning av isolering

IEC 60811-502:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-503:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 503: Krympprovning av mantlar

IEC 60811-503:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-504:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 504: Böjprovning av isolering och mantlar vid låg temperatur

IEC 60811-504:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-505:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 505: Töjningsprovning av isolering och mantlar vid låg temperatur

IEC 60811-505:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-506:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 506: Slagprovning av isolering och mantlar vid låg temperatur

IEC 60811-506:2012

8.7.2016

EN 60811-1-4:1995

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-507:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 507: Provning av tvärbindningsgrad (Hot set test)

IEC 60811-507:2012

8.7.2016

EN 60811-2-1:1998

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-508:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 508: Värmetryckprovning av isolering och mantlar

IEC 60811-508:2012

8.7.2016

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-509:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 509: Provning av beständighet mot sprickbildning av isolering och mantlar

IEC 60811-509:2012

8.7.2016

EN 60811-3-1:1995

+ A1:1996

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-510:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 510: Speciella metoder för polyeten och polypropylen – Lindningsprovning efter åldring i ugn

IEC 60811-510:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-511:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 511: Mätning av smältindex hos polyeten och polypropylen

IEC 60811-511:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-512:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 512: Brottöjningsprov av material av polyeten och polypropylen efter konditionering vid förhöjd temperatur

IEC 60811-512:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-513:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 513: Lindningprovning av material polyeten och polypropylen efter konditionering

IEC 60811-513:2012

8.7.2016

EN 60811-4-2:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-601:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 601: Mätning av droppunkt hos fyllnadsmassor

IEC 60811-601:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-602:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 602: Separation av olja i fyllnadsmassor

IEC 60811-602:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-603:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 603: Mätning av syratal hos fyllnadsmassor

IEC 60811-603:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-604:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 604: Korrosivitet hos fyllnadsmassor

IEC 60811-604:2012

8.7.2016

EN 60811-5-1:1999

+ A1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-605:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 605: Bestämning av sothalt och/eller mineralfyllnadsinnehåll i polyeten

IEC 60811-605:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-606:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 606: Densitetsbestämningsmetoder

IEC 60811-606:2012

8.7.2016

EN 60811-1-3:1995

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60811-607:2012

Kablar – Provning av ickemetalliska material – Del 607: Bedömning av sotfördelningen i polyeten och polypropylen

IEC 60811-607:2012

8.7.2016

EN 60811-4-1:2004

Anmärkning 2.1

17.4.2015

Cenelec

EN 60825-1:2007

Laser – Säkerhet – Del 1: Klassificering av utrustning samt fordringar

IEC 60825-1:2007

8.7.2016

EN 60825-1:1994

+ A11:1996

+ A1:2002

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

1.9.2010

Cenelec

EN 60825-1:2014

Laser – Säkerhet – Del 1: Klassificering av utrustning och fordringar

IEC 60825-1:2014

8.7.2016

EN 60825-1:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60825-2:2004

Laser – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på kommunikationssystem med optokablar

IEC 60825-2:2004

8.7.2016

EN 60825-2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Laser – Säkerhet – Del 4: Skyddsskärmar för laser

IEC 60825-4:2006

8.7.2016

EN 60825-4:1997

+ A1:2002

+ A2:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Laser – Säkerhet – Del 12: Särskilda fordringar på system för icke ledningsbunden optisk signalöverföring

IEC 60825-12:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-1:1996

Kraftkondensatorer-Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1 000  V – Del 1: Allmänt – Funktion, provning och märkning-Säkerhetsfordringar-Anvisningar för installation och användning

IEC 60831-1:1996

8.7.2016

EN 60831-1:1993

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60831-1:1996/A1:2003

IEC 60831-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60831-1:2014

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1 000  V – Del 1: Allmänt – Funktion, provning och märkning – Säkerhetsfordringar – Anvisningar för installation och användning

IEC 60831-1:2014

8.7.2016

EN 60831-1:1996

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

18.3.2017

 

EN 60831-1:2014/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60831-2:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1 000  V – Del 2: Åldrings – självläknings- och destruktionsprovning

IEC 60831-2:1995

8.7.2016

EN 60831-2:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60831-2:2014

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1 000  V – Del 2: Åldrings-, självläknings- och destruktionsprovning

IEC 60831-2:2014

8.7.2016

EN 60831-2:1996

Anmärkning 2.1

19.3.2017

Cenelec

EN 60838-1:2004

Speciella lamphållare – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 60838-1:2004

8.7.2016

EN 60838-1:1998

+ A1:1999

+ A2:2002

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60838-1:2004/A1:2008

IEC 60838-1:2004/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60838-1:2004/A2:2011

IEC 60838-1:2004/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60838-2-1:1996

Speciella lamphållare – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på lamphållare S14

IEC 60838-2-1:1994

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

IEC 60838-2-1:1994/A1:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

2-1:1994/A2:2004

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60838-2-2:2006

Speciella lamphållare – Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på anslutningsdon för lysdiodmoduler

IEC 60838-2-2:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

IEC 60838-2-2:2006/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60898-1:2003

Installationsdvärgbrytare – Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande – Del 1: Dvärgbrytare för växelström

IEC 60898-1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60898:1991

+ A11:1994

+ A12:1995

+ A13:1995

+ A14:1995

+ A15:1995

+ A16:1996

+ A17:1998

+ A18:1998

+ A19:2000

+ A1:1991

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60898-1:2003/A1:2004

IEC 60898-1:2002/A1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60898-1:2003/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 60898-1:2003/A11:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60898-1:2003/A13:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60898-2:2006

Installationsdvärgbrytare – Dvärgbrytare för överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande – Del 2: Dvärgbrytare för växelström och likström

IEC 60898-2:2000 (Ändrad) + A1:2003 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60898-2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60931-1:1996

Kraftkondensatorer-Shuntkondensatorer av icke självläkande typ för högst 1 000  V – Del 1: Allmänt – Funktion, provning och märkning – Säkerhetsfordringar – Anvisningar för installation och användning

IEC 60931-1:1996

8.7.2016

EN 60931-1:1993

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60931-1:1996/A1:2003

IEC 60931-1:1996/A1:2002

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60931-2:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av icke självläkande typ för högst 1 000  V – Del 2: Åldrings-, självläknings- och destruktionsprovning

IEC 60931-2:1995

8.7.2016

EN 60931-2:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60931-3:1996

Kraftkondensatorer – Shuntkondensatorer av icke självläkande typ för högst 1 kV – Del 3: Inre säkringar

IEC 60931-3:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60934:2001

Överlastskydd för bruksföremål och liknande

IEC 60934:2000

8.7.2016

EN 60934:1994

+ A11:1998

+ A1:1994

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60934:2001/A1:2007

IEC 60934:2000/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60934:2001/A2:2013

IEC 60934:2000/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60947-1:2007

8.7.2016

EN 60947-1:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

14.10.2017

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-2:2006

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 2: Effektbrytare

IEC 60947-2:2006

8.7.2016

EN 60947-2:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 3: Lastbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare (i enheter) med och utan säkringar

IEC 60947-3:2008

8.7.2016

EN 60947-3:1999

+ A1:2001

+ A2:2005

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947-3:2009/A2:2015

IEC 60947-3:2008/A2:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

31.8.2018

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4-1: Kontaktorer och startkopplare – Elektromekaniska kontaktorer och startkopplare

IEC 60947-4-1:2009

8.7.2016

EN 60947-4-1:2001

+ A1:2002

+ A2:2005

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade startkopplare för växelströmsmotorer

IEC 60947-4-2:2011

8.7.2016

EN 60947-4-2:2000

+ A1:2002

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2000

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade startkopplare för annat än motordrifter

IEC 60947-4-3:1999

8.7.2016

HD 419.2 S1:1987

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-4-3:2000/A2:2011

IEC 60947-4-3:1999/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947-4-3:2000/A1:2006

IEC 60947-4-3:1999/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 4-3: Kontaktorer och startkopplare – Halvledarbaserade kontaktorer och startkopplare för annat än motordrifter

IEC 60947-4-3:2014

8.7.2016

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

Anmärkning 2.1

11.6.2017

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-1: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Elektromekaniska manöverkretsapparater

IEC 60947-5-1:2003

8.7.2016

EN 60947-5-1:1997

+ A12:1999

+ A1:1999

+ A2:2000

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-2: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Beröringsfria lägesomkopplare

IEC 60947-5-2:2007

8.7.2016

EN 60947-5-2:1998

+ A1:1999

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Manöverkretsapparater och kopplingselement – Del 5-3: Fordringar för beröringsfria anordningar med definierat uppträdande vid fel (PDF)

IEC 60947-5-3:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

1.3.2008

Cenelec

EN 60947-5-4:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-4: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Verifiering av svagströmskontakters egenskaper

IEC 60947-5-4:2002

8.7.2016

EN 60947-5-4:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Kopplingsapparater för högst 1 000  V Del 5-5: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Elektriska nödstoppsanordningar med mekanisk låsning

IEC 60947-5-5:1997

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-7: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Beröringsfria lägesomkopplare med analog utgång

IEC 60947-5-7:2003

8.7.2016

EN 50319:1999

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60947-5-8:2006

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-8: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Acceptdon av trelägestyp

IEC 60947-5-8:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 5-9: Manöverkretsapparater och kopplingselement – Flödesvakter

IEC 60947-5-9:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 6-1: Flerfunktionsapparater – Nätomkopplare

IEC 60947-6-1:2005

8.7.2016

EN 60947-6-1:1991

+ A11:1997

+ A1:1994

+ A2:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

17.1.2017

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 6-2: Flerfunktionsapparater – Brytarkontaktor – Effektbrytande kontaktor med överströmsskydd

IEC 60947-6-2:2002

8.7.2016

EN 60947-6-2:1993

+ A11:1997

+ A1:1997

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60947-7-1:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 7-1: Övrig hithörande materiel – Kopplingsplintar för kopparledare

IEC 60947-7-1:2009

8.7.2016

EN 60947-7-1:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60947-7-2:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 7-2: Övrig hithörande materiel – Skyddsledarklämmor för kopparledare

IEC 60947-7-2:2009

8.7.2016

EN 60947-7-2:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60947-7-3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 7-3: Övrig hithörande materiel – Säkerhetsfordringar på plintar med säkring

IEC 60947-7-3:2009

8.7.2016

EN 60947-7-3:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Del 8: Styrenheter för inbyggt övertemperaturskydd för roterande elektriska maskiners

IEC 60947-8:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 60950-1:2006

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60950-1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60950-1:2001

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60950-1:2006/A12:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60950-1:2006/AC:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-1:2006/A11:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 60950-1:2006/A2:2013

IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

2.7.2016

Cenelec

EN 60950-21:2003

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 21: Fjärrmatning

IEC 60950-21:2002

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 22: Utrustning för installation utomhus

IEC 60950-22:2005 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Utrustning för informationsbehandling – Säkerhet – Del 23: Anläggningar för lagring av mycket stora datamängder

IEC 60950-23:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60968:2013

Belysningsmateriel – Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål

IEC 60968:2012

8.7.2016

EN 60968:1990

+ A1:1993

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 60968:2013/A11:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

9.12.2016

Cenelec

EN 60968:2015

Belysningsmateriel – Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål – Säkerhet

IEC 60968:2015 (Ändrad)

IEC 60968:2015/COR1:2015 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60968:2013

+ A11:2014

Anmärkning 2.1

30.3.2018

Cenelec

EN 60974-1:2012

Bågsvetsutrustning – Del 1. Säkerhet hos svetsströmkällor för industriellt och liknande bruk

IEC 60974-1:2012

8.7.2016

EN 60974-1:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-2:2008

Bågsvetsutrustning – Del 2: Utrustning för vätskekylning

IEC 60974-2:2007

8.7.2016

EN 60974-2:2003

Anmärkning 2.1

1.2.2011

Cenelec

EN 60974-2:2013

Bågsvetsutrustning – Del 2: Utrustning för vätskekylning

IEC 60974-2:2013

8.7.2016

EN 60974-2:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-3:2007

Bågsvetsutrustning – Del 3: Bågtändningsdon

IEC 60974-3:2007

8.7.2016

EN 60974-3:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-3:2014

Bågsvetsutrustning – Del 3: Bågtändningsdon

IEC 60974-3:2013

8.7.2016

EN 60974-3:2007

Anmärkning 2.1

31.12.2016

Cenelec

EN 60974-5:2008

Bågsvetsutrustning – Del 5: Trådmatarenheter

IEC 60974-5:2007

8.7.2016

EN 60974-5:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-5:2013

Bågsvetsutrustning – Del 5: Trådmatarenheter

IEC 60974-5:2013

8.7.2016

EN 60974-5:2008

Anmärkning 2.1

27.6.2016

Cenelec

EN 60974-6:2011

Bågsvetsutrustning – Del 6: Svetsströmkällor med begränsad belastningsförmåga

IEC 60974-6:2010

8.7.2016

EN 60974-6:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-6:2016

Bågsvetsutrustning – Del 6: Strömkällor med begränsad belastningsförmåga

IEC 60974-6:2015

8.7.2016

 

27.10.2018

Cenelec

EN 60974-7:2005

Bågsvetsning – Del 7: Brännare

IEC 60974-7:2005

8.7.2016

EN 60974-7:2000

Anmärkning 2.1

1.8.2008

Cenelec

EN 60974-7:2013

Bågsvetsutrustning – Del 7: Brännare

IEC 60974-7:2013

8.7.2016

EN 60974-7:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-8:2009

Bågsvetsutrustning – Del 8: Gaskonsoler

IEC 60974-8:2009

8.7.2016

EN 60974-8:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-11:2010

Bågsvetsutrustning – Del 11: Elektrodhållare

IEC 60974-11:2010

8.7.2016

EN 60974-11:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-12:2011

Bågsvetsutrustning – Del 12: Anslutningsdon för svetskablar

IEC 60974-12:2011

8.7.2016

EN 60974-12:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60974-13:2011

Bågsvetsutrustning – Del 13: Återledarklamma

IEC 60974-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 60998-1:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60998-1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60998-1:1993

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-1:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2-1: Särskilda fordringar på anslutningsklämmor av skruvtyp

IEC 60998-2-1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60998-2-1:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-2:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2-2: Särskilda fordringar på skruvlösa anslutningsklämmor

IEC 60998-2-2:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60998-2-2:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-3:2004

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2-3: Särskilda fordringar på anslutningsklämmor avsedda att tränga igenom ledarisolering

IEC 60998-2-3:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60998-2-3:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60998-2-4:2005

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande – Del 2-4: Särskilda fordringar på toppklämmor av vridtyp (vridklämmor)

IEC 60998-2-4:2004 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60998-2-4:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60999-1:2000

Kopplingsmateriel – Anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ för anslutning av kopparledare – Säkerhetsfordringar – Del 1: Allmänna fordringar på klämmor för ledare med area 0,2  mm2 t o m 35 mm2

IEC 60999-1:1999

8.7.2016

EN 60999-1:1993

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 60999-2:2003

Kopplingsmateriel – Anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ för anslutning av kopparledare – Säkerhetsfordringar – Del 2: Särskilda fordringar för klämmor för ledare med area från 35 mm2 till 300 mm2sv

IEC 60999-2:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61008-1:2004

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61008-1:1996 (Ändrad) + A1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61008-1:1994

+ A11:1995

+ A12:1998

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A17:2000

+ A2:1995

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61008-1:2004/A11:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61008-1:2004/A12:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61008-1:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

Anmärkning 2.1

18.6.2017

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A2:2014

IEC 61008-1:2010/A2:2013 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

 

EN 61008-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61008-2-1:1994

Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) – Del 2-1: Tillämpning av de allmänna reglerna för jordfelsbrytare som är funktionellt oberoende av nätspänningen

IEC 61008-2-1:1990

8.7.2016

 

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61009-1:2004

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61009-1:1996 (Ändrad) + A1:2002 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61009-1:1994

+ A11:1995

+ A13:1998

+ A14:1998

+ A15:1998

+ A19:2000

+ A1:1995

+ A2:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61009-1:2004/AC:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-1:2004/A11:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61009-1:2004/A13:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61009-1:2004/A12:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61009-1:2012

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) – Del 1: Allmänna regler

IEC 61009-1:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

Anmärkning 2.1

18.6.2017

 

EN 61009-1:2012/A2:2014

IEC 61009-1:2010/A2:2013 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A1:2014

IEC 61009-1:2010/A1:2012 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

 

EN 61009-1:2012/A11:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

6.7.2018

Cenelec

EN 61009-2-1:1994

Jordfelsbrytare med inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCBO) – Del 2-1: Tillämpningen av de allmänna reglerna för jordfelsbrytare som är funktionellt oberoende av nätspänningen

IEC 61009-2-1:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

8.7.2016

 

 

 

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61010-1:2010

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61

IEC 61010-1:2010

8.7.2016

EN 61010-1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-010:2003

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk

IEC 61010-2-010:2003

8.7.2016

EN 61010-2-010:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-010:2014

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-010: Särskilda fordringar på värmeapparater för laboratoriebruk

IEC 61010-2-010:2014

8.7.2016

EN 61010-2-010:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-020:2006

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-020: Särskilda fordringar på laboratoriecentrifuger

IEC 61010-2-020:2006

8.7.2016

EN 61010-2-020:1994

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

1.7.2009

Cenelec

EN 61010-2-030:2010

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-020: Särskilda fordringar på kretsar för mätning och provning

IEC 61010-

IEC 61010-2-030:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-032:2012

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-032: Särskilda fordringar på strömtänger och tångamperemetrar

IEC 61010-2-032:2012

8.7.2016

EN 61010-2-032:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-033:2012

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-033: Särskilda fordringar på multimetrar och andra handhållna instrument, för allmänbruk och yrkesbruk, med förmåga att mäta nätspänning

IEC 61010-2-033:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-040:2005

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-045: Särskilda fordringar på sterilisatorer och diskdesinfektorer för behandling av medicinsk utrustning

IEC 61010-2-040:2005

8.7.2016

EN 61010-2-041:1996

EN 61010-2-042:1997

EN 61010-2-043:1997

EN 61010-2-045:2000

Anmärkning 2.1

1.6.2008

Cenelec

EN 61010-2-051:2003

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-051: Särskilda fordringar på mekaniska blandare och omrörare för laboratorieändamål

IEC 61010-2-051:2003

8.7.2016

EN 61010-2-051:1995

Anmärkning 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-051:2015

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-051: Särskilda fordringar på mekaniska blandare och omrörare för laboratoriebruk

IEC 61010-2-051:2015

8.7.2016

EN 61010-2-051:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-061:2003

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-061: Särskilda fordringar på atomspektrometrar för laboratoriebruk med termisk atomisering och jonisering

IEC 61010-2-061:2003

8.7.2016

EN 61010-2-061:1996

Anmärkning 2.1

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-061:2015

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-061: Särskilda fordringar på automatspektrometrar för laboratoriebruk med termisk atomisering och jonisering

IEC 61010-2-061:2015

8.7.2016

EN 61010-2-061:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-081:2002

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-010: Särskilda fordringar på hel- och halvautomatiska laboratorieutrustningar för analys och liknande ändamål

IEC 61010-2-081:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-081:2002/A1:2003

IEC 61010-2-081:2001/A1:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.10.2006

Cenelec

EN 61010-2-081:2015

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-081: Särskilda fordringar på hel- och halvautomatiska laboratorieutrustningar för analys och liknande ändamål

IEC 61010-2-081:2015

8.7.2016

EN 61010-2-081:2002

+ A1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61010-2-091:2012

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-0091: Särskilda fordringar på röntgensystem med helskärmade skåp

IEC 61010-2-091:2012

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-091:2012/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-2-201:2013

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-201: Särskilda fordringar på styr- och reglerutrustning

IEC 61010-2-201:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61010-2-201:2013/AC:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61010-031:2002

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 2-031: Särskilda fordringar på handhållna elektriska sonder för mätning och provning

IEC 61010-031:2002

8.7.2016

EN 61010-2-031:1994

Anmärkning 2.1

1.2.2005

 

EN 61010-031:2002/A1:2008

IEC 61010-031:2002/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

1.3.2011

Cenelec

EN 61010-031:2015

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – Del 031: Särskilda fordringar på handhållna elektriska sonder för mätning och provning

IEC 61010-031:2015

8.7.2016

EN 61010-031:2002

+ A1:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61028:1993

Elektrisk mätutrustning – X-Y-skrivare

IEC 61028:1991

8.7.2016

 

 

 

EN 61028:1993/A2:1997

IEC 61028:1991/A2:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61034-1:2005

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Mätning av röktäthet – Del 1: Provningsutrustning

IEC 61034-1:2005

8.7.2016

EN 50268-1:1999

Anmärkning 2.1

1.6.2008

 

EN 61034-1:2005/A1:2014

IEC 61034-1:2005/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

26.7.2016

Cenelec

EN 61034-2:2005

Kablar – Provning av egenskaper vid brand – Mätning av röktäthet – Del 2: Fordringar och provning

IEC 61034-2:2005

8.7.2016

EN 50268-2:1999

Anmärkning 2.1

1.6.2008

 

EN 61034-2:2005/A1:2013

IEC 61034-2:2005/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

25.6.2016

Cenelec

EN 61048:2006

Kondensatorer för användning i kretsar med lysrör och andra urladdningslampor – Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 61048:2006

8.7.2016

EN 61048:1993

+ A1:1996

+ A2:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61048:2006/A1:2016

IEC 61048:2006/A1:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

19.2.2019

Cenelec

EN 61050:1992

Transformatorer med tomgångsspänning som överstiger 1000 V avsedda för direkttändande urladdningsrör (neontransformatorer) Säkerhet – Allmänna fordringar

IEC 61050:1991 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 61050:1992/A1:1995

IEC 61050:1991/A1:1994 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61058-1:2002

Strömställare för bruksföremål – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61058-1:2000 (Andrad) + A1:2001

8.7.2016

EN 61058-1:1992

+ A1:1993

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61058-1:2002/A2:2008

IEC 61058-1:2000/A2:2007

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61058-2-1:2011

Strömställare för bruksföremål – Del 2-1: Särskilda fordringar på sladdströmställare

IEC 61058-2-1:2010

8.7.2016

EN 61058-2-1:1993

+ A11:2002

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61058-2-4:2005

Strömställare för bruksföremål – Del 2-4: Särskilda fordringar på fristående monterade strömställare

IEC 61058-2-4:1995 + A1:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61058-2-5:2011

Strömställare för bruksföremål – Del 2-5: Särskilda fordringar på omkopplare

IEC 61058-2-5:2010

8.7.2016

EN 61058-2-5:1994

+ A11:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61071:2007

Kondensatorer för kraftelektronik

IEC 61071:2007

8.7.2016

EN 61071-1:1996

EN 61071-2:1996

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61095:2009

Elektromekaniska kontaktorer för hushållsändamål och liknande

IEC 61095:2009

8.7.2016

EN 61095:1993

+ A11:1996

+ A1:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmerbara styrsystem – Del 2: Utrustning – Fordringar och provning

IEC 61131-2:2007

8.7.2016

EN 61131-2:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61138:2007

Kablar – Kablar för bärbar utrustning för jordning och kortslutning

IEC 61138:2007 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61138:1997

+ A11:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61140:2002

Beröringsskydd – Allmänna synpunkter för installation och utrustning

IEC 61140:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61140:2002/A1:2006

IEC 61140:2001/A1:2004 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61143-1:1994

Elektrisk mätutrustning – X-t-skrivare – Del 1: Definitioner och fordringar

IEC 61143-1:1992

8.7.2016

 

 

 

EN 61143-1:1994/A1:1997

IEC 61143-1:1992/A1:1997

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61143-2:1994

Elektrisk mätutrustning – X-t-skrivare – Del 2: Ytterligare provningar

IEC 61143-2:1992

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61184:2008

Bajonettlamphållare – Säkerhet – Allmänna fordringar och provning

IEC

IEC 61184:2008

8.7.2016

EN 61184:1997

+ A1:2001

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61184:2008/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61187:1994

Elektrisk och elektronisk mätutrustning – Dokumentation

IEC 61187:1993 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 61187:1994/AC:1995

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61195:1999

Belysningsmateriel – Tvåsocklade lysrör – Säkerhet

IEC 61195:1999

8.7.2016

EN 61195:1994

+ A1:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61195:1999/A1:2013

IEC 61195:1999/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61195:1999/A2:2015

IEC 61195:1999/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

24.10.2017

Cenelec

EN 61199:2011

Belysningsmateriel – Ensocklade lysrör – Säkerhet

IEC 61199:2011

8.7.2016

EN 61199:1999

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61199:2011/A1:2013

IEC 61199:2011/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61199:2011/A2:2015

IEC 61199:2011/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

3.9.2017

Cenelec

EN 61204:1995

Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning – Funktionsegenskaper

IEC 61204:1993 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61204-7:2006

Strömförsörjningsdon med likströmsutgång, för anslutning till lågspänning – Del 7: Säkerhetsfordringar

IEC 61204-7:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61204-7:2006/A11:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61210:2010

Kopplingsmateriel – Flatstiftskontakter för kopparledare – Säkerhetsfordringar

IEC 61210:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61210:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61230:2008

Arbete med spänning – Bärbar utrustning för jordning och för jordning och kortslutning

IEC 61230:2008

8.7.2016

EN 61230:1995

+ A11:1999

Anmärkning 2.1

1.10.2011

Cenelec

EN 61242:1997

Sladdvindor för allmänbruk

IEC 61242:1995 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 61242:1997/A1:2008

IEC 61242:1995/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61242:1997/A2:2016

IEC 61242:1995/A2:2015

8.7.2016

Anmärkning 3

3.12.2018

Cenelec

EN 61243-3:2010

Arbete med spänning – Spänningsprovare – Del 3: Tvåpoliga spänningsprovare för lågspänning

IEC 61243-3:2009

8.7.2016

EN 61243-3:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61243-3:2014

Arbete med spänning – Spänningsprovare – Del 3: Tvåpoliga spänningsprovare för lågspänning

IEC 61243-3:2014

8.7.2016

EN 61243-3:2010

Anmärkning 2.1

13.11.2017

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 61243-3:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61270-1:1996

Kraftkondensatorer – Kondensatorer för mikrovågsugnar – Del 1: Allmänt

IEC 61270-1:1996

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61293:1994

Elutrustning – Märkning med avseende på matning – Säkerhet

IEC 61293:1994

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler

IEC 61310-1:2007

8.7.2016

EN 61310-1:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 2: Märkning

IEC 61310-2:2007

8.7.2016

EN 61310-2:1995

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 3: Manöverdons placering och funktion

IEC 61310-3:2007

8.7.2016

EN 61310-3:1999

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61316:1999

Sladdvindor för industribruk

IEC 61316:1999

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-1:2008

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 61347-1:2007 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61347-1:2001

+ A1:2008

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61347-1:2008/A2:2013

IEC 61347-1:2007/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61347-1:2008/A1:2011

IEC 61347-1:2007/A1:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61347-1:2015

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 61347-1:2015

8.7.2016

EN 61347-1:2008

+ A1:2011

+ A2:2013

Anmärkning 2.1

26.3.2018

Cenelec

EN 61347-2-2:2012

Belysningsmateriel – Driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på elektroniska spänningsomvandlare för glödlampor

IEC 61347-2-2:2011

8.7.2016

EN 61347-2-2:2001

+ A1:2006

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-3:2011

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på elektroniska förkopplingsdon för lysrör

IEC 6134

IEC 61347-2-3:2011

8.7.2016

EN 61347-2-3:2001

+ A1:2004

+ A2:2006

EN 61347-2-4:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-7:2012

Belysningsmateriel – Driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-7: Särskilda fordringar på batteridrivna elektroniska förkopplingsdon för nödbelysning

IEC 61347-2-7:2011

8.7.2016

EN 61347-2-7:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-8:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på förkopplingsdon för lysrör

IEC 61347-2-8:2000

8.7.2016

EN 60920:1991

+ A11:2000

+ A1:1993

+ A2:1996

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

2-8:2000/A1:2006

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-9:2013

Belysningsmateriel – Driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på elektromagnetiska förkopplingsdon för urladdningslampor andra än lysrör

IEC 61347-2-9:2012

8.7.2016

EN 61347-2-9:2001

+ A1:2003

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61347-2-10:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-10: Särskilda fordringar på elektroniska omformare och växelriktare för kallkatodrör (neonrör) som matas med högfrekvent spänning

IEC 61347-2-10:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

IEC 61347-2-10:2000/A1:2008

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61347-2-11:2001

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på speciella elektroniska kretsar för användning i ljusarmatur

IEC 61347-2-11:2001

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-12:2005

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på elektroniska förkopplingsdon för urladdningslampor andra än lysrör

IEC 61347-2-12:2005

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

IEC 61347-2-12:2005/A1:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2006

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på elektroniska driftdon för lysdiodmoduler

IEC 61347-2-13:2006

8.7.2016

 

 

 

EN 61347-2-13:2006/AC:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61347-2-13:2014

Belysningsmateriel – Start- och driftdon för ljuskällor – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på elektroniska driftdon för lysdiodmoduler

IEC 61347-2-13:2014

8.7.2016

EN 61347-2-13:2006

Anmärkning 2.1

8.10.2017

Cenelec

EN 61386-1:2008

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61386-1:2008

8.7.2016

EN 61386-1:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61386-21:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 21: Särskilda fordringar på styva rör med tillbehör

IEC 61386-21:2002

8.7.2016

EN 50086-2-1:1995

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61386-21:2004/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61386-21:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-22:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 22: Särskilda fordringar på böjliga rör med tillbehör

IEC 61386-22:2002

8.7.2016

EN 50086-2-2:1995

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61386-22:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

 

EN 61386-22:2004/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61386-23:2004

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 23: Särskilda fordringar på flexibla rör med tillbehör

IEC 61386-23:2002

8.7.2016

EN 50086-2-3:1995

+ A11:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61386-23:2004/A11:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61386-23:2004/AC:2004

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61386-24:2010

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 24: Särskilda fordringar på rör för förläggning i mark

IEC 61386-24:2004

8.7.2016

EN 50086-2-4:1994

+ A1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61386-25:2011

Elinstallationsrör med tillbehör – Del 25: Särskilda fordringar – Fästanordningar

IEC 61386-25:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 1: Allmänt

IEC 61439-1:2011

8.7.2016

EN 61439-1:2009

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61439-2:2011

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 2: Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän

IEC 61439-2:2011

8.7.2016

EN 61439-2:2009

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 3: Elcentraler avsedda att betjänas av lekmän.

IEC 61439-3:2012

8.7.2016

EN 60439-3:1991

+ A1:1994

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 4: Särskilda fordringar på kopplingsutrustningar för byggarbetsplatser (byggplatscentraler)

IEC 61439-4:2012

8.7.2016

EN 60439-4:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 5: Särskilda fordringar på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer

IEC 61439-5:2010

8.7.2016

EN 60439-5:2006

Anmärkning 2.1

3.1.2016

Cenelec

EN 61439-5:2015

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 5: Särskilda fordringar på kabelskåp och lågspänningsfördelningar i nätstationer

IEC 61439-5:2014

8.7.2016

EN 61439-5:2011

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61439-5:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Kopplingsutrustningar för högst 1 000  V växelspänning eller 1 500  V likspänning – Del 6: Särskilda fordringar på kanalskenfördelningar

IEC 61439-6:2012

8.7.2016

EN 60439-2:2000

+ A1:2005

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61534-1:2011

Installationsskensystem – Del 1: Allmänna fodringar

IEC 61

IEC 61534-1:2011

8.7.2016

EN 61534-1:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61534-1:2011/A1:2014

IEC 61534-1:2011/A1:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

4.8.2017

Cenelec

EN 61534-21:2006

Installationsskensystem – Del 21: Särskilda fordringar på installationsskensystem för vägg och tak

IEC 61534-21:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-21:2014

Installationsskensystem – Del 21: Särskilda fordringar på installationsskensystem för vägg och tak

IEC 61534-21:2014

8.7.2016

EN 61534-21:2006

Anmärkning 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61534-22:2009

Installationsskensystem – Del 22: Särskilda fordringar på installationsskensystem för golv

IEC 61534-22:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61534-22:2014

Installationsskensystem – Del 22: Särskilda fordringar på installationsskensystem för golv

IEC 61534-22:2014

8.7.2016

EN 61534-22:2009

Anmärkning 2.1

24.7.2017

Cenelec

EN 61535:2009

Snabbkopplingar för permanent anslutning i den fasta installationen

IEC 61535:2009 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 61535:2009/A1:2013

IEC 61535:2009/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

20.6.2015

Cenelec

EN 61537:2007

Kabelrännor och kabelstegar

IEC 61537:2006

8.7.2016

EN 61537:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61549:2003

Belysningsmateriel – Speciella lampor

IEC 61549:2003

8.7.2016

EN 61549:1996

+ A1:1997

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61549:2003/A1:2005

IEC 61549:2003/A1:2005

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61549:2003/A3:2012

IEC 61549:2003/A3:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61549:2003/A2:2010

IEC 61549:2003/A2:2010

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61557-1:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 1: Allmänt

IEC 61557-1:2007

8.7.2016

EN 61557-1:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-2:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 2: Isolationsmotstånd

IEC 61557-2:2007

8.7.2016

EN 61557-2:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-3:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 3: Slingimpedans

IEC 61557-3:2007

8.7.2016

EN 61557-3:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-4:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 4: Jordförbindning och spänningsutjämning – Resistans

IEC 61557-4:2007

8.7.2016

EN 61557-4:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-5:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 5: Jordresistans

IEC 61557-5:2007

8.7.2016

EN 61557-5:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-6:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 6: Jordfelsövervakning i TT-, TN- och IT-system

IEC 61557-6:2007

8.7.2016

EN 61557-6:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-7:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 7: Fasföljd

IEC 61557-7:2007

8.7.2016

EN 61557-7:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-8:2007

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 8: Isolationsövervakning i IT-system

IEC 61

IEC 61557-8:2007

8.7.2016

EN 61557-8:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-8:2015

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 8: Isolationsövervakning i IT-system

IEC 61557-8:2014

8.7.2016

EN 61557-8:2007

Anmärkning 2.1

15.1.2018

Cenelec

EN 61557-9:2009

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

IEC 61557-9:2009

8.7.2016

EN 61557-9:1999

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61557-9:2015

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 9: Lokalisering av isolationsfel i IT-system

IEC 61557-9:2014

8.7.2016

EN 61557-9:2009

Anmärkning 2.1

15.1.2018

Cenelec

EN 61557-10:2001

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 10: Kombinationsutrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder

IEC 61557-10:2000

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-10:2013

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 10: Kombinationsutrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder

IEC 61557-10:2013

8.7.2016

EN 61557-10:2001

Anmärkning 2.1

3.6.2016

Cenelec

EN 61557-11:2009

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 11: Apparater för jordfelsövervakning av typerna A och B i TT-, TN- och IT-system

IEC 61557-11:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 12: Utrustning för mätning och övervakning av prestanda (PMD)

IEC 61557-12:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-13:2011

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 13: Handhållna och handmanövrerade strömtänger och givare för mätning av läckströmmar

IEC 61557-13:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-14:2013

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 14: Utrustning för provning av maskiners elutrustning

IEC 61557-14:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-15:2014

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 15: Funktionella säkerhetsfordringar på utrustning avsedd för isolationsövervakning och lokalisering av isolationsfel i IT-system

IEC 61557-15:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61557-16:2015

Elsäkerhet i elektriska starkströmsanläggningar för lågspänning – Utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder – Del 16: Utrustning för provning av skydd i elutrustning och elektrisk utrustning för medicinskt bruk

IEC 61557-16:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:1997

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande-Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 61558-1:1997 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60742:1995

Anmärkning 2.1

1.12.2005

 

EN 61558-1:1997/A11:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

1.12.2005

 

EN 61558-1:1997/A1:1998

IEC 61558-1:1997/A1:1998

8.7.2016

Anmärkning 3

1.1.2001

 

EN 61558-1:1997/AC:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-1:2005

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 61558-1:2005

8.7.2016

EN 61558-1:1997

+ A11:2003

+ A1:1998

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61558-1:2005/A1:2009

IEC 61558-1:2005/A1:2009

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61558-1:2005/AC:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-1:2007

Särskilda fordringar på skiljetransformatorer och strömförsörjningsenheter med skiljetransformatorer för allmän användning

IEC 61558-2-1:2007

8.7.2016

EN 61558-2-1:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-2:2007

Särskilda fordringar på manövertransformatorer och strömförsörjningsenheter med manövertransformatorer för allmän användning

IEC 61558-2-2:2007

8.7.2016

EN 61558-2-2:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-3:2010

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-3: Särskilda fordringar på tändtransformatorer för gas- och oljebrännare

IEC 61558-2-3:2010

8.7.2016

EN 61558-2-3:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-4:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-4: Särskilda fordringar på isolertransformatorer och strömförsörjningsenheter med isoleratransformatorer

IEC 61558-2-4:2009

8.7.2016

EN 61558-2-4:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-5:2010

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-5: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsdon för rakapparater

IEC 61558-2-5:2010

8.7.2016

EN 61558-2-5:1998

+ A11:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-6:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande för högst 1 100  V matningsspänning – Säkerhet – Del 2-6: Särskilda fordringar på skyddstransformatorer och strömförsörjningsenheter med skyddstransformatorer

IEC 61558-2-6:2009

8.7.2016

EN 61558-2-6:1997

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-7:2007

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-7: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsenheter för leksaker

IEC 61558-2-7:2007 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61558-2-7:1997

+ A11:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-8:2010

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på ringlednings- och klockspelstransformatorer

IEC 61558-2-8:2010

8.7.2016

EN 61558-2-8:1998

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-9:2011

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsenheter för handlampor av klass III för glödlampor

IEC 61558-2-9:2010

8.7.2016

EN 61558-2-9:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-12:2011

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på konstantspänningstransformatorer och strömförsörjningsdon med konstant utspänning

IEC 61558-2-12:2011

8.7.2016

EN 61558-2-12:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-13:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på sparkopplade transformatorer och strömförsörjningsenheter med sparkopplade transformatorer

IEC 61558-2-13:2009

8.7.2016

EN 61558-2-13:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-14:2013

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande för högst 1 100  V matningsspänning – Säkerhet – Del 2-14: Särskilda fordringar på variabla transformatorer och strömförsörjningsenheter med variabla transformatorer

IEC 61558-2-14:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61558-2-15:2012

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-15: Särskilda fordringar på isolertransformatorer för matning av medicinska utrymmen

IEC 61558-2-15:2011

8.7.2016

EN 61558-2-15:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-16:2009

Transformatorer, strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-16: Särskilda fordringar på switchade strömförsörjningsenheter och transformatorer för switchade strömförsörjningsenheter

IEC 61558-2-16:2009

8.7.2016

EN 61558-2-17:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61558-2-16:2009/A1:2013

IEC 61558-2-16:2009/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

16.9.2016

Cenelec

EN 61558-2-20:2011

Transformatorer – Strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-20: Särskilda fordringar på små reaktorer

IEC 61558-2-20:2010

8.7.2016

EN 61558-2-20:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-23:2010

Transformatorer – Strömförsörjningsdon och liknande – Säkerhet – Del 2-23: Särskilda fordringar på transformatorer och strömförsörjningsenheter för byggarbetsplatser

IEC 61558-2-23:2010

8.7.2016

EN 61558-2-23:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61558-2-26:2013

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Dosmätare med jonkammare och/eller halvledardetektorer för användning inom röntgendiagnostik

IEC 61558-2-26:2013

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61643-11:2012

Överspänningsskydd för lågspänning – Del 11: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät – Prestanda och provningsmetoder

IEC 61643-11:2011 (Ändrad)

8.7.2016

EN 61643-11:2002

+ A11:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61643-21:2001

Överspänningsskydd anslutna till tele- och signalledningar – Del 21: Prestanda och provningsmetoder

IEC 616

IEC 61643-21:2000

8.7.2016

 

 

 

EN 61643-21:2001/A1:2009

IEC 61643-21:2000/A1:2008 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61643-21:2001/A2:2013

IEC 61643-21:2000/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61730-1:2007

Solceller – Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 1: Utförande

IEC 61730-1:2004 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 61730-1:2007/A1:2012

IEC 61730-1:2004/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61730-1:2007/A2:2013

IEC 61730-1:2004/A2:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 61730-1:2007/A11:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

13.10.2017

Cenelec

EN 61730-2:2007

Solceller – Säkerhetsfordringar på solcellsmoduler – Del 2: Provning

IEC 61730-2:2004 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 61730-2:2007/A1:2012

IEC 61730-2:2004/A1:2011

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 61770:2009

Vattenanslutning av elektriska apparater – Skydd mot återsugning och vid fel på slang eller slangkoppling

IEC 61770:2008

8.7.2016

EN 61770:1999

+ A1:2004

+ A2:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61770:2009/AC:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61800-5-1:2007

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 5-1: Elektrisk, termisk och mekanisk säkerhet

IEC 61800-5-1:2007

8.7.2016

EN 61800-5-1:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Tidreläer för industri och bostäder – Del 1: Fordringar och provning

IEC 61812-1:2011

8.7.2016

EN 61812-1:1996

+ A11:1999

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61851-1:2011

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61851-1:2010

8.7.2016

EN 61851-1:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 61851-21:2002

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 21: Fordringar på fordonet

IEC 61851-21:2001

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-22:2002

Elbilsdrift – Konduktiv laddning – Del 22: Laddningsstation för växelström

IEC 61851-22:2001

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-23:2014

Elfordon – Konduktiv laddning – Del 23: Laddningsstation för likström

IEC 61851-23:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61851-24:2014

Elfordon – Konduktiv laddning – Del 24: Digital kommunikation mellan laddningsstation och fordon vid laddning med likström

IEC 61851-24:2014

8.7.2016

 

 

 

EN 61851-24:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-1:2009

Mättransformatorer – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61869-1:2007 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-2:2012

Mättransformatorer – Del 2: Tilläggsfordringar för strömtransformatorer

IEC 61869-2:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-3:2011

Mättransformatorer – Del 3: Särskilda fordringar på induktiva spänningstransformatorer

IEC 61869-3:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-4:2014

Mättransformatorer – Del 4: Tilläggsfordringar för kombinerade mättransformatorer

IEC 61869-4:2013

8.7.2016

 

 

 

EN 61869-4:2014/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61869-5:2011

Mättransformatorer – Del 5: Särskilda fordringar på kapacitiva spänningstransformatorer

IEC 61869-5:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 61869-5:2011/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61914:2009

Kabelklammer

IEC 61914:2009

8.7.2016

EN 50368:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 61914:2009/AC:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61914:2016

Kabelklammer

IEC 61914:2015

8.7.2016

EN 61914:2009

Anmärkning 2.1

28.12.2018

Cenelec

EN 61921:2003

Kraftkondensatorer – Kondensatorbatterier för faskompensering, för lågspänning

IEC 61921:2003

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61995-1:2008

Lampanslutningsdon för bostäder och liknande – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61995-1:2005 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 61995-2:2009

Lampanslutningsdon för bostäder och liknande – Del 2: Dimensioner

IEC 61995-2:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Apparater för jordfelsövervakning i bostadsinstallationer och liknande (RCM)

IEC 62020:1998

8.7.2016

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning avapparater (CDI) – Del 1: Allmänt

IEC 62026-1:2007

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-2:2013

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 2: AS-i

IEC 62026-2:2008 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2015

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 3: DeviceNet

IEC 62026-3:2014

IEC 62026-3:2014/COR1:2015

8.7.2016

EN 62026-3:2009

Anmärkning 2.1

26.9.2017

Cenelec

EN 62026-7:2013

Kopplingsapparater för högst 1 000  V – Nätverk för styrning av apparater (CDI) – Del 7: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62031:2008

Belysningsmateriel – Lysdiodmoduler (LED) för allmänna belysningsändamål – Säkerhet

IEC 62031:2008

8.7.2016

 

 

 

EN 62031:2008/A2:2015

IEC 62031:2008/A2:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

24.10.2017

 

EN 62031:2008/A1:2013

IEC 62031:2008/A1:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 62035:2000

Belysningsmateriel – Urladdningslampor (förutom lysrör) – Säkerhet

IEC 62035:1999 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 62035:2000/A1:2003

IEC 62035:1999/A1:2003 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 62035:2000/A2:2012

IEC 62035:1999/A2:2012

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 62035:2014

Belysningsmateriel – Urladdningslampor (förutom lysrör) – Säkerhet

IEC 62035:2014 (Ändrad)

8.7.2016

EN 62035:2000

+ A1:2003

+ A2:2012

Anmärkning 2.1

15.9.2017

Cenelec

EN 62040-1:2008

Utrustning för avbrottsfri elförsörjning (UPS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 62

IEC 62040-1:2008

8.7.2016

EN 62040-1-1:2003

EN 62040-1-2:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 62040-1:2008/A1:2013

IEC 62040-1:2008/A1:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

 

 

EN 62040-1:2008/AC:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62080:2009

Ljudsignalanordningar för allmänbruk

IEC 62080:2001 + A1:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62094-1:2003

Indikeringsljus för fasta installationer i hushåll och liknande – Del1: Allmänt

IEC 62094-1:2002

8.7.2016

 

 

 

EN 62094-1:2003/A11:2003

8.7.2016

Anmärkning 3

 

Cenelec

EN 62109-1:2010

Omformare för solcellsanläggningar – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 62109-1:2010

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62109-2:2011

Omformare för solcellsanläggningar – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på växelriktare

IEC 62109-2:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62135-1:2008

Utrustning för motståndssvetsning – Del 1: Säkerhetsfordringar för konstruktion, tillverkning och installation

IEC 62135-1:2008

8.7.2016

EN 50063:1989

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62135-1:2015

Utrustning för motståndssvetsning – Del 1: Säkerhetsfordringar för konstruktion, tillverkning och installation

IEC 62135-1:2015

8.7.2016

EN 62135-1:2008

Anmärkning 2.1

11.6.2018

Cenelec

EN 62196-1:2012

Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon – Del 1: Laddning med högst 250 A AC eller 400 A DC

IEC 62196-1:2011

8.7.2016

EN 62196-1:2003

Anmärkning 2.1

 

 

EN 62196-1:2012/A12:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

16.6.2017

 

EN 62196-1:2012/A11:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

15.10.2017

 

EN 62196-1:2012/AC:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62196-1:2014

Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 62196-1:2014 (Ändrad)

8.7.2016

EN 62196-1:2012

+ A11:2013

+ A12:2014

Anmärkning 2.1

6.10.2019

Cenelec

EN 62196-2:2012

Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon – Del 2: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för växelström

IEC 62196-2:2011

8.7.2016

 

 

 

EN 62196-2:2012/A11:2013

8.7.2016

Anmärkning 3

15.10.2017

 

EN 62196-2:2012/A12:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

16.6.2017

 

EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62196-3:2014

Anslutningsdon för konduktiv laddning av elfordon – Del 3: Mått för anslutningsdon med stift och kontakthylsor för likström och för lik- och växelström i kombination

IEC 62196-3:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62208:2011

Tomkapslingar för kopplingsutrustningar för högst 1 000  V AC eller 1 500  V DC – Allmänna fordringar

IEC 62208:2011

8.7.2016

EN 62208:2003

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62233:2008

Hushållsapparater och liknande bruksföremål – Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering

IEC 62233:2005 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50366:2003

+ A1:2006

+ A1:2006

Anmärkning 2.1

 

 

EN 62233:2008/AC:2008

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62253:2011

Soldrivna pumpar – Konstruktionsgodkännande och prestandafordringar

IEC 62253:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62275:2009

Buntband för elinstallationer

IEC 62275:2006 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50146:2000

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62275:2015

Buntband för elinstallationer

IEC 62275:2013 (Ändrad)

8.7.2016

EN 62275:2009

Anmärkning 2.1

19.1.2018

Cenelec

EN 62282-3-100:2012

Bränsleceller – Del 3-100: Stationära system – Säkerhet

IEC 62282-3-100:2012

8.7.2016

EN 62282-3-1:2007

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62282-3-300:2012

Bränsleceller – Del 3-300: Stationära system – Installation

IEC 62282-3-300:2012

8.7.2016

EN 62282-3-3:2008

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62282-5-1:2012

Bränsleceller – Del 5-1: Flyttbara system – Säkerhet

IEC 62282-5-1:2012

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62310-1:2005

Statiska nätomkopplingsutrustningar (STS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar

IEC 62310-1:2005

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62311:2008

Bestämning av elektroniska och elektriska apparaters överensstämmelse med begränsningar avseende exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz – 300 GHz)

IEC 62311:2007 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62368-1:2014

Utrustning för audio/video, IT och kommunikation – Del 1: Säkerhet

IEC 62368-1:2014 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60065:2014

+ A1:2015

+ A:2014

EN 60950-1:2006

+ A11:2009

+ A12:2011

+ A1:2010

+ A2:2013

Anmärkning 2.1

20.6.2019

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 62368-1:2014/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62395-1:2006

Värmekablar, värmefolier och liknande för industriell användning – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 62395-1:2006

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62395-1:2013

Värmekablar, värmefolier och liknande för industriell användning – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 62395-1:2013

8.7.2016

EN 62395-1:2006

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62423:2009

Jordfelsbrytare av typ B med eller utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB och RCBO)

IEC 62423:2007 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Jordfelsbrytare av typ F och B med eller utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande

IEC 62423:2009 (Ändrad)

8.7.2016

EN 62423:2009

Anmärkning 2.1

19.6.2017

Cenelec

EN 62444:2013

Kabelförskruvningar för elektriska installationer

IEC 62444:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50262:1998

+ A1:2001

+ A2:2004

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62471:2008

Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem

IEC 62471:2006 (Ändrad)

8.7.2016

EN 60825-1:1994

+ A11:1996

+ A1:2002

+ A2:2001

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62477-1:2012

Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare – Del 1: Allmänt

IEC 62477-1:2012

8.7.2016

EN 50178:1997

Anmärkning 2.1

 

 

EN 62477-1:2012/A11:2014

8.7.2016

Anmärkning 3

18.7.2017

Cenelec

EN 62479:2010

Bedömning av elektrisk och elektronisk lågeffektutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (10 MHz till 300 GHz)

IEC 62479:2010 (Ändrad)

8.7.2016

EN 50371:2002

Anmärkning 2.1

 

Cenelec

EN 62493:2010

Bedömning av belysningsutrustning med avseende på exponering för elektromagnetiska fält

IEC 62493:2009

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62532:2011

Induktionslampor – Säkerhetsfordringar

IEC 62532:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62549:2011

Ledade och flexibla kabelsamlarsystem

IEC 62549:2011

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62560:2012

Belysningsmateriel – Lysdiodlampor (LED) för allmänna belysningsändamål för spänning över 50V – Säkerhet

IEC 62560:2011 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

 

EN 62560:2012/A1:2015

IEC 62560:2011/A1:2015 (Ändrad)

8.7.2016

Anmärkning 3

4.5.2018

 

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

8.7.2016

 

 

 

EN 62560:2012/AC:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Ljusbågsdetektorer – Allmänna fordringar

IEC

IEC 62606:2013 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62626-1:2014

Kapslade kopplingsapparater för lågspänning – Del 1: Kapslade lastfrånskiljare som inte omfattas av IEC 60947-3, avsedda för frånskiljning vid reparation och underhåll

IEC 62626-1:2014

8.7.2016

 

 

Cenelec

HD 62640:2015

Jordfelsbrytare för vägguttag för allmänbruk

IEC 62640:2011 (Ändrad)

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62776:2015

Lysdiodrör (LED) för direkt ersättning av lysrör – Säkerhet

IEC 62776:2014

IEC 62776:2014/COR1:2015

8.7.2016

 

 

Cenelec

EN 62868:2015

Ljuspaneler (OLED) för allmänna belysningsändamål – Säkerhet

IEC 62868:2014

8.7.2016

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen för de produkter eller tjänster som omfattas av den nya standarden. De produkter eller tjänster som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, ska även fortsättningsvis förutsättas överensstämma med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att medföra presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven eller andra krav i den tillämpliga unionslagstiftningen.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska standardiseringsorganisationerna eller de nationella standardiseringsorganen. En förteckning över de nationella standardiseringsorganen ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) nr 1025/2012 (2).

Standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, Cenelec, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Hänvisningar till rättelser ”…/AC:YYYY” offentliggörs endast för kännedom. En rättelse tar bort tryckfel, språkliga fel och andra liknande fel från texten och kan avse en eller flera språkversioner (engelska, franska och/eller tyska) av en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla Europeiska unionens officiella språk.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Europeiska kommissionen ska fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information om harmoniserade standarder och andra europeiska standarder finns på

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm.


(1)  ESO: Europeisk standardiseringsorganisation:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: +32 2 550 08 11. Fax: + 32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bryssel, Belgien. Tfn: + 32 2 519 68 71. Fax: + 32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)

Etsi: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, Frankrike. Tfn: +33 492 94 42 00. Fax: +33 493 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

(2)  EGT C 338, 27.9.2014, s. 31.