30.3.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 99/8


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Anbudsförfarande avseende tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

(2017/C 99/07)

Medlemsstat

Grekland

Berörda flyglinjer

Alexandroupoli–Sitia

Aktio–Sitia

Rhodos–Kos–Kalymnos–Leros–Astypalea

Kontraktets löptid

1 oktober 2017–30 september 2021

Tidsfrist för inlämnande av ansökningar och anbud

61 dagar efter dagen för offentliggörande av anbudsförfarandet

Adress till den plats där texten med erbjudandet att delta i anbudsförfarandet, och all annan relevant information och/eller dokumentation om anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten kan erhållas gratis

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate-General for Air Transport

Air Transport and International Affairs Division

Section II

Vas. Georgiou 1

16604 Helliniko

GREKLAND

Tfn. +30 2108916149 eller 2108916121

Fax +30 2108947132

Internet: www.hcaa.gr