Bryssel den 24.6.2015

COM(2015) 300 final

FÖRSLAG till Europeiska
unionens allmänna budget
för budgetåret 2016

- Inledning
- Allmän inkomstberäkning
- Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt


DOKUMENT

       

FÖRSLAG till Europeiska
unionens allmänna budget
för budgetåret 2016

   Inledning

   Allmän inkomstberäkning

   Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt

       Avsnitt 1: Europaparlamentet

   Avsnitt 2: Europeiska rådet och rådet

         Avsnitt 3: Kommissionen

   Avsnitt 4: Europeiska unionens domstol

         Avsnitt 5: Revisionsrätten

   Avsnitt 6: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

         Avsnitt 7: Regionkommittén

   Avsnitt 8: Europeiska ombudsmannen

         Avsnitt 9: Europeiska datatillsynsmannen

         Avsnitt 10: Europeiska utrikestjänsten

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm