22.8.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 280/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2014/C 280/01

Datum för antagande av beslutet

29.04.2009

Stöd nr

SA.26941 (N 570/2008)

Medlemsstat

Polen

Region

Rzeszowsko-tarnobrzeski

Artikel 107.3 b

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Utworzenie i dokapitalizowanie spólki Port Lotniczy ”Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

Rättslig grund

1.

Uchwala nr VI/85/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie woli utworzenia spólki prawa handlowego;

2.

Akt notarialny dotyczacy zawiazania Spólki z ograniczona odpowiedzialnoscia Rep. A Nr-2310/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r.

3.

Zgoda Ministra Transportu z dnia 11.10.2007 r. (znak: TL-4761-46/2007 Doc: 765082) na objecie przez P.P. ”Porty Lotnicze”49,78 % udzialów w Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z 50,22 % udzialem Urzedu Marszalkowskiego Województw...

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Syfte

Sektorutveckling, Regional utveckling

Stödform

Budget

Total budget: PLN 439,96 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

Från och med den 31.12.2008

Ekonomisk sektor

Lufttransport

Den beviljande myndighetens namn och adress

1. Marszalek Województwa Podkarpackiego 2. Przedsiebiorstwo panstwowe ”Porty Lotnicze” 1. ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

2. ul. Zwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

07.07.2009

Stöd nr

SA.27959 (NN 16/2009)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Rättslig grund

Rules of the Credit Guarantee Scheme of the State of the Netherlands

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 2 00  000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

07.07.2009 – 31.12.2009

Ekonomisk sektor

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Den beviljande myndighetens namn och adress

The Dutch State PO Box

20201

2500 EE The Hague

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

12.06.2014

Stöd nr

SA.30962 (2014/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Amendment to the restructuring plan of Ethias

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Andra – Ändringen utgör inte ett nytt stöd.

Budget

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring

Den beviljande myndighetens namn och adress

The Federal State, the Flemish Region and the Walloon Region.

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

05.06.2013

Stöd nr

SA.34363 (2013/N)

Medlemsstat

Österrike

Region

WIEN

Icke stödområden

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Projekt Donauleitung Bauteil I & II im Rahmen des Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetzes

Rättslig grund

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum Transport von Nah- und Fernwärme, sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird)

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Fernwärme Wien GmbH

Syfte

Miljöskydd, Energisparande

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 17,91 (i miljoner)

Stödnivå

35 %

Varaktighet

Från och med den 05.06.2013

Ekonomisk sektor

Försörjning av el, gas, värme och kyla

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Abt. IV/5

Stubenring 1, 1010 Wien

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

16.10.2013

Stöd nr

SA.35166 (2013/NN)

Medlemsstat

Grekland

Region

STEREA ELLADA, ATTIKI

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι

Rättslig grund

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Syfte

Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 13 (i miljoner)

Stödnivå

36,03 %

Varaktighet

21.10.2011 – 31.08.2012

Ekonomisk sektor

Transporter i rörsystem

Den beviljande myndighetens namn och adress

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. ”Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

16.10.2013

Stöd nr

SA.35167 (2013/NN)

Medlemsstat

Grekland

Region

PELOPONNISOS

Artikel 107.3 b

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Υψηλής Πίεσης Αγωγός Φυσικού Αερίου Aγ. Θεόδωροι – Μεγαλόπολη

Rättslig grund

N. 3428/2005 «Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

DESFA (HELLENIC GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR) S.A.

Syfte

Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 34 (i miljoner)

Stödnivå

35,94 %

Varaktighet

29.09.2008 – 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Transporter i rörsystem

Den beviljande myndighetens namn och adress

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Διαχειριστική Αρχή Ε.Π. ”Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” (ΕΠΑΝ)

Μεσογείων 56

115 27, Αθήνα

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

11.06.2014

Stöd nr

SA.35177 (2014/NN)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Rättslig grund

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; prováděcí předpisy; cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Miljöskydd, Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Årlig budget: CZK 2  496 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

01.01.2013 – 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Försörjning av el, gas, värme och kyla

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

OTE, a. s.

Praha 8, Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

09.04.2014

Stöd nr

SA.36392 (2014/N)

Medlemsstat

Frankrike

Region

CENTRE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aide d’État accordée par la CDC au projet de R&D ”TOURS 2015” de STMicroelectronics dans le cadre du programme d’investissement d’avenir

Rättslig grund

Loi no2010-937 du 9 mars 2010 de finances rectificative – article 8 relatif au Programme Investissements d'avenir

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

STMicroelectronics

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag, Lån med återbetalningsskyldighet

Budget

Total budget: EUR 34,212 (i miljoner)

Stödnivå

40 %

Varaktighet

01.01.2012 – 31.12.2017

Ekonomisk sektor

Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Jérôme Séquier

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Delphine Abramowitz

61 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.06.2014

Stöd nr

SA.36410 (2014/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Modifications to the National Employment Savings Trust – NEST– UK

Rättslig grund

Pension Act 2008

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

NEST

Syfte

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Stödform

Mjukt lån

Budget

Total budget: GBP 230 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

United Kingdom

Department for Work and Pensions Caxton House Tothill Street London SW1 9NA SW1 9NA

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

26.05.2014

Stöd nr

SA.36512 (2014/NN)

Medlemsstat

Frankrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Des dispositifs compensatoires des missions d'aménagement du territoire, de transport et de distribution de la presse dévolues à La Poste

Rättslig grund

Articles 2 et 6 de la loi no90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom

Article L4 du Code des postes et des communications électroniques

Article 1635 sexies du Code général des impôts

Article R.1-1-17 et D.18 à D.28 du code des postes et communications électroniques

Décret no2011-849, du 18 juillet 2011, précisant la méthode de calcul du coût net du maillage complémentaire permettant à La Poste d'assurer sa mission d''aménagement du territoire

Contrat d'entreprise 2013-2017 entre l'Etat et La Poste- Protocole d'accord Etat- Presse

La Poste du 23 juillet 2008

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

La Poste

Syfte

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Stödform

Bidrag, Nedsättning av beskattningsunderlag

Budget

Total budget: EUR 1447 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

Nedsättning av beskattningsunderlag: 01.01.2013 – 31.12.2017

Bidrag: 01.01.2013 – 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Annan postbefordran samt kurirverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l’économie, du redressement productif et du numérique

Ministère des finances et des comptes publics

139 rue de Bercy 75572 Paris CEDEX 12

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

08.11.2013

Stöd nr

SA.36655 (2013/N)

Medlemsstat

Belgien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Modifications du ”tax shelter” pour soutenir des œvres audiovisuelles;

Wijzigingen van de ”Tax shelter”-regeling ter ondersteuning van audiovisuele producties

Rättslig grund

Art 194ter Côde des impôts sur les revenus 92; Art 194ter Wetboek van de inkomstenbelastingen 92

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Stödnivå

50 %

Varaktighet

30.11.2013 – 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Film-, video- och TV-programverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministre des Finances et du Développement durable; Federale Overheidsdienst Financiën

rue de la Loi/Wetstraat 12

1040 Bruxelles/Brussel

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

06.01.2014

Stöd nr

SA.36758 (2013/N)

Medlemsstat

Danmark

Region

DANMARK

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Subsidy Scheme Rail Freight

Rättslig grund

Lov om jernbane jf. lovbekendtgørelse nr.: 1249 af 11. november 2010, bekendtgørelse nr. 1107 af 21. november 2012 om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane, bekendtgørelse nr. 1108 af 23. november 2012 om infrastrukturafgifter med videre for statens jernbanenet.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: DKK 99,7 (i miljoner)

Årlig budget: DKK 25 (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

01.01.2014 – 31.12.2017

Ekonomisk sektor

Järnvägstransport, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Banedanmark

Amerika Plads 15, 2100 København Ø

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

11.06.2014

Stöd nr

SA.37112 (2013/N)

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Rättslig grund

1.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

2.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

4.

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

5.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Annat

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: CZK 700 (i miljoner)

Årlig budget: CZK 70 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

01.07.2014 – 30.06.2024

Ekonomisk sektor

Fiske och vattenbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

09.04.2014

Stöd nr

SA.37322 (2013/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

HAMBURG

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Alternative Stromversorgung von Kreuzfahrtschiffen

Rättslig grund

§ § 23, 44 Haushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg (LHO)

§ 44 Bundeshaushaltsordnung und Foerderrichtlinie

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

Hamburg Port Authority (HPA)

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 10,85 (i miljoner)

Stödnivå

75 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Stödtjänster till sjötransport, Generering, överföring och distribution av elkraft, TRANSPORT OCH MAGASINERING

Den beviljande myndighetens namn och adress

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

11.03.2014

Stöd nr

SA.37423 (2013/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Artikel 107.3 b

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Regionalfördergebietskarte 2014 bis 2020

Rättslig grund

GRW-Gesetz und GRW-Koordinierungsrahmen

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Andra – Alla typer av stöd kan omfattas

Budget

Stödnivå

20 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Landeswirtschaftsministerien

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Wirtschaft/Wirtschaftspolitik/Regionalpolitik/gemeinschaftsaufgabe,did=383106.html

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

11.06.2014

Stöd nr

SA.37519 (2013/N)

Medlemsstat

Österrike

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Österr. Einzelfall, Altlast, N 12, Kapellerfeld

Rättslig grund

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder –sicherung

Typ av stödåtgärd

enskilt stöd

PORR AG

Syfte

Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 25,7 (i miljoner)

Stödnivå

95,19 %

Varaktighet

till den 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5, 1010 Wien, Österreich

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

19.12.2013

Stöd nr

SA.37835 (2013/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

CANARIAS

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancias en las Islas Canarias (AIEM)

Rättslig grund

Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Decisión del Consejo 895/2011/ue, DE 19/12/2011, por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su periodo de aplicación.

Decisión de la Comisión Europea de 29 de junio de 2011, relativa a la prorroga del régimen de ayudas NN 22/08 AIEM.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Annan typ av skatteförmån

Budget

Årlig budget: EUR 40 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2014 – 30.06.2014

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

c/Alcalá, 5.1a planta. 28071 Madrid

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

17.12.2013

Stöd nr

SA.37836 (2013/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

CANARIAS

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prorroga del Régimen de ayudas de la zona especial canaria (ZEC); ayuda N 376/2006 (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Rättslig grund

Título V de la Ley 19/94, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Årlig budget: EUR 21,919 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2014 – 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

17.12.2013

Stöd nr

SA.37837 (2013/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

CANARIAS

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ayudas Pública. Régimen Económico-Fiscal de Canarias (REF) (DOUE C 30/4 10.2.2007)

Rättslig grund

Capítulo II del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Årlig budget: EUR 1  090 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2014 – 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Dirección General de Tributos)

calle Alcalá, 5. 1a planta. 28071 – Madrid

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

16.12.2013

Stöd nr

SA.37848 (2013/N)

Medlemsstat

Kroatien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Odluka o karti regionalnih potpora

Rättslig grund

Smjernice o nacionalnim regionalnim potporama za 2007.-2013. (52006XC0304(02), SL C 54, 4.3.2006., str. 13.-45.),

Uredba o državnim potporama (NN 50/06),

Zakon o državnim potporama (NN 140/05, 49/11),

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN 58/08, 117/12), Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NN 96/12)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Andra – Anmälan gäller förlängd giltighet för nuvarande regionalstödskarta. Alla typer av stöd kan omfattas.

Budget

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2014 – 30.06.2014

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Račkoga 6, 10000 Zagreb

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

18.12.2013

Stöd nr

SA.37870 (2013/N)

Medlemsstat

Cypern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Third Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H1 2014

Rättslig grund

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 6  000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.01.2014 – 30.06.2014

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Mr. Dionysios Dionysiou

Ministry of Finance, M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

14.01.2014

Stöd nr

SA.37958 (2013/N)

Medlemsstat

Grekland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece

Rättslig grund

Νόμος 3723/2008 ”Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις”

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti, Andra – bond loan scheme

Budget

Total budget: EUR 93  000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

till den 30.06.2014

Ekonomisk sektor

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Den beviljande myndighetens namn och adress

MINISTRY OF FINANCE

Nikis 5-7, Athens. Greece

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

23.07.2014

Stöd nr

SA.38024 (2013/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Slaskie

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Pomoc na restrukturyzację dla Alumast S.A.

Rättslig grund

1.

Ustawa z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji – art. 56 ust. 1 pkt 2;

2.

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców.

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Alumast S.A.

Syfte

Omstrukturering av företag i svårigheter

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: PLN 4,7711 (i miljoner)

Stödnivå

73,6 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Byggnadsmetallvarutillverkning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Minister Skarbu Państwa

ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

13.03.2014

Stöd nr

SA.38037 (2014/N)

Medlemsstat

Rumänien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Granturi pentru investiții în rețelele de transport al energiei electrice și al gazelor naturale

Rättslig grund

1)

Ordinul Ministrului Economiei nr. 156/2011 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind ”Sprijinirea investitiilor în extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale”

2)

Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE), aprobat prin decizia Comisiei Europene C (2007) 3472/...

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: RON 308,118 (i miljoner)

Årlig budget: RON 51,36 (i miljoner)

Stödnivå

85 %

Varaktighet

01.01.2014 – 30.06.2014

Ekonomisk sektor

FÖRSÖRJNING AV EL, GAS, VÄRME OCH KYLA

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerul Economiei

Strada Dr ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucuresti

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.06.2014

Stöd nr

SA.38048 (2014/NN)

Medlemsstat

Grekland

Region

DYTIKI ELLADA

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ – 3ο ΤΜΗΜΑ

Rättslig grund

1.

Ν.2932/2001, ΦΕΚ Α'' 145/2001, ”Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις”

2.

H Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΥΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΠΑ ΑΕ που υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002

3.

Ο Νόμος 3669/2008 – ΦΕΚ 116/Α''/18.6.2008, ”Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργωv”

4.

Η υπ. Αριθ. οικ. 774/06.02.2009 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ, για υποβολή προτάσεων.

5.

Η με υπ. Αριθ. ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/οικ.2802/ΓΘ06/13-10-2010 αίτηση χρηματοδότησης πράξης προς την ΕΥΔ-ΕΠΕΠ για την ένταξη της πράξης στο ΕΠ. ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ”NOTIFICATION FILE PATRA PORT” ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Organismos Limenos Patras S.A. (OLPA S.A.)

Syfte

Annat

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 52,2476 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

04.05.2012 – 31.12.2015

Ekonomisk sektor

Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Δ.Α. ΕΠ ”ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤA”

ΚΟΝΙΑΡΗ 15, 11471 ΑΘΗΝΑ

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

15.05.2014

Stöd nr

SA.38051 (2013/N)

Medlemsstat

Italien

Region

MARCHE

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico-produttive – Marche (N 457/2007) – Proroga

Rättslig grund

Bando ”promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale in filiere tecnologico produttive”

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 30.06.2014

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Marche PF Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi

Via Tiziano 44 – 60125 Ancona

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

13.05.2014

Stöd nr

SA.38099 (2014/N)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Rättslig grund

Artikel 10, lid 4 Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 120 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 20 (i miljoner)

Stödnivå

24 %

Varaktighet

01.05.2014 – 30.04.2020

Ekonomisk sektor

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

Den beviljande myndighetens namn och adress

Nederlands Filmfonds

Pijnackerstraat 5

1072 JS Amsterdam

Nederland

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

20.06.2014

Stöd nr

SA.38143 (2014/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Sale of NCG Banco

Rättslig grund

1.

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

2.

Memorandum de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

NCG Banco S.A.

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Budget

Stödnivå

Varaktighet

31.03.2014 – 31.12.2016

Ekonomisk sektor

FINANS- OCH FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana, 162 Madrid 28071

Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Avda. General Perón, 38. Edificio Masters II. Plantas 16-17. 28020, Madrid

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

13.06.2014

Stöd nr

SA.38152 (2014/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Interventi per il Trasporto Ferroviario

Rättslig grund

Delibera di giunta n. 4 in data 07/01/2014, Regione Emilia-Romagna

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 2,7 (i miljoner)

Årlig budget: EUR 0,9 (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

01.06.2014 – 31.12.2017

Ekonomisk sektor

Järnvägstransport, godstrafik

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Emilia-Romagna

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

24.06.2014

Stöd nr

SA.38425 (2014/N)

Medlemsstat

Ungern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Amendment of the Hungarian film support scheme

Rättslig grund

Act II of 2004 on Motion Pictures

Act LXXXI of 1996 on Corporate and Dividend Tax

Decree 67/2013 (X.17.) EMMI of the Minister of Human Resources on the rules of state aid of motion picture activities other than film production

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kultur

Stödform

Nedsättning av beskattningsunderlag, Skattelättnad, Bidrag

Budget

Total budget: HUF 1 22  000 (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2019

Ekonomisk sektor

KULTUR, NÖJE OCH FRITID

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Human Resources

Szalay u. 10-14.

1055 Budapest

Hungary

Hungarian National Film Fund

Róna u. 174.

1145 Budapest

Hungary

Ministry of National Economics

József nádor tér 4.

1051 Budapest

Hungary

National Cultural Fund

Gyulay Pál u. 13.

1085 Budapest

Hungary

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

21.05.2014

Stöd nr

SA.38510 (2014/N)

Medlemsstat

Litauen

Region

Lithuania

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio

Rättslig grund

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ”Dėl Lietuvos Respublikos 2014-2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio” projektas

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Andra

Budget

Stödnivå

25 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

21.05.2014

Stöd nr

SA.38621 (2014/N)

Medlemsstat

Estland

Region

Estonia

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Eesti regionaalabi kaart aastateks 2014-2020

Rättslig grund

Vabariigi Valitsuse 10.04.2014 otsus Eesti regionaalabi kaardi aastateks 2014-2020

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Andra – Alla typer av stöd kan omfattas

Budget

Stödnivå

25 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2020

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Estonian Government

Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161, Tallinn

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

23.06.2014

Stöd nr

SA.38631 (2014/N)

Medlemsstat

Slovenien

Region

Savinjska

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Rescue aid for Polzela d.d.

Rättslig grund

Restructuring program of Polzela d.d.

Typ av stödåtgärd

Stöd för särskilda ändamål

Polzela d.d.

Syfte

Undsättning av företag i svårheter, Omstrukturering av företag i svårigheter

Stödform

Garanti, Mjukt lån

Budget

Total budget: EUR 1 (i miljoner)

Stödnivå

%

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Textilvarutillverkning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Economic

Kotnikova 5, Ljubljana

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.06.2014

Stöd nr

SA.38742 (2014/N)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Subsidieregeling innovatieve scheepsbouw

Rättslig grund

Kaderwet EZ-subsidies

Subsiedieregeling sterktes in innovaties

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Innovation, Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Årlig budget: EUR 5,2 (i miljoner)

Stödnivå

30 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Skepps- och båtbyggeri

Den beviljande myndighetens namn och adress

Minister van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

23.06.2014

Stöd nr

SA.38798 (2014/N)

Medlemsstat

Finland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongation of innovation aid scheme for the Finnish shipbuilding industry

Rättslig grund

Valtionavustuslaki (688/2001)/Statsunderstödslag (688/2001);

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta (502/2012)/Statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (502/2012)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Innovation

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: EUR 60 (i miljoner)

Stödnivå

20 %

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Byggande av fartyg och flytande materiel

Den beviljande myndighetens namn och adress

Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Southwest Finland

P.O. Box 236, 20100 Turku, FINLAND

Ministry of Employment and the Economy

P.O. Box 32, FI-00023 Government, FINLAND

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Datum för antagande av beslutet

25.06.2014

Stöd nr

SA.38867 (2014/N)

Medlemsstat

Cypern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Fourth Prolongation of Cypriot guarantee scheme for banks H2 2014

Rättslig grund

Draft Law that Governs the Granting of Government Guarantees for the Securing of Loans and/or the Issue of Bonds by Cred. Instit.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Garanti

Budget

Total budget: EUR 6  000 (i miljoner)

Stödnivå

Varaktighet

01.07.2014 – 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministry of Finance

Directorate of Finance and Investment,

M. Karaoli & G. Afxentiou, 1439 Nicosia.

Övriga upplysningar

Originalversionen av beslutet, från vilken all konfidentiell information har borttagits, finns på Internet:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.