22.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/2


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2014/C 19/02

Datum för antagande av beslutet

3.12.2013

Referensnummer för statligt stöd

SA.37638 (13/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Andalucia

Artikel 107.3 a

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prolongación del régimen de ayudas estatales aprobado N 593/08 [Régimen de ayudas regionales a la inversión, la creación de empleo y el apoyo a las PYME en Andalucía (España) — Extensión del N 507/2000] hasta el 30 de junio de 2014 inclusive

Rättslig grund

Decreto 394/2008 de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, Små och medelstora företag, Sysselsättning

Stödform

Räntestöd, Mjukt lån, Bidrag

Budget

 

Total budget: 130 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 130 EUR (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

1.1.2014–30.6.2014

Ekonomisk sektor

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Junta de Andalucía

Avda. de Roma, s/n.

Sevilla

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm