9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/3


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2012/C 71/03

Datum för antagande av beslutet

12.10.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33023 (11/NN)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Rättslig grund

Insurance Act 1964

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 738 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Insurance Compensation Fund

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

26.1.2012

Referensnummer för statligt stöd

SA.33314 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Cataluña

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Rättslig grund

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år: 1 miljoner EUR

 

Totalt planerat stödbelopp 6 miljoner EUR

Stödnivå

20 %

Varaktighet

13.4.2011–31.12.2016

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

20.12.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33422 (11/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Rättslig grund

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Export and internationalisering

Stödform

Garanti

Budget

Fastställs i den årliga budgetlagen.

Stödnivå

Varaktighet

1.1.2012–31.12.2016

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm