20.10.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 284/1


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

2010/C 284/01

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Första offentliggörandet EGT/EUT

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då den ersatta standarden upphör att ge förutsättelse om överensstämmelse

Anm. 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Del 3: Elektriska och hydrauliska småvaruhissar

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av gods – Del 31: Varuhissar med möjlighet till tillträde för personer

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Specialhissar för transport av personer och gods – Del 40: Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar – Hissar för transport av personer – Del 43: Kranhissar för speciella ändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Rulltrappor och rullramper – Säkerhet – Del 1: Konstruktion och installation

26.5.2010

EN 115-1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för formsprutmaskiner – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Automatiska brännare för flytande bränslen med forcerat drag

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Mobila arbetsplattformar – Dimensionering – Stabilitetskriterier – Utförande – Säkerhet – Kontroll och provning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Pressar – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Maskinsäkerhet – Minimiutrymmen för att undvika att kroppsdelar krossas

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Kyl- och värmepumpanläggningar – Säkerhets- och miljökrav – Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Del 1: Terminologi och klassificering av förpackningsmaskiner och tillhörande utrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Formnings-, fyllnings- och förseglingsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 5: Inslagningsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 6: Emballeringsmaskiner för lastpallar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 7: Gruppackmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 8: Bandningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Förpackningsmaskiner – Säkerhet – Del 9: Metoder för mätning av buller från förpackningsmaskiner, inpackningslinjer och hjälputrustning, precisionsgrad 2 och 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Degblandare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Vispmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 2: Krav för schaktmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Krav för lastare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 6: Krav för dumprar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 7: Krav för motorschaktvagnar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 8: Krav för väghyvlar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 9: Krav för rörläggare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 10: Krav för dikesgrävare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 11: Krav för kompaktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 12: Krav för lingrävmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 2: Särskilda krav för vägfräsar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 3: Särskilda krav för markstabiliseringsmaskiner och återvinningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Mobila väganläggningsmaskiner – Säkerhet – Del 6: Särskilda krav för utläggare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Rälsbunden utrustning för insättning och utplockning – Säkerhetsregler.

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 1: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för inträde med hela kroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 2: Principer för bestämning av storlek på öppningar avsedda för åtkomst med delar av kroppen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Kroppsmått – Del 3: Antropometriska data

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Tvåhandmanöveranordningar – Funktionella aspekter- Konstruktionsprinciper

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner – Säkerhetskrav för vedklyvar – Del 1: Kilklyvar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner och skogsmaskiner – Säkerhetskrav för vedklyvar – Del 2: Skruvklyvar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Maskinsäkerhet – Principer för ergonomisk design – Del 1: Terminologi och allmänna principer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Maskinsäkerhet – Principer för ergonomisk design – Del 2: Interaktion mellan maskindesign och arbetsuppgift

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Maskinsäkerhet – Reducering av hälsorisker från farliga ämnen som avges från maskiner – Del 1: Principer och specifikationer för tillverkare av maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Reducering av hälsorisker från farliga ämnen som avges från maskiner – Del 2: Metodik för kontrollmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gasutrustning – Fläktbrännare för gas

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Stallgödselspridare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Verktygsmaskiner – Mekaniska pressar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Verktygsmaskiner – Hydrauliska pressar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Ensilagevagnar för blandning, fördelning och distribution – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 704:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Pickuppressar – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Beskärningsutrustning för vinstockar – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Gödseltankvagnar – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Förarledda enaxliga traktorer med roterande harv samt jordfräsar – Maskinsäkerhet

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Anmärkning 2.1

31.12.2010

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Maskinsäkerhet – Gjuterimaskiner – Formnings- och kärnformningsmaskiner/anläggningar med tillhörande utrustning – Säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Rotorslåttermaskiner och slagslåttermaskiner – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industriugnar – Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industriugnar – Del 2: Säkerhetskrav för förbrännings- och bränslesystem

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industriugnar – Del 3: Säkerhetskrav för generering och användning av atmosfäriska gaser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Trädgårdsmaskiner – Elektriskt drivna, förarledda eller handhållna grästrimmare och kantskärare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Borriggar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Handhållna, icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 1: Maskiner för montering av icke-gängade fästelement

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Handhållna, icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 2: Avbitare och kabelskotänger

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-3:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 3: Borr- och gängmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-4:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 4: Slående, icke-roterande maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 5: Slagborrmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-6:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 6: Skruv- och mutterdragare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 7: Slipmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 8: Puts- och polermaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 9: Gradningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 10: Maskiner med kompressionsmekanism

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 11: Nibblare och skärmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 12: Små cirkelsågar, små oscillerande sågar och sticksågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Handhållna, icke-elektriskt drivna maskiner – Säkerhetskrav – Del 13: Spikningsverktyg

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pumpar och pumpenheter för vätskor – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Öppna tunnelborrningsmaskiner utan sköld och borrstångslösa schaktborrningsmaskiner för borrning i berg – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 2: Kättingar med medeltoleranser för kättingslingar – Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Kortlänkad kätting för lyftändamål – Säkerhet – Del 3: Kätting med medeltoleranser för kättinglängor – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 4: Kättingslingor – Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Kortlänkad kätting för lyftändamål – Säkerhet – Del 5: Kättinglängor – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 6: Kättingredskap – Beskrivning av den information om användning och underhåll som skall tillhandahållas av tillverkaren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Kortlänkade kättingar för lyftändamål – Säkerhet – Del 7: Kättingar med snäva toleranser för användning i lyftblock, klass T

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Visuella varningssignaler – Allmänna krav, utförande och provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 1: Bordfräsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 2: Överfräsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Fräsmaskiner – Del 3: Numeriskt styrda borrmaskiner och överfräsmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Rikthyvlar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Ensidiga planhyvlar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Kombinerade rikt- och planhyvlar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Gjuterismaskiner – Pressgjutningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan – Del 1: Allmänna principer för samspelet människa – avläsningsinstrument – manövreringsorgan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan – Del 2: Avläsningsinstrument (display)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av avläsningsinstrument (display) och manövreringsorgan – Del 3: Kontrollmanöverdon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Maskinsäkerhet – Ergonomiska krav på utformning av visnings- och manöverenheter – Del 4: Placering av visnings- och manöverenheter

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Bevattningsmaskiner med bevattningskanon – Säkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Centerpivå-roterande bevattningsmaskiner – Säkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Läder- och konstlädermaskiner – Maskiner för uppruggning, renskärning, polering och renslipning – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Fibergipsskivor – Definitioner, krav och provningsmetoder – Del 2: Skivor armerade med icke sammanhängande fibrer

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Kombinerade snickerimaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Maskinsäkerhet – Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd

8.9.2009

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – System för varnings- och informationssignaler

8.9.2009

 

 

CEN

EN 982:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för fluidsystem och deras komponenter – Hydraulik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 983:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för fluidsystem och deras komponenter – Pneumatik

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Pålningsutrustning – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 1: Termer och definitioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 2: Manuell hantering av maskiner och maskindelar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvänding

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 4: Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 3: Skärmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av maskiner för tryckning, bokbinderi och förpackningstillverkning – Del 4: Maskiner för bokbinderi, papperskonvertering och färdigframställning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompessorer och vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2: Vakuumpumpar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar med evakueringsanordning – Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar med evakueringsanordning – Del 2: Provning – Allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibration och stöt – Provning av mobila maskiner för bestämning av vibrationsvärden

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Maskinsäkerhet – Pappersmaskiner – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för massa- och papperstillverkning – Del 1: Allmänna krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 2: Barktrummor

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 3: Rull- och skärmaskiner, flerskiktsmaskiner.

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 4: Massaupplösare och deras matningsanordningar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 5: Arkmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 6: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 7: Massakar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 13: Balavtrådningsmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 14: Rullskärare

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Maskinsäkerhet – Säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskiner för pappers- och massatillverkning – Del 22: Slipstolar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Maskinsäkerhet – Förreglingsanordningar för kombinering med skydd – Principer för konstruktion och urval

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 1: Val av provningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 2: Spårgasmetod för mätning av utsläpp för en bestämd luftförorening

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 3: Emissionshastigheten för en specifik luftförorening – Mätning i box med den verkliga föroreningen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 4: Infångningseffektivitet hos ett avgassystem – Metod med spårämne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 6: Separationseffektivitet uttryckt som massa – Fritt utlopp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 7: Separationseffektivitet uttryckt som massa – Reglerat utlopp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 8: Koncentrationsparameter för luftförorening – Metod för mätning i box

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 9: Parameter för föroreningskoncentration, rumsmetod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen – Del 11: Reningsindex

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Extruderingsmaskiner – Del 3: Säkerhetskrav för extraktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Grundläggande begrepp och metodik

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Explosiv atmosfär – Förhindrande av och skydd mot explosion – Del 2: Grundläggande begrepp och metodik för gruvdrift

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Maskinsäkerhet för träbearbetningsmaskiner – Tappmaskiner – Del 1: Enkeltappmaskiner med rörligt bord

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 2: Dubbeltappmaskiner med kedjematning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 3: Enkeltappmaskiner med rörligt bord och enbart cirkelsågblad

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 4: Kedjedrivna kantlistmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Tappmaskiner – Del 5: Enkelsidiga fräsautomater

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Gjuterimaskiner – Blästringsutrustningar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Gjuterimaskiner – Bullermätning för gjuterimaskiner och -utrustningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibration och stöt – Vibrationsdämpning av maskiner – Information om isolering av vibrationskällor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Lantbruk – Lantbruksmaskiner – Stationära silotömmare för rundsilo – Säkerhet

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1398:2009

Lastbryggor – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för plast- och gummivalsverk

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textila sling – Säkerhet – Del 1: Lyftband tillverkade av syntetfiber, för generell användning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textila sling – Säkerhet – Del 2: Rundsling tillverkade av syntetfiber, för generell användning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textila sling – Säkerhet – Del 4: Tågvirkesstroppar för allmänna ändamål tillverkade av natur- eller syntetfiber

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:1998+A1:2008

Fordonslyftar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Lyftutrustning – Rörliga eller flyttbara domkrafter och likartad lyftutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Lyftplattformar – Klätterplattformar

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Anmärkning: Detta offentliggörande gäller inte punkterna 5.3.2.4, 7.1.2.12 sista stycket, tabell 8 och figur 9 i standard EN 1495:1997, för vilka offentliggörandet inte innebär något antagande om överensstämmelse med bestämmelserna I direktiv 2006/42/EG.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 1: Baklastade avfallshanteringsfordon

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 2: Sidolastade avfallshanteringsfordon

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 3: Frontlastade avfallshanteringsfordon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Avfallshanteringsfordon och tillhörande lyftanordningar – Allmänna krav och säkerhetskrav – Del 4: Bullermätningsprotokoll för avfallshanteringsfordon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Säkerhet för industritruckar – Tilläggskrav för automatiska funktioner på truckar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Ytbehandlingsutrustningar – Torkar och ugnar, i vilka brännbara ämnen frigörs från beläggningsmaterial – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industriugnar – Mätning av buller från industriugnar inklusive tillhörande utrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Maskinsäkerhet – Verktygsmaskiner – Säkerhetskrav för konstruktion och tillverkning av chuckar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Säkerhetskrav för lyftbord

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för RM-maskiner (formgjutningsmaskiner) – Del 1: Doserings- och blandningsenheter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Grundläggande begrepp – Del 2: Hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Bakugnar med roterande vagn – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Kavlingsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 1: Smidda komponenter av stål, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 2: Smidda lastkrokar av stål med spärr, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 3: Smidda självlåsande lastkrokar av stål – Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 4: Öglor, Klass 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 5: Smidda lastkrokar av stål med spärr – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Komponenter för lyftsling – Säkerhet – Del 6: Öglor – Klass 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Grönsaksskärare – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Explosiv atmosfär – Utrustning och komponenter avsedda för användning i gruvor under jord

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Industritruckar – Säkerhet – Körning i potentiell explosiv miljö; brännbar gas, ånga, imma och damm

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Bakgavellyftar – Säkerhetskrav för bakgavellyftar för montering på hjulförsedda fordon – Del 1: Bakgavellyftar för gods

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Bakgavellyftar – Säkerhetskrav för bakgavellyftar för montering på hjulförsedda fordon – Del 2: Bakgavellyftar för passagerare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna principer för konstruktion och provning av tryckkännande mattor och golv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar – Del 2: Allmänna principer för konstruktion och provning av tryckkännande brytlister

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Maskinsäkerhet – Tryckkännande skyddsanordningar – Del 3: Allmänna principer för konstruktion och provning av tryckkännande bumprar, plattor, kablar och liknande anordningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Brand och räddning – Hävare för brand- och räddningstjänsten – Säkerhetskrav och provning

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor – Del 1: Stöttor och allmänna krav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor – Del 2: Stolpar och cylindrar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Gruvmaskiner – Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för hydrauliska gruvstöttor – Del 3: Hydraulisk kontrollsystem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Bandsågar – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Säkerhetsregler för hängställningar/fasadbryggor – Dimensionering, stabilitet, utförande – Provning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Pumpar – Högtrycksjetaggregat – Säkerhetskrav – Del 1: Maskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Pumpar – Högtrycksjetaggregat – Säkerhetskrav – Del 2: Slangar, slangledningar och kopplingar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Maskinsäkerhet – Integrerad maskinbelysning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Skotillverkning – Formmaskiner för skotillverkning – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Brand och räddning – Fordon för brand- och räddningstjänsten – Del 2: Allmänna krav – Säkerhet och utförande

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Anmärkning 2.1

28.2.2011

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Brand och räddning – Fordon för brand- och räddningstjänsten – Del 3: Fast monterad utrustning – Säkerhets- och utförandekrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Vagnar med tipp – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 1: Bordcirkelsågar med eller utan rörligt bord, (enkla) justersågar och cirkelsågar för byggarbetsplatser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 3: Geringskapsågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 4: Flerbladiga lamellsågar med manuell iläggning och/eller urtagning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 5: Byggsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 6: Vedkapsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 7: Enkelbladiga stockcirkelsågar med manuell iläggning och/eller urtagning av arbetsstycke

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 8: Enbladiga klyvsågar med rörlig sågenhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 9: Dubbla geringskapsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 10: Enbladiga snabbkapsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 11: Halv- och helautomatiska radialkapsågar med en sågenhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 12: Pendelkapmaskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 13: Horisontala skivsågar med tryckbalk

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 14: Vertikala skivsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 15: Flerbladiga kapsågar med maskinell inmatning av arbetsstycke

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 16: Dubbla geringskapsågar för V-kapning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Cirkelsågar – Del 17: Radialkapsågar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhet – Del 2: Lokomotiv

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 1: Grundläggande säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 2: Stabilitets- och hållfasthetskrav, beräkningar och provningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 3: Metoder för vibrationsmätning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Allmänna krav – Del 4: Metoder för bullermätning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Ytbehandlingsutrustningar – Sprutmålningsutrustning – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Skärmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustik – Kompressorer och vacuumpumpar – Mätning av buller – Teknisk metod (Grad 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Anläggningsmaskiner – Minimimått på tillträdesöppningar (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Anläggningsmaskiner – Tillträdesleder (ISO 2867:2006, inklusive Cor 1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Anläggningsmaskiner – Laboratoriebedömning av skyddskonstruktioner – Specifikation av skyddsutrymmet (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Smidda lyftögleskruvar av stål klass 4 för allmänna lyftändamål (ISO 3266:2010)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Jordförflyttningsmaskiner – Förarnas kroppsmått och minsta arbetsutrymme (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Anläggningsmaskiner – Skyddshytt mot fallande objekt (FOPS) – Laboratorieprovning och prestandakrav (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Anläggningsmaskiner – Bromssystem för gummihjulsburna maskiner – Prestandakrav och provning (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Anläggningsmaskiner – Skydd – Definitioner och krav (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Anläggningsmaskiner – ROPS-skydd (skyddshytter) – Provning och hållfasthetskrav (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor och ljudenerginivåer – Precisionsmetoder för bredbandskällor i efterklangsrum

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3743-1:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck – Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält med användning av ljudtryck – Del 1: Jämförande metod för rum med hårda väggar (ISO 3743-1:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor – Teknisk metod för små, flyttbara bullerkällor i efterklangsfält – Del 2: Direktmetod för speciella efterklangsrum (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2009

Akustik – Bestämmning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck – Teknisk metod för frifältsförhållanden över en reflekterande yta (ISO 3744:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor – Precisionsmetoder för ekofria och halvekofria rum (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck – Överslagsmetod med användning av omslutande yta över en reflekterande yta

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3747:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer hos bullerkällor med användning av ljudtryck – Tekniska-/överslagsmetoder för användning in situ i en efterklangsmiljö (ISO 3747:2000)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 1: Allmänna krav (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 5: Maskindriven utrustning för jordbearbetning (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 6: Lantbrukssprutor och maskiner för spridning av flytande växtnäring (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 7: Skördetröskor, fälthackor och bomullströskor (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Lantbruksmaskiner – Maskinsäkerhet – Del 10: Roterande hövändare och räfsor (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustik – Deklaration av verifiering av bulleremissionsvärden från maskiner och utrustning (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer från fläktar i ventilationsanläggningar – Mätning i kanal (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Skydd för kraftöverföringsaxlar – Slitage- och hållfasthetsprovning samt krav (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Anläggningsmaskiner – Komfortzoner och avstånd till manöverreglage (ISO 6682:1986, inklusive Amd 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Anläggningsmaskiner – Höftbälten och fästanordningar för höftbälten – Funktionskrav och provning (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Anläggningsmaskiner – Laboratorieutvärdering av sitsvibrationer (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustik – Mätmetod för kanalanslutna ljuddämpare och luftdon – Insättningsdämpning, strömningsljud och totalt tryckfall (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomi – Varningssignaler för offentlig miljö och arbetsplatser – Auditiva varningssignaler (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Säkerhetskrav för kemtvättmaskiner – Del 1: Allmänna säkerhetskrav (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Säkerhetskrav för kemtvättmaskiner – Del 2: Maskiner i vilka perkloretylen används (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Säkerhetskrav för kemtvättmaskiner – Del 3: Maskiner i vilka brandfarliga lösningsmedel används (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor medelst ljudintensitet – Del 1: Mätning i punkter (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustik – Bestämning av ljudeffektnivåer hos bullerkällor med hjälp av ljudintensitet – Del 3: Precisionsmetod för mätning med svepmetod (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 1: Gemensamma krav (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 2: Förberedelsespinning och spinningsmaskiner (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 3: Fibertygmaskin (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 4: Garn-, tågvirke- och reptillverkningsmaskiner (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 5: Väv- och stickförberedningsmaskiner (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 6: Tillverkningsmaskiner för tyg (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilmaskiner – Bullermätmetod – Del 7: Textilförädlingsmaskiner (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Industrirobotar – Säkerhetskrav – Del 1: Robot (ISO 10218-1:2006, inklusive Cor 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 1: Allmänna krav (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 2: Tvättmaskiner och centrifuger (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 3: Tvättunnlar och tillhörande utrustning (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 4: Torkutrustning (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 5: Efterbehandlingsutrustning; manglar, matare och vikningsutrustning (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Säkerhetskrav för industriell tvättutrustning – Del 6: Pressar (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Häcksaxar – Handhållna, motordrivna häcksaxar – Maskinsäkerhet (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Industrisymaskiner – Säkerhetskrav för symaskiner, enheter och system (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Förbränningsmotorer – Del 1: Säkerhetskrav och provning (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Förbränningsmotorer – Del 2: Provningsmetoder för fastställelse av frigöringsvinkel (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 1: Allmänna krav – (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 2: Vävförberedning och vävstolar (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 3: Fibertygmaskiner (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 4: Garntillverknings-, repvaru- och reptillverkningsmaskiner (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 5: Förberedningsmaskiner till vävning och stickning (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 6: Tygtillverkningsmaskiner (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilmaskiner – Säkerhetskrav – Del 7: Färgnings- och ytbehandlingsmaskiner (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Lasrar och lasertillbehör – Ordlista och beteckningar (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Maskinsäkerhet – Integrerade tillverkningssystem – Grundläggande krav (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Riktlinjer för användning av grundstandard vid beräkning av ljudtrycksnivå vid operatörsplats

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats i ett i huvudsak fritt fält över ett reflekterande plan och med försumbara omgivningskorrektioner (ISO 11201:2010)

Detta är det första offentliggörandet

EN ISO 11201:2009

Anmärkning 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med hjälp av approximativ omgivningskorrektion (ISO 11202:2010)

Detta är det första offentliggörandet

EN ISO 11202:2009

Anmärkning 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Bestämning av ljudtrycksnivå vid operatörsplats (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med hjälp av noggrann omgivningskorrektion (ISO 11204:2010)

Detta är det första offentliggörandet

EN ISO 11204:2009

Anmärkning 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustik – Buller från maskiner och utrustning – Mätning på plats av emissionsljudtrycksnivå vid operatörsplats eller annan specifik plats med hjälp av ljudintensitet – Teknisk metod (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasrar och lasertillbehör – Dokumentationskrav (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustik – Bestämning av insättnings- dämpning hos inbyggnader – Del 1: Mätningar vid laboratorieförhållanden (för deklarationsändamål) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustik – Bestämning av insättnings- dämpning hos inbyggnader – Del 2: Mätningar på plats(för deklarationsändamål) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Laserbearbetningsmaskiner – Säkerhet – Del 1: Allmänna säkerhetkrav (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Laserbearbetningsmaskiner – Säkerhet – Del 2: Säkerhetskrav för handhållna laserbearbetningsapparater (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Lasrar och lasertillbehör – Provningsmetoder för bestämning av laserstrålens effekt, energi och temporala egenskaper (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Skogsmaskiner – Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare – Del 1: Maskin med förbränningsmotor (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Skogsmaskiner – Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare – Del 2: Maskin för användning med ryggburen drivkälla (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Skogsmaskiner – Bärbara motorsågar – Säkerhetskrav och provning – Del 1: Motorsågar för skogsarbete (ISO 11681-1:2004, inkl. Amd 1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Skogsmaskiner – Bärbara motorsågar – Säkerhetskrav och provning – Del 2: Trädbeskärningssågar (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustik – Rekommendationer vid konstruktion av lågbullrande maskiner – Del 1: Planering (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustik – Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hos kanaldjuddämpare – Översiktsmetod för laboratorier (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Lantbruks- och skogsmaskiner – Bärbara, bensinmotordrivna röjsågar och grästrimmare – Maskinsäkerhet (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustik – Bestämning av ljudisolering hos hytter – Laboratorie- och fältmätningar (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Maskiner för transport, sprutning och fördelning av betong och murbruk – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav för granuleringskvarnar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 3: Säkerhetskrav för rivmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Nedmalningsmaskiner – Del 1: Säkerhetskrav för granuleringskvarnar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Slutna blandningsmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiljestandard för hissar, rulltrappor och rullramper – Immunitet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Bagerimaskiner – Långrullare – Säkerhets- och hygienkrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Läder- och konstlädermaskiner – Maskiner för uppruggning, renskärning, polering och renslipning – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Industritruckar – Provningsmetoder för mätning av buller emission

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Lyftkranar – Anordningar för last- och rörelsebegränsning samt indikering

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100-1:2003

Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 1: Grundläggande terminologi, metodik (ISO 12100-1:2003)

18.12.2009

 

 

EN ISO 12100-1:2003/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2009)

CEN

EN ISO 12100-2:2003

Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2: Tekniska principer (ISO 12100-2:2003)

18.12.2009

 

 

EN ISO 12100-2:2003/A1:2009

18.12.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2009)

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Tunnelborrningsmaskiner – Luftslussar – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Tunnelborrningsmaskiner – Fräsmaskiner, ”continuous miners” och spettningsmaskiner – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Bygghissar för personer och material med vertikalt styrda hisskorgar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pumpar – Vätskepumpar – Säkerhetskrav – Hydrostatisk provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Maskinsäkerhet – Bedömning och reducering av strålningsrisker förknippade med maskiner – Del 1: Allmänna principer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Maskinsäkerhet – Bedömning och reducering av strålningsrisker förknippade med maskiner – Del 2: Mätmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Maskinsäkerhet – Bedömning och reducering av strålningsrisker förknippade med maskiner – Del 3: Reducering av strålning genom dämpning eller avskärmning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maskiner för tillverkning av skodon, läder- och konstlädervaror – Sko- och läderpressar – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Skyddsskärmar för laserarbetsplatser – Säkerhetskrav och provning

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Cirkelsågar – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Bandsågar – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för kalandrar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Del 1: Säkerhetskrav för passagerartrappor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 2: Cateringtfordon

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 3: Bandlastare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 4: Passagerarbryggor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 5: Tankningsutrustning för flygplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 6: Avisningsfordon och avisningsutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 7: Bogserutrustning för flygplan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 8: Underhållstrappor och -plattformar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 9: Container- och pallastare

8.9.2009

 

 

Varning: Offentliggörandet gäller inte punkt 5.6 i standarden, vars tillämpning inte innebär något antagande om överensstämmelse med det grundläggande hälso- och säkerhetskravet 1.5.15 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG jämfört med krav 1.1.2.b i den bilagan.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 10: Container- och palltransportörer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 12: Utrustningar för dricksvattenpåfyllning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 13: Latrintömningsutrustningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 14: Bordningsfordon för rörelsehindrade

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 15: Bagage- och utrustningstraktorer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 16: Startluftutrustningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 17: Luftbehandlingsutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 18: Vagnar för påfyllning av kvävgas eller syrgas

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 19: Domkrafter och stjärtstöd

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Markutrustningar för flygplatser – Säkerhetskrav – Del 20: Markströmsaggregat

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Gruvmaskiner för underjordsbruk – Säkerhetskrav för förstärkta skraptransportörer

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Livsmedelsmaskiner – Köttkvarnar – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Tunnelborrningsmaskiner – Maskiner med sköld, mikrotunnelborrning, spadborrningsmaskiner, infodringsutrustning – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Kärnborrmaskin på stativ – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Avsvålnings- och avhinningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar och provning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 2: Definitioner, beteckning och klassning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 3: Information om användning och underhåll

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 4: Kardellinor för allmänt ändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Stållinor – Säkerhet – Del 10: Spirallinor för allmänna byggnadsändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lä

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Plast- och gummimaskiner – Säkerhetskrav för varmformningsmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Verktygsmaskiner – Fleroperationsmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Stenkapningsmaskiner för byggarbetsplatser – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Centrifuger för vegetabiliska oljor och fetter – Säkerhets- och hygienkrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Lantbruksmaskiner – Frontlastare – Maskinsäkerhet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maskiner för tillverkning av lädervaror – Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lädervaror – Bullermätning – Allmänna krav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifuger – Allmänna säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustik – Mätning av buller från spikningsverktyg – Teknisk metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Ytbehandlingsanläggningar – Utrustningar för lackering och elektrodopplackering med våtlack – Säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Maskiner för matning och cirkulation av ytbehandlingsmaterial under tryck – Säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12622:2009

Verktygsmaskiner – Hydrauliska kantpressar – Säkerhet

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Portar – Installation och användning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Maskiner på gummihjul – Krav på styrning (ISO 5010:1992 ändrad)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Lyftkranar – Information om användning och provning – Del 1: Instruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Lyftkranar – Information om användning och provning – Del 2: Märkning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Betongkompaktorer och glättningsmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lädervaror – Spikmaskiner – Säkerhetskrav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Kyl- och värmepumpsanläggningar – Säkerhets- och miljökrav – Kylkompressorer av deplacementtyp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Verktygsmaskiner – Borrmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Förarledda rotorslåttermaskiner – Maskinsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Flerspindliga hyvlar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Ytbehandlingsutrustningar – Termiska rengöringsanläggningar (incineratorer) för avgaser från ytbehandlingsanläggningar – Säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Blandningsutrustningar för färgmaterial – Säkerhetskrav – Del 1: Blandningsutrustningar för användning vid bilreparationslackering

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Träbearbetningsmaskiner – Maskinsäkerhet – Stationära damm- och spånavskiljningsanläggningar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Tillsatsutrustning för maskiner med extra uttag – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Matberedare och omrörare – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Handhållna omrörare och vispar – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Mobila omrörare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Snabbhackar – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Transportband – Provning av flambeständighet – Del 1: Provningar med propanbrännare

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Transportband – Provning av flambeständighet – Del 2: Storskalig brandprovning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Transportband för allmänt bruk – Krav på elsäkerhet och flamskydd

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller ånga – Del 1: Allmänna säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller ånga – Del 2: Säkerhetskrav för maskiner med vattenbaserade rengöringsvätskor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller änga – Del 3: Säkerhetskrav för maskiner med brandfarliga rengöringsvätskor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Ytbehandlingsutrustning – Maskiner för rengöring och förbehandling av industridetaljer med vätska eller ånga – Del 4: Säkerhetskrav för maskiner med halogena lösningsmedel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Verktygsmaskiner – Gnistbearbetningsmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Traktorer och maskiner för lantbruk och skogsbruk – Kraftöverföringsaxlar och deras skydd – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Portar – Säkerhetsanorningar för maskindrivna portar – Krav och provningmetoder

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Ytbehandlingsanläggningar – Sprutboxar för pulverlackering – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Bärbara och/eller handhållna maskiner eller verktyg med mekaniskt drivna skärverktyg för slakt – Hygien- och säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13000:2010

Kranar – Mobilkranar

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Lyftkranar – Dimensionering – Del 1: Allmänna principer och krav

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Lyftkranar – Dimensionering – Del 2: Lastantaganden

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Underhåll av hissar och rulltrappor – Regler för underhållsinstruktioner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maskiner för vägrengöring – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Anläggningsmaskiner – Maskiner för behandling av vägyta – Säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maskiner för vintervägunderhåll – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Tryckeri- och pappersmaskiner – Bullermätningsmetod för tryckeri-, massatillverknings- och papperskonverteringsmaskiner samt kringutrustning – Noggrannhetsklasser 2 och 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 1: Utrustning för lagring, hantering och transport i fabriken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 2: Förvaring, hantering och transportutrustning utanför fabriksanläggningen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 3: Skärmaskiner

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 4: Vändbord

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 5: Maskiner och anläggningar för stapling och plockning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 5: Maskiner och anläggningar för stapling och plockning

26.5.2010

 

 

CE

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 7: Skärmaskiner för laminerat glas

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 9: Tvättinstallationer

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av planglas – Säkerhetskrav – Del 11: Borrmaskiner

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 1: Droppmatare

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 2: Hanteringsmaskiner för matning

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 3: IS-maskiner

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maskiner och anläggningar för tillverkning och behandling av hålat glas – Säkerhetskrav – Del 5: Pressar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Industritruckar – Säkerhet för industritruckar – Provningsmetod för vibrationsmätning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikmaskiner – Säkerhet – På- och avlastning av kakelplattor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Garverimaskiner – Kantskärnings- och bandklippningsmaskiner – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Garverimaskiner – Roterande processbehållare – Säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Potatisupptagare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Invändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Verktygsmaskiner – Fräsmaskiner (inklusive arborrverk) – Säkerhet

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Lyftkranar – Utrustning – Del 1: Elektrisk utrustning

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Sockerbets- och foderbetsupptagare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Lyftkranar – Säkerhet – Lösa lyftredskap

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Lyftkranar – Säkerhet – Handdrivna kranar

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Grönsaksskalare – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Verktygsmaskiner – Slipmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Lyft- och tipputrustning – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Ytbehandlingsanläggningar – Kombinerade boxar för applicering och torkning – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikmaskiner – Säkerhet – Överföringsplattformar och vagnar

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Blandare med horisontella axlar – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Pajformningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Infästningar för stållinor- Säkerhet – Del 1: Kaus för stållinor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Lininfästningar för stållinestroppar – Säkerhet – Del 2: Splitsning av öglor för linstroppar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor – Säkerhet – Del 3: Presslås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2002+A1:2008

Infästningar för stållinor- Säkerhet – Del 4: Metall- och plastingjutning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 5: Bygellås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 6: Asymmetriska killås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Lininfästningar för stållinor- Säkerhet – Del 7: Symmetriska killås

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Stållinestroppar – Säkerhet – Del 1: Stroppar för allmänna lyftändamål

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Stållinestroppar – Säkerhet – Del 2: Information om användning och underhåll som skall tillhandahållas av tillverkaren

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Stållinestroppar – Säkerhet – Del 3: Ändlösa sling och kabelslagna sling

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Plast- och gummimaskiner – Upprullningsmaskiner för film eller ark – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Kantskärare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maskiner för tillverkning av skodon, lädervaror och imitationer av lädervaror – Kantskärnings-, spalt-, klippnings-, limnings- och limtorkningsmaskiner – Säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Maskinsäkerhet – Förhindrande av och skydd mot brand

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mekanisk vibration – Industritruckar – Metod och specifikation för utvärdering i laboratorium av vibrationer från förarstol

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Underhållsmaskiner för allmän landsväg – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Skogsmaskiner – Flishugg – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Anläggningsmaskiner – Vältningsskydd (TOPS) för kompaktgrävmaskiner – Laboratorieprovningar och prestandakrav (ISO 12117:1997, modifierad)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Saltinsprutningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Kranar – Manöverorgan och manöverplatser

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Utvändiga solskydd – Funktions- och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Blandningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Lyftkranar – Tillträdesleder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Ugnsinmatningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Bensinstationer – Del 1: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av drivmedelspumpar, drivmedelsmätare, dispensermätare och externa pumpenheter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Salladsslungor – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Luckor och jalusier – Funktions- och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Rörverk – Maskinsäkerhet

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Motordrivna trädgårdsredskap – Förarledda gräsluftare – Maskinsäkerhet

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Brand och räddning – Lyftkuddar för brand- och räddningstjänsten

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Livsmedelsmaskiner – Mjölkkyltankar för lantgårdar – Säkerhets-, utförande- och hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomi för termiskt klimat – Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 1: Varma ytor (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomi för termiskt klimat – Metoder för bedömning av reaktioner hos människan vid kontakt med ytor – Del 3: Kalla ytor (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Pneumatiska pressar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibration och stöt – Hand-armvibrationer – Metod att mäta vibrationsöverföring i dämpande material vid belastning från hand-armsystemet (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem – Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Maskinsäkerhet – Styrsystem – Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem – Del 2: Validering (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Maskinsäkerhet – Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Maskinsäkerhet – Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars hastigheter (ISO 13855:2010)

Detta är det första offentliggörandet

EN 999:1998+A1:2008

Anmärkning 2.1

30.11.2010

CEN

EN ISO 13857:2008

Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Maskiner för golvsågning – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Kotletthuggare – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Tärningsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Klipsmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Kokgrytor med omrörare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Schacklar – Smidda schacklar av stål för allmänna lyftändamål – Raka schacklar och lyrschacklar – Klass 6 – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Sågar och kapmaskiner för metall – Säkerhet

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Vätskepumpar – Säkerhetskrav – Livsmedelsutrustning – Konstruktionskrav för hygien

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Brödskärare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Gradsaxar – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Maskinsäkerhet – Utrustning för mekaniserad parkering av bilar – Säkerhets- och EMC-krav

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Lantbruksmaskiner – Konstgödselspridare – Maskinsäkerhet

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Lantbruksmaskiner – Såmaskiner – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Järnvägar – Spår – Spårgående maskiner för spårbyggnad och spårunderhåll – Del 3: Allmänna säkerhetskrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Maskinstegar för brand- och räddningstjänsten – Maskinstegar med kombinerade rörelser – Säkerhets- och utförandekrav samt provningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Maskinstegar för brand- och räddningstjänsten – Maskinstegar med sekventiella rörelser – Säkerhets- och utförandekrav samt provningsmetoder

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Verktygsmaskiner – Transfer- och specialmaskiner – Säkerhet

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14121-1:2007

Maskinsäkerhet – Riskbedömning – Del 1: Principer (ISO 14121-1:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 1: Val av fasta konstruktioner för tillträde mellan två nivåer (ISO 14122-1:2001)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

31.10.2010

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor (ISO 14122-2:2001)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

31.10.2010

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maskinsäkerhet – Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner – Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken (ISO 14122-3:2001)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

Detta är det första offentliggörandet

Anmärkning 3

31.10.2010

CEN

EN ISO 14159:2008

Maskinsäkerhet – Hygienkrav vid maskinkonstruktion (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Kranar – Manuellt styrda lastmanipulatorer

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Förbränningsmotorer – Handstartanordningar – Allmänna säkerhetsbestämmelser (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Lyftkranar – Säkerhet – Tornkranar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Ytbehandlingsutrustning – Mätning av buller från ytbehandlingsutrustning inklusive tillhörande utrustning – Noggrannhetsgrader 2 och 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Bärbara motorsprutor – Säkerhets- och utförandekrav, provningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Lyftkranar – Maskindrivna vinschar och block – Del 1: Maskindrivna vinschar

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Lyftkranar – Maskindrivna vinschar och lyftblock – Del 2: Maskindrivna lyftblock

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Kranar – Utrustning för lyft av personer – Del 2: Höj- och sänkbara kranhytter

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Baguetteskärare – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Järn- och metallverk – Maskinsäkerhet – Extrusionspressar för stål och icke-järnmetaller

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Transportörer och transportsystem – Allmänna säkerhetskrav för transportörer för brunkolsbrytning i dagbrott

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Järn- och metallverk – Maskinsäkerhet – Hydrauliska smidespressar för stål och icke-järnmetaller

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14677:2008

Stålverk – Maskinsäkerhet – Skänkbehandlingsutrustning

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Stålverk – Maskinsäkerhet – Ljusbågsugnar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning – Del 1: Klassificering, allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Brand och räddning – Brandpumpar – Centrifugalpumpar utan evakueringsanordning – Del 2: Provning av allmänna krav och säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Maskinsäkerhet – Antropometriska krav vid utformning av maskinarbetsplatser (ISO 14738:2002/Cor 1:2003, and Cor 2:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Stålverk – Maskinsäkerhet – Stränggjutningsanläggningar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Skogsmaskiner – Självgående maskiner – Maskinsäkerhet

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Plast- och gummimaskiner – Bandskärmaskiner för cellplastblock – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Trädgårdsmaskiner – Bensinmotordrivna förarledda grästrimrar – Maskinsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Lantbruksmaskiner, skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner – Förarledda och handhållna maskiner – Bestämning av risk för oavsiktlig åtkomlighet till heta ytor

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Livsmedelsmaskiner – Tunneldiskmaskiner – Säkerhets- och hygienkrav

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Livsmedelsmaskiner – Spannmålskvarnar – Säkerhets- och hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Transportörer – Transportband för användning i underjordsinstallationer – Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Provning och krav (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Industritruckar – Säkerhet – Truckar med variabel räckvidd – Specifikation, prestanda och krav på längsgående indikatorer och begränsare av lastmoment

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Transportabla vägg- och wiresågsutrustningar för arbetsplatser – Säkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Lyftkranar – Krav på containerok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Utrustning för pistmaskiner – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Järn- och stålverksutrustningar – Bandbehandlingsanläggningar – Maskinsäkerhet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Plast- och gummimaskiner – Filmbearbetningsmaskiner för tillverkning av påsar och säckar – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Valsverk – Varmvalsverk för platta produkter – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Valsverk – Kallvalsverk för platta produkter – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Staplingskranar – Roterande och rörliga lagerhyllor – Säkerhetskrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten – Säkerhetskrav för ramsågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten – Säkerhetskrav för diamantvajersågar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maskiner och anläggningar för brytning och bearbetning av natursten – Säkerhetskrav för kedje- och bandspårmaskiner

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Livsmedelsmaskiner – Mekaniska rygghuggare för slakterier – Säkerhets- och hygienkrav

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Bensinstationer – Säkerhetskrav för kringutrustning till dränkbara pumpar

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Trädgårdsmaskiner – Lövblåsare/-sugare – Säkerhet

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomi – Datormanikiner – Del 1: Allmänna krav (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Lantbrukstraktorer och självgående lantbrukssprutor – Skydd av förare mot farliga ämnen – Del 1: Klassificering av hytter, krav och provning

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Lantbrukstraktorer och självgående lantbrukssprutor – Skydd av förare mot farliga ämnen – Del 2: Filter, krav och provning

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Handhållna icke-elektriskt drivna maskiner – Bullermätmetod – Teknisk metod (grad 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Järnvägar – Spår – Väg-/spårgående maskiner och tillhörande utrustning – Del 2: Allmänna säkerhetskrav

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN 15811:2009

Lantbruksmaskiner – Skydd för rörliga delar i kraftöverföring – Skydd som öppnas med verktyg (ISO/TS 28923:2007 modifierad)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Byggmaskiner – Bärbara, handhållna, förbränningsmotordrivna kapmaskiner – Säkerhetskrav och provning (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pumpar – Vätskepumpar och pumenheter – Bullermätning – Noggrannhetsklass 2 och 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrationer från handhållna eller handstyrda maskiner – Utvärdering av vibrationsemission (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Bärbara, handhållna skogsmaskiner med integrerad förbränningsmotor – Regler för vibrationsprovning – Vibrationer i handtag (ISO 22867:2004, inklusive Cor 1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2008

Skogsmaskiner – Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor – Teknisk metod (Grad 2) (ISO 22868:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 23125:2010

Verktygsmaskiner – Svarvar – Säkerhet (ISO 23125:2010)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Lantbruks- och skogsmaskiner – Motoriserade ryggburna dimsprutor – Säkerhetskrav (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 1:Vinkel- och vertikalslipmaskiner (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 2: Skruv- och mutterdragare (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 3: Polermaskiner, putsmaskiner med cirkulär rörelse samt putsmaskiner med oscillerande och roterande-oscillernade rörelse (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 5: Borrmaskiner och slagborrmaskiner (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 6: Rammar (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 7: Nibblare och skärmaskiner (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 8: Sågar, poler- och filmaskiner med fram och återgående funktion och små sågar med oscillerande eller roterande funktion (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Handhållna motordrivna maskiner – Testmetoder för vibrationsemmission – Del 9: Slagghackor och nålhackor (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Vibration och stöt – Fordonssitsar – Laboratoriemetod för bestämning av vibration – Del 1: Grundläggande krav (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med brännbart flock – Säkerhetsfordringar

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stationär utrustning för elektrostatisk ytbeläggning med icke brännbar vätska – Säkerhetsfordringar

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60204-1:2005 (Andrad)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Anmärkning 3

1.2.2012

Cenelec

EN 60204-11:2000

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 11: Fordringar på utrustning för spänning över 1 000 V AC eller 1 500 V DC men inte överstigande 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 32: Särskilda fordringar på maskiner för lyftning

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60335-1:2001 (Andrad)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-67: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling och golvrengöring för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-67:2002 (Andrad) + A1:2005 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-68: Särskilda fordringar på maskiner för besprutning med rengöringsmedel för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-68:2002 (Andrad) + A1:2005 (Andrad) + A2:2007 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-69: Särskilda fordringar på damm- och vattensugare inklusive motordrivna borstar för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-69:2002 (Andrad) + A1:2004 (Andrad) + A2:2007 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-72: Särskilda fordringar på maskiner för golvbehandling för kommersiellt bruk

IEC 60335-2-72:2002 (Andrad) + A1:2005 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Säkerhet – Del 2-79: Särskilda fordringar på högtryckstvättar och ångrengöringsapparater

IEC 60335-2-79:2002 (Andrad) + A1:2004 (Andrad) + A2:2007 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 60745-1:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på borrmaskiner och slagborrmaskiner

IEC 60745-2-1:2003 (Andrad) + A1:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Elektriska handverktyg -Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på skruv- och mutterdragare

IEC 60745-2-2:2003 (Andrad) + A1:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-4: Särskilda fordringar på planslipmaskiner och polermaskiner

IEC 60745-2-4:2002 (Andrad) + A1:2008 (Andrad)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-6: Särskilda fordringar på bil- och borrhammare

IEC 60745-2-6:2003 (Andrad) + A1:2006 + A2:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på plåtsaxar och nibblingsmaskiner

IEC 60745-2-8:2003 (Andrad) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på gängmaskiner

IEC 60745-2-9:2003 (Andrad) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på sticksågar och svärdsågar

IEC 60745-2-11:2003 (Andrad) + A1:2008

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-12: Särskilda fordringar på betongvibratorer

IEC 60745-2-12:2003 (Andrad) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på kedjesågar

IEC 60745-2-13:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-14: Särskilda fordringar på hyvlar

IEC 60745-2-14:2003 (Andrad) + A1:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-15: Särskilda fordringar på häcksaxar

IEC 60745-2-15:2006 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-18: Särskilda fordringar på bandningsverktyg

IEC 60745-2-18:2003 (Andrad) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-19: Särskilda fordringar på lamellfräsar

IEC 60745-2-19:2005 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-20: Särskilda fordringar på bandsågar

IEC 60745-2-20:2003 (Andrad) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Elektriska handverktyg – Säkerhet – Del 2-21: Särskilda fordringar på avloppsrensare

IEC 60745-2-21:2002 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-1:2009

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

IEC 61029-1:1990 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på cirkelsågar

IEC 61029-2-1:1993 (Andrad) + A1:1999 + A2:2001

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på diamantborrmaskiner med vattenanslutning

IEC 61029-2-6:1993 (Andrad)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-8: Särskilda fordringar på enaxliga vertikalfräsar

IEC 61029-2-8:1995 (Andrad) + A1:1999 + A2:2001

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-9: Särskilda fordringar på kap- och geringssågar

IEC 61029-2-9:1995 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-10: Särskilda fordringar på kapmaskiner

IEC 61029-2-10:1998 (Andrad)

Detta är det första offentliggörandet

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Transportabla motordrivna elverktyg – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på kombinerade gerings- och bordscirkelsågar

IEC 61029-2-11:2001 (Andrad)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 1: Synliga, hörbara och förnimbara signaler

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 2: Märkning

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Maskinsäkerhet – Principer för indikering, märkning och manövrering – Del 3: Manöverdons placering och funktion

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning

IEC 61496-1:2004 (Andrad)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Anmärkning 3

1.6.2011

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem – Del 5-2: Funktionssäkerhet

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Maskinsäkerhet – Funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska styrsystem

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

Anmärkning 1:

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.2:

Den nya standarden har ett bredare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Den ersatta standarden upphör att att gälla vid angivet datum.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett snävare tillämpningsområde än den ersatta standarden. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att gälla för de produkter som omfattas av den nya standarden. De produkter som även fortsättningsvis omfattas av den (delvis) ersatta standarden, men som inte omfattas av den nya standarden, skall även fortsättningsvis anses uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganisationerna på engelska (europeiska standardiseringskommittén, CEN, och europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering, CENELEC, offentliggör även texter på franska och tyska). Därefter översätter de nationella standardiseringsorganen namnen på de harmoniserade standarderna till Europeiska unionens övriga officiella språk för vilka översättning krävs. Europeiska kommissionen ansvarar inte för att de översättningar som har lämnats in för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är riktiga.

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tfn +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tfn +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu).

(2)  EUT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EUT L 217, 5.8.1998, s. 18.