31.3.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 75/41


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2009/C 75/15)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar ska lämnas till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”SOBAO PASIEGO”

EG-nr: ES-PGI-005-0478-28.06.2005

SUB ( ) SGB ( X )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino — España

Adress:

Paseo de la Infanta Isabel, no 1

28071 — Madrid

ESPAÑA

Tfn

+34 913475394

Fax

+34 913475410

E-post:

2.   Grupp:

Namn:

Asociación de Fabricantes de Sobaos Pasiegos y Quesadas de Cantabria

Adress:

C/ Augusto González de Linares, 8 — bajo

39006- Santander

ESPAÑA

Tfn

+34 942290572

Fax

+34 942290573

E-post:

afasque@viaflavia.com

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

Tillverkare av sobao-kakor och ostkakor.

3.   Produkttyp:

Klass 2.4 – Bröd, konditorivaror, konfekt, skorpor och andra bagerivaror

4.   Produktspecifikation:

(Sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning:

”Sobao Pasiego”

4.2   Beskrivning:

”Sobao Pasiego” (sobao-kakor från Pas) tillverkas av smet på vetemjöl, smör, socker, ägg och diverse ingredienser och tillsatser, med följande egenskaper:

Tekniska egenskaper:

a)

Organoleptiska egenskaper: inkråmet klargult och ytan rostfärgad, med kompakt och elastisk struktur samt söt smak som speciellt framhäver smörsmaken.

b)

Morfologiska egenskaper: ”Sobao Pasiego” har tre olika viktklasser:

stor 130–180 g, medel 40–80 g och liten 20–40 g.

c)

Saluföring: ”Sobao Pasiego” saluförs i pappkartong med fyrkantig botten och med vikta kanter som ger den karaktäristiska vingar.

Fysikalisk-kemiska egenskaper:

Produkten har följande egenskaper, inom angivna intervall:

Vattenhalt (15–20 %), proteiner (min. 4 %), hydrolyserat fett (24–32 %), glukos (min. 45 %), askhalt (0–1,70 %). Vattenaktivitet (0,7–0,9 %).

Mikrobiologiska egenskaper:

Produkten ska uppfylla villkoren i hygienlagstiftningen.

4.3   Geografiskt område:

Det avgränsade geografiska området omfattar följande kommuner i Kantabrien: Anievas, Arenas de Iguña, Astillero (El), Bárcena de Pie de Concha, Camargo, Cartes, Castañeda, Cieza, Corrales de Buelna (Los), Corvera de Toranzo, Entrambasaguas, Liérganes, Luena, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Miengo, Miera, Molledo, Penagos, Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reocín, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, San Felices de Buelna, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santa Cruz de Bezana, Santa María de Cayón, Santander, Santillana del Mar, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Suances, Torrelavega, Vega de Pas, Villacarriedo, Villaescusa, Villafufre.

4.4   Bevis på ursprung:

De faktorer som visar att ”Sobao Pasiego” kommer från det berörda geografiska området är följande:

produktens egenskaper: ”Sobao Pasiego” har kännetecken som sammanfattas i punkterna 4.2–4.5 och beror av de speciella tillverkningsmetoderna,

kontrollen som säkerställer spårbarheten och därigenom ursprunget.

Följande faktorer bör beaktas:

produkten tillverkas och förpackas endast vid de anläggningar som införts i tillverkarregistret för skyddade geografiska beteckningar,

anläggningarna ska genomgå en utvärdering före registreringen och därefter ska de genomgå regelbundna kontroller för att kvarstå i registret,

produkterna ska tillverkas enligt den metod som beskrivs i punkt 4.5,

för att få saluföras med ursprungsbeteckningen, ska produkten ha genomgått alla tillverkningskontroller och försetts med numrerad etikett och kontrolletikett,

kontrollorganet genomför regelbundna kontroller och utvärderingar av produktens tillverkningprocess och saluföring,

om det visar sig att kraven inte uppfylls, utdöms påföljder enligt kontrollorganets föreskrifter,

produkten ska genomgå fysikalisk-kemiska, organoleptiska och mikrobiologiska tester.

Efter relevanta utvärderingar och kontroller ska kontrollorganet godkänna användning av numrerade etiketter och kontrolletiketter som säkerställer produktens spårbarhet.

4.5   Framställningsmetod:

1.

”Sobao Pasiego” görs på följande ingredienser: smör (23–29 %), socker (22–30 %) (sackaros), färska ägg (13–25 %), vetemjöl (22–30 %). Övriga ingredienser: dextros, glukos och salt (0–0,6 %), men även rivet citronskal, anis eller rom kan tillsättas.

2.

Tillsatser. Följande godkända tillsatsmedel får användas:

Jäsmedel: (0–3,0 %), konserveringsmedel: kaliumsorbat max. 1,5 gram per kg smet, smörarom och fuktighetsbevarande medel.

Tillverkningsprocessen har följande led:

1.

Beredning av smeten.

2.

Dosering.

3.

Gräddning.

4.

Kylning.

5.

Paketering: Befordran från tillverkarna sker i särskilt märkta och etiketterade förpackningar.

6.

Konservering: Konservering i form av infrysning får inte förekomma.

4.6   Samband:

Historiska faktorer

Enligt vissa författare (García Lomas och Vega Ruiz) var ”Sobao Pasiego” en enkel brödkaka, framställd av bröddeg (som togs till vara), socker och smör. Denna äldre produkt förbättrades sedan med ägg, rivna citronskal och anis eller rom.

Ett språng i utvecklingen skedde när bröddegen ersattes av bättre vetemjöl och de ingående ingrediensernas proportioner ändrades. I García Lomas bok ”Los Pasiegos” (1986) tillskrivs Eusebia Hernández Martín skapandet av denna nya produkt (den moderna ”Sobao Pasiego”). Han grundar det på ett brev från en son till denna kock som innehåller följande uppgifter: ”Jag visste naturligtvis att min döda mor hade uppfunnit nuvarande sobao-kakor, dvs. baserade på mjöl och inte på bröddeg som tidigare. Detta hände 1896, samma år som hon gifte sig med min far Joaquín Laso. Hon var då 19 år och dog i la Vega när hon var 25, dvs. 1902. Hon lämnade efter sig tre söner och en dotter, varav jag var äldst och föddes 1897”.

Slutligen kan det nämnas att J. Calderón Escalada redovisar ordet ”Sobau” i en studie från 1946 om ljud som inte upptagits i Diccionario de la Lengua Española men som förekommer i de högt belägna dalarna i provinsen Santander. Han definierar det på följande sätt: ”Brödkaka gjord på mjöl, ägg, socker, smör, ugnsgräddad i vikt papper av speciell form och som bruden skänkte sina väninnor på bröllopsdagen”.

Rykte i dag: I Kantabriens stora encyklopedi (Gran Enciclopedia de Cantabria) anges att sobao-kakor är en gammal produkt ”som funnits i minst ett sekel och är mycket populär”.

I den spanska förteckning över traditionella produkter som utges av MAPA sägs att ”Sobao Pasiego” är ”En av Kantabriens mest representativa produkter som har sitt ursprung i Vega de Pas och blivit känd i hela Spanien”.

Mänskliga faktorer

Det är bagarnas kunnande och yrkesskicklighet som bidragit till att ”Sobao Pasiego” över tiden kunnat bevara sina typiska egenskaper i hela området.

Produkten symboliserar mötet mellan vete och smör, ägg och socker, förvandlade till en rätt som förenar regionens kulturella kännetecken, med smöret som företrädare.

Samband mellan den geografiska miljön och produktens karaktäristiska egenskaper eller rykte

Sambandet mellan ”Sobao Pasiego” och dess tillverkningsområde handlar främst om ryktet och de karaktäristiska egenskaperna enligt punkt 4.2, som är en följd av den traditionella tillverkningsmetoden.

”Sobao Pasiego” är en för Pas-trakten typisk produkt vilket många källor bekräftar, bland annat de redan citerade. Det är mänskliga faktorer som bidragit till att göra produkten känd. Dess rykte har utvecklats och förts vidare från släktled till släktled, kunnandet ingår också i Pas-traktens kulturarv och produkten fortlever med ett erkänt namn.

I årtionden var tillverkningen en sed förknippad med festliga tillfällen (bröllop, fester, marknader etc.). Dess goda rykte har dock gjort att produkten övergått till att bli en av grundvalarna för den lokala ekonomin, som svarar för drygt 90 % av den regionala produktionen av sobao-kakor.

”Sobao Pasiego” började bli känd och spridas vid mitten av förra seklet, när producenterna från trakterna kring Vega de Pas satsade på bättre kommunikationsvägar för att förbättra saluföringen och flyttade närmare de större tätorterna. De kunde på så sätt både underlätta saluföringen där och transporterna till andra delar av regionen.

För övrigt har Pas-trakten traditionellt utmärkt sig för tillverkning av mjölkprodukter – ost, glass, smör etc. – till följd av ett mycket gynnsamt klimat för mjölkproduktion. Just smör är en av huvudingredienserna i ”Sobao Pasiego” som särskilt utmärker produkten och skiljer den från andra konditorivaror, som vid tillverkningen använder annat fett, exempelvis margarin. Även här bidrar det geografiska området till produktens rykte och särart.

Att ”Sobao Pasiego” är mycket känd och har gott rykte framgår av en aktuell konsumentundersökning i olika områden i Spanien. I den konstaterades att nio av tio tillfrågade kände till produkten och mer än 73 % angav att den hade mycket gott rykte. Kunskapen är dessutom mycket god om dess ursprung, för drygt 80 % förknippade den med Kantabrien och drygt 35 % med Pas-trakten, trots områdets litenhet.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA)

Adress:

C/Héroes del 2 de Mayo, 27

39600 Muriedas (Cantabria)

ESPAÑA

Tfn

+34 942 26 98 55

Fax

+34 942 26 98 56

E-post:

odeca@odeca.es

Funktion: Offentlig myndighet

4.8   Märkning:

Följande uppgifter ska finnas med utöver obligatoriska uppgifter enligt allmänna bestämmelser:

namnet på den geografiska beteckningen: ”Sobao Pasiego”,

uppgiften ”Skyddad geografisk beteckning” eller ”SGB”.

Dessa uppgifter ska finnas i samma fält, ska återges med synliga, läsbara och outplånliga bokstäver och ska vara större än övriga uppgifter på etiketten.

Dessutom ska följande uppgifter återfinnas på samma etikett eller kontrolletikett som kontrollorganet på förhand godkänt, utan att detta inkräktar på märkning enligt allmänna bestämmelser:

den geografiska beteckningens särskilda logotyp,

kontrollorganets kontrollnummer,

kontrollorganets namn.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.