19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/10


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/03)

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 522/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Loi de programme pour l'outre-mer

Rättslig grund

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Nedsättning av beskattningsunderlag

Budget

Beräknade utgifter per år: 360 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des impôts

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 524/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

TVA non perçue récupérable

Rättslig grund

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Beräknade utgifter per år: 200 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des impôts

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 529/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Octroi de mer

Rättslig grund

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Beräknade utgifter per år: 165 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des douanes et des droits indirects

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

28.11.2007

Stöd nr

N 385/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Freistaat Sachsen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

ARISE Technologies Corporation

Rättslig grund

35. GA-Rahmenplan

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 7 440 000 miljoner EUR

Stödnivå

15 %

Varaktighet

1.11.2006-31.10.2009

Ekonomisk sektor

Elektrisk och optisk utrustning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

30.11.2007

Stöd nr

N 496/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Fondo NEXT

Rättslig grund

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kapitalinvestering

Stödform

Kapitaltillskott

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 12,23 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

20.8.2007-10.10.2016

Ekonomisk sektor

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Lombardia

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/