22.12.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/28


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 93/42/EEG

(Text av betydelse för EES)

Offentliggörande av titlar och referenser på harmoniserade standarder inom ramen för direktivet

(2007/C 314/09)

Europeisk standardiseringsorganisation (1)

Standardens referens och titel

(Referensdokument)

Den ersatta standardens referens

Datum då den ersatta standarden upphör att ge presumtion om överensstämmelse

Anmärkning 1

CENELEC

EN 60118-13:1997

Akustik – Hörapparater – Del 13: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Produktstandard

(IEC 60118-13:1997)

INGA

CENELEC

EN 60118-13:2005

Akustik – Hörapparater – Del 13: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Produktstandard

(IEC 60118-13:2004)

EN 60118-13:1997

Anmärkning 2.1

1.2.2008

CENELEC

EN 60522:1999

Röntgenmateriel – Bestämning av den permanenta filtreringen hos kombinationer av röntgenrör, rörkåpa och bländare för medicinsk diagnostik

(IEC 60522:1999)

INGA

CENELEC

EN 60580:2000

Röntgenmateriel – Mätare för produkten area gånger exposition

(IEC 60580:2000)

INGA

CENELEC

EN 60601-1:1990

Elektromedicinsk utrustning – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar

(IEC 60601-1:1988)

INGA

Tillägg A1:1993 till EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A1:1991)

Anmärkning 3

Tillägg A2:1995 till EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A2:1995)

Anmärkning 3

Tillägg A13:1996 till EN 60601-1:1990

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.1996)

CENELEC

EN 60601-1-1:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-1: Allmänna fordringar – Tilläggsstandard för elektriska system för medicinskt bruk

(IEC 60601-1-1:2000)

EN 60601-1-1:1993

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.12.2003)

CENELEC

EN 60601-1-2:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-2: Allmänna fordringar – Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet

(IEC 60601-1-2:2001)

EN 60601-1-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2004)

Tillägg A1:2006 till EN 60601-1-2:2001

(IEC 60601-1-2:2001/A1:2004)

 

1.3.2009

CENELEC

EN 60601-1-3:1994

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar – 3. Tilläggsstandard: Allmänna fordringar på strålskydd för diagnostisk röntgenutrustning

(IEC 60601-1-3:1994)

INGA

CENELEC

EN 60601-1-4:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-4: Allmänna fordringar – Tilläggsstandard: Programmerbara utrustningar och system

(IEC 60601-1-4:1996)

INGA

Tillägg A1:1999 till EN 60601-1-4:1996

(IEC 60601-1-4:1996/A1:1999)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2002)

CENELEC

EN 60601-1-6:2004

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-6: Allmänna fordringar – Tilläggsstandard: Användarvänlighet

(IEC 60601-1-6:2004)

INGA

CENELEC

EN 60601-1-8:2004

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-8: Allmänna fordringar – Tilläggsstandard för larmsystem

(IEC 60601-1-8:2003)

INGA

Tillägg A1:2006 till EN 60601-1-8:2004

(IEC 60601-1-8:2003/A1:2006)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2007)

CENELEC

EN 60601-2-1:1998

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-1: Särskilda fordringar på elektronacceleratorer i energiområdet 1 MeV till 50 MeV

(IEC 60601-2-1:1998)

INGA

Tillägg A1:2002 till EN 60601-2-1:1998

(IEC 60601-2-1:1998/A1:2002)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.2005)

CENELEC

EN 60601-2-2:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på kirurgiska diatermiapparater

(IEC 60601-2-2:1998)

EN 60601-2-2:1993

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.8.2003)

CENELEC

EN 60601-2-2:2007

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-2: Särskilda fordringar på kirurgiska diatermiapparater

(IEC 60601-2-2:2006)

EN 60601-2-2:2000

Anmärkning 2.1

1.10.2009

CENELEC

EN 60601-2-3:1993

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på kortvågsapparater

(IEC 60601-2-3:1991)

INGA

Tillägg A1:1998 till EN 60601-2-3:1993

(IEC 60601-2-3:1991/A1:1998)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.7.2001)

CENELEC

EN 60601-2-4:2003

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-4: Särskilda säkerhetsfordringar på defibrillatorer

(IEC 60601-2-4:2002)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-5:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-5: Särskilda fordringar på apparater för ultraljudsterapi

(IEC 60601-2-5:2000)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-7:1998

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på högspänningsgeneratorer för diagnostisk röntgenutrustning

(IEC 60601-2-7:1998)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-8:1997

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2: Särskilda fordringar på terapeutiska röntgengeneratorer

(IEC 60601-2-8:1987)

INGA

Tillägg A1:1997 till EN 60601-2-8:1997

(IEC 60601-2-8:1987/A1:1997)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.6.1998)

CENELEC

EN 60601-2-10:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-10: Särskilda fordringar på nerv- och muskelstimulatorer

(IEC 60601-2-10:1987)

INGA

Tillägg A1:2001 till EN 60601-2-10:2000

(IEC 60601-2-10:1987/A1:2001)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.11.2004)

CENELEC

EN 60601-2-11:1997

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-11: Särskilda fordringar på utrustning för gammastrålterapi

(IEC 60601-2-11:1997)

INGA

Tillägg A1:2004 till EN 60601-2-11:1997

(IEC 60601-2-11:1997/A1:2004)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.9.2007)

CENELEC

EN 60601-2-12:2006

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-13: Särskilda fordringar på intensivvårdsventilatorer

(IEC 60601-2-12:2001)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-13:2006

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet och väsentliga prestanda – Del 2-13: Särskilda fordringar på anestesisystem

(IEC 60601-2-13:2003)

EN 740:1998

+ A1:2004

+ AC:1998

Anmärkning 2.3

Tillägg A1:2007 till EN 60601-2-13:2006

(IEC 60601-2-13:2003/A1:2006)

Anmärkning 3

1.3.2010

CENELEC

EN 60601-2-16:1998

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på utrustning för hemodialys, hemodiafiltration och hemofiltration

(IEC 60601-2-16:1998)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-17:2004

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-17: Särskilda fordringar på automatiska efterlkaddningsutrustningar för brachyterapi

(IEC 60601-2-17:2004)

EN 60601-2-17:1996

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2007)

CENELEC

EN 60601-2-18:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-18: Särskilda fordringar på utrustning för endoskopi

(IEC 60601-2-18:1996)

INGA

Tillägg A1:2000 till EN 60601-2-18:1996

(IEC 60601-2-18:1996/A1:2000)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.8.2003)

CENELEC

EN 60601-2-19:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på kuvöser

(IEC 60601-2-19:1990)

INGA

Tillägg A1:1996 till EN 60601-2-19:1996

(IEC 60601-2-19:1990/A1:1996)

Anmärkning 3

Datum passerat

(13.6.1998)

CENELEC

EN 60601-2-20:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-20: Särskilda fordringar på transportkuvöser

(IEC 60601-2-20:1990

+ A1:1996)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-21:1994

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på strålningsvärmare för barn

(IEC 60601-2-21:1994)

INGA

Tillägg A1:1996 till EN 60601-2-21:1994

(IEC 60601-2-21:1994/A1:1996)

Anmärkning 3

Datum passerat

(13.6.1998)

CENELEC

EN 60601-2-22:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på laserutrustningar för diagnos och terapi

(IEC 60601-2-22:1995)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-23:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet och väsentliga prestanda – Del 2: Särskilda fordringar på utrustning för övervakning av transkutana partialtryck

(IEC 60601-2-23:1999)

EN 60601-2-23:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.1.2003)

CENELEC

EN 60601-2-24:1998

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på infusionspumpar och infusionsregulatorer

(IEC 60601-2-24:1998)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-25:1995

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på EKG-utrustning

(IEC 60601-2-25:1993)

INGA

Tillägg A1:1999 till EN 60601-2-25:1995

(IEC 60601-2-25:1993/A1:1999)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.5.2002)

CENELEC

EN 60601-2-26:2003

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-26: Särskilda fordringar på EEG-apparater

(IEC 60601-2-26:2002)

EN 60601-2-26:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.3.2006)

CENELEC

EN 60601-2-27:1994

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-27: Särskilda fordringar på utrustning för EKG-övervakning

(IEC 60601-2-27:1994)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-27:2006

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på utrustning för EKG-övervakning

(IEC 60601-2-27:2005)

EN 60601-2-27:1994

Anmärkning 2.1

1.11.2008

CENELEC

EN 60601-2-28:1993

Elektrisk utrustning för medicinsk bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på kombinationer av röntgenrör, rörkåpa och bländare för medicinsk diagnostik

(IEC 60601-2-28:1993)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-29:1999

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-29: Särskilda fordringar på simulatorer för strålterapi

(IEC 60601-2-29:1999)

EN 60601-2-29:1995

+ A1:1996

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.4.2002)

CENELEC

EN 60601-2-30:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet och väsentliga prestanda – Del 2-30: Särskilda fordringar på utrustning för automatisk repetitiv icke-invasiv blodtrycksövervakning

(IEC 60601-2-30:1999)

EN 60601-2-30:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.2.2003)

CENELEC

EN 60601-2-31:1995

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-31: Särskilda fordringar på externa hjärtstimulatorer med intern energikälla

(IEC 60601-2-31:1994)

INGA

Tillägg A1:1998 till EN 60601-2-31:1995

(IEC 60601-2-31:1994/A1:1998)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2001)

CENELEC

EN 60601-2-32:1994

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på den mekaniska säkerheten hos bärande och rörliga delar av röntgenutrustningar

(IEC 60601-2-32:1994)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-33:2002

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på magnetisk resonansutrustning för medicinsk diagnostik

(IEC 60601-2-33:2002)

EN 60601-2-33:1995

+ A11:1997

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2005)

Tillägg A1:2005 till EN 60601-2-33:2002

(IEC 60601-2-33:2002/A1:2005)

Anmärkning 3

1.11.2008

CENELEC

EN 60601-2-34:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet och väsentliga prestanda – Del 2-34: Särskilda fordringar på utrustning för invasiv blodtrycksövervakning

(IEC 60601-2-34:2000)

EN 60601-2-34:1995

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.11.2003)

CENELEC

EN 60601-2-35:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på värmefiltar, värmedynor och värmemadrasser

(IEC 60601-2-35:1996)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-36:1997

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på utrustning för extrakorporal litotripsi

(IEC 60601-2-36:1997)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-37:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-37: Särskilda fordringar på ultraljudsutrustning för diagnos och övervakning

(IEC 60601-2-37:2001)

INGA

Tillägg A1:2005 till EN 60601-2-37:2001

(IEC 60601-2-37:2001/A1:2004)

Anmärkning 3

1.1.2008

Tillägg A2:2005 till EN 60601-2-37:2001

(IEC 60601-2-37:2001/A2:2005)

Anmärkning 3

1.12.2008

CENELEC

EN 60601-2-38:1996

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på elektriskt drivna sjukhussängar

(IEC 60601-2-38:1996)

INGA

Tillägg A1:2000 till EN 60601-2-38:1996

(IEC 60601-2-38:1996/A1:1999)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.1.2003)

CENELEC

EN 60601-2-39:1999

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-39: Säkerhet – Särskilda fordringar på utrustning för peritoneal dialys

(IEC 60601-2-39:1999)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-40:1998

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på EMG-apparater och utrustning för evoked response

(IEC 60601-2-40:1998)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-41:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-41: Särskilda fordringar på ljusarmaturer för kirurgi och diagnostik

(IEC 60601-2-41:2000)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-43:2000

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-43: Särskilda fordringar på röntgenutrustning

(IEC 60601-2-43:2000)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-44:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-44: Särskilda fordringar på röntgenutrustning för datortomografi

(IEC 60601-2-44:2001)

EN 60601-2-44:1999

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2004)

Tillägg A1:2003 till EN 60601-2-44:2001

(IEC 60601-2-44:2001/A1:2002)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2005)

CENELEC

EN 60601-2-45:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-45: Särskilda fordringar för mammografiutrustning och utrustning för stereotaktisk mammografi

(IEC 60601-2-45:2001)

EN 60601-2-45:1998

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.7.2004)

CENELEC

EN 60601-2-46:1998

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2: Särskilda fordringar på operationsbord

(IEC 60601-2-46:1998)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-47:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet och väsentliga prestanda – Del 2-47: Särskilda fordringar på EKG-system med kroppsburen registreringsutrustning (Holtersystem)

(IEC 60601-2-47:2001)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-49:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-49: Särskilda fordringar på utrustning för övervakning av flera patientfunktioner

(IEC 60601-2-49:2001)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-50:2002

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-50: Särskilda fordringar på utrustning för fototerapi för spädbarn

(IEC 60601-2-50:2000)

INGA

CENELEC

EN 60601-2-51:2003

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 2-51: Särskilda fordringar på en- och flerkanaliga EKG-apparater för registrering och tolkning

(IEC 60601-2-51:2003)

INGA

CENELEC

EN 60627:2001

Röntgenmateriel – Egenskaper hos sekundärstrålraster i röntgenutrustningar

(IEC 60627:2001)

INGA

CENELEC

EN 60645-1:2001

Elektroakustik – Audiometrar – Del 1: Tonaudiometrar

(IEC 60645-1:2001)

EN 60645-1:1994

Anmärkning 2.1

Datum passerat

(1.10.2004)

CENELEC

EN 60645-2:1997

Akustik – Audiometrar – Del 2: Utrustning för talaudiometri

(IEC 60645-2:1993)

INGA

CENELEC

EN 60645-3:1995

Akustik – Audiometrar – Del 3: Korta signaler för användning vid audiometri och otoneurologiska undersökningar

(IEC 60645-3:1994)

INGA

CENELEC

EN 60645-4:1995

Akustik – Audiometrar – Del 4: Utrustning för högfrekvensaudiometri

(IEC 60645-4:1994)

INGA

CENELEC

EN 61217:1996

Utrustning för strålbehandling – Koordinater, rörelser och skalor

(IEC 61217:1996)

INGA

Tillägg A1:2001 till EN 61217:1996

(IEC 61217:1996/A1:2000)

Anmärkning 3

Datum passerat

(1.12.2003)

CENELEC

EN 61676:2002

Röntgenmateriel – Instrument för icke-invasiv mätning av rörspänningen hos diagnostisk röntgenutrustning

(IEC 61676:2002)

INGA

CENELEC

EN 62083:2001

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhetsfordringar på system för dosplanering vid strålterapi

(IEC 62083:2000)

INGA

CENELEC

EN 62220-1:2004

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Egenskaper hos digitala röntgenbildgivande anordningar – Del 1: Bestämning av effektivitet vid detektering av röntgenkvanta (DQE)

(IEC 62220-1:2003)

INGA

Anmärkning 1:

Allmänt gäller att datum när ersatt standard inte längre ger presumtion är senaste dag för upphävande av äldre, motstridande standard (dow), beslutat av den europeiska standardiseringsorganisationen. Användare av dessa standarder uppmärksammas på det faktum att det i vissa undantagsfall kan förhålla sig annorlunda.

Anmärkning 2.1:

Den nya (eller ändrade) standarden har samma tillämpningsområde som den standard den ersätter. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att ge presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktivet.

Anmärkning 2.3:

Den nya standarden har ett mindre tillämpningsområde än den standard den ersätter. Vid angivet datum upphör den (delvis) ersatta standarden att ge presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktivet för de produkter som faller inom den nya standardens tillämpningsområde. Produkter inom tillämpningsområdet för den på detta sätt (delvis) ersatta standarden men inte inom tillämpningsområdet för den nya standarden berörs inte.

Anmärkning 3:

Om tillägg förekommer innefattar referensen såväl standarden EN CCCCC:YYYY, som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att ge presumtion om överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktivet.

Exempel: För EN 60601-1:1990 gäller följande:

CENELEC

EN 60601-1:1990

Elektromedicinsk utrustning – Säkerhet

Del 1: Allmänna fordringar

(IEC 60601-1:1988)

[Den refererade standarden är EN 60601-1:1990]

INGEN

[Det finns ingen ersatt standard]

Tillägg A1:1993 till EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A1:1991)

[Den refererade standarden är EN 60601-1:1990

+A1:1993 to EN 60601-1:1990]

Anmärkning 3

[Den ersatta standarden är EN 60601-1:1990]

Tillägg A2:1995 till EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A2:1995)

[Den refererade standarden är EN 60601-1:1990

+A1:1993 to EN 60601-1:1990

+A2:1995 to EN60601-1:1990]

Anmärkning 3

[Den ersatta standarden är EN 60601-1:1990

+ A1:1993]

Tillägg A13:1996 till EN 60601-1:1990

[Den refererade standarden är EN 60601-1:1990

+ A1:1993 to EN 60601-1:1990

+ A2:1995 to EN 60601-1:1990

+ A13:1996 to EN 60601-1:1990]

Anmärkning 3

[Den ersatta standarden är EN 60601-1:1990

+ A1:1993

+ A2:1995]

Datum passerat

(1.7.1996)


(1)  CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)