24.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 256/6


Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013 (1) – Nationell regionalstödskarta: Slovenien, Slovakien, Ungern, Polen

(2006/C 256/03)

(Text av betydelse för EES)

N434/06 – SLOVENIEN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

Områdesdelens kod

Områdesdelens namn

Tak för regionalt investeringsstöd (2)

(gäller stora företag)

1.   

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget fram till och med den 31 december 2013

SI00

Slovenien

30 %

N469/06 – SLOVAKIEN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ-REGION)

(NUTS IΙΙ-REGION)

Tak för regionalt investeringsstöd (3)

(tillämpligt på stora företag)

1.   

Regioner berättigade till stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget under tiden 1.1.2007–31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regioner som är berättigade till övergångsstöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget under tiden 1.1.2007–1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 – UNGERN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS II-REGION)

(NUTS III-REGION)

Tak för regionalt investeringsstöd (4)

(Gäller stora företag)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 c i EG-fördraget

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 – POLEN

Nationell regionalstödskarta 1.1.2007–31.12.2013

(Godkänd av kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS II-REGION)

(NUTS III-REGION)

Tak för regionalt investeringsstöd (5)

(tillämpligt på stora företag)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Regioner som kan komma ifråga för stöd enligt artikel 87.3 a i EG-fördraget fram till och med den 31 december 2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  EUT C 54, 4.3.2006, s. 13.

(2)  För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 miljoner euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag enligt definitionerna i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 miljoner euro justeras taket i enlighet med punkt 67 i Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013.

(3)  För investeringsprojekt med stödberättigade utgifter på högst 50 milj. euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag enligt vad som fastställs i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 milj. euro justeras taket i enlighet med artikel 67 i Riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013.

(4)  För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 miljoner euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och med 20 procentenheter för små företag enligt definitionerna i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 miljoner euro justeras taket i enlighet med punkt 67 i Riktlinjer för statligt regionalstöd för 2007–2013.

(5)  För investeringsprojekt med stödberättigande utgifter på högst 50 milj. euro höjs detta tak med 10 procentenheter för medelstora företag och 20 procentenheter för små företag enligt vad som fastställts i kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). För stora investeringsprojekt med stödberättigande utgifter som överstiger 50 milj. euro justeras taket i enlighet med artikel 67 i Riktlinjerna för statligt regionalstöd för 2007–2013.