24.2.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 46/28


Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1)  (2)

(2006/C 46/05)

Text med EES anknytning

SPANIEN

Ändring av licensinnehavarens namn

Kategori A:   Trafiktillstånd utan de begränsningar som anges i artikel 5.7 a i rådets förordning (EEG) nr 2407/92

Nytt namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

IBERTRANS AÉREA, S. L. — COMPAÑÍA AÉREA DE NAVEGACIÓN ALAIRE, S. L.

Calle Cinco Norte

Parcela 1.4.B4

Aeropuerto Madrid-Barajas

E-28042 Madrid

passagerare, post, gods

20.12.2005


(1)  EGT L 240, 24.8.1992, s. 1

(2)  Meddelats Europeiska kommissionen innan 31.8.2005.