28.6.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 156/7


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

(2005/C 156/08)

(Text av betydelse för EES)

Stöd nummer

XT 9/04

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

West Midlands

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

GKN Hardy-Spicer, Erdington, Birmingham, och de lokala leverantörerna.

Rättslig grund

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998

Learning and Skills Act 2000

Regional Development Agencies Act 1998, Section 5 & 6

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

169 764 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. 4.4.2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. 31.12.2004

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Jordbruk

 

Fiske och vattenbruk

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon (leverantörskedjan)

Ja

Annan tillverkning

 

Alla tjänster

 

eller

 

Sjötransporttjänster

 

Andra transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Patrick Cross

Birmingham and Solihull LSC

Adress:

Chaplin Court, 80 Hurst Street, Birmingham, B5 4TG

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Åtgärden innehåller inga stöd eller kräver förhandsanmälan till kommissionen om att stöd skall beviljas, ifall det stödbelopp som beviljats ett företag för ett enda utbildningsprojekt överstiger 1 000 000 euro.

Ja

 


Stöd nummer

XT 13/04

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

West Midlands

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

LDV Training Pilot

Rättslig grund

Training: Employment Act 1973 Section 2(1) and 2 (2) as substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998 and the Industrial Development 1982, Section 11. LSC 2000 Act

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

600 000 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. 1.4.2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. 30.9.2005

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Nej

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Jordbruk

 

Fiske och vattenbruk

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

Ja

Annan tillverkning

 

Alla tjänster

 

eller

 

Sjötransporttjänster

 

Andra transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

The Learning and Skills Council,

Birmingham and Solihull

Adress:

Chaplin House

80 Hurst Street

Birmingham

B5 4TG

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Åtgärden innehåller inga stöd eller kräver förhandsanmälan till kommissionen om att stöd skall beviljas, ifall det stödbelopp som beviljats ett företag för ett enda utbildningsprojekt överstiger 1 000 000 euro.

Ja

 


Stöd nummer

XT 15/04.

Medlemsstat

Förenade kungariket.

Region

North East of England.

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Melinar Productivity Training – Dupont SA (UK) Ltd

Rättslig grund

Regional Development Act 1998.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

394 000 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. 30.3.2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. 31.3.2005.

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

 

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Jordbruk

 

Fiske och vattenbruk

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Alla tjänster

 

eller

 

Sjötransporttjänster

 

Andra transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster/Kemikalier

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

ONE NorthEast

Adress:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Åtgärden innehåller inga stöd eller kräver förhandsanmälan till kommissionen om att stöd skall beviljas, ifall det stödbelopp som beviljats ett företag för ett enda utbildningsprojekt överstiger 1 000 000 euro.

Ja

 


Stöd nummer

XT 16/04

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

North East of England

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Allmän företagsledning – Dupont SA (UK) Ltd

Rättslig grund

Regional Development Act 1998

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

667 000 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. 30.3.2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. 31.3.2005

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

 

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Jordbruk

 

Fiske och vattenbruk

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Alla tjänster

 

eller

 

Sjötransporttjänster

 

Andra transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster/Kemikalier

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

ONE NorthEast

Adress:

Stella House

Newburn Riverside

Newcastle upon Tyne

NE15 8NY

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Åtgärden innehåller inga stöd eller kräver förhandsanmälan till kommissionen om att stöd skall beviljas, ifall det stödbelopp som beviljats ett företag för ett enda utbildningsprojekt överstiger 1 000 000 euro

Ja

 


Stöd nummer

XT 22/04

Medlemsstat

Belgien

Region

Flandern

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

PAUWELS TRAFO BELGIUM NV

Antwerpsesteenweg 167

B-2800 Mechelen

Rättslig grund

Besluit van de Vlaamse regering van 2.4.2004

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

0,8 milj EUR

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 2 april 2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2004

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Nej

Begränsat till vissa sektorer

”Ad hoc”-akt

Jordbruk

 

Fiske och vattenbruk

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

Tillverkning av transformatorer

Alla tjänster

 

eller

 

Sjötransporttjänster

 

Andra transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Economie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Adress:

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Beviljande av stora enskilda stöd

Överensstämmer med artikel 5 i förordningen

Åtgärden innehåller inga stöd eller kräver förhandsanmälan till kommissionen om att stöd skall beviljas, ifall det stödbelopp som beviljats ett företag för ett enda utbildningsprojekt överstiger 1 000 000 euro.

Ja

 


Stöd nummer

XT 43/04

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Förenade kungariket

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Automotive Academy

Rättslig grund

Section 5 of Science and Technology Act 1965

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

2,4 milj. GBP

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.7 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. 24.5.2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. 30.6.2007

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Nej

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Jordbruk

 

Fiske och vattenbruk

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

Inkl. delar

Annan tillverkning

 

Alla tjänster

 

eller

 

Sjötransporttjänster

 

Andra transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Department of Trade & Industry

Adress:

151 Buckingham Palace Road, London SW1W 9SS

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ja