52003XC1231(04)

Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

Europeiska unionens officiella tidning nr C 321 , 31/12/2003 s. 0043 - 0045


Offentliggörande av en ansökan om registrering i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar

(2003/C 321/09)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artiklarna 7 och 12d i ovan nämnda förordning. Alla invändningar mot ansökan skall göras genom den behöriga myndigheten i medlemsstaten, i ett WTO-land eller i ett tredjeland som godkänts i enlighet med artikel 12.3 inom sex månader efter detta offentliggörande, som sker av de motiv som anges nedan, särskilt punkt 4.6, genom vilka ansökan bedöms kunna godtas enligt förordning (EEG) nr 2081/92.

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2081/92

REGISTRERINGSANSÖKAN: ARTIKEL 5

SUB ( ) SGB (x)

Ansökningsnummer I medlemsstaten: EL-09/01-5

1. Behörig myndighet i medlemsstaten Namn: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (jordbruksministeriet)

Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ (avdelningen för träd- och trädgårdsodling)

Tfn (30-1) 02 12 41 78

Fax (30-1) 05 24 80 13.

2. Ansökande grupp Namn: Επιχείρηση Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Μελιτειέων (Sammanslutningen för utveckling av produktionssektorn i kommunen Melitieon)

Adress: Μοραίτικα Κέρκυρας, GR-49084 Κέρκυρα

Sammansättning: Producenter/bearbetningsföretag (x) Annan ( ).

3. Produkttyp: 1.5 - Oljor och fetter

4. Produktspecifikation 4.1 Namn: "ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" (Agios Mathaios Kerkyras)

4.2 Beskrivning: Olivträdet tillhör släktet Olea i familjen Oleaceae. Den odlade oliven är av arten Olea europea sativa. Den omfattar ett stort antal förädlade sorter som förökas genom odling eller ympning. Det är en ständigt grön växt som trivs i varma, torra områden och det är ett av få träd som bär frukt även i stenig, obördig jord. Den kan bli 15-20 meter. De viktigaste produkterna är olivolja och bordsoliver.

Den sort som används för framställningen av jungfruoljan AGIOS MATHAIOS KERKYRAS är Koroneiki. Olivoljan är grön till gröngul beroende på mognadsgrad och den är mycket klar. Den har en fruktig arom, som är särskilt markerad hos den nypressade oljan, och en bitterljuv smak. Den kemiska sammansättningen karakteriseras av en svag syra samt av att peroxidhalten och faktorerna K270, K232 och Delta K är ovanligt låga. Olivoljan klassificeras som jungfruolja.

Oljan utvinns genom att frukten pressas. Det är en viktig livsmedelsprodukt och en stapelvara i medelhavsdieten, som enligt de senaste vetenskapliga rönen är en av de mest hälsosamma.

4.3 Geografiskt område: Oliver av sorten Koroneiki odlas och används för produktion av den jungfruolja för vilken man ansöker om skyddad geografisk beteckning (SGB) i distriktet Agios Mathaios i kommunen Melitieon i prefekturet Korfu. Det totala antalet träd av sorten Koroneiki i det avgränsade området uppgår till 25000, vilket utgör 12,7 % av det totala antalet olivträd.

4.4 Bevis på ursprung: Historiska källor och arkeologiska fynd visar att oliver har odlats i Grekland sedan urminnes tider. Vid utgrävningarna av Faistos (mellanminoisk tid, 2000-1800 f.Kr.) hittades bl.a. utsäde av oliver. Från det antika Grekland till idag har olivträdet varit landets heligaste träd med direkta kopplingar till kulturen och kosthållet. Dess historia inleddes på Medelhavets och mindre Asiens kuster. Ända sedan antiken har det heliga trädet funnits i Grekland. I de gamla grekernas kosthåll, religion och konst ingick oliven, vars kvist användes som symbol för fred, visdom och seger. Vinnarna i de olympiska spelen fick också en vild olivkvist som pris och Athena blev Attikas gudinna när hon lämnade över trädet som en källa till rikedom.

Olivodlingen på Korfu, fajakernas ö, nämns hos Homeros, men var mindre viktig än vinodlingen. Dessa förhållanden förblev oförändrade till och med 1500-talet, men i början av 1600-talet, när ön styrdes av Venedig, påfördes markägarna en kombination av edikt och en typ av stöd för att ställa om från vinodling till olivodling. Detta gjordes i så stor utsträckning att resanden vid den här tiden talade om ön som en enda stor olivodling.

Från den perioden till i dag har olivodling varit den främsta inkomstkällan för Korfus jordbruksbefolkning, och i synnerhet för befolkningen i Agios Mathaios. De traditionella odlingsmetoderna, många års erfarenhet och den särskilda jorden och klimatförhållandena medger en produktion av särskilt högklassig olivolja om vilken D. Sarakomenos, en av pionjärerna inom jordbruksvetenskapen i Grekland, sagt följande: "Om den hanterades på rätt sätt skulle den vara den främsta av bordsoljor".

4.5 Framställningsmetod: Oliverna skördas i omgångar och skörden inleds när frukten är mogen i mitten av november. Arbetaren står på marken eller på en stege och slår på olivgrenarna med en käpp och ser noga till att inte skada trädet och på så sätt orsaka sjukdomar. Nät läggs ut under träden och fångar upp frukten.

Blad rensas bort och frukten läggs i 50 kilossäckar eller plastlådor och tas till en av kvarnarna i det avgränsade området, för omedelbar bearbetning av oliverna.

Efter det att främmande föremål avlägsnats tvättas och borstas oliverna samt krossas. Massan knådas vid en temperatur på högst 30 °C under 30 minuter. Oljan extraheras sedan genom centrifugering eller genom traditionell pressning.

Det material som kommer i kontakt med massan och oljan är rostfritt stål. Oljan förvaras i rostfria övertäckta fat till dess den säljs vidare.

4.6 Samband: Koroneiki är en av de finaste grekiska sorterna och används uteslutande för framställning av finaste kvalitetsolja. Oljans särskilda egenskaper måste tillskrivas områdets särskilda jordar och klimatförhållanden. Sorten Koroneiki odlas inte längre norrut än så i Grekland. Detta i kombination med odling på sluttande mark med genomsnittlig bördighet med temperaturer som i övriga Grekland, men med en av de högsta nederbördsnivåerna i Grekland ger en produkt av mycket hög kvalitet.

4.7 Kontrollorgan Namn: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκύρας Διεύθυνση Γεωργίας

Adress: Σαμάρα 13, GR-49100 Κέρκυρα.

4.8 Märkning: Produktförpackningen skall märkas enligt följande: ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ "ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" Π.Γ.Ε. (PARTHENO ELEOLADO "AGIOS MATHAIOS KERKYRAS" SGB) samt uppgifterna i artikel 4.8 i presidentdekretet 61/93.

4.9 Nationella krav: De allmänna bestämmelserna i presidentdekretet 61/93 om produktionsförfaranden för produkter med SUB och SGB skall gälla.

EG-nummer: EL/00214/01.11.15

Dag då komplett ansökan mottogs: 21 oktober 2003