9.3.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 71/44


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2023/419 av den 24 februari 2023 om genomförande av artikel 8a i förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Belarus och Belarus inblandning i Rysslands aggression mot Ukraina

( Europeiska unionens officiella tidning L 61 av den 27 februari 2023 )

Sidan 22, bilagan, inledningen

I stället för:

”Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen ’A. Fysiska personer som avses i artikel 2.1’, ska posterna 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 123, 125 och 179 ersättas med följande:”

ska det stå:

”Bilaga I till förordning (EG) nr 765/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

I tabellen ’A. Fysiska personer som avses i artikel 2.1’, ska posterna 10, 17, 20, 22, 35, 39, 41, 42, 64, 65, 71, 73, 75, 78, 85, 87, 89, 90, 104, 123, 125, 129, 131, 179 och 195 ersättas med följande:”.