28.7.2023   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 190/21


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2023/1566

av den 28 juli 2023

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(3)

I sina slutsatser av den 23 mars 2023 upprepade Europeiska rådet unionens kraftfulla fördömande av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som utgör en uppenbar kränkning av FN-stadgan. Europeiska rådet upprepade också att unionen står fast vid sitt åtagande att upprätthålla och öka det kollektiva trycket på Ryssland, inbegripet genom eventuella ytterligare restriktiva åtgärder. Europeiska rådet förklarade också att unionen kommer att intensifiera sitt arbete med sina partner för att motverka falska ryska narrativ och rysk desinformation om kriget.

(4)

I samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina har ryska aktörer genomfört en digital desinformationskampanj under namnet ”RRN” (Recent Reliable News) med syftet att manipulera information och sprida propaganda till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Denna kampanj, som regeringsorgan eller organ som är knutna till den ryska staten har deltagit i, bygger på falska webbsidor som utger sig för att vara nationella mediekanaler och statliga webbplatser samt falska konton på sociala medier.

(5)

Med tanke på situationens allvar anser rådet att sju personer och fem enheter som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(6)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

(7)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 28 juli 2023.

På rådets vägnar

P. NAVARRO RÍOS

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


BILAGA

Följande personer och enheter ska läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

 

Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1578.

Timofey Vladimirovitch VASSILIEV (Timofej Vladimirovitj VASILJEV)

Тимофей Bладимирович ВАСИЛЬЕВ

Alias: Timofey VI

Тимофей ВИ

Befattning: chef för avdelningen för strategisk ledning vid ANO Dialog

Födelseort: Moscow, Russian Federation (Moskva, Ryska federationen)

Nationalitet: rysk

Kön: man

Timofej Vasiljev är chef för avdelningen för strategisk ledning vid ANO Dialog, en rysk ideell organisation som bildades 2019 av Moskvas informations- och teknikavdelning och som är knuten till presidentkansliet, och som har spridit nätpropaganda om de olagligt annekterade territorierna i Ukraina. Timofej Vasiljev driver det populära kontot för ’faktagranskning’ på Telegram och de efterföljande domänerna ’War on Fakes’, som sprider desinformation om Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Timofej Vasiljev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

1579.

Ilya Andreïevitch GAMBACHIDZE (Ilja Andrejevitj GAMBATJIDZE)

Илья Андреевич ГАМБАЧИДЗЕ

Befattning: grundare av Structura National Technologies och Social Design Agency

Nationalitet: rysk

Kön: man

Ilja Gambatjidze är grundare av Structura National Technologies och Social Design Agency, två ryska enheter som deltar i den ryskledda digitala desinformationskampanjen ’RRN’ (Recent Reliable News) med syftet att manipulera information och dela desinformation till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ilja Gambatjidze arbetade tidigare som rådgivare åt dumans vice talman Pjotr Tolstoj. Structura National Technologies och Social Design Agency har identifierats som de viktigaste aktörerna i kampanjen och ansvarar för att skapa falska webbplatser som imiterar statliga organisationer och legitima medier i Europa (främst Tyskland, Frankrike, Italien, Ukraina och Förenade kungariket) och för att främja den proryska ’RRN’-kampanjen på sociala medier. Ilja Gambatjidze är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

1580.

Aleksandr Gennad’yevich STARUNSKY (Aleksandr Gennadjevitj STARUNSKIJ)

Александр Геннадьевич СТАРУНСКИЙ

Befattning: grundare av Institute of the Russian Diaspora

Födelsedatum: 12.6.1970

Kön: man

Skatteregistreringsnummer: 771989171763

Aleksandr Starunskij är tjänsteman i den ryska militära underrättelsetjänsten och före detta befälhavare för GRU:s enhet 54777 för psykologiska operationer. Han är grundare av Institute of the Russian Diaspora, en frontorganisation för GRU och en integrerad del av medieorganisationen Inforos. Institute of the Russian Diaspora finns som media på nätet med namnet russkie.org, som sprider rysk desinformation och propaganda om anfallskriget mot Ukraina. Aleksandr Starunskij är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

1581.

Anastasia Sergeevna KIRILLOVA (Anastasija Sergejevna KIRILLOVA)

Анастасия Сергеевна КИРИЛЛОВА

Befattning: generaldirektör för Inforos

Födelsedatum: 13.12.1986

Kön: kvinna

Skatteregistreringsnummer: 771674318370

Anastasija Kirillova är grundare av och generaldirektör för Inforos, en nyhetsbyrå på nätet som är ansvarig för att ha skapat mer än 270 medieproxykanaler för nyheter online som sprider propaganda till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är en frontorganisation för enhet 54777 inom den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, som ansvarar för psykologiska operationer. Anastasija Kirillova är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

1582.

Nina Viktorovna DOROKHOVA (Nina Viktorovna DOROCHOVA)

Нина Викторовна ДОРОХОВА

Befattning: generaldirektör för Inforos

Födelsedatum: 20.11.1965

Kön: kvinna

Skatteregistreringsnummer: 505202442068

Nina Dorochova är grundare av och generaldirektör för Inforos, en nyhetsbyrå på nätet som är ansvarig för att ha skapat mer än 270 medieproxykanaler för nyheter online som sprider propaganda till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är en frontorganisation för enhet 54777 inom den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, som ansvarar för psykologiska operationer. Nina Dorochova är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

1583.

Sergey Yurievich PANTELEYEV (Sergej Jurjevitj PANTELEJEV)

alias PANTELEEV

Сергей Юрьевич ПАНТЕЛЕЕВ

Befattning: underrättelsetjänsteman vid GRU:s enhet 54777

Födelsedatum: 15.3.1972

Födelseort: Lugansk, Ukraine (Ukraina)

Kön: man

Skatteregistreringsnummer: 772916129659

Sergej Pantelejev är medlem i GRU:s enhet 54777 och grundare av Institute of the Russian Diaspora, en frontorganisation för GRU och en integrerad del av Inforos nätverk för desinformation på nätet. Institute of the Russian Diaspora finns som media på nätet med namnet russkie.org, som sprider rysk desinformation och propaganda om anfallskriget mot Ukraina. Sergej Pantelejev är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

1584.

Denis Valerievich TYURIN (Denis Valerjevitj TIURIN)

Денис Валерьевич ТЮРИН

Befattning: tjänsteman vid GRU

Födelsedatum: 1.4.1976

Födelseort: Moscow (Moskva)

Kön: man

Skatteregistreringsnummer: 772807385405

Denis Tiurin är underrättelsetjänsteman vid GRU och grundare av Inforos, en nyhetsbyrå på nätet som är ansvarig för att ha skapat mer än 270 medieproxykanaler för nyheter online som sprider propaganda till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är en frontorganisation för enhet 54777 inom den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, som ansvarar för psykologiska operationer. Denis Tiurin är därmed ansvarig för att stödja och genomföra åtgärder och politik som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023”

 

Enheter

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”245.

Social Design Agency

alias

’Agentsvo Sotsialnogo Proektirovania aka ASP’

Adress: Moscow Bolshoy Kislovsky per, 1, building 2

Typ av enhet: teknik- och informationsföretag

Registreringsort: Ryssland

Registreringsdatum: etablerat 2001

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland

Social Design Agency är ett ryskt it-företag som är nära knutet till den ryska politiska makten. Sedan 2022 har det deltagit i den ryskledda digitala desinformationskampanjen ’RRN’ (Recent Reliable News) med syftet att manipulera information och dela desinformation till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Social Design Agency har identifierats som en viktig aktör i kampanjen och ansvarar för att skapa falska webbplatser som imiterar statliga organisationer och legitima medier i Europa (främst Tyskland, Frankrike, Italien, Ukraina och Förenade kungariket) och för att främja den proryska ’RRN’-kampanjen på sociala medier. Social Design Agency stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

246.

Structura National Technologies

alias

’Struktura’

Ryska:

ООО ’ГК СТРУКТУРА’

Adress: Moscow municipal district Arbat per Bolshoy Kislovskii 1 building 2 premises/room. i/42

Typ av enhet: teknik- och informationsföretag

Registreringsort: Ryssland

Registreringsdatum: etablerat 2009

Registreringsnummer: skatteregistreringsnummer 7703438908

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland

Structura National Technologies är ett ryskt it-företag som är nära knutet till den ryska politiska makten. Sedan 2022 har det deltagit i den ryskledda digitala desinformationskampanjen ’RRN’ (Recent Reliable News) med syftet att manipulera information och dela desinformation till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Structura National Technologies har identifierats som en viktig aktör i kampanjen och ansvarar för att skapa falska webbplatser som imiterar statliga organisationer och legitima medier i Europa (främst Tyskland, Frankrike, Italien, Ukraina och Förenade kungariket) och för att främja den proryska ’RRN’-kampanjen på sociala medier. Structura National Technologies stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

247.

ANO Dialog

AHO Диалог

Adress: 119021, st. Timura Frunze, d.11, p.1, BC Demidov, Moscow

Typ av enhet: fristående ideell organisation

Registreringsort: Ryssland

Registreringsdatum: 2019

Registreringsnummer: skatteregistreringsnummer 9709056472

Huvudsakligt verksamhetsställe: Ryssland

ANO Dialog är en rysk ideell organisation som bildades 2019 av Moskvas informations- och teknikavdelning och som är nära knuten till presidentkansliet. Den leds av Alexey Goreslavsky (Aleksej Goreslavskij), tidigare biträdande chef för presidentens avdelning för offentliga projekt (OPS). ANO Dialog har spridit nätpropaganda om de olagligt annekterade territorierna i Ukraina. ANO Dialog ger instruktioner till kanalen Readovka på Telegram som offentliggör desinformation om anfallskriget mot Ukraina till stöd för Kremls propaganda. ANO Dialog är kopplat till det populära kontot för ’faktagranskning’ på Telegram och de efterföljande domänerna ’War on Fakes’, som drivs av ANO:s chef för utveckling av strategiska områden inom ANO Dialog, Timofej Vasiljev och som sprider falska nyheter och propaganda om Rysslands anfallskrig mot Ukraina. ANO Dialog stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

248.

Inforos OOO IA

ООО ИА ИНФОРОС

Adress: 117218, MOSCOW, Intracity territory of the city of federal significance municipal district academic, 13 Krzhizhanovskogo str., k. 2, office 511

Typ av enhet: medieorganisation

Registreringsort: Moscow (Moskva)

Registreringsdatum: 2.6.2003

Skatteregistreringsnummer: 7727214569

Huvudsakligt verksamhetsställe: Moscow (Moskva)

Inforos är en nyhetsbyrå på nätet som är ansvarig för att ha skapat mer än 270 medieproxykanaler för nyheter online som sprider propaganda till stöd för Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Det är en frontorganisation för enhet 54777 inom den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, som ansvarar för psykologiska operationer.

Den propaganda som sprids av Inforos och dess olika proxykanaler syftar till att sprida idén om Ukraina som en ’nazistisk stat’ och att felaktigt utmåla det ryska anfallskriget som ett ’proxykrig’ som ’väst’ för mot Ryssland och därmed till att undergräva det västliga stödet för Ukraina. Inforos stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023

249.

Institute of the Russian Diaspora

ИНСТИТУТ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Adress: 117218, MOSCOW CITY, str. Krzhizhanovskoy, d.13, str.2

Typ av enhet: ’Rådgivning om kommersiell verksamhet och förvaltning’

Registreringsort: Moscow (Moskva)

Registreringsdatum: 3.11.2005

Registreringsnummer: Skatteregistreringsnummer: 7727536630

Huvudsakligt verksamhetsställe: Moscow (Moskva)

Institute of the Russian Diaspora är en frontorganisation för GRU och en integrerad del av Inforos nätverk för desinformation på nätet. Inforos grundare Denis Tiurin var en av dess medgrundare. Denis Tiurin har dessutom själv registrerat institutets officiella propagandawebbplats med hjälp av en officiell e-postadress från Inforos. Institutet finns som media på nätet med namnet russkie.org, som sprider rysk desinformation och rysk propaganda om anfallskriget mot Ukraina. Institute of the Russian Diaspora stöder därmed materiellt åtgärder som undergräver och hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

28.7.2023”