19.10.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/24


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2022/408 av den 10 mars 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

( Europeiska unionens officiella tidning L 84 av den 11 mars 2022 )

Sidan 9, tabellen, kolumnen ”Identifieringsuppgifter”, rad 131

I stället för:

”Födelsedatum: 10.5.1980 eller 21.10.1983”

ska det stå:

”Födelsedatum: 21.10.1983”.