2.3.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 67/113


Rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) 2022/336 av den 28 februari 2022 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

( Europeiska unionens officiella tidning L 58 av den 28 februari 2022 )

Sidan 7, post 675, under rubriken ”Identifieringsuppgifter”

I stället för:

”Födelsedatum: 21.4.1964

Födelseort: Lviv, Russian Federation (Lviv, Ryska federationen)

Kön: man”

ska det stå:

”Födelsedatum: 21.4.1964

Födelseort: Lviv, Ukrainian SSR (now Ukraine) (Lviv, Ukrainska SSR (numera Ukraina)

Kön: man”.