21.7.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/11


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/1276

av den 21 juli 2022

om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp (1).

(2)

Unionen står fast vid sitt orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och fortsätter att fördöma åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet.

(3)

Den syriska regimen ger stöd, inbegripet militärt stöd, till Rysslands oprovocerade och oberättigade anfallskrig mot Ukraina. Med tanke på situationens allvar anser rådet att sex personer och en enhet inblandade i rekryteringen av syriska legosoldater för att slåss i Ukraina tillsammans med ryska trupper bör läggas till i förteckningen över personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(4)

Beslut 2014/145/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2014/145/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 juli 2022.

På rådets vägnar

M. BEK

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende (EUT L 78, 17.3.2014, s. 16).


BILAGA

Följande personer och enhet ska föras upp på förteckningen över personer, enheter och organ i bilagan till beslut 2014/145/Gusp:

Personer

 

Namn

Identifierings-uppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) – محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Nationalitet: syrisk

Befattning: chef för Palestinska befrielsearmén

Kön: man

Muhammad AL-SALTI är chefen för ’Palestinska befrielsearmén’, inblandad i att rekrytera palestinier för att slåss på Rysslands sida i Ukraina. Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) – أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Kön: man

Abu Hani SHAMMOUT är en före detta syrisk militär officer och ledare för fraktionen ’al-Ahdat al-Omariya’, ansvarig, tillsammans med ryska rekryterare, för att värva syriska legosoldater från Yalda, Babila och Beit Sahem, söder om Damaskus, för att slåss för de ryska styrkorna i Libyen och Ukraina. Han har fått ett direkt uppdrag av Wagnergruppen (Wagner Group) att sköta rekryteringen av veteraner. Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) – نابل عبدالله, نابل العبدالله

Befattning: befälhavare för de nationella försvarsstyrkorna i staden Suqaylabiyah

Kön: man

Nabeul AL-ABDULLAH är befälhavare för de nationella försvarsstyrkorna i staden Suqaylabiyah. Han har skött rekryteringen av syriska legosoldater för att slåss på Rysslands sida i Ukraina sedan det ryska anfallskriget inleddes. Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) – سيمون الوكيل, سيمون

Befattning: befälhavare för de nationella försvarsstyrkorna i staden Maharda

Kön: man

Simon AL WAKIL är befälhavare för de nationella försvarsstyrkorna i staden Maharda (Hama). Han samarbetar direkt med ledningen för de ryska styrkorna i Syrien och är en aktiv mellanhand när det gäller att värva människor för att slåss på Rysslands sida i Ukraina. Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES – فواز ميخائيل جرجس

Befattning: affärsman, vd för ’Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services’

Kön: man

Fawaz Mikhail Gerges är direktör för Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, ett syriskt privat säkerhetsföretag grundat 2017 och under tillsyn av Wagnergruppen (Wagner Group) i Syrien, verksamt inom skyddet av ryska intressen (fosfater, gas och säkrande av oljeanläggningar). Han är ansvarig för rekrytering av legosoldater till ryska styrkor i Libyen och Ukraina. Han är därmed ansvarig för att aktivt stödja handlingar eller genomföra politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) – ياسر حسين ابراهيم

Nationalitet: syrisk

Födelsedatum: 9.4.1983

Födelseort: Damaskus

Kön: man

Yasar Hussein Ibrahim är delägare i Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, ett syriskt privat säkerhetsföretag grundat 2017 och under tillsyn av Wagnergruppen (Wagner Group) i Syrien, verksamt inom skyddet av ryska intressen (fosfater, gas och säkrande av oljeanläggningar). Företaget är verksamt inom rekryteringen av syriska legosoldater till Libyen och Ukraina. Yasar Hussein Ibrahim är därmed ansvarig för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

21.7.2022”

Enheter

 

Namn

Identifierings-uppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias ’ISIS Hunters’) – شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Etableringstidpunkt: 2017

Huvudkontor: Al Suqaylabiya (regionen Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd är ett syriskt privat säkerhetsföretag grundat 2017 och under tillsyn av Wagnergruppen (Wagner Group) i Syrien, verksamt inom skyddet av ryska intressen (fosfater, gas och säkrande av oljeanläggningar). Företaget, vars verksamhet bedrivs under namnet ’ISIS Hunters’, är verksamt inom rekryteringen av syriska legosoldater till Libyen och Ukraina. Företaget är därmed ansvarigt för att stödja eller genomföra åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina.

21.7.2022”