31.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 107/66


Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2020

(2020/C 107/13)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2020

Budgetår 2019

Budgetår 2018

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

20 646 000

15 910 000

10 426 014 ,—

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

503 120

382 952

246 194 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

503 120

382 952

246 194 ,—

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

640 000

753 830 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

640 000

640 000

753 830 ,—

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0 ,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0 ,—

 

TOTALSUMMA

21 789 120

16 932 952

11 426 038 ,—

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2020

Anslag 2019

Genomförande 2018

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

10 181 000

6 794 000

5 443 399 ,—

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

445 000

971 948

384 923 ,—

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

250 000

325 000

74 541 ,—

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

1 165 486

1 387 000

1 231 855 ,—

 

Avdelning 1 – Totalt

12 041 486

9 477 948

7 134 718 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 180 000

1 100 000

882 096 ,—

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

99 000

58 000

29 882 ,—

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

176 000

104 000

75 392 ,—

2 3

IKT

1 531 000

1 235 000

600 520 ,—

 

Avdelning 2 – Totalt

2 986 000

2 497 000

1 587 890 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

1 410 000

1 043 324

672 570 ,—

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

1 001 633

614 680

367 257 ,—

3 6

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

4 350 000

3 300 000

1 663 063 ,—

 

Avdelning 3 – Totalt

6 761 633

4 958 004

2 702 890 ,—

 

TOTALSUMMA

21 789 119

16 932 952

11 425 498 ,—

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2019

2020

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

6

6

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

12

12

AD 8

19

21

AD 7

3

AD 6

3

AD 5

Totalt AD

43

51

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

3

4

AST 6

7

8

AST 5

5

5

AST 4

1

1

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt AST

16

18

Personal totalt

59

69