30.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 139/62


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/917

av den 29 maj 2017

om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 31 maj 2013 antog rådet beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (1).

(2)

Den 27 maj 2016 antog rådet beslut (Gusp) 2016/850 (2), genom vilket de restriktiva åtgärder som anges i beslut 2013/255/Gusp förlängdes till och med den 1 juni 2017.

(3)

På grundval av en översyn av beslut 2013/255/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas ytterligare, till och med den 1 juni 2018.

(4)

Uppgifterna avseende vissa personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder enligt bilaga I till beslut 2013/255/Gusp bör uppdateras och ändras.

(5)

Beslut 2013/255/Gusp och bilaga I till beslut 2013/255/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 34 i beslut 2013/255/Gusp ska ersättas med följande:

”Artikel 34

Detta beslut ska tillämpas till och med den 1 juni 2018. Det ska ses över kontinuerligt. Det får förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.”

Artikel 2

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 maj 2017.

På rådets vägnar

C. CARDONA

Ordförande


(1)  EUT L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 141, 28.5.2016, s. 125).


BILAGA

Bilaga I till beslut 2013/255/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I del A (”Personer”) ska uppgifterna avseende de personer som förtecknas nedan ersättas med följande uppgifter:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”13.

Munzir (

Image

) (alias Mundhir, Monzer) Jamil Al-Assad (

Image

) (al-Asad)

Födelsedatum: den 1 mars 1961

Födelseort: Kerdaha, provinsen Latakia

Pass nr 86449 och nr 842781

Delaktig i våldet mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

37.

Brigadgeneral Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Födelseort: Jablah, provinsen Latakia

Tidigare chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst i Damaskus. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus. Rådgivare till president Bashar al-Asad i strategiska frågor samt för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Födelsedatum: den 15 maj 1955

Födelseort: Bassir

Tidigare minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd i juli 2016). Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Adib Mayaleh var genom sin tidigare befattning som chef för Syriens centralbank också ansvarig för att tillhandahålla ekonomiskt och finansiellt stöd till Syriens regim.

15.5.2012

59.

General Ghassan (

Image

) Belal (

Image

)

 

General och befälhavare över 4:e divisionens reservister. Rådgivare till Mahir al-Asad och samordnare av säkerhetsoperationer. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien och inblandad i flera överträdelser mot upphörandet av fientligheter i Ghouta.

14.11.2011

66.

Kifah (

Image

) Moulhem (

Image

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Tidigare bataljonschef inom 4:e divisionen. Utnämnd till biträdande chef för den militära underrättelsetjänsten i juli 2015. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Dayr az-Zawr.

14.11.2011

106.

Dr Wael (

Image

) Nader (

Image

) al-Halqi (

Image

) (alias Al-Halki)

Födelseår: 1964

Födelseort: provinsen Dara

Tidigare premiärminister till och med den 3 juli 2016 och tidigare hälso- och sjukvårdsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

109.

Imad (

Image

) Mohammad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (

Image

) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Födelsedatum: den 1 augusti 1961

Födelseort: nära Damaskus

Premiärminister och f.d. minister för elektricitet. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

110.

Omar (

Image

) Ibrahim (

Image

) Ghalawanji (

Image

)

Födelseår: 1954

Födelseort: Tartus

F.d. vice premiärminister för tjänster, f.d. minister för lokal administration till och med den 3 juli 2016. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

117.

Adnan (

Image

) Hassan (

Image

) Mahmoud (

Image

)

Födelseår: 1966

Födelseort: Tartus

Syriens ambassadör i Iran F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

157.

Ingenjör Bassam (

Image

) Hanna (

Image

)

 

F.d. minister för vattenresurser, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

162.

Dr Mahmoud (

Image

) Ibraheem (

Image

) (alias Ibrahim) Sa'iid (

Image

) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

166.

Dr Lubana (

Image

) (alias Lubanah) Mushaweh (

Image

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Födelseår: 1955

Födelseort: Damaskus

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

168.

Omran (

Image

) Ahed (

Image

) Al Zu'bi (

Image

) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Födelsedatum: den 27 september 1959

Födelseort: Damaskus

F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

170.

Najm (

Image

) (alias Nejm) Hamad (

Image

) Al Ahmad (

Image

) (alias Al-Ahmed)

 

F.d. justitieminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

171.

Dr Abdul- Salam (

Image

Image

) Al Nayef (

Image

)

 

F.d. hälsovårdsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

173.

Dr Nazeera (

Image

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image

) Sarkees (

Image

) (alias Sarkis)

 

F.d. biträdande minister med ansvar för miljöfrågor, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image

) (alias Khalil) Hussein (

Image

) (alias Hussain)

 

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image

) Sha'ban (

Image

) (alias Shaaban) Shaheen (

Image

)

 

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

181.

Suleiman Al Abbas

 

F.d. olje- och mineralresursminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Födelseår: 1959

F.d. industriminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Födelseår: 1973

F.d. socialminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Födelseår: 1964

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Födelseår: 1955

F.d. finansminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Födelseår: 1956

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Födelseår: 1966

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali (alias Malik)

Födelseår: 1956

F.d. minister för högre utbildning, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Födelseår: 1957

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

1.

Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Födelseår: 1977

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Födelseår: 1959

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för högre utbildning som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Födelseår: 1969

Födelseort: Damaskus

F.d. kommunikations- och teknikminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Födelseår: 1961

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för vattenresurser som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Födelsedatum: den 9 februari 1960

F.d. minister för administrativ utveckling som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Födelseår: 1960

Födelseort: Dayr az-Zawr (Deir ez-Zor)

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Födelseår: 1949

Födelseort: Latakia

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Födelseår: 1965

Födelseort: Banias

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Födelseår: 1968

Födelseort: Ariha (Idlib)

F.d. biträdande minister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Födelseår: 1961

Födelseort: Latakia

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

217.

Atef Naddaf

Image

Födelseår: 1956

Födelseort: provinsen Damaskus

Minister för högre utbildning.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf)

Image

Födelseår: 1964

Födelseort: Lattakia (Latakia)

F.d. guvernör i provinsen Damaskus

Minister för lokal förvaltning.

Utnämnd i juli 2016.

Kusin till Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer)

Image

Födelseår: 1962

Födelseort: Tartus

Kommunikations- och teknikminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem

Image

Födelseår: 1963

Födelseort: Damaskus

Petroleum- och mineralresursminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman) (

Image

)

Födelseår: 1966

Födelseort: Damaskus

Informationsminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad)

Image

Födelseår: 1961

Födelseort: Lattakia (Latakia)

Kulturminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud)

Image

Födelseår: 1964

Födelseort: Tartus

Transportminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli

Image

Födelseort: Damaskus

Elektricitetsminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan

Image

Födelseår: 1958

Födelseort: Damaskus

Finansminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan)

Image

Födelseår: 1963

Födelseort: Aleppo

Minister för vattenresurser.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

Image

Födelseår: 1947

Industriminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi)

Image

Födelseår: 1962

Födelseort: Damaskus

Minister för inrikeshandel och konsumentskydd.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah (

Image

)

Födelseår: 1956

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah

Image

Födelseår: 1953

Födelseort: Quneitra (al-Qunaytira)

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad)

Image

Födelseår: 1954

Födelseort: Habran village (provinsen al-Suwayda)

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni

Image

Födelseår: 1952

Födelseort: Damaskus

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri)

Image

Födelseår: 1963

Födelseort: Damaskus

Socialminister (sedan augusti 2015).

14.11.2016

236.

Saji' Darwish (alias Saji Jamil Darwish, Sajee Darwish, Sjaa Darwis) (

Image

)

Födelsedatum: den 11 januari 1957

Grad: generalmajor, syriska arabiska flygvapnet

Har generalmajors grad och är högt uppsatt officer och befälhavare i 22:a divisionen i det syriska arabiska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

Är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är, i egenskap av högre officer i det syriska arabiska flygvapnet och befälhavare för den 22:a divisionen, ansvarig för användningen av kemiska vapen av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 22:a divisionen, inbegripet vid attacken i Talmenes som enligt den gemensamma utredningsmekanismens rapport utfördes av regimens helikoptrar som utgick från flygbasen i Hama.

21.3.2017”

2.

I del A (”Personer”) ska följande uppgifter avseende de personer som förtecknas nedan införas:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Födelseår: 1958.

Födelseort: Damaskus (Syrien)

Justitieminister. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Ekonomi- och utrikeshandelsminister. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Födelseår: 1979.

Minister för förvaltningsutveckling. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017”

3.

I del B (”Enheter”) ska följande uppgift ersätta uppgiften avseende den enhet som förtecknas nedan:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damaskus, Syrien

Tfn +963 116691100

Ett samriskföretag där General Petroleum Corporation (GPC) är intressent. Stöder regimen ekonomiskt.

23.1.2012”