28.2.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 50/82


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/351

av den 24 februari 2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2017) 1261]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I, II, III och IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar bland annat vissa områden i Lettland och Litauen.

(2)

I februari 2017 påvisades två utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i Salaspils novads i Lettland och Biržai rajono savivaldybė i Litauen i områden som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessa utbrott utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande. Följaktligen bör de relevanta områden i Lettland och Litauen som för närvarande förtecknas i delarna I och II i stället förtecknas i del III i den bilagan.

(3)

I januari 2017 påvisades endast ett fåtal fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i Talsu och Tukuma novads i Lettland i två områden som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU i närheten av de områden som förtecknas i del I i den bilagan. Dessa fall utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande. De relevanta områdena i Lettland bör därför nu förtecknas i del II i stället för i del I till den bilagan och nya områden bör tas med i del I i bilagan till det beslutet.

(4)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade populationer av tamsvin och viltlevande svin i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som situationen avseende denna sjukdom utgör i Lettland och Litauen. För att fokusera bekämpningsåtgärderna i genomförandebeslut 2014/709/EU och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare och samtidigt förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till det genomförandebeslutet ändras med beaktande av förändringarna i den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Lettland och Litauen.

(5)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2017.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

”BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Hiiumaa maakond.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas och Ceraukstes pagasts.

I Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru och Krimūnu, Dobeles och Berzes pagasts, den del av Jaunbērzes pagasts som ligger väster om väg P98, samt Dobele pilsēta.

I Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas och Sesavas pagasts.

I Kandavas novads: Vānes och Matkules pagasts.

I Kuldīgas novads: Rendas och Kabiles pagasts.

I Saldus novads: Jaunlutriņu, Lutriņu och Šķēdes pagasts.

I Talsu novads: Ģibuļu pagasts.

I Ventspils novads: Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas och Zlēku pagasts samt Piltene pilsēta.

Brocēnu novads.

Rundāles novads.

Tērvetes novads.

De delar av Stopiņu novads som ligger väster om vägarna V36, P4 och P5, gatorna Acones och Dauguļupes samt floden Dauguļupīte.

Bauska pilsēta.

Talsi pilsēta.

Jelgava republikas pilsēta.

Ventspils republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: den del av Krekenavos seniūnija som ligger väster om floden Nevėžis.

I Pasvalys rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių och Vaškų seniūnija.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

I województwo warmińsko-mazurskie:

Gminy Kalinowo och Prostki i powiat ełcki.

Gmina Biała Piska i powiat piski.

 

I województwo podlaskie:

Gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy och Poświętne i powiat białostocki.

Gminy Brańsk med staden Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger väster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski), staden Bielsk Podlaski samt den del av gmina Orla som ligger väster om väg nr 66 i powiat bielski.

Gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk och Perlejewo i powiat siemiatycki.

Gminy Grabowo och Stawiski i powiat kolneński.

Gminy Kołaki Kościelne, Szumowo och Zambrów med staden Zambrów i powiat zambrowski.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie med staden Wysokie Mazowieckie samt Czyżew i powiat wysokomazowiecki.

Powiat augustowski.

Powiat łomżyński.

Powiat M. Białystok.

Powiat M. Łomża.

Powiat M. Suwałki.

Powiat sejneński.

 

I województwo mazowieckie:

Gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń och Repki i powiat sokołowski.

Gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce och Zbuczyn i powiat siedlecki.

Powiat M. Siedlce.

Gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin och Goworowo i powiat ostrołęcki.

Gminy Olszanka, Łosice och Platerów i powiat łosicki.

Powiat ostrowski.

 

I województwo lubelskie:

Gmina Hanna i powiat włodawski.

Gminy Kąkolewnica Wschodnia och Komarówka Podlaska i powiat radzyński.

Gminy Międzyrzec Podlaski med staden Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy och Tuczna i powiat bialski.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Võhma linn.

Kuressaare linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Viljandi linn.

Harjumaa maakond (utom den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20), Aegviidu vald och Anija vald).

Ida-Virumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Pärnumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Valgamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Suure-Jaani vald.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Tartu vald.

Abja vald.

Alatskivi vald.

Haaslava vald.

Haljala vald.

Tarvastu vald.

Nõo vald.

Ülenurme vald.

Tähtvere vald.

Rõngu vald.

Rannu vald.

Konguta vald.

Puhja vald.

Halliste vald.

Kambja vald.

Karksi vald.

Kihelkonna vald.

Kõpu vald.

Lääne-Saare vald.

Laekvere vald.

Leisi vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Meeksi vald.

Muhu vald.

Mustjala vald.

Orissaare vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Pöide vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Ruhnu vald.

Salme vald.

Sõmeru vald.

Torgu vald.

Vara vald.

Vihula vald.

Viljandi vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Apes novads: Trapenes, Gaujienas och Apes pagasts samt Ape pilsēta.

I Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils och Krišjāņu pagasts.

I Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu och Vecsaules pagasts.

I Daugavpils novads: Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas och Skrudalienas pagasts.

I Dobeles novads: den del av Jaunbērzes pagasts som ligger öster om väg P98.

I Gulbenes novads: Līgo pagasts.

I Ikšķiles novads: den del av Tīnūžu pagasts som ligger sydöst om väg P10, Ikšķile pilsēta.I Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes och Valgundes pagasts.

I Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes och Zantes pagasts samt Kandava pilsēta.

I Krimuldas novads: den del av Krimuldas pagasts som ligger nordost om vägarna V89 och V81 samt den del av Lēdurgas pagasts som ligger nordost om vägarna V81 och V128.

Limbažu novads: Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles och Viļķenes pagasts samt Limbaži pilsēta.

I Preiļu novads: Saunas pagasts.

I Raunas novads: Raunas pagasts.

I Riebiņu novads: Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu och Silajāņu pagasts.

I Rugāju novads: Lazdukalna pagasts.

I Siguldas novads: Mores pagasts och den del av Allažu pagasts som ligger söder om väg P3.

I Smiltenes novads: Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas och Grundzāles pagasts samt Smiltene pilsēta.

I Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu och Abavas pagasts samt Sabile, Stende och Valdemārpils pilsēta.

I Ventspils novads: Ances, Tārgales, Popes och Puzes pagasts.

Ādažu novads.

Aglonas novads.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alojas novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

Babītes novads.

Baldones novads.

Baltinavas novads.

Beverīnas novads.

Burtnieku novads.

Carnikavas novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Dundagas novads.

Engures novads.

Ērgļu novads.

Iecavas novads.

Ilūkstes novads.

Jaunjelgavas novads.

Jaunpils novads.

Jēkabpils novads.

Kārsavas novads.

Ķeguma novads.

Ķekavas novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krāslavas novads.

Krustpils novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Ludzas novads.

Madonas novads.

Mālpils novads.

Mārupes novads.

Mazsalacas novads.

Mērsraga novads.

Naukšēnu novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Olaines novads.

Ozolnieki novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Priekuļu novads.

Rēzeknes novads.

Rojas novads.

Rūjienas novads.

Salacgrīvas novads.

Salas novads.

Saulkrastu novads.

Skrīveru novads.

Strenču novads.

Tukuma novads.

Valkas novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Den del av Garkalnes novads som ligger nordväst om väg A2. Den del av Ropažu novads som ligger öster om väg P10.

Daugavpils republikas pilsēta.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Jūrmala republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Alytus rajono savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno och Alytaus seniūnija.

I Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarsko och Kurklių seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 121 och väg nr 119.

I Biržai rajono savivaldybė: Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės och Parovėjos seniūnija.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: byarna Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių och Pernaravos seniūnija.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus och Šimonių seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių och Velžio seniūnija samt den del av Krekenavos seniūnija som ligger öster om floden Nevėžis.

I Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo och Pakuonių seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų och Saldutiškio seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger nordost om väg nr 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių och Juodšilių seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Prienai miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Molėtai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Švenčionys rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Druskininkai savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

I województwo podlaskie:

Gmina Dubicze Cerkiewne, de delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger öster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Gmina Rutki i powiat zambrowski.

Gmina Kobylin-Borzymy i powiat wysokomazowiecki.

Gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady och Choroszcz i powiat białostocki.

Den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger öster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski) samt den del av gmina Orla som ligger öster om väg nr 66 i powiat bielski.

Powiat sokólski.

 

I województwo lubelskie:

Gminy Piszczac och Kodeń i powiat bialski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Jõgevamaa maakond.

Järvamaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Aegviidu vald.

Anija vald.

Kadrina vald.

Kolga-Jaani vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Laimjala vald.

Pihtla vald.

Rakke vald.

Tapa vald.

Väike-Maarja vald.

Valjala vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Apes novads: Virešu pagasts.

I Balvu novads: Kubuļu och Balvu pagasts samt Balvi pilsēta.

I Daugavpils novads: Nīcgales, Kalupes, Dubnas och Višķu pagasts.

I Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma och Lejasciema pagasts samt Gulbene pilsēta.

I Ikšķiles novads: den del av Tīnūžu pagasts som ligger nordväst om väg P10.I Krimuldas novads: den del av Krimuldas pagasts som ligger sydväst om vägarna V89 och V81 samt den del av Lēdurgas pagasts som ligger sydväst om vägarna V81 och V128.

I Limbažu novads: Vidrižu pagasts.

I Preiļu novads: Preiļu, Aizkalnes och Pelēču pagasts samt Preiļi pilsēta.

I Raunas novads: Drustu pagasts.

I Riebiņu novads: Riebiņu och Rušonas pagasts.

I Rugāju novads: Rugāju pagasts.

I Siguldas novads: Siguldas pagasts, den del av Allažu pagasts som ligger norr om väg P3 och Sigulda pilsēta.

I Smiltenes novads: Launkalnes, Variņu och Palsmanes pagasts.

Inčukalna novads.

Jaunpiebalgas novads.

Salaspils novads. Sējas novads.

Vārkavas novads.

Den del av Garkalnes novads som ligger sydöst om väg A2, den del av Ropažu novads som ligger väster om väg P10, den del av Stopiņu novads som ligger öster om vägarna V36, P4 och P5, gatorna Acones och Dauguļupes samt floden Dauguļupīte.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų och Traupio seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger nordost om väg nr 121 och väg nr 119.

I Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija.

I Biržai rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio och Širvenos seniūnija.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: byarna Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis.

Kaišiadorys rajono savivaldybė.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Kupiškis rajono savivaldybė: Alizavos och Kupiškio seniūnija.

I Pasvalys rajono savivaldybė: Daujėnų och Krinčino seniūnija.

I Prienai rajono savivaldybė: Jiezno och Stakliškių seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių, Raguvos och Karsakiškio seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 171.

I Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų och Leliūnų seniūnija.

Elektrėnai savivaldybė.

Jonava miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

I województwo podlaskie:

Powiat grajewski.

Powiat moniecki.

Gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka med staden Hajnówka, Narew, Narewka och de delar av gminy Czeremcha och Kleszczele som ligger väster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze med staden Siemiatycze i powiat siemiatycki.

 

I województwo mazowieckie:

Gminy Sarnaki, Stara Kornica och Huszlew i powiat łosicki.

 

I województwo lubelskie:

Gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie och Terespol med staden Terespol i powiat bialski.

Powiat M. Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”