28.10.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/46


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1900

av den 26 oktober 2016

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater vad gäller posterna för Estland, Lettland och Polen

[delgivet med nr C(2016) 6793]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (3), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU (4) fastställs djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater. I delarna I, II, III och IV i bilagan till det genomförandebeslutet avgränsas och förtecknas vissa områden i dessa medlemsstater uppdelade efter risknivå utifrån den epidemiologiska situationen. Förteckningen omfattar vissa områden i Estland, Lettland och Polen.

(2)

I augusti 2016 påvisades ett enstaka utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i powiat moniecki i Polen i ett område som för närvarande förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU; i september 2016 påvisades ytterligare ett enstaka fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i samma område. I september 2016 påvisades ett fåtal utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i powiat łosicki och powiat siemiatycki i Polen i ett område som för närvarande förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU i närheten av de områden som förtecknas i delarna I och II i den bilagan. Utbrottet av denna sjukdom i dessa områden i samband med de senaste förändringarna i den epidemiologiska situationen utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande. Vissa områden i Polen som förtecknas i del I i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför nu förtecknas i del III i samma bilaga.

(3)

Sedan oktober 2015 har inga utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin anmälts i de områden i Estland som ligger söder om väg nr 92 och som förtecknas i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Dessutom har övervakning av biosäkerhetsåtgärder genomförts i dessa områden, på grundval av det nationella programmet för biosäkerhet vars mål är att förhindra spridningen av afrikansk svinpest. Dessa uppgifter tyder på en förbättring av den epidemiologiska situationen. Dessa områden i den medlemsstaten bör därför nu förtecknas i del II i stället för i del III i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU.

(4)

I september 2016 påvisades ett enstaka utbrott av afrikansk svinpest hos tamsvin i Gulbenes novads i Lettland i ett område som för närvarande förtecknas i del II i bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU. Utbrottet i samband med de senaste förändringarna i den epidemiologiska situationen utgör en ökning av risknivån som måste tas i beaktande. Vissa områden i Lettland bör därför nu förtecknas i del III i stället för i del II i den bilagan.

(5)

Utvecklingen av den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller afrikansk svinpest hos drabbade populationer av tamsvin och viltlevande svin i unionen bör beaktas vid bedömningen av den djurhälsorisk som situationen avseende denna sjukdom utgör i Estland, Lettland och Polen. För att fokusera bekämpningsåtgärderna i genomförandebeslut 2014/709/EU och förhindra att afrikansk svinpest sprids ytterligare och samtidigt förhindra onödiga störningar i handeln inom unionen och undvika att tredjeländer inför omotiverade handelshinder, bör unionsförteckningen över de områden som omfattas av de djurhälsoåtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i bilagan till det genomförandebeslutet ändras med beaktande av förändringarna i den aktuella epidemiologiska situationen vad gäller denna sjukdom i Estland, Lettland och Polen.

(6)

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 26 oktober 2016.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/709/EU av den 9 oktober 2014 om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater och om upphävande av genomförandebeslut 2014/178/EU (EUT L 295, 11.10.2014, s. 63).


BILAGA

Bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU ska ersättas med följande:

”BILAGA

DEL I

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Hiiumaa maakond.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Bauskas novads: Īslīces, Gailīšu, Brunavas och Ceraukstes pagasts.

I Dobeles novads: Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru och Krimūnu, Dobeles och Berzes pagasts, den del av Jaunbērzes pagasts som ligger väster om väg P98, samt Dobele pilsēta.

I Jelgavas novads: Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas och Sesavas pagasts.

I Kandavas novads: Vānes och Matkules pagasts.

I Talsu novads: Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas och Abavas pagasts, samt Sabile, Talsi, Stende och Valdemārpils pilsēta.

Brocēnu novads.

Dundagas novads.

Jaunpils novads.

Rojas novads.

Rundāles novads.

Stopiņu novads.

Tērvetes novads.

Bauska pilsēta.

Jelgava republikas pilsēta.

Jūrmala republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Jurbarkas rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus och Juodaičių seniūnija.

I Pakruojis rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo och Pakruojo seniūnija.

I Panevežys rajono savivaldybė: den del av Krekenavos seniūnija som ligger väster om floden Nevėžis.

I Raseiniai rajono savivaldybė: Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų och Šiluvos seniūnija.

I Šakiai rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų och Šakių seniūnija.

Pasvalys rajono savivaldybė.

Vilkaviškis rajono savivaldybė.

Radviliškis rajono savivaldybė.

Kalvarija savivaldybė.

Kazlų Rūda savivaldybė.

Marijampolė savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

I województwo warmińsko-mazurskie:

Gminy Kalinowo och Prostki i powiat ełcki.

Gmina Biała Piska i powiat piski.

 

I województwo podlaskie:

Powiat augustowski.

Gminy Brańsk med staden Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger väster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski), staden Bielsk Podlaski samt den del av gmina Orla som ligger väster om väg nr 66 i powiat bielski.

Gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy och Poświętne i powiat białostocki.

Gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk och Perlejewo i powiat siemiatycki.

Gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki och Raczki i powiat suwalski.

Gminy Grabowo och Stawiski i powiat kolneński.

Powiat łomżyński.

Powiat M. Białystok.

Powiat M. Łomża.

Powiat M. Suwałki.

Powiat sejneński.

Powiat wysokomazowiecki.

Powiat zambrowski.

 

I województwo mazowieckie:

Gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń och Repki i powiat sokołowski.

Gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce och Zbuczyn i powiat siedlecki.

Powiat M. Siedlce.

Gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin och Goworowo i powiat ostrołęcki.

Gminy Olszanka, Łosice och Platerów i powiat łosicki.

Powiat ostrowski.

 

I województwo lubelskie:

Gmina Hanna i powiat włodawski.

Gminy Miedzyrzec Podlaski med staden Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice och Sosnówka i powiat bialski.

Gminy Kąkolewnica Wschodnia och Komarówka Podlaska i powiat radzyński.

DEL II

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Elva linn.

Võhma linn.

Kuressaare linn.

Rakvere linn.

Tartu linn.

Viljandi linn.

Harjumaa maakond (utom den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20), Aegviidu vald och Anija vald).

Ida-Virumaa maakond.

Läänemaa maakond.

Pärnumaa maakond.

Põlvamaa maakond.

Võrumaa maakond.

Valgamaa maakond.

Raplamaa maakond.

Suure-Jaani vald.

Den del av Tamsalu vald som ligger nordost om järnvägen Tallinn–Tartu.

Tartu vald.

Abja vald.

Alatskivi vald.

Haaslava vald.

Haljala vald.

Tarvastu vald.

Nõo vald.

Ülenurme vald.

Tähtvere vald.

Rõngu vald.

Rannu vald.

Konguta vald.

Puhja vald.

Halliste vald.

Kambja vald.

Karksi vald.

Kihelkonna vald.

Kõpu vald.

Lääne-Saare vald.

Laekvere vald.

Leisi vald.

Luunja vald.

Mäksa vald.

Meeksi vald.

Muhu vald.

Mustjala vald.

Orissaare vald.

Peipsiääre vald.

Piirissaare vald.

Pöide vald.

Rägavere vald.

Rakvere vald.

Ruhnu vald.

Salme vald.

Sõmeru vald.

Torgu vald.

Vara vald.

Vihula vald.

Viljandi vald.

Vinni vald.

Viru-Nigula vald.

Võnnu vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Balvu novads: Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils och Krišjāņu pagasts.

I Bauskas novads: Mežotnes, Codes, Dāviņu och Vecsaules pagasts.

I Dobeles novads: den del av Jaunbērzes pagasts som ligger öster om väg P98.

I Gulbenes novads: Līgo pagasts.

I Jelgavas novads: Kalnciema, Līvbērzes och Valgundes pagasts.

I Kandavas novads: Cēres, Kandavas, Zemītes och Zantes pagasts samt Kandava pilsēta.

I Limbažu novads: Skultes, Vidrižu, Limbažu och Umurgas pagasts.

I Rugāju novads: Lazdukalna pagasts.

I Salacgrīvas novads: Liepupes pagasts.

I Talsu novads: Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu och Strazdes pagasts.

Ādažu novads.

Aizkraukles novads.

Aknīstes novads.

Alūksnes novads.

Amatas novads.

I Apes novads: Trapenes, Gaujienas och Apes pagasts samt Ape pilsēta.

Babītes novads.

Baldones novads.

Baltinavas novads.

Carnikavas novads.

Cēsu novads.

Cesvaines novads.

Engures novads.

Ērgļu novads.

Garkalnes novads.

Iecavas novads.

Ikšķiles novads.

Ilūkstes novads.

Inčukalna novads.

Jaunjelgavas novads.

Jēkabpils novads.

Ķeguma novads.

Ķekavas novads.

Kocēnu novads.

Kokneses novads.

Krimuldas novads.

Krustpils novads.

Lielvārdes novads.

Līgatnes novads.

Līvānu novads.

Lubānas novads.

Madonas novads.

Mālpils novads.

Mārupes novads.

Mērsraga novads.

Neretas novads.

Ogres novads.

Olaines novads.

Ozolnieki novads.

Pārgaujas novads.

Pļaviņu novads.

Priekuļu novads.

I Raunas novads: Raunas pagasts.

Ropažu novads.

Salas novads.

Salaspils novads.

Saulkrastu novads.

Sējas novads.

Siguldas novads.

Skrīveru novads.

I Smiltenes novads: Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas och Grundzāles pagasts samt Smiltene pilsēta.

Tukuma novads.

Varakļānu novads.

Vecpiebalgas novads.

Vecumnieku novads.

Viesītes novads.

Viļakas novads.

Limbaži pilsēta.

Jēkabpils republikas pilsēta.

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Kavarskas och Kurkliai seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 121 och väg nr 119.

I Jonava rajono savivaldybė: Šilų och Bukonių seniūnija samt i Žeimių seniūnija: byarna Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka och Naujokai.

I Kaunas rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių och Zapyškio seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Josvainių och Pernaravos seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių och Velžio seniūnija samt den del av Krekenavos seniūnija som ligger öster om floden Nevėžis.

I Prienai rajono savivaldybė: Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo och Pakuonių seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių och Dieveniškių seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Kaniavos, Marcinkonių och Merkinės seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger nordost om väg nr 171, Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių och Juodšilių seniūnija.

Alytus miesto savivaldybė.

I Utena rajono savivaldybė: Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų och Saldutiškio seniūnija.

I Alytus miesto savivaldybė: Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno och Alytaus seniūnija.

Kaunas miesto savivaldybė.

Panevėžys miesto savivaldybė.

Prienai miesto savivaldybė.

Vilnius miesto savivaldybė.

Biržai rajono savivaldybė.

Druskininkai savivaldybė.

Ignalina rajono savivaldybė.

Lazdijai rajono savivaldybė.

Molėtai rajono savivaldybė.

Rokiškis rajono savivaldybė.

Širvintos rajono savivaldybė.

Švenčionys rajono savivaldybė.

Ukmergė rajono savivaldybė.

Zarasai rajono savivaldybė.

Birštonas savivaldybė.

Visaginas savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

I województwo podlaskie:

Gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów och Zawady i powiat białostocki.

Powiat sokólski.

Gmina Dubicze Cerkiewne, de delar av gminy Kleszczele och Czeremcha som ligger öster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Den del av gmina Bielsk Podlaski som ligger öster om den linje som skapas av väg nr 19 (som går norrut från staden Bielsk Podlaski) och som förlängs av staden Bielsk Podlaskis östra gräns och väg nr 66 (som går söderut från staden Bielsk Podlaski) samt den del av gmina Orla som ligger öster om väg nr 66 i powiat bielski.

DEL III

1.   Estland

Följande områden i Estland:

Jõgevamaa maakond.

Järvamaa maakond.

Den del av Kuusalu vald som ligger söder om väg 1 (E20).

Den del av Tamsalu vald som ligger sydväst om järnvägen Tallinn–Tartu.

Aegviidu vald.

Anija vald.

Kadrina vald.

Kolga-Jaani vald.

Kõo vald.

Laeva vald.

Laimjala vald.

Pihtla vald.

Rakke vald.

Tapa vald.

Väike-Maarja vald.

Valjala vald.

2.   Lettland

Följande områden i Lettland:

I Balvu novads: Kubuļu och Balvu pagasts samt Balvi pilsēta.

I Gulbenes novads: Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma och Lejasciema pagasts samt Gulbene pilsēta.

Jaunpiebalgas novads.

I Raunas novads: Drustu pagasts.

I Smiltenes novads: Launkalnes, Variņu och Palsmanes pagasts.

I Apes novads: Virešu pagasts.

I Limbažu novads: Viļķenes, Pāles och Katvaru pagasts.

I Rugāju novads: Rugāju pagasts.

I Salacgrīvas novads: Ainažu och Salacgrīvas pagasts.

Aglonas novads.

Alojas novads.

Beverīnas novads.

Burtnieku novads.

Ciblas novads.

Dagdas novads.

Daugavpils novads.

Kārsavas novads.

Krāslavas novads.

Ludzas novads.

Mazsalacas novads.

Naukšēnu novads.

Preiļu novads.

Rēzeknes novads.

Riebiņu novads.

Rūjienas novads.

Strenču novads.

Valkas novads.

Vārkavas novads.

Viļānu novads.

Zilupes novads.

Ainaži pilsēta.

Salacgrīva pilsēta.

Daugavpils republikas pilsēta.

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Följande områden i Litauen:

I Anykščiai rajono savivaldybė: Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų och Traupio seniūnija samt den del av Anykščiai seniūnija som ligger nordost om väg nr 121 och väg nr 119.

I Alytus rajono savivaldybė: Butrimonių seniūnija.

I Jonava rajono savivaldybė: Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių och Kulvos seniūnija samt i Žeimiai seniūnija: byarna Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai och Žeimių miestelis.

Kaišiadorys rajono savivaldybė.

I Kaunas rajono savivaldybė: Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos och Neveronių seniūnija.

I Kėdainiai rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos och Kėdainių miesto seniūnija.

I Prienai rajono savivaldybė: Jiezno och Stakliškių seniūnija.

I Panevėžys rajono savivaldybė: Miežiškių och Raguvos seniūnija.

I Šalčininkai rajono savivaldybė: Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos och Kalesninkų seniūnija.

I Varėna rajono savivaldybė: Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos och Vydenių seniūnija.

I Vilnius rajono savivaldybė: de delar av Sudervė och Dūkštai seniūnija som ligger sydväst om väg nr 171.

I Utena rajono savivaldybė: Užpalių, Vyžuonų och Leliūnų seniūnija.

Elektrėnai savivaldybė.

Jonava miesto savivaldybė.

Kaišiadorys miesto savivaldybė.

Kupiškis rajono savivaldybė.

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Polen

Följande områden i Polen:

 

I województwo podlaskie:

Powiat grajewski.

Powiat moniecki.

Gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka med staden Hajnówka, Narew, Narewka och de delar av gminy Czeremcha och Kleszczele som ligger väster om väg nr 66 i powiat hajnowski.

Gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze med staden Siemiatycze i powiat siemiatycki.

 

I województwo mazowieckie:

Gminy Sarnaki, Stara Kornica och Huszlew i powiat łosicki.

 

I województwo lubelskie:

Gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie och Terespol med staden Terespol i powiat bialski.

Powiat M. Biała Podlaska.

DEL IV

Italien

Följande områden i Italien:

Alla områden på Sardinien.”