9.9.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 333/40


Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Fusion for Energy för budgetåret 2016 – Ändringsbudget nr 1

(2016/C 333/11)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

KAPITEL 1 1 – TOTALT

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

KAPITEL 1 2 – TOTALT

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

Avdelning 1 – Totalt

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

Avdelning 2 – Totalt

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

Avdelning 3 – Totalt

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONENS RESERVFOND

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

TOTALSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2016

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

REPRESENTATION

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

UTBILDNING

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

PRAKTIKPLATSER

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

Avdelning 1 – Totalt

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

Avdelning 2 – Totalt

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEKNIK FÖR ITER

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER - ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Avdelning 3 – Totalt

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

TOTALSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88