14.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 215/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1390

av den 13 augusti 2015

om ändring för tvåhundratrettiotredje gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artikel 7.1 a och 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Mellan den 22 maj 2015 och den 15 juni 2015 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, genom fyra beslut som antogs den 22 maj 2015, 15 juni 2015, 26 juni 2015 och 10 juli 2015, att ändra uppgifterna för sex poster i förteckningen över fysiska personer som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser och uppgifterna för fem enheter på den listan. Den 6 augusti 2015 beslutade sanktionskommittén att lägga till ytterligare en enhet i förteckningen.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Den här förordningen träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den här förordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chefen för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EUT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

1.

Under rubriken ”Fysiska personer” ska följande ändras:

a)

”Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doktor, b) Dr. Född den 19 juni 1951. Födelseort: Giza, Egypten. Egyptisk medborgare. Pass nr: a) 1084010 (egyptiskt pass), b) 19820215. Övriga upplysningar: a) f.d. operativ och militär ledare för Egyptian Islamic Jihad, nu nära associerad med Usama Bin Laden, b) tros befinna sig i gränsområdet Afghanistan/Pakistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.” under rubriken ”Fysiska personer” ska ersättas med följande:

”Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (alias a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doktor, b) Dr. Född den 19 juni 1951 i Giza, Egypten. Egyptisk medborgare. Pass nr: a) 1084010 (egyptiskt pass), b) 19820215. Övriga upplysningar: a) ledare för Al-Qaida, b) f.d. operativ och militär ledare för Egyptian Islamic Jihad, var nära associerad med Usama Bin Laden (avliden), b) tros befinna sig i gränsområdet Afghanistan/Pakistan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 25 januari 2001.”

b)

”Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adress: Tyskland. Född den 20 november 1973 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap: statslös palestinier. Pass nr: a) 939254 (egyptiskt resedokument), b) 0003213 (egyptiskt pass), c) 981358 (egyptiskt pass), d) C00071659 (ersättning för pass utfärdad av Förbundsrepubliken Tyskland). Övriga upplysningar: a) fängslad i Tyskland, b) brodern är Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.” ska ersättas med följande:

”Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (alias Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adress: Tyskland (fängslad). Född den 20 november 1973 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap: statslös palestinier. Pass nr: a) 939254 (egyptiskt resedokument), b) 0003213 (egyptiskt pass), c) 981358 (egyptiskt pass), d) C00071659 (ersättning för pass utfärdad av Förbundsrepubliken Tyskland). Övriga upplysningar: a) dömd till 5 år och 6 månaders fängelse i Tyskland den 6 december 2007. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 december 2005.”

c)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Född a) den 1 oktober 1976, b) den 8 oktober 1396 (Hijrakalendern) i Jemen. jemenitisk medborgare. Pass nr: 40483 (jemenitiskt pass utfärdat den 5 januari 1997). Övriga upplysningar: fängslad i Jemen mellan 2003 och 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 19 januari 2010.” ersättas med följande:

”Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (alias a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdul- karim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Född a) den 1 oktober 1976, b) den 8 oktober 1396 (Hijrakalendern) i Jemen. Jemenitisk medborgare. Pass nr: 40483 (jemenitiskt pass utfärdat den 5 januari 1997). Övriga upplysningar: a) sedan 2007 ledare för al-Qaida i Jemen (AQY), b) sedan januari 2009 ledare för Al-Qaida på Arabiska halvön i Jemen och Saudiarabien, c) associerad med Al-Qaidas högsta ledning, d) påstår sig ha varit sekreterare till Usama Bin Laden (avliden) före 2003, e) arresterad i Iran och utlämnad till Jemen 2003, där han rymde från fängelse 2006 och var fortfarande på flykt i januari 2010. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 19 januari 2010.”

d)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adress: Jemen. Född a) den 19 april 1982, b) den 18 april 1982, c) den 24 juni 1402 (Hijrakalendern) i Riyadh, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare. Pass nr: F654645 (saudiskt pass utfärdat den 30 april 2005 med sista giltighetsdag den 7 mars 2010; enligt Hijrakalendern utfärdat den 24 juni 1426 med sista giltighetsdag den 21 mars 1431). Nationellt identitetsnummer: 1028745097 (saudiskt civilt identitetsbevis). Övriga upplysningar: a) Al-Quaidas viktigaste aktiva bombtillverkare på Arabiska halvön, b) tros ha varit gömd i Jemen i mars 2011, c) efterspanad av Saudiarabien, d) Interpol Orange Notice (file #2009/52/OS/CCC, #81) har utfärdats för honom, e) associerad med Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi och Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 mars 2011.” ersättas med följande:

”Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (alias a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adress: Jemen. Född a) den 19 april 1982, b) den 18 april 1982, c) den 24 juni 1402 (Hijrakalendern) i Riyadh, Saudiarabien. Saudiarabisk medborgare. Pass nr: F654645 (saudiskt pass utfärdat den 30 april 2005 med sista giltighetsdag den 7 mars 2010; enligt Hijrakalendern utfärdat den 24 juni 1426 med sista giltighetsdag den 21 mars 1431). Nationellt identitetsnummer: 1028745097 (saudiskt civilt identitetsbevis). Övriga upplysningar: a) Al-Quaidas viktigaste aktiva bombtillverkare på Arabiska halvön, b) tros ha varit gömd i Jemen i mars 2011, c) efterspanad av Saudiarabien, d) även associerad med Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi och Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 mars 2011.”

e)

Under rubriken ”Fysiska person” ska ”Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Född den 2 mars 1984 i Bahrain. Bahrainsk medborgare. Pass nr: 1632207 (Bahrain). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 oktober 2008.” ersättas med följande:

”Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq, b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Född den 2 mars 1984 i Bahrain. Bahrainsk medborgare. Pass nr: 1632207 (Bahrain). Övriga upplysningar: a) har företrätt och gett ekonomiskt, materiellt och logistiskt stöd till Al-Qaida och Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), b) arresterad i Förenade Arabemiraten i januari 2007 anklagad för medlemskap i Al-Qaida och LIFG, c) efter domen i Förenade arabemiraten i slutet av 2007 överfördes han till Bahrain i början av 2008 för att avtjäna återstoden av sitt straff, d) efter frigivningen 2008 återupptog han sin verksamhet att samla in pengar till förmån för Al-Qaida åtminstone under 2012, e) han har också samlat in pengar till talibanerna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 oktober 2008.”

f)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi). Adress: Johannesburg, Sydafrika. Född 1966 i al Aziziyya, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: 203037 (libyskt pass utfärdat i Tripoli). Övriga upplysningar: a) Associerad med Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) och Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 januari 2002.” ersättas med följande:

”Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, (h) Abd al-Rahman, (i) Abdel Ilah Sabri (falskt sydafrikanskt identitetsnr 6910275240086 kopplat till sydafrikanskt pass nr 434021161, båda dokumenten har konfiskerats). Adress: Tripoli, Libyen (i februari 2014). Född den 2 februari 1966 i al Aziziyya, Libyen. Libysk medborgare. Pass nr: a) libyskt pass nr 203037 utfärdat i Tripoli, Libyen, b) libyskt pass nr 347834 utfärdat under namnet Ibrahim Ali Tantoush, löpte ut den 21 februari 2014. Övriga upplysningar: a) associerad med Afghan Support Committee (ASC), Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) and the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), fotografi och fingeravtryck finns och kan läggas till i den särskilda anmärkning från Interpol-FN:s säkerhetsråd. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 januari 2002.”

g)

Under rubriken ”Fysiska personer” ska ”Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adress: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Född a) den 5 januari 1966, b) den 5 oktober 1966 i Muar Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: A 11263265. Nationellt identitetsnummer: 660105-01-5297 Övriga upplysningar: a) moderns namn är Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) körkort med nr D2161572 har utfärdats i Kalifornien, Förenta staterna. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 9 september 2003.” ersättas med följande:

”Zulkifli Abdul Hir (alias a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (mest känd som)). Adress: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia (tidigare adress), b) Maguindanao, Filippinerna (i januari 2015). Född a) den 5 januari 1966, b) den 5 oktober 1966 i Muar Johor, Malaysia. Malaysisk medborgare. Pass nr: a) A 11263265, b) Nationellt identitetsnr: 660105-01-5297, c) körkort nr D2161572 utfärdat i Kalifornien, Förenta staterna. Övriga upplysningar: a) Court for the Northern District of California, Förenta staterna, utfärdade en arresteringsorder för honom den 1 augusti 2007. b) Bekräftas ha avlidit i Maguindanao, Filippinerna i januari 2015. c) moderns namn är Minah Binto Aogist Abd Aziz. Dag som avses i artikel 2a.4 b: 9 september 2003.”

2.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska följande läggas till:

a)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska Revival Of Islamic Heritage Society (RIHS), alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Adress: a) Pakistan, b) Afghanistan. Övriga upplysningar: a) denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som anges. b) associerad med Abu Bakr al-Jaziri och Afghan Support Committee (ASC). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 januari 2002. ersättas med följande:

”Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation. Address: a) Pakistan, b) Afghanistan. Övriga upplysningar: a) denna enhets kontor i Pakistan och Afghanistan är de enda som anges, b) associerad med Abu Bakr al-Jaziri och Afghan Support Committee (ASC). Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 11 januari 2002.”

b)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adress: Somalia. Övriga upplysningar: Dess grundare och f.d. ledare är Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 13 mars 2002.” ersättas med följande:

”Al-Haramain Islamic Foundation (Somalia). Adress: Somalia. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 13 mars 2002.”

c)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Övriga upplysningar: Adress: Jemen eller Saudiarabien. Ansar al-Shari'a grundades i början av 2011 av AQAP. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 19 januari 2002.” ersättas med följande:

”Al-Qaida in the Arabian Peninsula (alias a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Övriga upplysningar: a) Adress: Jemen eller Saudiarabien (2004-2006). b) Grundades i januari 2009 när al-Qaida i Jemen gick samman med saudiarabiska al-Qaida-medlemmar, c) ledare i AQAP är Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, d) Ansar al-Shari'a grundades i början av 2011 av AQAP och har tagit på sig ansvaret för ett flertal attacker i Jemen, både mot regeringsmål och civila mål. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 19 januari 2010.”

d)

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska ”Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Övriga upplysningar: a) Tehrik-e Talibani är baserad i stamområdena längs gränsen mellan Afghanistan och Pakistan, b) den grundades 2007, och dess ledare är Hakimullah Mehsud, c) Wali Ur Rehman är emir i TTP för södra Waziristan. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 november 2002.” ersättas med följande:

”Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (alias a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Övriga upplysningar: a) Tehrik-e Talibani är baserad i stamområdena längs gränsen mellan Afghanistan och Pakistan, b) den grundades 2007, och dess ledare är Maulana Fazlullah. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 29 juli 2011.”

3.

Under rubriken ”Juridiska personer, grupper och enheter” ska följande läggas till:

a)

”The Army Of Emigrants And Supporters (alias: a) Battalion of Emigrants and Supporters b) Army of Emigrants and Supporters organization c) Battalion of Emigrants and Ansar d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA). Adress: Jabal Turkuman-området, Lattakia-distriktet, Arabrepubliken Syrien. Övriga upplysningar: Upprättades av utländska terroriststridande 2013. Adress: Arabrepubliken Syrien Knuten till Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil), som anges som al-Qaida i Irak och Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 augusti 2015.”