7.3.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/10


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDING (EU) 2015/375

av den 6 mars 2015

om genomförande av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 (1), särskilt artikel 32.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 18 januari 2012 antog rådet förordning (EU) nr 36/2012.

(2)

Med tanke på den allvarliga situationen bör sju personer och sex enheter läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

(3)

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 mars 2015.

På rådets vägnar

K. GERHARDS

Ordförande


(1)  EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.


BILAGA

Följande personer och enheter ska läggas till i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ i avsnitten A och B i bilaga II till förordning (EU) nr 36/2012.

A.   Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

199.

Bayan Bitar

(alias Dr Bayan Al-Bitar)

Adress: PO Box 11037 Damaskus, Syrien

VD för Organisation for Technological Industries (OTI) och Syrian Company for Information Technology (SCIT) som båda ägs av det syriska försvarsministeriet, som sedan tidigare har blivit uppförda på förteckningen av rådet.

OTI deltar i produktionen av kemiska vapen för den syriska regimens räkning.

Som VD för OTI och SCIT ger Bayan Bitar stöd åt den syriska regimen. På grund av sin roll inom produktionen av kemiska vapen är han också medansvarig för den brutala repressionen mot Syriens befolkning.

Genom sin höga ställning inom dessa enheter har han också samröre med enheterna OTI och SCIT som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

200.

Brigadgeneral Ghassan Abbas

Adress: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;

(alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus)

Chef för den filial till Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) som har blivit uppförd på förteckningen, och som ligger i närheten av Jumraya/Jmraiya.

Han har deltagit i spridningen av kemiska vapen och i organisationen av attacker med kemiska vapen, bland annat i al-Ghuta i augusti 2013. Han är därför medansvarig för den brutala repressionen mot Syriens befolkning.

Som chef för den filial till SSRC/CERS som ligger nära Jumraya/Jmraiya ger han stöd till den syriska regimen.

Genom sin höga ställning inom SSRC har han också samröre med enheten SSRC som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim

(alias Wael Al Karim)

Adress: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Förenade Arabemiraten

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaskus Syrien

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, Förenade Arabemiraten

VD för enheten Pangates International Corp Ltd som agerar som mellanhand vid leveranserna av olja till den syriska regimen.

Som VD för Pangates ger Wael Abdulkarim stöd till och gynnas av den syriska regimen. Han innehar också en högre befattning inom enheten Al Karim Group som har blivit uppförd på förteckningen, och som är moderföretag till Pangates.

Genom sina höga befattningar vid Pangates och Al Karim Group har han också samröre med dessa enheter som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(alias Ahmed Barqawi)

Adress: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Förenade Arabemiraten, Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797, Damaskus, Syrien

Morgan Additives Office No 2206, 22nd Floor, Jafza View 19, Besides Jafza View 18, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali Free Zone Authority Dubai, Förenade Arabemiraten

Administrativ chef vid Pangates International Corp Ltd som agerar som mellanhand vid leveranserna av olja till den syriska regimen och chef för al-Karimkoncernen. Både Pangates International och Al Karim Group har blivit uppförda på förteckningen av rådet.

Som administrativ chef vid Pangates och chef för dess moderbolag, Al Karim Group, ger Ahmad Barqawi stöd till och gynnas av den syriska regimen. Genom sin höga befattning inom Pangates och Al Karim Group har han också samröre med enheterna Pangates International och Al Karim Group som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

203.

George Haswani

(alias Heswani, Hasawani, Al Hasawani)

Adress: Yabroud, Al Jalaa St, Rif Dimashq, Syrien

Ledande syrisk affärsman, delägare till HESCO Engineering and Construction Company, ett större teknik- och byggnadsföretag i Syrien. Han är nära knuten till den syriska regimen.

George Haswani ger stöd till och gynnas av regimen genom sin roll som mellanhand i den syriska regimens uppgörelser om köp av olja från Isil.

Han gynnas också av regimen genom att han tilldelats ett kontrakt (som underleverantör) med Strojtransgaz, ett stort ryskt oljebolag.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(alias Imad Hmisho, Hamchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damaskus

Syrien

Han innehar en högre administrativ befattning inom Hamsho Trading.

Till följd av sin höga befattning i ett dotterbolag till Hamsho International, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet, ger han stöd till den syriska regimen. Han har också samröre med enheten Hamsho International som har blivit uppförd på förteckningen.

Emad Hamsho finansierar Shabiha-miliserna som i gengäld insamlar stål från de områden som förstörts av den syriska regimens väpnade styrkor och miliser och smälter ned detta i Syria Steels (Hmisho Steel) lokala smältverk. Han är också vice ordförande i det syriska järn- och stålrådet, tillsammans med affärsmän som Ayman Jaber som har blivit uppförd på förteckningen. Han har också samröre med Bashar al-Asad.

7.3.2015

205.

Samir Hamsho

(alias Samer, Sameer, Hamisho, Hanchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damaskus

Syrien

Samir Hamsho är en framträdande syrisk affärsman som gynnas av och ger stöd till regimen. Ägare och styrelseordförande i Al Buroj och Syria Steel, dotterföretag till Hamsho Trading, ett dotterföretag till Hamsho International som har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

Utnämndes av industriministern till ledamot av Homs handelskammare i mars 2014.

Han tillhandahåller därmed stöd till den syriska regimen och gynnas av sina förbindelser med regimen.

Han har också samröre med enheterna Hamsho International, Syria Steel SA och Al Buroj Trading som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

B.   Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

65.

Organisation for Technological Industries

(även skrivet Technical Industries Corporation [TIC])

Adress: PO Box 11037 Damaskus, Syrien

Företag som ägs av Syriens försvarsministerium, vilket har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

OTI deltar i produktionen av kemiska vapen för den syriska regimens räkning.

Företaget bär därför ansvar för den brutala repressionen mot Syriens befolkning.

Som dotterföretag ägt av försvarsministeriet har det också samröre med en enhet som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adress: PO Box 11037 Damaskus, Syrien

Dotterbolag till Organisation for Technological Industries (OTI) och därmed till Syriens försvarsministerium, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet. Det arbetar också tillsammans med Syriens centralbank, som har blivit uppförd på förteckningen av rådet.

Som dotterföretag till OTI och försvarsministeriet har SCIT samröre med dessa enheter som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group, Hmisho Trading Group, Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damaskus

Syrien

Dotterföretag till Hamsho International, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

Som sådant har Hamsho Trading samröre med enheten Hamsho International som har blivit uppförd på förteckningen.

Stöder den syriska regimen genom sina dotterföretag, däribland Syria Steel. Genom sina dotterföretag har Hamsho Trading samröre med grupper som de regimvänliga Shabia-miliserna.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(alias Syria Steel Co, Syria Steel Rolling Mill) Hmisho Steel

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damaskus

Syrien

Dotterbolag till Hamsho Trading och därmed ytterst också dotterbolag till Hamsho International som har blivit uppfört på förteckningen av rådet. Syria Steel SA har samröre med en enhet som är föremål för restriktiva åtgärder. Syria Steel ger också stöd åt den syriska regimen genom sitt arbete tillsammans med Shabia-miliserna och genom att tillverka försvarsmateriel.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(alias Borouj Trading Company)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damaskus

Syrien

Dotterbolag till Hamsho Trading och därmed ytterst till Hamsho International, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

Som sådant har Al Buroj Trading samröre med enheten Hamsho International som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl, DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresser: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libanon

DK Group tillhandahåller nya sedlar åt Syriens centralbank.

DK Group ger därmed stöd till regimen. På grund av detta tillhandahållande har DK Group har också samröre med enheten Syriens centralbank som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015