17.1.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 11/65


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/64

av den 16 januari 2015

om ändring för tvåhundratjugofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter (1), särskilt artiklarna 7.1 a och 7a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 förtecknas de personer, grupper och enheter som omfattas av frysning av tillgångar (tidigare även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser enligt den förordningen.

(2)

Den 2 januari 2015 beslutade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté att stryka två personer från sin förteckning över personer, grupper och enheter som bör omfattas av frysningen av tillgångar och ekonomiska resurser. Sanktionskommittén beslutade dessutom den 24 november, den 12 december och den 30 december 2014 att ändra uppgifterna för sju poster i sin förteckning.

(3)

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 januari 2015.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Chef för tjänsten för utrikespolitiska instrument


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.


BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 881/2002 ska ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”fysiska personer” ska följande strykas:

a)

”Ismail Mohamed Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Född den 10 mars 1977 i Benghazi, Libyen. Medborgarskap: statslös palestinier. Pass nr: a) 0003684 (egyptiskt resedokument), b) 981354 (egyptiskt pass). Övriga upplysningar: a) frihetsberövad sedan den 22 maj 2005, b) brodern är Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 2 augusti 2006.”

b)

”Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Adress: Saudiarabien (april 2009). Född den 29 april 1949 i Uneizah, Saudiarabisk medborgare. Pass nr: a) C 1415363 (utfärdat den 21 maj 2000 (16/2/1421H), b) E 839024 (utfärdat den 3 januari 2004, upphörde att gälla den 8 november 2008). Övriga upplysningar: frihetsberövad i Saudiarabien i november 2010. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 6 juli 2004.”

(2)

Under rubriken ”fysiska personer” ska Doku Khamatovich Umarov (alias Умаров Доку Хаматович). Född den 12 maj 1964 i byn Kharsenoy, Shatoyskiy-distriktet (Sovetskiy), Tjetjenien, Ryska federationen. Medborgarskap: a) ryskt, b) sovjetiskt (till 1991). Övriga upplysningar: a) vistades i Ryska federationen i november 2010, b) internationell arresteringsorder utfärdad år 2000, c) rapporteras ha avlidit i april 2014. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 10 mars 2011 ersättas med följande:

”Doku Khamatovich Umarov (alias a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev). Född den a) 13 april 1964, b) den 13 april 1965, c) den 12 maj 1964, d) 1955 i byn Kharsenoy, Shatoyskiy-distriktet (Sovetskiy), Tjetjenien, Ryska federationen. Medborgarskap: a) ryskt, b) sovjetiskt (till 1991). Pass nr: 96 03 464086 (ryskt pass, utfärdat den 1 juni 2003). Övriga upplysningar: fysisk beskrivning: 180 cm lång, mörkt hår, 7–9 cm långt ärr i ansiktet, en del av tungan saknas, har talsvårigheter. Vistades i ryska federationen i november 2010. Internationell arresteringsorder utfärdad år 2000. Rapporteras ha avlidit i april 2014 Särskild anmärkning från Interpol innehållande biometriska uppgifter. Dag som avses i artikel 2a(4)(b): den 10 mars 2011.”

(3)

Under rubriken ”fysiska personer” ska ”Aris Munandar. Född a) den 1 januari 1971, b) mellan 1962 och 1968 i Sambi, Boyolali, Java, Indonesien” ersättas med följande:

”Aris Munandar. Född a) den 1 januari 1971, b) mellan 1962 och 1968 i Sambi, Boyolali, Java, Indonesien. Indonesisk medborgare (i december 2003). Övriga upplysningar: på fri fot i december 2003.”

(4)

Under rubriken ”fysiska personer” ska ”Yassin Sywal (alias a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar). Född runt 1972. Indonesisk medborgare” ersättas med följande:

”Yassin Syawal (alias a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Född runt 1972. Indonesisk medborgare. Övriga upplysningar: på fri fot i december 2003.”

(5)

Under rubriken ”fysiska personer” ska ”Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Adress: a) 23 50e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisien. Född den 11 december 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L191609 (tunisiskt pass utfärdat den 28 februari 1996 som upphörde att gälla den 27 februari 2001). Nationellt identitetsnummer 04643632, utfärdat den 18 juni 1999. Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: DAOMMD74T11Z352Z, b) moderns namn är Ourida Bint Mohamed, c) deporterad från Italien till Tunisien den 1 december 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.” ersättas med följande:

”Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi.) Född den 11 december 1974 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: L191609 (tunisiskt pass utfärdat den 28 februari 1996 som upphörde att gälla den 27 februari 2001), b) 04643632 (Tunisiskt pass utfärdat den 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (italienskt skatteregistreringsnummer). Adress: 50th Street, Number 23, Zehrouni, Tunis, Tunisien. Övriga upplysningar: a) chef för säkerhetsavdelningen inom Ansar al-Shari'a i Tunisien (AAS-T), b) moderns namn är Ourida Bint Mohamed, c) deporterad från Italien till Tunisien den 1 december 2004, d) arresterades i Tunisien i augusti 2013. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.”

(6)

Under rubriken ”fysiska personer” ska ”Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adress: Tunisien. Född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M408665 (tunisiskt pass utfärdat den 4 oktober 2000 som upphörde att gälla den 3 oktober 2005). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: BNSDLA70L14Z352B, b) deporterad från Italien till Tunisien den 28 februari 2004. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002.” ersättas med följande:

”Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (alias a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Född den 14 juli 1970 i Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: M408665 (tunisiskt pass utfärdat den 4 oktober 2000 som upphörde att gälla den 3 oktober 2005), b) W334061 (tunisiskt nationellt identitetsnummer, utfärdat den 9 mars 2011), c) BNSDLA70L14Z352B (italienskt skatteregistreringsnummer). Adress: Tunisien. Övriga upplysningar: a) deporterad från Italien till Tunisien den 28 februari 2004. b) Avtjänade i januari 2010 ett fängelsestraff på 12 år i Tunisien för medlemskap i en terroristorganisation utomlands, c) arresterad in Tunisien 2013, d) bytte efternamn lagligt från Ben Soltane till Hamdi 2014. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 3 september 2002.”

(7)

Under rubriken ”fysiska personer” ska ”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adress: 6 rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisien. Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil, Bizerte, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: K929139 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1995 som upphörde att gälla den 13 februari 2000). Nationellt identitetsnummer: 00319547 (utfärdat den 8 december 1994). Övriga upplysningar: a) italienskt skatteregistreringsnummer: SSDSBN68B10Z352F, b) moderns namn är Beya Al-Saidani, c) deporterad från Italien till Tunisien den 2 juni 2008. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.” ersättas med följande:

”Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Född den 10 februari 1968 i Menzel Jemil, Bizerte, Tunisia. Tunisisk medborgare. Pass nr: K929139 (tunisiskt pass utfärdat den 14 februari 1995 som upphörde att gälla den 13 februari 2000), b) 00319547 (Tunisiskt pass utfärdat den 8 december 1994), c) SSDSBN68B10Z352F (italienskt skatteregistreringsnummer). Adress: Ibn Al-Haythman Street, Number 6, Manubah, Tunis, Tunisien. Övriga upplysningar: a) moderns namn är Beya Al-Saidani, c) deporterad från Italien till Tunisien den 2 juni 2008. c) Fängslad i Tunisien i augusti 2014. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.”

(8)

Under rubriken ”fysiska personer” ska ”Mohamed Aouani (alias a) Lased Ben Heni b) Al-As'ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda e) Abu Obeida). Född a) den 5 februari 1970, b) den 5 februari 1969 i a) Tripoli, Libyen, b) Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Övriga upplysningar: a) professor i kemi, b) deporterad från Italien till Tunisien den 27 augusti 2006. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.” ersättas med följande:

”Mohamed Lakhal (alias a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida). Född a) den 5 februari 1970, b) den 5 februari 1969 i a) Tripoli, Libyen, b) Tunis, Tunisien. Tunisisk medborgare. Pass nr: W374031 (Tunisiskt nationellt identitetsnummer utfärdat den 11 april 2011). Övriga upplysningar: a) professor i kemi, b) deported från Italien till Tunisien den 27 augusti 2006, c) byte lagligen sitt efternamn från Aouani till Lakhal 2014. Dag som avses i artikel 2a.4 b: den 24 april 2002.”