26.4.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 110/5


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning

( Europeiska unionens officiella tidning L 336 av den 23 december 2015 )

Sidan 23, artikel 54.1 första stycket

I stället för:

”…artiklarna … 41 och 43–50…”

ska det stå:

”…artiklarna … 41, 43, 44 och 46–50…”

Sidan 24, artikel 56 andra stycket

I stället för:

”Artiklarna 1, 7, 15, 19, 20, 21 och 54–57 ska tillämpas från och med den 15 januari 2019.”

ska det stå:

”Artiklarna 1, 7, 15, 19, 20 och 21 ska tillämpas från och med den 15 januari 2019.”