1.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 206/31


RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (GUSP) 2015/1332

av den 31 juli 2015

om genomförande av beslut 2011/486/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut 2011/486/Gusp av den 1 augusti 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan (1), särskilt artiklarna 5 och 6.1, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 augusti 2011 antog rådet beslut 2011/486/Gusp.

(2)

Den 23 september 2014 och den 27 mars 2015 ändrade Förenta nationernas säkerhetsråds kommitté, inrättad i enlighet med punkt 30 i FN:s säkerhetsråds resolution 1988 (2011), förteckningen över de personer, grupper, företag och enheter som omfattas av restriktiva åtgärder.

(3)

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut 2011/486/Gusp ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande


(1)  EUT L 199, 2.8.2011, s. 57.


BILAGA

I.

Uppgifterna nedan ska läggas till i förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

A.   Personer associerade med talibanerna

1.

Abdul Basir Noorzai (alias: a) Haji Abdul Basir, b) Haji 'Abd Al-Basir c) Haji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer e) Abdul Basir).

Titel: Haj. Adress: Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan. Född: a) 1965 b) 1960 c) 1963. Födelseort: provinsen Baluchistan, Pakistan. Medborgarskap: afghanskt pass nr: pakistanskt passnummer AA3829182. Nationellt identitetsnr: pakistanskt nationellt identitetsnummer 5420124679187. Övriga upplysningar: ägare till Haji Basir and Zarjmil Company Hawala som tillhandahåller talibaner i regionen finansiella tjänster. Uppförd på FN-förteckningen:27.3.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Abdul Basir Noorzai uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare upplysningar:

Haji Abdul Basir (Basir) äger och driver Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir var behörig att föra över pengar till talibanerna och under de senaste åren överförde han många tusen dollar via sin hawala till talibanmedlemmar i regionen. Basir har finansierat talibanverksamhet via sin hawala, överfört pengar till talibanledare och varit behjälplig vid talibaninformatörers resor.

Under 2012 ansågs Basir vara den största valutaväxlaren för högt uppsatta talibanledare. Även 2010 hade Basir hand om donationer till talibaner från pakistanska och afghanska utvandrade bosatta i Japan, Förenade Arabemiraten och Singapore.

B.   Enheter och andra grupper och företag associerade med talibanerna

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (alias: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adress: a) Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nära Trench (variant Tranch) Road, Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistanb) Branch Office 2: Quetta, Pakistan. c) Branch Office 3: Lashore, Pakistan d) Branch Office 4: Peshawar, Pakistan e) Branch Office 5: Karachi, Pakistan f) Branch Office 6: Islamabad, Pakistan g) Branch Office 7: provinsen Kandahar, Afghanistan h) Branch Office 8: provinsen Herat, Afghanistan i) Branch Office 9: provinsen Helmand, Afghanistan j) Branch Office 10: Dubai, Förenade Arabemiraten k) Branch Office 11: Iran. Övriga upplysningar: a) Tillhandahållare av penningförmedling, anlitad av högt uppsatta talibanledare för överföring av medel till talibanbefälhavare i regionen. b) Ägs av Abdul Basir Noorzai. Uppförd på FN-förteckningen:27.3.2015.

Ytterligare uppgifter hämtade från den narrativa sammanfattningen av skäl till upptagande på förteckningen som sanktionskommittén har lämnat:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala uppfördes på förteckningen den 27 mars 2015 i enlighet med punkt 2 i resolution 2160 (2014) för ”deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för” dem som står uppförda på förteckningen och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med talibanerna som utpekats som hot mot fred, stabilitet och säkerhet i Afghanistan, samt för ”annat stöd till deras handlingar eller verksamhet”.

Ytterligare upplysningar:

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) i Chaman, provinsen Baluchistan, Pakistan, ägs av Abdul Basir Noorzai. Företaget överför pengar till talibanmedlemmar i regionen. Högt uppsatta talibanledare i regionen har föredragit att överföra pengar till talibanbefälhavare via Basir Zarjmil Hawala and Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

Basir Zarjmil Hawala överförde under 2013 många tusen dollar till talibanbefälhavare i regionen och underlättade därigenom finansiering av talibanoperationer. Under 2012 genomförde Basir Zarjmil Hawala penningtransaktioner för många tusen dollar med koppling till vapen och andra operativa utgifter för talibanerna.

II.

Uppgiften nedan ska strykas från förteckningen i bilagan till beslut 2011/486/Gusp.

A.   Personer associerade med talibanerna

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad