15.7.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 208/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 752/2014

av den 24 juni 2014

om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artikel 4, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 förtecknas de produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung på vilka de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester (nedan kallade gränsvärden) som fastställs i den förordningen ska tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i den förordningen.

(2)

Ytterligare uppgifter bör tillhandahållas i bilaga I till den förordningen för de berörda produkterna, särskilt vad gäller de synonymer som används för att beteckna produkterna och de vetenskapliga namnen på de arter som produkterna hör till.

(3)

För tydlighetens skull bör strukturen i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ändras genom att bilagan delas upp i två delar. Den första delen bör innehålla en förteckning över de produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som gränsvärden ska tillämpas på, medan den andra delen bör innehålla en förteckning över de andra produkter som samma gränsvärden ska tillämpas på, såsom anges i artikel 2.1 i förordning (EG) nr 396/2005.

(4)

Inför ett eventuellt framtida fastställande av gränsvärden för bearbetade livsmedelsprodukter i enlighet med artikel 20 förordning (EG) nr 396/2005 bör en ny post som omfattar dessa produkter läggas till i del A i bilaga I till den förordningen.

(5)

Till följd av den nya strukturen i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 bör fotnoterna i den bilagan anpassas och i förekommande fall utgå för att undvika redundans.

(6)

Unionens handelspartner har konsulterats inom ramen för Världshandelsorganisationen och deras synpunkter har beaktats.

(7)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.


BILAGA

”BILAGA I

DEL A

Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 och som gränsvärden ska tillämpas på

Kodnummer

Kategori

Grupp

Huvudprodukt i gruppen/undergruppen  (1)

Vetenskapliga namn

Del av produkten som gränsvärdena ska tillämpas på

Undergrupp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

 

 

 

0110000

 

Citrusfrukter

 

 

Hela produkten utan skaft

0110010

 

 

Grapefrukter

Citrus paradisi

 

0110020

 

 

Apelsiner

Citrus sinensis

 

0110030

 

 

Citroner

Citrus limon

 

0110040

 

 

Limefrukter

Citrus aurantiifolia

 

0110050

 

 

Mandariner

Citrus reticulata; syn.: Citrus deliciosa

 

0110990

 

 

Övriga (2)

 

 

0120000

 

Trädnötter

 

 

Hela produkten utan skal (utom för kastanjer)

0120010

 

 

Mandlar

Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis

 

0120020

 

 

Paranötter

Bertholletia excelsa

 

0120030

 

 

Cashewnötter

Anacardium occidentale

 

0120040

 

 

Kastanjer

Castanea crenata

Hela produkten med skal

Castanea dentata

Castanea mollissima

Castanea sativa

0120050

 

 

Kokosnötter

Cocos nucifera

 

0120060

 

 

Hasselnötter

Corylus avellana

 

0120070

 

 

Macadamianötter

Macadamia ternifolia; syn.: Macadamia integrifolia

 

Macadamia tetraphylla

0120080

 

 

Pekannötter

Carya illinoinensis

 

0120090

 

 

Pinjenötter

Pinus pinea

 

0120100

 

 

Pistaschmandlar

Pistacia vera

 

0120110

 

 

Valnötter

Juglans nigra

 

Juglans regia

 

0120990

 

 

Övriga (2)

 

 

0130000

 

Kärnfrukter

 

 

Hela produkten utan skaft

0130010

 

 

Äpplen

Malus domestica

 

0130020

 

 

Päron

Pyrus communis

 

0130030

 

 

Kvitten

Cydonia oblonga

 

0130040

 

 

Mispel

Mespilus germanica

 

0130050

 

 

Japansk mispel

Eriobotrya japonica

 

0130990

 

 

Övriga (2)

 

 

0140000

 

Stenfrukter

 

 

Hela produkten utan skaft

0140010

 

 

Aprikoser

Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca

 

0140020

 

 

Körsbär (söta)

Cerasus avium; syn.: Prunus avium

 

0140030

 

 

Persikor

Persica vulgaris; syn.: Prunus persica

 

0140040

 

 

Plommon

Prunus domestica

 

0140990

 

 

Övriga (2)

 

 

0150000

 

Bär och små frukter

 

 

Hela produkten utan topp, krona och skaft (utom för vinbär)

0151000

 

a)

Druvor

 

 

 

0151010

 

 

Bordsdruvor

Vitis vinifera

 

0151020

 

 

Druvor för vinframställning

Vitis vinifera

 

0152000

 

b)

Jordgubbar

 

Fragaria x ananassa

 

0153000

 

c)

Rubusfrukter

 

 

 

0153010

 

 

Björnbär

Rubus sect. Rubus

 

0153020

 

 

Blåhallon

Rubus caesius

 

0153030

 

 

Hallon (gula och röda)

Rubus idaeus

 

0153990

 

 

Övriga (2)

 

 

0154000

 

d)

Andra små frukter och bär

 

 

 

0154010

 

 

Amerikanska blåbär

Vaccinium angustifolium

 

Vaccinium corymbosum

Vaccinium formosum

Vaccinium virgatum

0154020

 

 

Amerikanska tranbär

Vaccinium macrocarpon

 

0154030

 

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

Ribes nigrum

Frukter med skaft

Ribes rubrum

0154040

 

 

Krusbär (gröna, röda och gula)

Ribes uva-crispa

 

0154050

 

 

Nypon

Rosa canina

 

Rosa majalis

Rosa rugosa

0154060

 

 

Mullbär (svarta och vita)

Morus alba

 

Morus nigra

0154070

 

 

Azarolhagtorn

Crataegus azarolus

 

0154080

 

 

Fläderbär

Sambucus nigra

 

0154990

 

 

Övriga (2)

 

 

0160000

 

Diverse frukter med

 

 

Hela produkten utan skaft (utom för ananas)

0161000

 

a)

ätligt skal

 

 

 

0161010

 

 

Dadlar

Phoenix dactylifera

 

0161020

 

 

Fikon

Ficus carica

 

0161030

 

 

Bordsoliver

Olea europaea

 

0161040

 

 

Kumquat

Fortunella japonica

 

Fortunella margarita

0161050

 

 

Carambola/stjärnfrukter

Averrhoa carambola

 

0161060

 

 

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

Diospyros kaki

 

0161070

 

 

Jambolanäpplen

Syzygium cuminii

 

0161990

 

 

Övriga (2)

 

 

0162000

 

b)

oätligt skal, små

 

 

 

0162010

 

 

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

Actinidia deliciosa

 

Actinidia chinensis

0162020

 

 

Litchi/litchiplommon

Litchi chinensis

 

0162030

 

 

Passionsfrukter/maracuja

Passiflora edulis; syn.: Passiflora laurifolia

 

0162040

 

 

Kaktusfikon

Opuntia ficus-indica

 

0162050

 

 

Stjärnäpplen

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

 

Amerikansk persimon

Diospyros virginiana

 

0162990

 

 

Övriga (2)

 

 

0163000

 

c)

oätligt skal, stora

 

 

 

0163010

 

 

Avokado

Persea americana

 

0163020

 

 

Bananer

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163030

 

 

Mango

Mangifera indica

 

0163040

 

 

Papaya

Carica papaya

 

0163050

 

 

Granatäpplen

Punica granatum

 

0163060

 

 

Kirimoja/cherimoya

Annona cherimola

 

0163070

 

 

Guava

Psidium guajava

 

0163080

 

 

Ananas

Ananas comosus

Hela produkten utan krona

0163090

 

 

Brödfrukter

Artocarpus altilis

 

0163100

 

 

Durian/durio

Durio zibethinus

 

0163110

 

 

Taggannona/graviola/guanabana

Annona muricata

 

0163990

 

 

Övriga (2)

 

 

0200000

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

 

 

 

0210000

 

Rot- och knölgrönsaker

 

 

Hela produkten utan ev. blast och vidhäftande jord

0211000

 

a)

Potatis

 

Solanum tuberosum subsp. tuberosum

 

0212000

 

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

 

 

 

0212010

 

 

Maniok/kassava

Manihot esculenta

 

0212020

 

 

Sötpotatis

Ipomoea batatas

 

0212030

 

 

Jamsrot

Dioscorea spp.

 

0212040

 

 

Arrowrot

Maranta arundinacea

 

0212990

 

 

Övriga (2)

 

 

0213000

 

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

 

 

 

0213010

 

 

Rödbetor

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0213020

 

 

Morötter

Daucus carota subsp. sativus

 

0213030

 

 

Rotselleri

Apium graveolens var. rapaceum

 

0213040

 

 

Pepparrot

Armoracia rusticana

 

0213050

 

 

Jordärtskockor

Helianthus tuberosus

 

0213060

 

 

Palsternackor

Pastinaca sativa

 

0213070

 

 

Rotpersilja/persiljerot

Petroselinum crispum convar. radicosum

 

0213080

 

 

Rädisor

Raphanus sativus Rädisa-Gruppen

 

0213090

 

 

Haverrot

Tragopogon porrifolius

 

0213100

 

 

Kålrötter

Brassica napus subsp. napobrassica

 

0213110

 

 

Rovor/majrovor

Brassica rapa subsp. rapa

 

0213990

 

 

Övriga (2)

 

 

0220000

 

Lökgrönsaker

 

 

Mogna lökar utan ytterhinna och jord som är lätta att avlägsna (utom för knipplök/salladslök och piplök)

0220010

 

 

Vitlök

Allium sativum

 

0220020

 

 

Kepalök

Allium cepa

 

0220030

 

 

Schalottenlök

Allium cepa Aggregatum-Gruppen; syn.: Allium ascalonicum

 

0220040

 

 

Knipplök/salladslök och piplök

Allium cepa

Omogna lökar med pseudostam, blad och i vissa fall knoppar

Allium fistulosum

0220990

 

 

Övriga (2)

 

 

0230000

 

Fruktgrönsaker

 

 

 

0231000

 

a)

Potatisväxter/Solanaceae

 

 

Hela produkten utan skaft och (i fråga om arter av släktet Physalis) hölje

0231010

 

 

Tomater

Lycopersicon esculentum

 

0231020

 

 

Paprikor

Capsicum annuum

 

0231030

 

 

Auberginer/äggplantor

Solanum melongena

 

0231040

 

 

Okra/gombo

Abelmoschus esculentus

 

0231990

 

 

Övriga (2)

 

 

0232000

 

b)

Gurkväxter – ätligt skal

 

 

Hela produkten utan skaft

0232010

 

 

Slanggurkor

Cucumis sativus

 

0232020

 

 

Druvgurkor

Cucumis sativus

 

0232030

 

 

Zucchini/squash

Cucurbita pepo Zucchini-Gruppen

 

0232990

 

 

Övriga (2)

 

 

0233000

 

c)

Gurkväxter – oätligt skal

 

 

Hela produkten utan skaft

0233010

 

 

Meloner

Cucumis melo

 

0233020

 

 

Pumpor

Cucurbita maxima

 

0233030

 

 

Vattenmeloner

Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus

 

0233990

 

 

Övriga (2)

 

 

0234000

 

d)

Sockermajs

 

Zea mays convar. saccharata

Kärnor med kolv men utan hölje

0239000

 

e)

Övriga fruktgrönsaker

 

 

Hela produkten utan skaft

0240000

 

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

 

Hela växten utan rötter och vissna blad (utom för brysselkål och kålrabbi)

0241000

 

a)

Blommande kål

 

 

 

0241010

 

 

Broccoli

Brassica oleracea var. italica

 

0241020

 

 

Blomkål

Brassica oleracea var. botrytis

 

0241990

 

 

Övriga (2)

 

 

0242000

 

b)

Huvudbildande kål

 

 

 

0242010

 

 

Brysselkål

Brassica oleracea var. gemmifera

Endast kålknoppar

0242020

 

 

Huvudkål

Brassica oleracea var. capitata

 

0242990

 

 

Övriga (2)

 

 

0243000

 

c)

Bladbildande kål

 

 

 

0243010

 

 

Salladskål/kinakål

Brassica rapa subsp. pekinensis

 

0243020

 

 

Grönkål

Brassica oleracea var. sabellica

 

Brassica oleracea var. viridis

0243990

 

 

Övriga (2)

 

 

0244000

 

d)

Kålrabbi

 

Brassica oleracea var. gongylodes

Hela produkten utan ev. rötter, blast och vidhäftande jord

0250000

 

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

 

 

Hela produkten utan ev. rötter, vissna ytterblad och jord (utom för smörgåskrasse och andra groddar och skott, späda bladgrödor (inklusive Brassica-arter) samt gräslök)

0251000

 

a)

Sallat och sallatväxter

 

 

 

0251010

 

 

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

Valerianella locusta

 

0251020

 

 

Sallat

Lactuca sativa

 

0251030

 

 

Escarole/escarolesallat

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251040

 

 

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

Lepidium sativum subsp. sativum

Hela produkter av groddar och skott (ev. av knölar eller lökar) i vatten, jord eller hydroponiskt odlingssubstrat enligt definitionen i Efsas vetenskapliga yttrande (The Efsa Journal, vol. 9(2011):11, artikelnr 2424, s. 9)

0251050

 

 

Vinterkrasse/vårgyllen

Barbarea verna

 

0251060

 

 

Rucola/rucolasallat/senapskål

Eruca sativa

 

0251070

 

 

Sareptasenap/salladssenap

Brassica juncea var. rugosa

 

0251080

 

 

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

Unga blad och skaft från alla grödor (inklusive Brassica) som skördas upp till åttabladstadiet

0251990

 

 

Övriga (2)

 

 

0252000

 

b)

Spenat och liknande blad

 

 

 

0252010

 

 

Spenat

Spinacia oleracea

 

0252020

 

 

Portlaker

Portulaca oleracea

 

0252030

 

 

Mangold/betblad

Beta vulgaris var. flavescens

 

0252990

 

 

Övriga (2)

 

 

0253000

 

c)

Vinrankeblad och liknande arter

 

Vitis vinifera

 

0254000

 

d)

Vattenkrasse

 

Nasturtium officinale

 

0255000

 

e)

Endivesallat

 

Cichorium intybus Foliosum-Gruppen

 

0256000

 

f)

Örter och ätliga blommor

 

 

 

0256010

 

 

Körvel

Anthriscus cerefolium

 

0256020

 

 

Gräslök

Allium schoenoprasum

Blad och knoppar

0256030

 

 

Bladselleri/snittselleri

Apium graveolens var. secalinum

 

0256040

 

 

Persilja

Petroselinum crispum

 

0256050

 

 

Salvia

Salvia officinalis

 

0256060

 

 

Rosmarin

Rosmarinus officinalis

 

0256070

 

 

Timjan

Thymus vulgaris

 

0256080

 

 

Basilika och ätliga blommor

Ocimum basilicum

 

0256090

 

 

Lagerblad

Laurus nobilis

 

0256100

 

 

Dragon

Artemisia dracunculus

 

0256990

 

 

Övriga (2)

 

 

0260000

 

Baljväxter, färska

 

 

Hela produkten

0260010

 

 

Bönor (med balja)

Phaseolus vulgaris

 

0260020

 

 

Bönor (utan balja)

Phaseolus vulgaris

 

0260030

 

 

Ärter (med balja)

Pisum sativum

 

0260040

 

 

Ärter (utan balja)

Pisum sativum

 

0260050

 

 

Linser

Lens culinaris; syn.: Lens esculenta

 

0260990

 

 

Övriga (2)

 

 

0270000

 

Stjälkgrönsaker

 

 

Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter (utom för kronärtskockor och rabarber)

0270010

 

 

Sparris

Asparagus officinalis

 

0270020

 

 

Kardoner

Cynara cardunculus

 

0270030

 

 

Stjälkselleri/blekselleri

Apium graveolens var. dulce

 

0270040

 

 

Fänkål

Foeniculum vulgare var. azoricum

 

0270050

 

 

Kronärtskockor

Cynara cardunculus Scolymus-Gruppen

Hela blomhuvudet och blombotten

0270060

 

 

Purjolök

Allium ampeloprasum ampeloprasum Porrum-Gruppen; syn.: Allium porrum

 

0270070

 

 

Rabarber

Rheum rhabarbarum

Stjälkar utan rötter och blad

0270080

 

 

Bambuskott

Bambusa vulgaris

 

Phyllostachys edulis

0270090

 

 

Palmhjärtan

Bactris gasipaes

 

Cocos nucifera

Daemonorops jenkinsiana

Euterpe edulis

Euterpe oleracea

0270990

 

 

Övriga (2)

 

 

0280000

 

Svampar, mossor och lavar

 

 

Hela produkten utan jord och odlingssubstrat

0280010

 

 

Odlade svampar

 

 

0280020

 

 

Vilda svampar

 

 

0280990

 

 

Mossor och lavar

 

 

0290000

 

Alger och prokaryota organismer

 

 

 

0300000

BALJVÄXTER, TORKADE

 

 

 

Torra frön

0300010

 

 

Bönor

Phaseolus vulgaris

 

0300020

 

 

Linser

Lens culinaris; syn.: Lens esculenta

 

0300030

 

 

Ärter

Pisum sativum

 

0300040

 

 

Lupiner

Lupinus albus subsp. albus

 

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Lupinus mutabilis

0300990

 

 

Övriga (2)

 

 

0400000

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

 

 

 

0401000

 

Oljeväxtfröer

 

 

Hela produkten, om möjligt utan frökapsel, skal och hölje (utom för bomull)

0401010

 

 

Linfrö

Linum usitatissimum

 

0401020

 

 

Jordnötter

Arachis hypogaea

 

0401030

 

 

Vallmofrö

Papaver somniferum subsp. somniferum

 

0401040

 

 

Sesamfrö

Sesamum indicum

 

0401050

 

 

Solrosfrö

Helianthus annuus

 

0401060

 

 

Rapsfrö

Brassica napus subsp. napus

 

0401070

 

 

Sojabönor

Glycine max

 

0401080

 

 

Senapsfrö

Brassica juncea

 

Brassica nigra

Sinapis alba

0401090

 

 

Bomullsfrö

Gossypium barbadense

Ej egrenerade

Gossypium herbaceum

0401100

 

 

Pumpafrö

Cucurbita pepo Styriaca-Gruppen

 

0401110

 

 

Safflorfrö

Carthamus tinctorius

 

0401120

 

 

Gurkörtsfrö

Borago officinalis

 

0401130

 

 

Oljedådrafrö

Camelina sativa

 

0401140

 

 

Hampfrö

Cannabis sativa subsp. sativa

 

Cannabis sativa subsp. spontanea

0401150

 

 

Ricinfrö

Ricinus communis

 

0401990

 

 

Övriga (2)

 

 

0402000

 

Oljeväxtfrukter

 

 

Hela produkten utan skaft (utom för oliver för oljeproduktion)

0402010

 

 

Oliver för oljeproduktion

Olea europaea var. europaea

Hela produkten utan skaft och jord

0402020

 

 

Oljepalmkärnor

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402030

 

 

Oljepalmfrukter

Attalea maripa

 

Elaeis guineensis

Elaeis oleifera

0402040

 

 

Kapok

Ceiba pentandra

 

0402990

 

 

Övriga (2)

 

 

0500000

SPANNMÅL

 

 

 

Hela korn

0500010

 

 

Korn

Hordeum vulgare

 

0500020

 

 

Bovete och andra pseudocerealier

Fagopyrum esculentum

 

0500030

 

 

Majs

Zea mays

 

0500040

 

 

Hirs/vanlig hirs

Panicum miliaceum

 

0500050

 

 

Havre

Avena sativa

 

0500060

 

 

Ris

Oryza sativa

 

0500070

 

 

Råg

Secale cereale

 

0500080

 

 

Durra/sorgum

Sorghum bicolor

 

0500090

 

 

Vete

Triticum aestivum

 

0500990

 

 

Övriga (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

 

 

 

 

0610000

 

Te

 

Camellia sinensis

Torkade blad, stjälkar och blommor, antingen fermenterade eller behandlade på annat sätt

0620000

 

Kaffebönor

 

Coffea arabica

Gröna bönor

Coffea canephora; syn.: Coffea robusta

Coffea liberica

0630000

 

Örtteer från

 

 

Torkad produkt

0631000

 

a)

blommor

 

 

Blommor utan stjälk och vissna delar (utom för kamomill)

0631010

 

 

Kamomill

Chamaemelum nobile; syn.: Anthemis nobilis

Blomställningar inklusive en tekniskt oundviklig mängd övriga ovanjordiska delar

Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla

0631020

 

 

Rosellhibiskus

Hibiscus sabdariffa

 

0631030

 

 

Ros

Rosa spp.

 

0631040

 

 

Jasmin

Jasminum officinale

 

Jasminum sambac

 

0631050

 

 

Lind

Tilia cordata

 

Tilia platyphyllos

 

Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea

 

0631990

 

 

Övriga (2)

 

 

0632000

 

b)

blad och örter

 

 

Blad och ovanjordiska gröna delar, utan vissna blad

0632010

 

 

Jordgubbe

Fragaria x ananassa

 

0632020

 

 

Rooibos

Aspalathus linearis

 

0632030

 

 

Mate/maté

Ilex paraguariensis

 

0632990

 

 

Övriga (2)

 

 

0633000

 

c)

rötter

 

 

Rötter utan blast och vidhäftande jord

0633010

 

 

Vänderot/läkevänderot

Valeriana officinalis

 

0633020

 

 

Ginseng

Panax ginseng

 

Panax quinquefolia

0633990

 

 

Övriga (2)

 

 

0639000

 

d)

andra delar av växten

 

 

 

0640000

 

Kakaobönor

 

Theobroma cacao

Bönor fermenterade eller torkade, utan skal

0650000

 

Johannesbröd

 

Ceratonia siliqua

Hela produkten utan skaft

0700000

HUMLE

 

 

Humulus lupulus

Torkade humlekottar, även i form av pellets och icke-koncentrerat pulver

0800000

KRYDDOR

 

 

 

Torkad produkt hel, krossad eller malen

0810000

 

Frökryddor

 

 

 

0810010

 

 

Anis/anisfrö

Pimpinella anisum

 

0810020

 

 

Svartkummin

Bunium persicum

 

0810030

 

 

Selleri

Apium graveolens

 

0810040

 

 

Koriander

Coriandrum sativum

 

0810050

 

 

Spiskummin

Cuminum cyminum

 

0810060

 

 

Dill

Anethum graveolens

 

0810070

 

 

Fänkål

Foeniculum vulgare

 

0810080

 

 

Bockhornsklöver

Trigonella foenum-graecum

 

0810090

 

 

Muskot

Myristica fragrans

 

0810990

 

 

Övriga (2)

 

 

0820000

 

Fruktkryddor

 

 

 

0820010

 

 

Kryddpeppar

Pimenta dioica; syn.: Pimenta officinalis

 

0820020

 

 

Sichuanpeppar

Zanthoxylum spp.

 

0820030

 

 

Kummin

Carum carvi

 

0820040

 

 

Kardemumma

Elettaria cardamomum

 

0820050

 

 

Enbär

Juniperus communis

 

0820060

 

 

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

Piper nigrum

 

0820070

 

 

Vanilj

Vanilla planifolia; syn.: Vanilla fragrans

 

0820080

 

 

Tamarind

Tamarindus indica

 

0820990

 

 

Övriga (2)

 

 

0830000

 

Barkkryddor

 

 

 

0830010

 

 

Kanel

Cinnamomum verum; syn.: Cinnamomum zeylanicum

 

0830990

 

 

Övriga (2)

 

 

0840000

 

Rot- och jordstamskryddor

 

 

 

0840010

 

 

Lakritsrot

Glycyrrhiza glabra

 

0840020

 

 

Ingefära

Zingiber officinale

 

0840030

 

 

Gurkmeja

Curcuma longa; syn.: Curcuma domestica

 

0840040

 

 

Pepparrot

Armoracia rusticana

 

0840990

 

 

Övriga (2)

 

 

0850000

 

Kryddor bestående av knoppar

 

 

 

0850010

 

 

Kryddnejlika

Syzygium aromaticum; syn.: Eugenia caryophyllata

 

0850020

 

 

Kapris

Capparis spinosa

 

0850990

 

 

Övriga (2)

 

 

0860000

 

Kryddor bestående av pistiller

 

 

 

0860010

 

 

Saffran

Crocus sativus

 

0860990

 

 

Övriga (2)

 

 

0870000

 

Kryddor bestående av frömantlar

 

 

 

0870010

 

 

Muskotblomma

Myristica fragrans

 

0870990

 

 

Övriga (2)

 

 

0900000

SOCKERVÄXTER

 

 

 

Hela produkten utan blast och vidhäftande jord efter sköljning eller borstning (utom för sockerrör)

0900010

 

 

Sockerbetsrötter

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima

 

0900020

 

 

Sockerrör

Saccharum officinarum

Hela produkten utan vissna delar, jord och rötter

0900030

 

 

Rotcikoria

Cichorium intybus Sativum-Gruppen

 

0900990

 

 

Övriga (2)

 

 

1000000

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

 

 

 

1010000

 

Vävnad från

 

 

Hela produkten (utom muskel)

1011000

 

a)

svin

 

Sus scrofa

 

1011010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1011020

 

 

Fettvävnad

 

 

1011030

 

 

Lever

 

 

1011040

 

 

Njure

 

 

1011050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1011990

 

 

Övriga (2)

 

 

1012000

 

b)

nötkreatur

 

Bos primigenius taurus

 

1012010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1012020

 

 

Fettvävnad

 

 

1012030

 

 

Lever

 

 

1012040

 

 

Njure

 

 

1012050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1012990

 

 

Övriga (2)

 

 

1013000

 

c)

får

 

Ovis aries

 

1013010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1013020

 

 

Fettvävnad

 

 

1013030

 

 

Lever

 

 

1013040

 

 

Njure

 

 

1013050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1013990

 

 

Övriga (2)

 

 

1014000

 

d)

get

 

Capra aegagrus hircus

 

1014010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1014020

 

 

Fettvävnad

 

 

1014030

 

 

Lever

 

 

1014040

 

 

Njure

 

 

1014050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1014990

 

 

Övriga (2)

 

 

1015000

 

e)

hästdjur

 

Equus spp.

 

1015010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1015020

 

 

Fettvävnad

 

 

1015030

 

 

Lever

 

 

1015040

 

 

Njure

 

 

1015050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1015990

 

 

Övriga (2)

 

 

1016000

 

f)

fjäderfä

 

 

 

1016010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1016020

 

 

Fettvävnad

 

 

1016030

 

 

Lever

 

 

1016040

 

 

Njure

 

 

1016050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1016990

 

 

Övriga (2)

 

 

1017000

 

g)

andra hägnade landlevande djur

 

 

 

1017010

 

 

Muskel

 

Kött utan fett som kan skäras bort

1017020

 

 

Fettvävnad

 

 

1017030

 

 

Lever

 

 

1017040

 

 

Njure

 

 

1017050

 

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

 

 

1017990

 

 

Övriga (2)

 

 

1020000

 

Mjölk

 

 

Hela produkten, baserat på en fetthalt på 4 viktprocent (3)

1020010

 

 

Nötkreatur

Bos primigenius taurus

 

1020020

 

 

Får

Ovis aries

 

1020030

 

 

Get

Capra aegagrus hircus

 

1020040

 

 

Häst

Equus caballus

 

1020990

 

 

Övriga (2)

 

 

1030000

 

Fågelägg

 

 

Hela produkten utan skal (4)

1030010

 

 

Höns

Gallus gallus

 

1030020

 

 

Anka

Anas platyrhynchos

 

1030030

 

 

Gås

Anser anser

 

1030040

 

 

Vaktel

Coturnix coturnix

 

Coturnix japonica

 

1030990

 

 

Övriga (2)

 

 

1040000

 

Honung och andra biodlingsprodukter

 

Ej tillämpligt

 

1050000

 

Amfibier och reptiler

 

 

 

1060000

 

Landlevande ryggradslösa djur

 

 

 

1070000

 

Vilda landlevande ryggradsdjur

 

 

 

1100000

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR  (5)

 

 

 

 

1200000

GRÖDOR ELLER DELAR AV GRÖDOR SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION  (5)

 

 

 

 

1300000

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER  (5)

 

 

 

 

DEL B

Andra produkter som avses i artikel 2.1

Hänvisningar till del A

 

Kodnummer

Andra produkter som samma gränsvärden ska tillämpas på  (6)

Kategori

Kodnummer

Huvudprodukt i gruppen/undergruppen eller Namn på gruppen/undergruppen

 

Allmänna namn/synonymer

Vetenskapliga namn

(1)

(2)

(3)

 

(4)

(5)

(6)

0100000

0110010

Grapefrukter

 

0110010-001

Natsudaidai

Citrus natsudaidai

 

0110010-002

Pompelmus/pomelo

Citrus maxima; syn.: Citrus grandis

 

0110010-003

Sweetie/oroblanco

Citrus grandis x Citrus paradisi

 

0110010-004

Tangelolo

Citrus paradisi x tangelo

 

0110010-005

Tangelo (utom minneola)/Ugli®

Citrus tangelo

 

0110010-990

Andra hybrider av Citrus paradisi, inte nämnda någon annanstans

 

0110020

Apelsiner

 

0110020-001

Bergamotter

Citrus bergamia

 

0110020-002

Pomeranser

Citrus aurantium

 

0110020-003

Blodapelsiner

Citrus sinensis

 

0110020-004

Cara cara

Citrus sinensis

 

0110020-005

Chinotto

Citrus myrtifolia

 

0110020-006

Citrontörne

Poncirus trifoliata

 

0110020-990

Andra hybrider av Citrus sinensis, inte nämnda någon annanstans

 

0110030

Citroner

 

0110030-001

Fingercitron

Citrus medica var. sarcodactyla

 

0110030-002

Suckatcitron

Citrus medica

0110040

Limefrukter

 

0110040-001

Sötlime

Citrus limettioides

 

0110040-002

Papeda/kafirlime

Citrus hystrix

 

0110040-003

Limetter/sötcitroner

Citrus limetta

 

0110040-004

Tahitilime

Citrus latifolia

0110050

Mandariner

 

0110050-001

Kalamondiner

Citrus madurensis

 

0110050-002

Klementiner

Citrus clementina

 

0110050-003

Kleopatramandariner

Citrus reshni

 

0110050-004

Minneola

Citrus tangelo

 

0110050-005

Satsumas

Citrus unshiu

 

0110050-006

Tangeriner

Citrus tangerina

 

0110050-007

Tangor

Citrus nobilis

 

0110050-990

Andra hybrider av Citrus reticulata, inte nämnda någon annanstans

 

0120010

Mandlar

 

0120010-001

Aprikoskärnor

Armeniaca vulgaris; syn.: Prunus armeniaca

 

0120010-002

Bittermandlar

Amygdalus communis var. amara ; syn.: Prunus dulcis

 

0120010-003

Nangainötter

Canarium harveyi

 

 

 

 

0120010-005

Pilinötter

Canarium ovatum

0120050

Kokosnötter

 

0120050-001

Arekanötter/betelnötter

Areca catechu

0120060

Hasselnötter

 

0120060-001

Ekollon

Quercus spp.

 

0120060-002

Filberthasselnötter

Corylus maxima

0120080

Pekannötter

 

0120080-001

Hickorynötter

Carya ovata

0120090

Pinjenötter

 

0120090-001

Pinjenötter från andra arter än Pinus pinea

Pinus cembra

 

0120090-002

Pinus gerardiana

 

0120090-003

Pinus koraiensis

 

0120090-004

Pinus sibirica

 

0120090-005

Pinus pumila

 

0120090-006

Pinus yunnanensis

 

0120090-007

Pinus wallichiana

 

0120090-990

Andra arter av släktet Pinus, inte nämnda någon annanstans

 

0130010

Äpplen

 

0130010-001

Vildapel

Malus sylvestris

 

0130010-002

Tejocote/mexikansk hagtorn

Crataegus mexicana

0130020

Päron

 

0130020-001

Sandpäron/nashipäron/japanskt päron

Pyrus pyrifolia

 

0130020-002

Vildpäron

Pyrus pyraster

 

0130020-003

Kinapäron

Pyrus bretschneideri

0130030

Kvitten

 

0130030-001

Kinesisk kvitten

Pseudocydonia sinensis

 

0130030-002

Liten rosenkvitten/japansk kvitten

Chaenomeles japonica

0140010

Aprikoser

 

0140010-001

Japanska plommon/ume

Prunus mume

 

0140010-002

Korsningar mellan aprikoser och nektariner

Prunus armeniaca x Prunus persica var. nucipersica

0140020

Körsbär (söta)

 

0140020-001

Glanshägg

Prunus serotina var. serotina

 

0140020-002

Capulin (hägg)

Prunus serotina var. capuli

 

0140020-003

Virginiahägg

Prunus virginiana

 

0140020-004

Körsbärskornell

Cornus mas

 

0140020-005

Luddkörsbär

Prunus tomentosa

 

0140020-006

Surkörsbär

Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus

0140030

Persikor

 

0140030-001

Plattpersikor/saturnuspersikor/paraguayo

Prunus persica var. platycarpa

 

0140030-002

Nektariner

Persica vulgaris var. nectarina; syn.: Prunus persica var. nucipersica

 

0140030-990

Andra hybrider av Persica vulgaris; syn.: Prunus persica, inte nämnda någon annanstans

 

0140040

Plommon

 

0140040-001

Amerikanska plommon

Prunus americana

 

0140040-002

Strandplommon

Prunus maritima

 

0140040-003

Körsbärsplommon/myrobalanplommon

Prunus cerasifera

 

0140040-004

Chickasawplommon

Prunus angustifolia

 

0140040-005

Kinesisk jujuber/jujubär/kinesiska dadlar

Ziziphus jujuba; syn.: Ziziphus zizyphus

 

0140040-006

Krikon

Prunus domestica subsp. rotunda; syn.: Prunus domestica subsp. italica

 

0140040-007

Reine Claude

Prunus domestica var. italica; syn.: Prunus domestica subsp. rotunda

 

0140040-008

Japanska plommon/sumomo

Prunus salicina

 

0140040-009

Kalmatplommon

Prunus subcoradata

 

0140040-010

Mirabeller

Prunus domestica subsp. syriaca

 

0140040-011

Korsningar mellan plommon och aprikoser

Prunus domestica x prunus armeniaca

 

0140040-012

Prunus Nadia®

Prunus salicina x Prunus avium

 

0140040-013

Slånbär

Prunus spinosa

0151010

Bordsdruvor

 

0151010-001

Minikiwi/krusbärsaktinidia (7)

Actinidia arguta

 

0151010-002

Schisandrabär

Schisandra chinenesis

0151020

Druvor för vinframställning

 

0151020-001

Amurvindruvor

Vitis amurensis

 

0151020-002

Muskadinvindruvor

Vitis rotundifolia

0152000

Jordgubbar

 

0152000-001

Parksmultron

Fragaria moschata

 

0152000-002

Smultron

Fragaria vesca

0153020

Blåhallon

 

0153020-001

Boysenbär

Rubus x loganobaccus × Rubus fruticosus/Rubus ursinus x Rubus idaeus

 

0153020-002

Loganbär

Rubus x loganobaccus

 

0153020-003

Olalliebär

Rubus x loganobaccus x Rubus ursinus var. young

 

0153020-004

Prunkhallon

Rubus spectabilis

 

0153020-005

Taybär

Rubus sect Rubus x Rubus idaeus

 

0153020-006

Nutkahallon

Rubus parviflorus

 

0153020-007

Youngbär

Rubus ursinus var. young

 

0153020-990

Andra arter och hybrider av släktet Rubus, inte nämnda någon annanstans

 

0153030

Hallon (gula och röda)

 

0153030-001

Åkerbär

Rubus arcticus

 

0153030-002

Svarthallon

Rubus occidentalis

 

0153030-003

Koreanska björnbär

Rubus coreanus

 

0153030-004

Koreanska hallon

Rubus crataegifolius

 

0153030-005

Korsningar av hallon och åkerbär

Rubus idaeus x Rubus arcticus

 

0153030-006

Vinhallon/japanska vinhallon

Rubus phoenicolasius

0154010

Amerikanska blåbär

 

0154010-001

Aroniabär (lila, röda och svarta)

Aronia arbutifolia

 

0154010-002

Aronia melanocarpa

 

0154010-003

Aronia prunifolia

 

0154010-004

Mjölon

Arctostaphylos uva-ursi

 

0154010-005

Blåbär/europeiska blåbär

Vaccinium myrtillus

 

0154010-006

Bär av odon

Vaccinium uliginosum

 

0154010-007

Berberisbär

Berberis vulgaris

 

0154010-008

Gullrips

Ribes aureum

 

0154010-009

Blåtry

Lonicera caerulea

 

0154010-010

Red huckleberry

Vaccinium parvifolium

 

0154010-011

Krusvinbär/jostabär

Ribes × nidigrolaria

 

0154010-012

Prakthäggmispel

Amelanchier lamarckii

 

0154010-013

Myrten

Myrtus communis

 

0154010-014

Wiry ground-berry

Acrotriche depressa

 

0154010-015

Lingon

Vaccinium vitis-idaea var. vitis-idaea

 

0154010-016

Polarlingon

Vaccinium vitis-idaea var. minus

 

0154010-017

Vaktelbär

Gaultheria shallon

 

0154010-018

Havtorn

Hippophae rhamnoides

 

0154010-019

Berghäggmispel

Amelanchier ovalis

 

0154010-020

Smultronmyrten

Ugni molinae

 

0154010-021

Spärrkrusbär

Ribes divaricatum

 

0154010-990

Andra arter och hybrider av släktena Ribes och Vaccinium, inte nämnda någon annanstans

 

0154020

Amerikanska tranbär

 

0154020-001

Hjortron

Rubus chamaemorus

 

0154020-002

Kråkbär

Empetrum eamesii

 

0154020-003

Empetrum hermaphroditum

 

0154020-004

Empetrum nigrum

 

0154020-005

Empetrum rubrum

 

0154020-006

Muntry

Kunzea pomifera

 

0154020-007

Rapphönsbär

Mitchella repens

 

0154020-008

Tranbär/vanliga tranbär

Vaccinium oxycoccus

0154080

Fläderbär

 

0154080-001

Amerikansk pors

Morella rubra

 

0154080-002

Buffelbär

Shepherdia argentea

 

0154080-003

Chebär

Maclura tricuspidata

 

0154080-004

Sommarfläderbär

Sambucus ebulus

 

0154080-005

Skogsolvon

Viburnum opulus

 

0154080-006

Trubbhagtorn

Crataegus monogyna

 

0154080-007

Rundhagtorn

Crataegus laevigata; syn.: Crataegus oxyacantha

 

0154080-008

Falsafrukter

Grewia asiatica

 

0154080-009

Lilli pilli

Syzygium luehmannii

 

0154080-010

Rönnbär

Sorbus aucuparia

 

0154080-011

Bärhäggmispel

Amelanchier alnifolia

 

0154080-012

Smalbladig silverbuske

Elaeagnus angustifolia

 

0154080-013

Äppelrönn

Sorbus domestica

0161010

Dadlar

 

0161010-001

Acaifrukter/assaifrukter

Euterpe oleracea

 

0161010-002

Tukumpalmfrukter

Astrocaryum vulgare

 

0161010-003

Doumpalmfrukter

Hyphaene thebaica

0161030

Bordsoliver

 

0161030-001

Kinesiska svarta oliver

Canarium tramdenum

 

0161030-002

Kinesiska vita oliver

Canarium album

 

0161030-003

Ökendadlar

Balanites aegyptiacus

0161040

Kumquat

 

0161040-001

Limequat

Citrus aurantiifolia x Fortunella spp.

 

0161040-002

Marumi/rund kumquat

Fortunella japonica

 

0161040-003

Nagami/oval kumquat

Fortunella margarita

 

0161040-990

Andra arter och hybrider av släktet Fortunella, inte nämnda någon annanstans

 

0161050

Carambola/ stjärnfrukter

 

0161050-001

Spondias/tahitiäpplen

Spondias cytherea

 

0161050-002

Amalaki/indiska krusbär

Phyllanthus emblica

 

0161050-003

Babaco

Vasconcellea × heilbornii

 

0161050-004

Bilimbi

Averrhoa bilimbi

 

0161050-005

Cashewäpplen

Anacardium occidentale

 

0161050-006

Indisk jujuber

Ziziphus mauritiana

 

0161050-007

Stamjaboticaba

Myrciaria cauliflora

 

0161050-008

Malajäpplen

Syzygium malaccense

 

0161050-009

Malajmombin

Spondias pinnata

 

0161050-010

Plommonmango/gandaria

Bouea macrophylla

 

0161050-011

Natalplommon

Carissa macrocarpa; syn.: Carissa grandiflora

 

0161050-012

Noni

Morinda citrifolia

 

0161050-013

Rosenäpplen

Syzygium jambos

 

0161050-014

Rödmombinspondias

Spondias purpurea

 

0161050-015

Sentul

Sandoricum koetjape

0161070

Jambolanäpplen

 

0161070-001

Acerola/barbadoskörsbär

Malpighia glabra

 

0161070-002

Frukter av smultronträd

Arbutus unedo

 

0161070-003

Camu-camu

Myrciaria dubia

 

0161070-004

Karamdas

Carissa carandas

 

0161070-005

Icaco

Chrysobalanus icaco

 

0161070-006

Grumichama

Eugenia dombeyi; syn.: Eugenia brasiliensis

 

0161070-007

Gul mombin

Spondias mombin

 

0161070-008

Javaäpplen

Syzygium samarangense

 

0161070-009

Tahitikrusbär

Phyllanthus acidus; syn.: Phyllanthus distichus

 

0161070-010

Havsdruvor

Coccoloba uvifera

 

0161070-011

Körsbärsmyrten

Eugenia uniflora

 

0161070-012

Vattenäpplen

Syzygium aqueum

 

0161070-013

 

Syzygium cordatum

 

0161070-014

 

Syzygium guineense

0162020

Litchi/litchiplommon

 

0162020-001

Longan

Dimocarpus longan

 

0162020-002

Marula

Sclerocarya birrea

 

0162020-003

Salak/ormägg

Salacca zalacca; syn.: Salacca edulis

 

0162020-004

Äkta honungsbär/mamoncillo/quenepa

Melicoccus bijugatus

0162030

Passionsfrukter/ maracuja

 

0162030-001

Bananpassionsfrukter/curuba

Passiflora mollissima

 

0162030-002

Barbadin/granadin/jättegranadilla/stora passionsfrukter

Passiflora quadrangularis

 

0162030-003

Sötgrenadiller

Passiflora ligularis

 

0162030-004

Monsterafrukter

Monstera deliciosa

 

0162030-005

Frukter av doftpassionsblommor

Passiflora alata

0162040

Kaktusfikon

 

0162040-001

Drakfrukter/pitahaya

Hylocereus undatus

 

0162040-002

Röd pitahaya

Hylocereus triangularis

 

0162040-003

Saguarofrukter

Carnegiea gigantea

0162060

Amerikansk persimon

 

0162060-001

Svart sapote

Diospyros digyna

 

0162060-002

Grön sapote

Pouteria viridis

 

0162060-003

Vit sapote

Casimiroa edulis

 

0162060-004

Gul sapote/canistelsapote

Pouteria campechiana

0163010

Avokado

 

0163010-001

Avokado för oljeproduktion

Persea americana

0163020

Bananer

 

0163020-001

Ädelbananer/balbisbananer

Musa acuminata

 

0163020-002

Musa balbisiana

 

0163020-003

Musa acuminata x Musa balbisiana

 

0163020-004

Dvärgbananer

Musa acuminata

 

0163020-005

Kokbananer/mjölbananer/pisang

Musa acuminata

 

0163020-006

Musa balbisiana

 

0163020-007

Musa acuminata x Musa balbisiana

0163040

Papaya

 

0163040-001

Aki

Blighia sapida

 

0163040-002

Feijoa

Acca sellowiana; syn.: Feijoa sellowiana

 

0163040-003

Langsat

Lansium domesticum

 

0163040-004

Mangostan

Garcinia mangostana

 

0163040-005

Naranjilla/lulo

Solanum quitoense

 

0163040-006

Asimina/pawpaw

Asimina triloba

 

0163040-007

Tamarillofrukter

Cyphomandra betacea; syn.: Solanum betaceum

0163060

Kirimoja/cherimoya

 

0163060-001

Elefantäpplen

Limonia acidissima

 

0163060-002

Ilama

Annona diversifolia

 

0163060-003

Mameysapote

Pouteria sapota

 

0163060-004

Genipa

Genipa americana

 

0163060-005

Pulasan

Nephelium mutabile

 

0163060-006

Rambutan

Nephelium lappaceum

 

0163060-007

Sapotillplommon/chiku

Manilkara zapota

 

0163060-008

Sockerannona/sockeräpplen/kaneläpplen

Annona squamosa

 

0163060-009

Nätannona

Annona reticulata

0163070

Guava

 

0163070-001

Bitterguava

Psidium guineense

 

0163070-002

Smultronguava

Psidium cattleianum; syn.: Psidium littorale

 

0163070-003

Costaricaguava

Psidium friedrichsthalianum

 

0163070-004

 

Psidium sartorianum

 

0163070-005

 

Psidium acutangulum

0163090

Brödfrukter

 

0163090-001

Jackfrukter

Artocarpus heterophyllus

 

0163090-990

Andra arter av släktet Artocarpus, inte nämnda någon annanstans

 

0200000

0211000

Undergrupp

a)

Potatis

 

0211000-001

Andigena

Solanum tuberosum subsp. andigena

0212010

Maniok/kassava

 

0212010-001

Purpurtannia

Xanthosoma violaceum

 

0212010-002

Röd arrowrot

Canna indica; syn.: Canna edulis

 

0212010-003

Kayote/chayote

Sechium edule

 

0212010-004

Taro/dasheen

Colocasia esculenta var. esculenta

 

0212010-005

Taro/eddo

Colocasia esculenta var. antiquorum

 

0212010-006

Konjakknölkalla/djävulstunga

Amorphophallus konjac

 

0212010-007

Tannia/taya

Xanthosoma sagittifolium

0212030

Jamsrot

 

0212030-001

Brasilianska jamsbönor

Pachyrhizus tuberosus

 

0212030-002

Potatisbönor

Apios americana

 

0212030-003

 

Pachyrhizus ahipa

 

0212030-004

Mexikanska jamsbönor

Pachyrhizus erosus

0212040

Arrowrot

 

0212040-001

Rötter av indisk lotus

Nelumbo nucifera

0213020

Morötter

 

0213020-001

Färgade morotssorter

Daucus carota subsp. sativus

 

0213020-002

Minimorötter

Daucus carota subsp. sativus

0213040

Pepparrot

 

0213040-001

Maskrosrötter

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

 

0213040-002

Gullgentianarötter

Gentiana lutea

0213050

Jordärtskockor

 

0213050-001

Korogi/kinaskockor/japanska kronärtskockor

Stachys affinis

0213070

Rotpersilja/ persiljerot

 

0213070-001

Rötter av fjällkvanne/angelika

Angelica archangelica

 

0213070-002

Rötter av bockrot

Pimpinella saxifraga

 

0213070-003

Rötter av libbsticka

Levisticum officinale

 

0213070-004

Rötter av brännässla

Urtica dioica

 

0213070-005

Andra arter av släktet Urtica, inte nämnda någon annanstans

 

 

0213070-006

Rotkörvel

Chaerophyllum bulbosum

0213080

Rädisor

 

0213080-001

Svart rättika/vinterrättika

Raphanus sativus

 

0213080-002

Daikon/japansk rättika

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0213080-003

Maca

Lepidium meyenii

 

0213080-004

Rädisor

Raphanus sativus var. radicula

 

0213080-005

Jordmandlar/chufa

Cyperus esculentus

0213090

Haverrot

 

0213090-001

Stor kardborre/gobo/bardana/garduna

Arctium lappa

 

0213090-002

Rötter av rapunkelklocka

Campanula rapunculus

 

0213090-003

Svartrot

Scorzonera hispanica

 

0213090-004

Sockerrot

Sium sisarum

 

0213090-005

Spansk taggfibbla

Scolymus hispanicus

0213110

Rovor/majrovor

 

0213110-001

Sareptasenap

Brassica juncea subsp. napiformis

0220010

Vitlök

 

0220010-001

Slingerbladslök

Allium obliquum

0220020

Kepalök

 

0220020-001

'Cipollotto Nocerino PDO'

Allium cepa

 

0220020-002

Pärllök

Allium ampeloprasum ampeloprasum Porrum-Gruppen; syn.: Allium porrum

 

0220020-003

Rakkyolök

Allium chinense

 

0220020-004

Silverlök/syltlök

Allium cepa Silverlök-Gruppen; Allium cepa Syltlök-Gruppen

0220030

Schalottenlök

 

0220030-001

Fransk grå schalottenlök

Allium oschaninii

 

0220030-002

Skägglök

Allium stipitatum

0220040

Knipplök/salladslök och piplök

 

0220040-001

Luftlök/egyptisk luftlök/katawissalök

Allium × proliferum; syn.: Allium cepa var. proliferum

0231010

Tomater

 

0231010-001

Judekörs/japansk lykta/japanska körsbär

Physalis alkekengi

 

0231010-002

Kapkrusbär

Physalis peruviana

 

0231010-003

Körsbärstomater

Lycopersicon esculentum var. cerasiforme

 

0231010-004

Gyllenbär/smultrontomater

Physalis grisea; syn.: Physalis edulis

 

0231010-005

Gojibär

Lycium barbarum

 

0231010-006

Lycium chinense

 

0231010-007

Litchitomater/blek taggborre

Solanum sisymbriifolium

 

0231010-008

Pärontomater

Lycopersicon esculentum var. pyriforme

 

0231010-009

Tomatillo

Physalis philadelphica

0231020

Paprikor

 

0231020-001

Chilipeppar

Capsicum annuum var. annuum

 

Capsicum baccatum

 

Capsicum chinense

 

Capsicum frutescens

 

Capsicum pubescens

0231030

Auberginer/ äggplantor

 

0231030-001

Antroewa/afrikansk äggört/gboma

Solanum macrocarpon

 

0231030-002

Röda auberginer/afrikanska vildauberginer

Solanum aethiopicum

 

0231030-003

Pepino

Solanum muricatum

 

0231030-004

Silverskatta

Solanum incanum

 

0231030-005

Ärtauberginer

Solanum torvum

0232010

Slanggurkor

 

0232010-001

Gurkmeloner/ormmeloner

Cucumis melo var. flexuosus

 

0232010-002

Dosakai

Cucumis sativus

0232020

Druvgurkor

 

0232020-001

Anguriagurkor/aradagurkor

Cucumis anguria subsp. anguria

0232030

Zucchini/squash

 

0232030-001

Kantgurkor/teroi

Luffa acutangula

 

0232030-002

Flaskkurbits/kalebass

Lagenaria siceraria

 

0232030-003

Kayote/chayote

Sechium edule

 

0232030-004

Scharlakansgurkor

Coccinia grandis

 

0232030-005

Parwal

Trichosanthes dioica

 

0232030-006

Ormgurkor

Trichosanthes cucumerina var. anguina

 

0232030-007

Karella/bittergurkor/bittermeloner

Momordica charantia

 

0232030-008

Sommarpumpor/tefatspumpor/tefatssquash/patisson/patty pan

Cucurbita pepo

0233010

Meloner

 

0233010-001

Kiwano/horngurkor

Cucumis metuliferus

0233020

Pumpor

 

0233020-001

Butternutpumpor/myskpumpor

Cucurbita moschata

 

0233020-002

Vaxpumpor

Benincasa hispida

 

0233020-003

Jättepumpor/vintersquash/vinterpumpor/centnerpumpor (sena sorter)

Cucurbita maxima

0234000

Undergrupp

d)

Sockermajs

 

0234000-001

Minimajs

Zea mays

0241010

Broccoli

 

0241010-001

Calabrese

Brassica oleracea var. italica

 

0241010-002

Daggkål/kinesisk broccoli/kai lan

Brassica oleracea var. alboglabra

 

0241010-003

Blomsellerikål/choi sam/choy sum (8)

Brassica rapa var. parachinensis

 

0241010-004

Daggbroccoli/broccoletti/cime di rapa

Brassica rapa Daggbroccoli-Gruppen

0241020

Blomkål

 

0241020-001

Broccolo/broccoli romanesco/korallkål

Brassica oleracea var. botrytis

0242020

Huvudkål

 

0242020-001

Spetskål

Brassica oleracea var. capitata

 

0242020-002

Rödkål

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

 

0242020-003

Savojkål/virsing

Brassica oleracea var. sabauda

 

0242020-004

Vitkål

Brassica oleracea var. capitata f. alba

0243010

Salladskål/kinakål

 

0243010-001

Tatsoikål/tai goo choi

Brassica rapa var. rosularis

 

0243010-002

Blast av sareptasenap/indisk senap

Brassica juncea

 

0243010-003

Komatsuna/senapsspenat/spenatsenap

Brassica perviridis

 

0243010-004

Mizunakål/mizuna (9)

Brassica rapa subsp. nipposinica

 

0243010-005

Sellerikål/pak-choi/paksoi

Brassica chinensis

 

0243010-006

Majrovsblast (10)

Brassica rapa subsp. rapa

0243020

Grönkål

 

0243020-001

Foderkål

Brassica oleracea var. viridis

 

0243020-002

Fodermärgkål

Brassica oleracea var. acephala subvar. medullosa

 

0243020-003

Fodermärgkål/jerseykål

Brassica oleracea var. longata

 

0243020-004

Blad av kålrabbi (11)

Brassica oleracea var. gongylodes

 

0243020-005

Sibirisk bladraps

Brassica napus var. pabularia

 

0243020-006

Portugisisk kål

Brassica oleracea convar. costata

0251010

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251010-001

Luddklynne

Valerianella eriocarpa

0251020

Sallat

 

0251020-001

Krispsallat/isbergssallat/Lollo Bionda/Lollo Rosso

Lactuca sativa Capitata-Gruppen

 

0251020-002

Bladsallat

Lactuca sativa Crispa-Gruppen

 

0251020-003

Huvudsallat

Lactuca sativa Capitata-Gruppen

 

0251020-004

Bindsallat/romansallat/cossallat/romersk sallat

Lactuca sativa Romana-Gruppen

0251030

Escarole/ escarolesallat

 

0251030-001

Friséesallat

Cichorium endivia var. crispum

 

0251030-002

Maskrosor

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

 

0251030-003

Puntarelle

Cichorium intybus

 

0251030-004

Radicchio/rosensallat/rosésallat/rossisallat

Cichorium intybus var. foliosum

 

0251030-005

Sugar Loaf-cikoria

Cichorium intybus Sallatscikoria-Gruppen

 

0251030-006

Cikoriasallat/chikorée

Cichorium intybus var. foliosum

0251040

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251040-001

Alfalfagroddar/blåluserngroddar

Medicago sativa subsp. sativa

 

0251040-002

Groddar av kinesisk gräslök

Allium tuberosum

 

0251040-003

Broccoligroddar

Brassica oleracea var. italica

 

0251040-004

Groddar av daikon/japansk rättika

Raphanus sativus var. longipinnatus

 

0251040-005

Skott av ingefära

Zingiber officinale

 

0251040-006

Mungbönegroddar

Vigna radiata

 

0251040-007

Ärtskott och -groddar

Pisum sativum

 

0251040-008

Groddar av rucola/rucolasallat/senapskål

Eruca sativa

 

0251040-009

Sojabönsgroddar

Glycine max

 

0251040-010

Solrosskott och -groddar

Helianthus annuus

 

0251040-011

Veteskott

Triticum aestivum

 

0251040-990

Andra arter som används för produktion av groddar eller skott

 

0251060

Rucola/rucolasallat/ senapskål

 

0251060-001

Sandsenap/vild rucola

Diplotaxis tenuifolia

0251080

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

0251080-001

Mangold/betblad

Beta vulgaris var. flavescens

 

0251080-002

Escarole/escarolesallat

Cichorium endivia var. latifolia

 

0251080-003

Blast av sareptasenap/indisk senap

Brassica juncea

 

0251080-004

Sallat

Lactuca sativa

 

0251080-005

Spenat

Spinacia oleracea

 

0251080-990

Andra arter som skördas i spädbladstadiet

 

0252010

Spenat

 

0252010-001

Amaranter/kinesisk spinat/pak-khom

Amaranthus blitum

 

0252010-002

Amaranthus cruentus

 

0252010-003

Amaranthus dubius

 

0252010-004

Amaranthus tricolor

 

0252010-005

Amaranthus viridis

 

0252010-006

Bitterblad/bitawiri

Cestrum latifolium

 

0252010-007

Vernonia

Vernonia spp.

 

0252010-008

Blad av ögonböna

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0252010-009

Maniokblad

Manihot esculenta

 

0252010-010

Sallatskranskrage/tong ho

Chrysanthemum coronarium

 

0252010-011

Nyzeeländsk spenat

Tetragonia tetragoniodes

 

0252010-012

Trägårdsmållor

Atriplex hortensis

 

0252010-013

Blad av sötpotatis

Ipomoea batatas

 

0252010-014

Blad av tannia/taya

Xanthosoma sagittifolium

0252020

Portlaker

 

0252020-001

Agretto/agretti/italiensk sodaört

Salsola soda

 

0252020-002

Glasört/sjökorall

Salicornia europea

 

0252020-003

Havsfänkål/strandsilja

Crithmum maritimum

 

0252020-004

Strandaster

Aster tripolium

 

0252020-005

Marrisp

Limonium vulgare

 

0252020-006

Vinterportlak

Montia perfoliata

0252030

Mangold/betblad

 

0252030-001

Rödbetsblad

Beta vulgaris var. vulgaris

 

0252030-002

Schweizisk mangold

Beta vulgaris var. cycla

0253000

Undergrupp

c )

Vinrankeblad och liknande arter

 

0253000-001

Skott av klätterakacia/chaom

Acacia pennata

 

0253000-002

Malabarspenat

Basella alba

0254000

Undergrupp

d)

Vattenkrasse

 

0254000-001

Sallatsipomea/kangkong/ong choi

Ipomea aquatica

 

0254000-002

Klöverbräken

Marsilea crenata

 

0254000-003

Neptunia

Neptunia oleracea

0255000

Undergrupp  e)

Endivesallat

 

0255000-001

Maskrosblad (drivna)

Taraxacum sect. Ruderalia; syn.: Taraxacum officinale

0256020

Gräslök

 

0256020-001

Kinesisk gräslök

Allium tuberosum

 

0256020-002

Ramslök/björnlök

Allium ursinum

0256030

Bladselleri/ snittselleri

 

0256030-001

Fjällkvanne/angelika (blad och stjälkar)

Angelica archangelica

 

0256030-002

Blodtopp

Sanguisorba officinalis

 

0256030-003

Kumminblad

Carum carvii

 

0256030-004

Korianderblad

Coriandrum sativum

 

0256030-005

Blad av sallatsmartorn/mexikansk koriander

Eryngium foetidum

 

0256030-006

Dillblad

Anethum graveolens

 

0256030-007

Fänkålsblad

Foeniculum vulgare

 

0256030-008

Bockhornsklöverblad

Trigonella foenum-graecum

 

0256030-009

Vinruta

Ruta graveolens

 

0256030-010

Blad av libbsticka

Levisticum officinale

 

0256030-011

Stor bockrot

Pimpinella major

 

0256030-012

Pimpinell

Sanguisorba minor

 

0256030-013

Syror/skräppor

Rumex flexuosus

 

0256030-014

Rumex hydrolapathum

 

0256030-015

Rumex rugosus; syn.: Rumex acetosa subsp. ambiguus

 

0256030-016

Rumex sanguineus

 

0256030-017

Spansk körvel

Myrrhis odorata

0256040

Persilja

 

0256040-001

Blad av rotpersilja/persiljerot

Petroselinum crispum convar. radicosum

0256050

Salvia

 

0256050-001

Gurkört

Borago officinalis

 

0256050-002

Curryeternell/curryört

Helichrysum italicum

 

0256050-003

Busksalvia/medelhavssalvia

Salvia fruticosa; syn.: Salvia triloba

 

0256050-004

Sammetssalvia/mexikansk salvia

Salvia leucantha

 

0256050-990

Andra arter och hybrider av släktet Salvia, inte nämnda någon annanstans

 

0256060

Rosmarin

 

0256060-001

Grön helgonört

Santolina rosmarinifolia; syn.: Santolina virens

0256070

Timjan

 

0256070-001

Backtimjan

Thymus serpyllum

 

0256070-002

Smyrnamejram

Origanum onites

 

0256070-003

Citronkyndel

Micromeria biflora; syn.: Satureja biflora

 

0256070-004

Citrontimjan

Thymus xcitriodorus

 

0256070-005

Mejram

Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis

 

0256070-006

Hartstimjan

Thymus mastichina

 

0256070-007

Oregano

Origanum vulgare

 

0256070-008

Sommarkyndel

Satureja hortensis

 

0256070-009

Syrisk oregano

Origanum syriacum

 

0256070-010

Vinterkyndel

Satureja montana

0256080

Basilika och ätliga blommor

 

0256080-001

Rundmynta

Mentha suaveolens

 

0256080-002

Sallatsspikblad/gotu kola

Centella asiatica

 

0256080-003

Citrusmynta

Mentha ×piperita nm. citrata

 

0256080-004

Korsikansk mynta/krypmynta/dvärgmynta

Mentha requienii

 

0256080-005

Zucchini/squash (ätliga blommor )

Cucurbita pepo Zucchini-Gruppen

 

0256080-006

Ädelmynta

Mentha ×gracilis

 

0256080-007

Småbladig basilika/buskbasilika

Ocimum basilicum var. minimum

 

0256080-008

Kamferbasilika

Ocimum americanum

 

0256080-009

Helig basilika/tulsibasilika

Ocimum tenuiflorum

 

0256080-010

Citronmeliss

Melissa officinalis

 

0256080-011

Citronbasilika

Ocimum × citriodorum

 

0256080-012

Stenkyndel/balsammynta

Calamintha nepeta; syn.: Clinopodium nepeta

 

0256080-013

Ödleblad

Houttuynia cordata

 

0256080-014

Tagetes (ätliga blommor )

Tagetes minuta

 

0256080-015

Tagetes tenuifolia

 

0256080-016

Andra arter av släktet Tagetes, inte nämnda någon annanstans

 

 

0256080-017

Krasse (blad och ätliga blommor)

Tropaeolum majus

 

0256080-018

Tropaeolum minus

 

0256080-019

Polejmynta

Mentha pulegium

 

0256080-020

Pepparmynta

Mentha ×piperita

 

0256080-021

Ringblomma (ätliga blommor )

Calendula officinalis

 

0256080-022

Kryddgälört

Limnophila aromatica

 

0256080-023

Grönmynta

Mentha spicata; syn.: Mentha viridis

 

0256080-024

Thailändsk basilika

Ocimum basilicum var. thyrsiflorum

 

0256080-025

Korianderpilört/vietnamesisk koriander

Persicaria odorata

 

0256080-026

Vattenmynta

Mentha aquatica

 

0256080-990

Andra ätliga blommor

 

 

0256080-991

Andra arter och hybrider av släktet Mentha, inte nämnda någon annanstans

 

0256090

Lagerblad

 

0256090-001

Curryblad

Murraya koeningii; syn.: Bergera koenigi

 

0256090-002

Blad av papeda/kafirlime

Citrus hystrix

 

0256090-003

 

Senna siamea

 

0256090-004

Blad av vild betel

Piper sarmentosum

0256100

Dragon

 

0256100-001

Sötverbena

Lippia dulcis; syn.: Phyla dulcis

 

0256100-002

Epazote/mexikanskt te/citronmålla

Dysphania ambrosioides

 

0256100-003

Isop

Hyssopus officinalis

 

0256100-004

Citrongräs

Cymbopogon citratus

 

0256100-005

Mexikansk oregano

Lippia graveolens

 

0256100-006

Brännässla

Urtica dioica

 

0256100-007

Andra arter av släktet Urtica, inte nämnda någon annanstans

 

 

0256100-008

Rysk dragon

Artemisia dracunculoides

 

0256100-009

Stevia/sötflockel

Stevia rebaudiana

0260010

Bönor (med balja)

 

0260010-001

Adzukibönor/azukibönor

Vigna angularis

 

0260010-002

Ögonbönor

Vigna unguiculata var. unguiculata

 

0260010-003

Bondbönor/spritbönor

Vicia faba (alla subspp. och var.)

 

0260010-004

Brytbönor/kokbönor/skärbönor/vaxbönor

Phaseolus vulgaris (alla subspp. och var.)

 

0260010-005

Linsvicker

Vicia ervilia; syn.: Ervum ervilia

 

0260010-006

Guarbönor

Cyamopsis tetragonoloba

 

0260010-007

Jackbönor

Canavalia ensiformis

 

0260010-008

Hjälmbönor/hyacintbönor/lablab

Lablab purpureus

 

0260010-009

Limabönor

Phaseolus lunatus var. lunatus

 

0260010-010

Spanskvicker/monanthavicker

Vicia monanthos

 

0260010-011

Mungbönor

Vigna radiata

 

0260010-012

Risbönor

Vigna umbellata

 

0260010-013

Rosenbönor

Phaseolus coccineus

 

0260010-014

Sojabönor/edamame

Glycine max

 

0260010-015

Petai

Parkia speciosa

 

0260010-016

Vicker

Vicia sativa var. sativa

 

0260010-017

Långbönor/sparrisbönor

Vigna unguiculata var. sesquipedalis

0260020

Bönor (utan balja)

 

0260020-001

Arter uppförda med kodnummer 0260010-XXX, utan balja

 

0260030

Ärter (med balja)

 

0260030-001

Sparrisärter

Tetragonolobus purpureus

 

0260030-002

Plattvial/blåvial

Lathyrus sativus

 

0260030-003

Kikärter

Cicer arietinum subsp. arietinum

 

0260030-004

Trädgårdsärter/släpärter/sockerärter/spritärter

Pisum sativum (alla subspp. och var.)

 

0260030-005

Skidor av pepparrotsträd

Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma

 

0260030-006

Duvärter

Cajanus cajan

0260040

Ärter (utan balja)

 

0260040-001

Arter uppförda med kodnummer 0260030-XXX, utan balja

 

0260050

Linser

 

0260050-001

Lupiner

Lupinus albus subsp. albus

 

0260050-002

Lupinus angustifolius

 

0260050-003

Lupinus luteus

 

0260050-004

Lupinus mutabilis

0270010

Sparris

 

0270010-001

Humleskott

Humulus lupulus

0270020

Kardoner

 

0270020-001

Stjälkar av gurkört

Borago officinalis

0270050

Kronärtskockor

 

0270050-001

Bananblommor

Musa acuminata

 

Musa balbisiana

 

Musa acuminata x Musa balbisiana-hybrider

0270060

Purjolök

 

0270060-001

Kurrat/salladspurjo

Allium kurrat; syn.: Allium ampeloprasum ampeloprasum var. kurrat

0280010

Odlade svampar

 

0280010-001

Bruna trädgårdschampinjoner/odlade champinjoner

Agaricus bisporus

 

0280010-002

Majssot

Ustilago maydis

 

0280010-003

Enoki/enokitake/vinterskivlingar

Flammulina velutipes

 

0280010-004

Quorn

Fusarium venenatum

 

0280010-005

Snöbollschampinjoner

Agaricus arvensis

 

0280010-006

Judasöra

Auricularia auricula-judae

 

0280010-007

Namekotofsskivlingar

Pholiota nameko

 

0280010-008

Ostronmussling

Pleurotus ostreatus

 

0280010-009

Halmslidskivlingar

Volvariella volvacea

 

0280010-010

Igelkottstaggsvamp/pom pom

Hericium erinaceus

 

0280010-011

Shiitake/shitakesvamp

Lentinula edodes

 

0280010-012

Almskivlingar/shi meji

Hypsizygus tessulatus: syn.: Hypsizygus marmoreus

 

0280010-013

Silverkrös/bai mu er

Tremella fuciformis

 

0280010-014

Blåmusseroner/höstmusseroner/pied bleu

Clytocibe nuda; syn.: Lepista nuda

 

0280010-990

Andra odlade svampar

 

 

0280010-991

Andra arter av släktet Pleurotus, inte nämnda någon annanstans

 

0280020

Vilda svampar

 

0280020-001

Karljohan/karljohanssvamp/stensopp

Boletus edulis

 

0280020-002

Kantareller

Cantharellus spp.

 

0280020-003

Blek taggsvamp

Hydnum repandum

 

0280020-004

Svart trumpetsvamp

Craterellus cornucopioides

 

0280020-005

Murklor

Morchella spp.

 

0280020-006

Perigordtryffel/svart tryffel

Tuber melanosporum

 

0280020-007

Albatryffel/piemontesertryffel

Tuber magnatum

 

0280020-008

Vårmusseroner

Calocybe gambosa

 

0280020-009

Nejlikbroskskivlingar

Marasmius oreades

 

0280020-010

Sommartryffel/bourgognetryffel

Tuber aestivum; syn.: Tuber uncinatum

 

0280020-990

Andra vilda svampar

 

 

0280020-991

Andra arter av släktet Tuber, inte nämnda någon annanstans

 

0280990

Mossor och lavar

 

0280990-001

Islandslav

Cetraria islandica

 

0280990-990

Andra mossor och lavar

 

0290000

Grupp

Alger och prokaryota organismer

 

0290000-001

Karragenalg/karragentång/pärlmossa/brosktång

Chondrus crispus

 

0290000-002

Kombu/japan-tare

Saccharina japonica

 

0290000-003

Spirulina

Arthrospira maxima

 

0290000-004

Arthrospira platensis

 

0290000-990

Andra alger

 

 

0290000-991

Andra prokaryota organismer

 

0300000

0300010

Bönor

 

0300010-001

Arter uppförda med kodnummer 0260010-XXX, torkade frön

 

0300030

Ärter

 

0300030-001

Arter uppförda med kodnummer 0260030-XXX, torkade frön

 

0400000

0401060

Rapsfrö

 

0401060-001

Rädisfrö

Raphanus sativus convar. oleifer

 

0401060-002

Rybsfrö

Brassica rapa subsp. oleifera

0401070

Sojabönor

 

0401070-001

Pepparrotsträdfrö

Moringa oleifera; syn.: Moringa pterygosperma

0401100

Pumpafrö

 

0401100-001

Vattenmelonfrö

Citrullus vulgaris; syn.: Citrullus lanatus

 

0401100-990

Andra fröer av arter av familjen Cucurbitaceae, inte nämnda någon annanstans

 

0401110

Safflorfrö

 

0401110-001

Mariatistelfrö

Silybum marianum

 

0401110-002

Nigerfrö

Guizotia abyssinica

0401120

Gurkörtsfrö

 

0401120-001

Sminkrotsfrö

Buglossoides arvensis; syn.: Lithospermum arvense

 

0401120-002

Nattljusfrö/rapontika

Oenothera biennis

 

0401120-003

Månviolfrö

Lunaria annua

 

0401120-004

Lunaria rediviva

 

0401120-005

Bladmyntafrö

Perilla frutescens

 

0401120-006

Frö av blå snokört

Echium plantagineum

0401150

Ricinfrö

 

0401150-001

Frö av vinranka

Vitis vinifera

 

0401150-002

Havtornsfrö

Hippophaë rhamnoides

0402020

Oljepalmkärnor

 

0402020-001

Argannötter

Argania spinosa

 

0402020-002

Babasupalmnötter

Attalea speciosa; syn.: Orbignya phalerata

 

0402020-003

Jojobanötter

Simmondsia chinensis

 

0402020-004

Sheanötter

Vitellaria paradoxa

0500000

0500020

Bovete och andra pseudocerealier

 

0500020-001

Amarant/kiwicha

Amaranthus caudatus

 

0500020-002

Amaranthus cruentus

 

0500020-003

Amaranthus hypochondriacus

 

0500020-004

Canihua

Chenopodium pallidicaule

 

0500020-005

Quinoa

Chenopodium quinoa

0500030

Majs

 

0500030-001

Flintmajs/fodermajs

Zea mays var. indurata

0500040

Hirs/ vanlig hirs

 

0500040-001

Iburu/svart fonio

Digitaria iburua

 

0500040-002

Kanariegräs

Phalaris canariensis

 

0500040-003

Fingerhirs/afrikansk hirs/dagussi/korakan/mandua/rhagi

Eleusine coracana subsp. coracana

 

0500040-004

Kolvhirs/kavelhirs/italiensk borsthirs

Setaria italica

 

0500040-005

Jobs tårar/pärlkorn/adlai

Coix lacryma-jobi

 

0500040-006

 

Panicum sumatrense

 

0500040-007

Pärlhirs

Pennisetum glaucum

 

0500040-008

Teff/tef

Eragrostis tef

 

0500040-009

Fundi-hirs/fonio

Digitaria exilis

0500060

Ris

 

0500060-001

Afrikanskt ris/rött ris

Oryza glaberrima

 

0500060-002

Hybriden Nerica®

Oryza sativa x oryza glaberrima

 

0500060-003

Indianris/vildris

Zizania aquatica

0500080

Durra/sorgum

 

0500080-001

Durra/sorgum

Sorghum bicolor

 

0500080-002

Sudangräs

Sorghum × drummondii

 

0500080-990

Andra arter av släktet Sorghum, inte nämnda någon annanstans

 

0500090

Vete

 

0500090-001

Durumvete

Triticum turgidum subsp. durum; syn.: Triticum durum

 

0500090-002

Enkornsvete/enkorn

Triticum monococcum subsp. monococcum

 

0500090-003

Emmervete/tvåkornsvete

Triticum turgidum subsp. dicoccon; syn.: Triticum dicoccum

 

0500090-004

Kamutvete/khorasanvete

Triticum turgidum subsp. turanicum

 

0500090-005

Speltvete/spelt/dinkel

Triticum aestivum subsp. spelta; syn.: Triticum spelta

 

0500090-006

Rågvete/triticale

×Triticosecale

 

0500090-990

Andra arter av släktet Triticum, inte nämnda någon annanstans

 

0600000

0631030

Ros

 

0631030-001

Mandel

Amygdalus communis; syn.: Prunus dulcis

 

0631030-002

Röd temynta/temynta

Monarda didyma

 

0631030-003

Pomerans

Citrus aurantium

 

0631030-004

Robinia/falsk akacia

Robinia pseudoacacia

 

0631030-005

Kattfot

Antennaria dioica

 

0631030-006

Krysantemum

Chrysanthemum morifolium

 

0631030-007

Kanel

Cinnamomum spp.

 

0631030-008

Muskatellsalvia

Salvia sclarea

 

0631030-009

Blåklint

Centaurea cyanus

 

0631030-010

Gullviva

Primula veris

 

0631030-011

Tusensköna

Bellis perennis

 

0631030-012

Färgginst

Genista tinctoria

 

0631030-013

Fläder

Sambucus nigra

 

0631030-014

Kornvallmo

Papaver rhoeas

 

0631030-015

Kungsljus

Verbascum thapsus

 

0631030-016

Hagtorn

Crataegus spp.

 

0631030-017

Ljung

Calluna vulgaris

 

0631030-018

Stockros

Alcea rosea; syn.: Althaea rosea

 

0631030-019

Hästkastanj

Aesculus hippocastanum

 

0631030-020

Riddarsporre

Consolida regalis; syn.: Delphinium consolida

 

0631030-021

Lavendel

Lavandula angustifolia; syn.: Lavandula officinalis

 

0631030-022

Rödmalva

Malva sylvestris

 

0631030-023

Älggräs

Filipendula ulmaria

 

0631030-024

Kungsljus

Verbascum spp.

 

0631030-025

Apelsin

Citrus sinensis

 

0631030-026

Bergpion/pion

Paeonia officinalis

 

0631030-027

Rödklöver

Trifolium pratense

 

0631030-028

Indisk lotus

Nelumbo nucifera

 

0631030-029

Safflor

Carthamus tinctorius

 

0631030-030

Hedblomster

Helichrysum arenarium

 

0631030-031

Johannesört

Hypericum perforatum

 

0631030-032

Solros

Helianthus annuus

 

0631030-033

Söt osmanthus

Osmanthus fragrans

 

0631030-034

Luktviol

Viola odorata

 

0631030-035

Vitplister

Lamium album

 

0631030-036

Röllika/rölleka

Achillea millefolium

 

0631030-037

Ylang-ylang/ilang-ilang

Cananga odorata

0632010

Jordgubbe

 

0632010-001

Malört

Artemisia absinthium

 

0632010-002

Småborre

Agrimonia eupatoria

 

0632010-003

Alfalfa/blålusern

Medicago sativa

 

0632010-004

Aloe (gel ur bladen)

Aloë barbadensis; syn.: Aloë vera

 

0632010-005

Fjällkåpa

Alchemilla alpina

 

0632010-006

Mjölon

Arctostaphylos uva-ursi

 

0632010-007

Blåbär/europeiskt blåbär

Vaccinium myrtillus

 

0632010-008

Björk

Betula pendula

 

0632010-009

Pomerans

Citrus aurantium

 

0632010-010

Björnbär

Rubus sect. Rubus

 

0632010-011

Boldo

Peumus boldus

 

0632010-012

Buchu/bucko

Barosma betulina; syn.: Agathosma betulina

 

0632010-013

Bovete

Fagopyrum esculentum

 

0632010-014

Kattmynta

Nepeta cataria

 

0632010-015

Flockarun

Centaurium erythraea

 

0632010-016

Chiretta/kalmegh/indisk Echinacea

Swertia chirata

 

0632010-017

Muskatellsalvia

Salvia sclarea

 

0632010-018

Mattlummer

Lycopodium clavatum

 

0632010-019

Ärenpris

Veronica officinalis

 

0632010-020

Järnört

Verbena officinalis

 

0632010-021

Blåklint

Centaurea cyanus

 

0632010-022

Lingon

Vaccinium vitis-idaea

 

0632010-023

Vinbär (röda, svarta och vita)

Ribes nigrum

 

0632010-024

Ribes rubrum

 

0632010-025

Damiana

Turnera diffusa

 

0632010-026

Guldån

Galeopsis segetum

 

0632010-027

Echinacea/läkerudbeckia

Echinacea angustifolia

 

0632010-028

Echinacea pallida

 

0632010-029

Echinacea purpurea

 

0632010-030

Fläder

Sambucus nigra

 

0632010-031

Feberträd

Eucalyptus globulus

 

0632010-032

Ögontröst

Euphrasia officinalis

 

0632010-033

Åkerfräken

Equisetum arvense

 

0632010-034

Jordrök

Fumaria officinalis

 

0632010-035

Getruta

Galega officinalis

 

0632010-036

Rosenrot

Rhodiola rosea

 

0632010-037

Gullris

Solidago virgaurea

 

0632010-038

Jordreva

Glechoma hederacea

 

0632010-039

Gymnema

Gymnema sylvestre

 

0632010-040

Luddknytling

Herniaria hirsuta

 

0632010-041

Hagtorn

Crataegus spp.

 

0632010-042

Hasselnöt

Corylus avellana

 

0632010-043

Styvmorsviol

Viola tricolor

 

0632010-044

Ljung

Calluna vulgaris

 

0632010-045

Hampa

Cannabis sativa subsp. sativa

 

0632010-046

Cannabis sativa subsp. spontanea

 

0632010-047

Nejlikrot

Geum urbanum

 

0632010-048

Kardbenedikt

Cnicus benedictus

 

0632010-049

Kransborre

Marrubium vulgare

 

0632010-050

Hästkastanj

Aesculus hippocastanum

 

0632010-051

Sårmynta

Sideritis spp.

 

0632010-052

Gynostemma/jiao gu lan

Gynostemma pentaphyllum

 

0632010-053

Trampört

Polygonum aviculare

 

0632010-054

Daggkåpa

Alchemilla vulgaris

 

0632010-055

Citronmyrten

Backhousia citriodora

 

0632010-056

Citronverbena

Lippia triphylla; syn.: Lippia citriodora

 

0632010-057

Lind

Tilia cordata

 

0632010-058

Tilia platyphyllos

 

0632010-059

Tilia tomentosa; syn.: Tilia argentea

 

0632010-060

Rödmalva

Malva sylvestris

 

0632010-061

Läkemalva

Althaea officinalis

 

0632010-062

Älggräs

Filipendula ulmaria

 

0632010-063

Mistel

Viscum album

 

0632010-064

Turkisk drakblomma

Dracocephalum moldavica

 

0632010-065

Gråbo

Artemisia vulgaris

 

0632010-066

Mullbär (svarta och vita)

Morus alba

 

0632010-067

Morus nigra

 

0632010-068

Kungsljus

Verbascum spp.

 

0632010-069

Gran

Picea abies

 

0632010-070

Havre

Avena sativa

 

0632010-071

Oliv

Olea europaea

 

0632010-072

Papaya

Carica papaya

 

0632010-073

Läkepassionsblomma

Passiflora incarnata

 

0632010-074

Groblad

Plantago major

 

0632010-075

Hallon (gula och röda)

Rubus idaeus

 

0632010-076

Rödklöver

Trifolium pratense

 

0632010-077

Svartkämpar/spetsgroblad

Plantago lanceolata

 

0632010-078

Kretacistros

Cistus incanus; syn.: Cistus creticus; syn.: Cistus villosus

 

0632010-079

Romersk malört

Artemisia pontica

 

0632010-080

Lomme

Capsella bursa-pastoris

 

0632010-081

Gåsört

Potentilla anserina

 

0632010-082

Knytling

Herniaria glabra

 

0632010-083

Åbrodd

Artemisia abrotanum

 

0632010-084

Johannesört

Hypericum perforatum

 

0632010-085

Kinesiskt björnbär

Rubus chingii var. suavissimus; syn.: Rubus suavissimus

 

0632010-086

Apelsin

Citrus sinensis

 

0632010-087

Blåväppling

Trigonella caerulea; syn.: Trigonella coerulea

 

0632010-088

Myskmadra

Galium odoratum

 

0632010-089

Renfana

Tanacetum vulgare

 

0632010-090

Teträd

Melaleuca alternifolia

 

0632010-091

Gulsporre

Linaria vulgaris

 

0632010-092

Valnöt

Juglans nigra

 

0632010-093

Juglans regia

 

0632010-094

Vitplister

Lamium album

 

0632010-095

Strätta

Angelica sylvestris

 

0632010-096

Smultron

Fragaria vesca

 

0632010-097

Mjölke/mjölkört/rallarros

Epilobium angustifolium; syn.: Chamaenerium angustifolium

 

0632010-098

Amerikansk trollhassel

Hamamelis virginiana

 

0632010-099

Humlesuga/läkebetonika

Stachys officinalis; syn.: Betonica officinalis

 

0632010-100

Röllika/rölleka

Achillea millefolium

 

0632010-101

Gulmåra

Galium verum

 

0632010-102

Gul sötväppling

Melilotus officinalis

0632020

Rooibos

 

0632020-001

Cyklopia

Cyclopia genistoides

 

0632020-002

Cyclopia intermedia

 

0632020-003

Cyclopia sessiflora

 

0632020-004

Cyclopia subternata

0632030

Mate/maté

 

0632030-001

Ginkgo

Ginkgo biloba

 

0632030-002

Noni

Morinda citrifolia

0633010

Vänderot/ läkevänderot

 

0633010-001

Brokiris

Iris versicolor

 

0633010-002

Kalmus

Acorus calamus

 

0633010-003

Kvickrot

Elymus repens; syn.: Agropyron repens

 

0633010-004

Gullviva

Primula veris

 

0633010-005

Echinacea/läkerudbeckia

Echinacea angustifolia

 

0633010-006

Echinacea pallida

 

0633010-007

Echinacea purpurea

 

0633010-008

Ålandsrot

Inula helenium

 

0633010-009

Doftsumak

Rhus aromatica

 

0633010-010

Rosenrot

Rhodiola rosea

 

0633010-011

Nejlikrot

Geum urbanum

 

0633010-012

Läkemalva

Althaea officinalis

 

0633010-013

Mexikansk vänderot

Valeriana edulis subsp. procera; syn.: Valeriana procera

 

0633010-014

Stor bockrot

Pimpinella major

 

0633010-015

Ratania

Krameria lappacea; syn.: Krameria triandra

 

0633010-016

Smilaxväxter

Smilax spp.

 

0633010-017

Senegarot

Polygala senega

 

0633010-018

Blodrot

Potentilla erecta

 

0633010-019

Strätta

Angelica sylvestris

0633020

Ginseng

 

0633020-001

Rysk rot

Eleutherococcus senticosus; syn.: Acanthopanax senticosus

0639000

Undergrupp

d)

andra delar av växten

 

0639000-001

Läkekämpar/ispagula (frö, höljen)

Plantago ovata

 

0639000-002

Kamomill (frö)

Matricaria recutita; syn.: Matricaria chamomilla

 

0639000-003

Körsbär (söta) (stjälkar)

Cerasus avium; syn.: Prunus avium

 

0639000-004

Kinabark/bark av rött kinaträd

Chinchona calisaya

 

0639000-005

Cinchona pubescens; syn.: Cinchona succirubra

 

0639000-006

Kakao (skal)

Theobroma cacao

 

0639000-007

Kondurango (bark)

Marsdenia cundurango

 

0639000-008

Bergtall (skott)

Pinus mugo

 

0639000-009

Ädelgran (skott)

Abies spp.

 

0639000-010

Loppfrö (frö)

Plantago afra; syn.: Plantago psylium

 

0639000-011

Doftsumak (bark)

Rhus aromatica

 

0639000-012

Guarana (frö)

Paullinia cupana

 

0639000-013

Rosellhibiscus (frö)

Hibiscus sabdariffa

 

0639000-014

Hästkastanj (frö, bark)

Aesculus hippocastanum

 

0639000-015

En (bark, trä, skott)

Juniperus communis

 

0639000-016

Lapacho (bark)

Handroanthus impetiginosus; syn.: Tabebuia impetiginosa

 

0639000-017

Pockenholz (bark, trä)

Guajacum officinale

 

0639000-018

Persilja (frukter)

Petroselinum crispum

 

0639000-019

Rörkassia (frukter)

Cassia fistula

 

0639000-020

Kvassia (bark, trä)

Quassia amara

 

0639000-021

Rött sandelträd (bark, trä)

Pterocarpus santalinus

 

0639000-022

Kvillaja (bark)

Quillaja saponaria

 

0639000-023

Surkörsbär (stjälkar)

Cerasus vulgaris; syn.: Prunus cerasus

 

0639000-024

Sockermajs (pistillmärken, stift)

Zea mays convar. saccharata

 

0639000-025

Strätta (frukter)

Angelica sylvestris

 

0639000-026

Amerikansk trollhassel (bark)

Hamamelis virginiana

 

0639000-990

Andra örtteer från andra delar av växten

 

0640000

Grupp

Kakaobörnor

 

0640000-001

Kolanötter

Cola acuminata

 

0640000-002

Cola nitida

0650000

Grupp

Johannesbröd

 

0650000-001

Jengkol

Archidendron pauciflorum

0800000

0810020

Svartkummin

 

0810020-001

Nigellafrö/kalonjifrö

Nigella sativa

0810030

Selleri

 

0810030-001

Fjällkvanne/angelika

Angelica archangelica

 

0810030-002

Libbsticka

Levisticum officinale

0810040

Koriander

 

0810040-001

Sallatsmartorn/mexikansk koriander

Eryngium foetidum

0810070

Fänkål

 

0810070-001

Bitter fänkål

Foeniculum vulgare var. vulgare

 

0810070-002

Kryddfänkål

Foeniculum vulgare var. dulce

0810090

Muskot

 

0810090-001

Annatto/orellana

Bixa orellana

 

0810090-002

Lumbangnöt/kandelnöt/bankulnöt

Aleurites moluccana

 

0810090-003

Akaciafrö

Acacia spp.

0820020

Sichuanpeppar

 

0820020-001

Japansk peppar

Zanthoxylum piperitum

 

0820020-002

Uzazi

Zanthoxylum tessmannii; syn.: Fagara tessmannii

0820030

Kummin

 

0820030-001

Ajowan/indisk kummin

Trachyspermum ammi

0820040

Kardemumma

 

0820040-001

Mejram

Origanum majorana; syn.: Majorana hortensis

 

0820040-002

Stjärnanis

Illicium verum

0820060

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820060-001

Brasiliansk rosépeppar

Schinus terebinthifolius

 

0820060-002

Kubebapeppar

Piper cubeba

 

0820060-003

Paradiskorn

Aframomum melegueta

 

0820060-004

Långpeppar/pippali

Piper longum

 

0820060-005

Rosépeppar

Schinus molle

 

0820060-006

Bärsumak

Rhus coriaria

 

0820060-007

Ashantipeppar

Piper guineense

0820070

Vanilj

 

0820070-001

Tahitivanilj

Vanilla tahitiensis

 

0820070-002

Tonkaböna

Dipteryx odorata

 

0820070-003

Pomponavanilj

Vanilla pompona

0830010

Kanel

 

0830010-001

Kassiakanel/padangkandel/vietnamesisk kanel

Cinnamomum burmannii

 

0830010-002

Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum aromaticum

 

0830010-003

Cinnamomum loureirii

0840020

Ingefära

 

0840020-001

Kunchi/krachai

Boesenbergia rotunda

 

0840020-002

Galanga/liten galangarot

Alpinia officinarum

 

0840020-003

Kentjur/indonesisk bitterrot/kentjer

Kaempferia galanga

 

0840020-004

Stor galangarot/siamingefära

Alpinia galanga

 

0840020-005

Wasabi/japansk pepparrot/grön pepparrot

Eutrema wasabi; syn.: Eutrema japonica

0840030

Gurkmeja

 

0840030-001

Dyvelsträck

Ferula assa-foetida

 

0840030-002

Javagulrot/temu lawak

Curcuma zanthorrhiza; syn.: Curcuma xanthorrhiza

 

0840030-003

Zittverrot

Curcuma zedoaria

0850010

Kryddnejlika

 

0850010-001

Knoppar av kassiakanel/padangkandel/vietnamesisk kanel

Cinnamomum burmannii

 

0850010-002

Cinnamomum cassia; syn.: Cinnamomum aromaticum

 

0850010-003

Cinnamomum loureirii

0850020

Kapris

 

0850020-001

Skidor av krasse

Tropaeolum majus

 

0850020-002

Tropaeolum minus

0900000

0900020

Sockerrör

 

0900020-001

Agaveblad

Agave spp.

 

0900020-002

Strån av durra

Sorghum bicolor subsp. bicolor

0900030

Rotcikoria

 

0900030-001

Rötter av stensöta

Polypodium vulgare

 

0900030-002

Rötter av yacón/peruansk sötrot

Smallanthus sonchifolius

0900990

Övriga

 

0900990-001

Pappersbjörk (sav)

Betula papyrifera

 

0900990-002

Manna-ask (sav)

Fraxinus ornus

 

0900990-003

Lönn (sav)

Acer spp.

 

0900990-004

Palm (sav)

Jubaea chilensis

 

0900990-005

Phoenix canariensis

 

0900990-990

Andra sockerväxter

 

1000000

1011000

Undergrupp

a)

svin

 

1011000-001

Vildsvin (hägnade)

Sus scrofa ferus

1012000

Undergrupp

b)

nötkreatur

 

1012000-001

Amerikansk bison

Bison bison

 

1012000-002

Banteng

Bos javanicus

 

1012000-003

Vattenbuffel

Bubalus arnee bubalis

 

1012000-004

Europeisk bison/visent

Bison bonasus

 

1012000-005

Gayal

Bos gaurus frontalis

 

1012000-006

Jak (domesticerad)

Poëphagus mutus grunniens

 

1012000-007

Zebu/sebu

Bos taurus indicus

 

1012000-990

Hybrider av släktena Bison, Bos, Bubalus och Poëphagus

 

1013000

Undergrupp

c)

får

 

1013000-001

Mufflonfår (hägnade)

Ovis aries musimon

1015000

Undergrupp

e)

hästdjur

 

1015000-001

Åsna

Equus africanus asinus

 

1015000-002

Mulåsna

Equus caballus x Equus africanus asinus

 

1015000-003

Häst

Equus caballus

 

1015000-004

Mula

Equus africanus asinus x Equus caballus

1016000

Undergrupp

f)

fjäderfä

 

1016000-001

Vitstrupig vaktel

<