25.9.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 281/9


Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 669/2014 av den 18 juni 2014 om godkännande av kalcium-D-pantotenat och D-pantenol som fodertillsatser för alla djurarter

( Europeiska unionens officiella tidning L 179 av den 19 juni 2014 )

På sidan 64 i bilagan ska det i den sista kolumnen ”Godkännandet gäller till och med”

i stället för:

”19 juni 2024”

vara:

”9 juli 2024”

.